Ferida oberta

    lunes 22.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Les Primàries del PSOE, amb la victòria aclaparadora de Pedro Sánchez, tanquen la ferida oberta al partit? O la guerra oberta entre els dos principals candidats, el guanyador i la presidenta andalusa Susana Díaz, serà difícil de superar?  Sánchez ha propugnat la unitat, però l’actitut de la perdedora, no felicitant públicament el guanyador i marxant ràpidament de la seu socialista en fer-se públic el resultat, fa pensar que aquesta unitat no serà fácil.
Com ha arribat el Partit Socialista fins aquí?  Quines són les causes de la seva crisi? Ja se sap que la Història és cíclica i que el cicle present és negatiu per a l’esquerra en general, ho acabem de veure a França. Però en el cas d’Espanya, quines són les claus d’aquesta situació?  Ho ha analitzat el periodista Jesús Maraña en un llibre que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”.  Sosté Maraña que la crisi del PSOE “no es redueix a un enfrontament personalitzat entre dos dirigents, una baralla pel lideratge, que n’hi ha, sinó que hi ha d’altres factors que venen de més lluny i que tenen un pés decisiu en tot el que ha estat el procés d’autodestrucció del PSOE”.

Segons Jesús Maraña, la crisi socialista no va començar l’1 d’octubre del 2016, data de la dimissió sonada de Pedro Sánchez, sinó que es va fragüar molt abans, durant la legislatura de Zapatero per la seva política econòmica, les retallades obligades per Europa: “La primera fractura que es produeix entre una part important de l'electorat del PSOE i el partit –diu Maraña-- cal situar-la al maig del 2010, quan Zapatero pren les mesures d'austeritat a les quals l'obliga la Troika, o que ell se sent obligat a prendre. Però, molt seguit a això, l'harakiri polític de Zapatero es produeix en la successió en la persona de Rubalcaba. A dia d'avui, hi ha molts dirigents socialistes que llavors van rdonar suport a Alfredo Pérez Rubalcaba, que avui reconeixen que aquí es va produir, en lloc de la renovació que necessitava el partit, una espècie de bloqueig o de salt cap a enrere, fins i tot, des del punt de vista generacional. Aquell congrés de Sevilla, en el qual va guanyar Rubalcaba per 22 vots a Carme Chacón, avui es percep com un curtcircuit a la renovació generacional. Aquesta és l'etapa en la qual es produeix la major pèrdua de vots del PSOE. Però aquest és només un dels factors. Cal sumar a això que apareix el moviment de la indignació del 15-M, del qual s'articula políticament Podem.  Al 2008, el PSOE tenia més de 10 milions i mig de vots i avui aquests vots estan partits gairebé per la meitat entre Units Podem i PSOE”. 

Maraña
Las Primarias del PSOE, con la victoria arrolladora de Pedro Sánchez, ¿cierran la herida abierta en el partido?  ¿O la guerra abierta entre los dos principales candidatos, el ganador y la presidenta andaluza Susana Díaz, será difícil de superar? Sánchez ha propugnado la unidad, pero la actitud de la perdedora, no felicitando públicamente el ganador y marchándose rápidamente de la sede socialista al hacerse público el resultado, hace pensar que esta unidad no será fácil.
¿Cómo ha llegado el Partido Socialista hasta aquí?  ¿Cuáles son las causas de su crisis? Ya se sabe que la Historia es cíclica y que el ciclo presente es negativo para la izquierda en general; lo acabamos de ver en Francia. Pero en el caso de España, ¿cuáles son las claves de esta situación? Lo ha analizado el periodista Jesús Maraña en un libro que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”. Sostiene Maraña que la crisis del PSOE “no se reduce a un enfrentamiento personalizado entre dos dirigentes, una pelea por el liderazgo, que lo hay, sino que tiene otros factores que vienen de más lejos y que tienen un peso decisivo en todo lo que ha sido el proceso de autodestrucción del PSOE”. 

Según Jesús Maraña, la crisis del PSOE no empezó el 1 de octubre de 2016, fecha de la dimisión sonada de Pedro Sánchez, sinó que se va fragüó mucho antes, durante la legislatura de Zapatero, por su política económica, los recortes obligados por Europa: “La primera fractura que se produce entre una parte importante del electorado del PSOE y el partido –dice Maraña-- hay que situarla en mayo de 2010, cuando Zapatero toma las medidas de austeridad a las que le obliga la Troika, o que él se siente obligado a tomar. Pero, muy seguido a eso, el harakiri político de Zapatero se produce en la sucesión en la persona de Rubalcaba. A día de hoy, hay muchos dirigentes socialistas que entonces apoyaron a Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy reconocen que ahí se produjo, en lugar de la renovación que necesitaba el partido, una especie de bloqueo o de salto hacia atrás, incluso, desde el punto de vista generacional. Aquel congreso de Sevilla, en el que ganó Rubalcaba miedo 22 votos a Carme Chacón, hoy se percibe como un cortocircuito a la renovación generacional. Ésa se la etapa en la que se produce la mayor pérdida de votos del PSOE. Pero éste se sólo uno de los factores. Hay que sumar a eso que aparece el movimiento de la indignación del 15-M, del que se articula políticamente Podemos. En 2008, el PSOE tenía más de 10 millones y medio de votos y hoy esos votos están partidos case miedo la mitad entre Unidos Podemos y PSOE”. 

Libro MARAÑAEl pacte entre socialistes i Podemos per formar govern no va ser possible, a banda de per la desconfiança mútua, per les pressions dels poders econòmics i mediàtics. Ciutadans va entrar en escena i la possible unitat de l’esquerra es va trencar. Les bases socialistes no han entès l’abstenció per facilitar la investidura de Mariano Rajoy i no han perdonat el tracte rebut per Pedro Sánchez, el “cop d’Estat” amb les dimissions a l’Executiva. Això explica la seva victòria aclaparadora.
Tot i això, hi ha el risc que les Primàries no tanquin la crisi oberta al PSOE. Segons Maraña,
“és una possibilitat molt clara, perquè el debat intern ha estat tan aferrissat i ha arribat a uns extrems tan personalitzats i de tanta incompatibilitat manifesta, que és molt difícil arreglar aquest deteriorament. Fins i tot sorgeix el dubte de si no han quedat tan desgastats i tan cremats els perfils dels dos enfrontats, Pedro i Susana, que el PSOE necessiti pensar en un altre tipus de lideratge. Dependrà de la capacitat, l'interès i la generositat que tingui per integrar el guanyador. El més difícil és resoldre aquesta fractura”. 

I una reflexió final, vàlida per al PSOE i per a tots els partits: “caldria obsessionar-se menys pels lideratges tan personalitzats i tan messiànics, es necessiten més lideratges col·lectius, equips sòlids que transmetin aquesta credibilitat que està en l'origen de la crisi de la política. Reivindicació de la bona política, com crec que cal reivindicar el bon periodisme”.


El pacto entre socialistas y Podemos para formar gobierno no fue posible, además de por la desconfianza mutua, por las presiones de los poderes económicos y mediáticos. Ciudadanos entró en escena y la posible unidad de la izquierda se rompió. Las bases socialistas no han entendido la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy y no han perdonado el trato recibido por Pedro Sánchez, el “golpe de estado” con las dimisiones en la Ejecutiva. Esto explica su victoria aplastante.  Aún así, existe el riesgo de que las Primarias no cierren la crisis abierta en el PSOE. Según Maraña, “es una posibilidad muy clara, porque el debate interno ha sido tan enconado y ha llegado a unos extremos tan personalizados y de tanta incompatibilidad manifiesta, que es muy difícil arreglar ese deterioro. Incluso surge la duda de si no han quedado tan desgastados y tan quemados los perfiles de los dos enfrentados, Pedro y Susana, que el PSOE necesite pensar en otro tipo de liderazgo. Dependerá de la capacidad, el interés y la generosidad que tenga para integrar el ganador. Lo más difícil es resolver esa fractura”. 

Y una reflexión final, válida para el PSOE y para todos los partidos: “habría que obsesionarse menos por los liderazgos tan personalizados y tan mesiánicos, se necesitan más liderazgos colectivos, equipos sólidos que transmitan esa credibilidad que está en el origen de la crisis de la política. Reivindicación de la buena política, como creo que hay que reivindicar el buen periodismo”.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-crisi-del-psoe/4026438/

 

 

 

Olga Rodríguez   22.may.2017 17:48    

Garantir un mínim per viure

    miércoles 17.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

La Renda Garantida de Ciutadania, una vella reivindicació sindical i de les entitats del Tercer Sector Social, --un dret que hauria de ser universal, com la Seguretat Social o les Pensions--, és a punt de ser una realitat a Catalunya.  El compromís és que entri en vigor al setembre, fruït de l’acord entre la Generalitat i la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsat la mesura.
De moment, seran 550 Euros mensuals, però la voluntat és arribar-ne als 664, l’any 2020. Això, per al primer membre de la unitat familiar. El segon rebrà la meitat de la prestació. I per cada fill -fins a tres- hi haurà 100 Euros més (de moment, 75). En total, s’estableix un límit de 1.200 Euros mensuals, per a una família amb tres fills.

En paraules del president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, “estem davant la notícia d’àmbit social més important dels últims anys”. Les entitats socials que atenen les persones susceptibles de cobrar aquesta renda mínima de supervivència es feliciten per la mesura, tot i que Pilar Millán, responsable de l’Observatori de Vulneralibitat de la Creu Roja a Catalunya,  assenyala que no es pot caure a l’eufòria: “Crec que hem d’estar molt i molt contents, és un pas social importantíssim, però és una proposta d’inici. Què passa amb les famílies que tenen una feina, però no arriben a tenir uns ingressos dignes?”.
Aquesta qüestió, la de poder compatibilitzar la Renda Garantida amb altres rendes és el principal cavall de Troia.  En un primer moment, només podran fer-ho les famílies monoparentals. Dessirée Garcia, responsable del Programa de Formació i Inserció Sòciolaboral de Barcelona, entèn aquesta prioritat: "Sempre voldríem més, però entenem aquesta priorització de famílies monoparentals, monomarentals. És cert que hi ha una urgència, però ha de ser òbviament extensible.  I jo afegiria un tema pendent a l’Administració des de fa molt: la revisió de tots els sistemes de pensions, retribucions, complements, subsidis… per determinar les seves compatibilitats o incompatibilitats, perquè hi ha incoherències en el sistema, que de vegades dificulten poder agafar una feina”.

Els detractors de la Renda Garantida argumenten, precisament, que l’ajut desincentivarà la recerca de treball. No hi estan d’acord Pilar Millán i Dessirée Garcia. L’experiència de Finlàndia diu tot el contrari. Segons la responsable de Creu Roja, “a ningú l’agrada viure dels ajuts. Sempre hi ha veus crítiques, però jo els convidaria a acostar-se a les entitats. Per a la persona és vergonyós haver d’anar a demanar ajuts, a ningú l’agrada anar de finestreta en finetreta a explicar la seva vida. Jo aniria amb molt de compte amb aquests discursos. Les persones no volen viure de les ajudes, volen tenir una feina, una vida normalitzada”.  Hi coincideix la representant de Càritas: “Cal anul.lar prejudicis i establir polítiques actives que funcionin, d’acompanyament a les persones. Una de les coses que m’agrada de la Renda Garantida és que es vulgui gestionar des del Servei d’Ocupació. És molt important que els Serveis Socials i el SOC, que la mà dreta i la mà Esquerra, parlin.  Perquè si no veus la persona en el seu conjunt, aleshores podem caure en el prejudici, perquè no saps quina és la seva situación, si està trencada, quants anys porta veient que se li tanquen portes perquè té 55 anys…”.

Dessirée Garcia i Pilar Millan lamenten l’existència de “treballadors pobres”.  Ho són més del 30% dels atesos per Creu Roja i un 13% a Càritas.  Però alerten sobre un altre perill: les Pensions precàries del futur d’aquests treballadors precaris.
Si la crisi ha passat – assenyalen—ha de passar per a tothom. Cal redistribuir be els recursos, per Justícia social”.

Foto Renda Garantida

La Renta Garantizada de Ciudadanía, una vieja reivindicación sindical y de las entidades del Tercer Sector Social, --un derecho que tendría que ser universal, como la Seguridad Social o las Pensiones--, está a punto de ser una realidad en Catalunya. El compromiso es que entre en vigor en septiembre, fruto del acuerdo entre la Generalitat y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsado la medida.
De momento, serán 550 Euros mensuales, pero la voluntad es llegar a los 664, en 2020. Esto para el primer miembro de la unidad familiar. El segundo recibirá la mitad de la prestación. Y por cada hijo -hasta tres- habrá 100 Euros más (de momento, 75). En total, se establece un límite de 1.200 Euros mensuales, para una familia con tres hijos. 

En palabras del presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, “estamos ante la noticia de ámbito social más importante de los últimos años”. Las entidades sociales que atienden a las personas susceptibles de cobrar esta renta mínima de supervivencia se felicitan por la medida, a pesar de que Pilar Millán, responsable del Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja en Catalunya, señala que no se puede caer en la euforia: “Creo que tenemos que estar muy contentos, es un paso social importantísimo, pero es una propuesta de inicio.  ¿Qué pasa con las familias que tienen un trabajo, pero no llegan a tener unos ingresos dignos?”.

Esta cuestión, la de poder compatibilizar la Renta Garantizada con otras rentas, es el principal caballo de Troya. En un primer momento, sólo podrán hacerlo las familias monoparentales. Desirée Garcia, responsable del Programa de Formación e Inserción Sociolaboral de Cáritas Barcelona, entiende esta prioridad: ”Siempre querríamos más, pero entendemos esta priorización de familias monoparentales, monomarentales. Es cierto que hay una urgencia, pero tiene que ser obviamente extensible. Y yo añadiría un tema pendiente en la Administración desde hace mucho: la revisión de todos los sistemas de pensiones, retribuciones, complementos, subsidios… para determinar sus compatibilidades o incompatibilidades, porque hay incoherencias en el sistema, que a veces dificultan poder aceptar un trabajo”.

Los detractores de la Renta Garantizada argumentan, precisamente, que la ayuda desincentivarà la búsqueda de trabajo. No están de acuerdo Pilar Millán y Dessirée Garcia. La experiencia de Finlandia dice todo lo contrario. Según la responsable de Cruz Roja, “a nadie le gusta vivir de las ayudas. Siempre hay voces críticas, pero yo les invitaría a acercarse a las entidades. Para la persona es vergonzoso tener que ir a pedir ayudas, a nadie le gusta ir de ventanilla en finetreta a explicar su vida. Yo iría con mucho cuidado con estos discursos. Las personas no quieren vivir de las ayudas, quieren tener un trabajo, una vida normalizada”. Coincide la representante de Càritas: “Hay que anular prejuicios y establecer políticas activas que funcionen, de acompañamiento a las personas. Una de las cosas que me gusta de la Renta Garantizada es que se quiera gestionar desde el Servicio de Ocupación. Es muy importante que los Servicios Sociales y el SOC, que la mano derecha y la mano Izquierda, hablen. Porque si no ves a la persona en su conjunto, entonces podemos caer en el prejuicio, porque no sabes cuál es su situación, si está rota, cuántos años lleva viendo que se le cierran puertas porque tiene 55 años…”.

Desirée Garcia y Pilar Millan lamentan la existencia de “trabajadores pobres”. Lo son más del 30% de los atendidos por Cruz Roja y un 13% en Càritas. Pero alertan sobre otro peligro: las Pensiones precarias del futuro de estos trabajadores precarios.
“Si la crisis ha pasado – señalan—tiene que pasar para todo el mundo. Hay que redistribuir bien los recursos, por Justicia social”.

IMG_20170512_124053[1]

 

Accés als medicaments: dret o negoci?


El Dret a la Salut no és universal. Les desigualtats són cada cop més grans en aquest aspecte, i no només als països en desenvolupament. Una de cada tres persones al món no té accés als medicaments i està morint gent per falta de medicaments existents. Ho denuncia el documental "Investigación médica: Houston, tenemos un problema", de les ong  Salud Por Derecho i Metges sense Fronteres. 

Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, denuncia que “una gran part de la població mundial no té accés a medicaments que són essencials i en els últims anys aquesta realitat comença a veure’s també a països rics, com Espanya, amb el fàrmac contra l’Hepatitis C, el Sovaldi. Sabem que pot passar també amb els nous fàrmacs contra el Càncer, que tenen un preu molt elevat, de 60 mil o 100 mil Euros per pacient a l’any. Hi ha hospitals on els comités mèdics han de decidir a quins pacients els hi donen i a quins no. Fàrmacs efectius, que poden allargar la vida del pacient, però com tenen preus molt elevats alguns països no els autoritzen”.

Aconseguir l’accés universal als medicaments passa per lluitar contra els preus abusius.  És immoral  --es diu en el documental—que la indústria farmacèutica es regeixi per criteris econòmics, de rendibilitat, i no de servei a la salut de les persones. Això suposa que no es desenvolupin els medicaments no rendibles, o bé perquè afecten a poques persones o bé perquè els afectats són pobres i no els poden pagar. “Parlem, per exemple, de Tuberculosi, Txagas…, malalties prevalents a països de baixos ingresos, o de malalties rares, però també està passant amb els antibiòtics. Els antibiòtics no són un tipus de fàrmac rendible i la   indústria farmacéutica no hi invirteix. De fet, en els últims 30 anys només s’han desenvolupat dos tipus d’antibiòtic. Com tot el sistema d’investigació mèdica s’orienta a desenvolupar productes molt rendibles, els que no ho són –encara que sigui per a malalties molt importants—no es desenvolupen. I d’altra banda, els fàrmacs que ja existeixen, que són molt efectius, tenen preus abusius, que no tenen res a veure amb els costos reals d’investigació i desenvolupament ”. 

Per tot plegat, al documental es diu que el nostre és un sistema pervers, un sistema ”trencat”, que busca “tractar” i no “curar”, perquè se li acabaria el negoci. I el negoci és tenir “clients” i no pas curar malalts.  Per a Vanessa López, la solució a tot plegat passaria per canviar el model d’investigació i perquè els Governs, que aporten fons públics a la Recerca, controlessin aquesta investigació. “Es tracta de buscar formes que no tinguin com a base el sistema de patents --que creen monopolis i fixen els preus que volen--, sinó models més col.laboratius, que es comparteixi el coneixement per fer avançar la Ciència d’una manera molt més ràpida i efectiva, sense estar segrestada pels drets de propietat intelectual”.

Documetnal retallada

El Derecho a la Salud no es universal. Las desigualdades son cada vez mayores en este aspecto, y no sólo en los países en desarrollo. Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a los medicamentos y está muriendo gente por falta de medicamentos existentes. Lo denuncia el documental "Investigación Médica: Houston tenemos un problema", de las ong Salud Por Derecho y Médicos sin Fronteras. 

Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, denuncia que “una gran parte de la población mundial no tiene acceso a medicamentos que son esenciales y en los últimos años esta realidad empieza a verse también en países ricos, como España, con el fármaco contra la Hepatitis C, Sovaldi. Sabemos que puede pasar también con los nuevos fármacos contra el Cáncer, que tienen un precio muy elevado, de 60 mil o 100 mil Euros por paciente al año. Hay hospitales donde los comités médicos tienen que decidir a qué pacientes se los dan y a quiénes no. Fármacos efectivos, que pueden alargar la vida del paciente, pero como tienen precios muy elevados algunos países no los autorizan”. 

Conseguir el acceso universal a los medicamentos pasa por luchar contra los precios abusivos. Es inmoral --se dice en el documental—que la industria farmacéutica se rija por criterios económicos, de rentabilidad, y no de servicio a la salud de las personas. Esto supone que no se desarrollen los medicamentos no rentables, bien porque afectan a pocas personas o bien porque los afectados son pobres y no los pueden pagar. “Hablamos, por ejemplo, de Tuberculosis, Chagas…, enfermedades prevalentes en países de bajos ingresos, o enfermedades raras, pero también está pasando con los antibióticos. Los antibióticos no son un tipo de fármaco no rentable y la industria farmacéutica no invierte. De hecho, en los últimos 30 años sólo se han desarrollado dos tipos de antibiótico. Como todo el sistema de investigación médica se orienta a desarrollar productos muy rentables, los que no lo son –aunque sea para enfermedades muy importantes—no se desarrollan. Y por otro lado, los fármacos que ya existen, que son muy efectivos, tienen precios abusivos, que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación y desarrollo ”. 

Por todo ello, en el documental se dice que el nuestro es un sistema perverso, un sistema ”roto”, que busca “tratar” y no “curar”, porque se le acabaría el negocio. Y el negocio es tener “clientes” y no curar enfermos.  Para Vanessa López, la solución a todo ello pasaría por cambiar el modelo de investigación y porque los Gobiernos, que aportan fondos públicos a la Investigación, controlaran esa investigación. “Se trata de buscar formas que no tengan como base el sistema de patentes --que crean monopolios y fijan los precios que quieren--, sinó modelos más colaborativos, que se comparta el conocimiento para hacer avanzar la Ciencia de una manera mucho más rápida y efectiva, sin estar secuestrada por los derechos de propiedad intelectual”. 

Vanessa López

 

Un veí de Santa Coloma de Gramanet ha demandat l'Estat espanyol davant del Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, per haver estat aturat per la Policia pel seu perfil ètnic. El Shan Muhammad viu a Catalunya des que era un nen i té permís de residència. Ara fa 4 anys, el va aturar un agent de la Policia Nacional, que ho va justificar dient "perquè ets negre, i punt". El Shan lamenta que es qüestioni la teva identitat només pel color de la pell.
Amb el suport d'ongs com Sos Racisme, ha portat endavant el litigi per tal de denunciar aquestes pràctiques habituals a l'estat espanyol i mirar de posar fi a la discriminació. El Tribunal Constitucional no va admetre el cas.  Segons ens explica Alba Cuevas, directora de SOS Racisme-Catalunya,  “el Constitucional no ho va considerar rellevant”. Per això, han anat fins a Estrasburg, “perquè l’Estat espanyol té un nombre brutal d’identificacions a l’any, sobre tot per motiu ètnic, i cal anar desmuntant la criminalització que això suposa”.

 

Un vecino de Santa Paloma de Gramanet ha demandado el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, por haber sido parado por la Policía por su perfil étnico. Shan Muhammad vive en Catalunya desde que era un niño y tiene permiso de residencia. Hace 4 años, le paró un agente de la Policía Nacional, que lo justificó diciendo "porque eres negro, y punto". Shan lamenta que se cuestione tu identidad sólo por el color de la piel. 
Con el apoyo de ong como Sos Racismo, ha llevado adelante el litigio para denunciar estas prácticas habituales en el estado español y mirar de poner fin a la discriminación. El Tribunal Constitucional no admitió el caso. Según nos explica Alba Cuevas, directora de SOS Racismo en Catalunya, “el Constitucional no lo consideró relevante”. Por eso, han ido hasta Estrasburgo, “porque el Estado español tiene un número brutal de identificaciones al año, sobre todo por motivo étnico, y hay que ir desmontando la criminalización que esto supone”. 

Sos racisme


El segon dissabte de Maig és el Dia Mundial del Comerç Just. Amb aquest motiu, la campanya "Som Comerç Just i Banca Ètica" ha organitzat a Barcelona una "Ruta guiada pels horrors del comerç internacional", sota el lema "la Revolució de les Butxaques", amb parades als quatre sectors econòmics clau: l'alimentació, la banca, el tèxtil i l'electrònica. Una iniciativa per denunciar la violació de drets humans i mediambientals, amb total impunitat de les grans multinacionals.

I aquest cap de setmana, s’ha celebrat al Parc Tecnològic de Nou Barris, a Barcelona, un mercat d'aliments i productes de segona mà, on només funcionava l'intercanvi de productes o la moneda social. La moneda social es diferencia dels diners convencionals en què només permet fer intercanvis i assenyalar el valor de les coses, però no especular ni acumular capital.
Yasuyuki Hirota és una de les veus més reconegudes en aquest camp, cofundador de l'Institut de la Moneda Social, i un dels ponents del Congrés internacional de Monedes Socials i Complementàries, que s'ha celebrat fa uns dies a Barcelona, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya. Hirota defensa l'ús de la moneda social, molt útil en casos en què no es disposa de diners. Va passar durant la crisi argentina: “milions de persones van poder sobreviure, tot i no tenir pesos, la moneda oficial. Més avantatges de la moneda social són la promoció de l’economia local i la cohesió social. Però també té inconvenients: la seva acceptació està restringida a pocs comerços”.

 

El segundo sábado de Mayo es el Día Mundial del Comercio Justo. Con este motivo, la campaña "Somos Comercio Justo y Banca Ética" ha organizado en Barcelona una "Ruta guiada por los horrores del comercio internacional", bajo el lema "la Revolución de los Bolsillos, con paradas en los cuatro sectores económicos clave: la alimentación, la banca, el textil y la electrónica. Una iniciativa para denunciar la violación de derechos humanos y medioambientales, con total impunidad de las grandes multinacionales. 

Y este fin de semana, se ha celebrado en el Parque Tecnológico de Nou Barris, en Barcelona, un mercado de alimentos y productos de segunda mano, donde sólo funcionaba el intercambio de productos o la moneda social. La moneda social se diferencia del dinero convencional en que sólo permite hacer intercambios y señalar el valor de las cosas, pero no especular ni acumular capital. 

Yasuyuki Hirota es una de las voces más reconocidas en este campo, cofundador del Instituto de la Moneda Social, y uno de los ponentes del Congreso internacional de Monedas Sociales y Complementarias, celebrado hace unos días en Barcelona organizado por la Universitat Oberta de Catalunya. Hirota defiende el uso de la moneda social, muy útil en casos en los que no se dispone de dinero. Pasó durante la crisis argentina: “millones de personas pudieron sobrevivir, a pesar de no tener pesos, la moneda oficial. Más ventajas de la moneda social son la promoción de la economía local y la cohesión social. Pero también tiene inconvenientes: su aceptación está restringida a pocos comercios”.

 

Sindict llogaters


La moneda social, l'economia col.laborativa, l'intercanvi de serveis, els bancs dels temps, la cooperació entre les persones... o com reorientar l'economia i posar-la al servei de la gent. Com al servei dels inquilins es posa el nou Sindicat de Llogaters, que acaba de veure la llum a Barcelona. Una iniciativa d'entitats veïnals i de defensa del dret a l'Habitatge que vol donar empara als llogaters davant els grans propietaris, en un moment de "bombolla del lloguer".
Isabel Sabater, portaveu d'aquest sindicat inèdit, diu que “cal canviar el marc legal, injust amb els llogaters. La Llei d’Arrendaments Urbans, que es va reformar l’any 2013, sitúa els llogaters en una situació molt vulnerable perquè no permet l’estabilitat dels contractes, estem parlant de contractes de 3 anys. Aquest any, acaben uns 44 mil contractes a la ciutat de BCN, això sumat a la pujada dels preus  del lloguer es tradueix en què la renovació comportarà una pujada inasumible pels inquilins, que hauran de fer desplaçaments de manera massiva.”
Per tot plegat, asseguren que faran servir tots els mitjans al seu abast per aconseguir lloguers dignes, fins i tot estan disposats a arribar a una vaga de lloguers, com la que es va fer a Barcelona l’any 1931. “Es tracta de reivindicar un dret tan bàsic com el Dret a l’Habitatge, i donar solució a una situació injusta i inhumana, que provoca molt de patiment social”. Hi ha en marxa una campanya de micromecenatge per finançar la iniciativa. Afiliar-se al Sindicat de Llogaters costa 30 Euros a l'any, però hi ha ajudes.  La intenció és ampliar la iniciativa a tot el territori català.

 

La moneda social, la economía colaborativa, el intercambio de servicios, los bancos del tiempo, la cooperación entre las personas... o cómo reorientar la economía y ponerla al servicio de la gente. Como al servicio de los inquilinos se pone el nuevo Sindicat de Llogaters, que acaba de ver la luz en Barcelona. Una iniciativa de entidades vecinales y de defensa del derecho a la Vivienda que quiere dar amparo a los linquilinos ante los grandes propietarios, en un momento de "burbuja del alquiler".
Isabel Sabater, portavoz de este sindicato inédito, dice que “hay que cambiar el marco legal, injusto con los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos, que se reformó en 2013, sitúa los inquilinos en una situación muy vulnerable porque no permite la estabilidad de los contratos, estamos hablando de contratos de 3 años. Este año, acaban unos 44 mil contratos en la ciudad de BCN, esto sumado a la subida de los precios del alquiler se traduce en que la renovación comportará una subida inasumible por los inquilinos, que tendrán que hacer desplazamientos de manera masiva.”
Por todo ello, aseguran que usarán todos los medios a su alcance para conseguir alquileres dignos, incluso están dispuestos a llegar a una huelga de alquileres, como la que se hizo en Barcelona en 1931. “Se trata de reivindicar un derecho tan básico como el Derecho a la Vivienda, y dar solución a una situación injusta e inhumana, que provoca mucho sufrimiento social”.

Se ha puesto en marcha una campaña de micromecenaje para financiar la iniciativa. Afiliarse al Sindicato de Inquilinos cuesta 30 Euros al año, pero hay ayudas. La intención es ampliar al iniciativa a todo el territorio catalán.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-renda-garantida/4017103/

 

Olga Rodríguez   17.may.2017 13:54    

França frena, Europa respira

    martes 9.may.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Els nostres veïns francesos han decidit que les regnes del país les porti el jove polític liberal Emmanuel Macron, en comptes de l’ultra-dretana Marine Le Pen. França ha frenat el xenòfob i antieuropeu Front Nacional i Europa respira tranquila perquè Macron és un europeïsta convençut, tot i que reclama una reforma de la UE per tal d’evitar un “Frexit”.

A banda de la victòria de Macron, hem de tenir en compte algunes coses: primera, Le Pen no ha guanyat, però no està morta i amenaça de crear un nou partit per aprofitar l’oportunitat històrica que té l’extrema dreta a França; segona, l’abstenció ha estat la segona opció més triada pels francesos, descontents amb les altres dues; i tercera, cap a on va realment França ho veurem a les eleccions legislatives del mes que ve.

Analitzem les claus dels resultats de la segona volta de les presidencials franceses amb Francis Ghilès, investigador del CIDOB. Segons Ghilès, a França ha guanyat la intel.ligència, la preparació i la dignitat, per sobre de la guerra bruta. Le Pen s’ha passat la campanya desprestigiant i insultant Macron, a qui l’electorat ha vist com l’únic candidat dels dos capaç de ser un president, un home d’estat. “El que és essencial –diu Ghilès— és semblar presidencial i Le Pen no ho ha estat. Per això, tot i no estar d’acord amb el seu programa, han votat majoritàriament Macron perquè ha parlat a la intel.ligència del poble. Macron parla d’una manera molt simple, molt directa, no insultant. Abordant els problemes. Dient “hi ha problemes, no serà fàcil, però tinc esperança en el futur de França”.

Per contra, Le Pen ha fet en tot moment el discurs de la por, al terrorisme, a l’Euro, al futur. “Sortir de l’Euro seria una catàstrofe econòmica. –afirma Francis Ghilès-. Le Pen ha donat la impressió que no sabia de què estava parlant. Això és molt greu per als votants de dreta. El que estem vivint a França és una lliçó de democràcia”.

Per a Ghilès, que Emmanuel Macron hagi estat elegit amb el 66% dels vots “és fonamental perquè dona al nou president més força i autoritat moral de cara a les eleccions legislatives del juny”. Segons l’analista, l’elecció de Macron és el millor que li podia passar a França i a Europa.  I ho ha aconseguit per dues raons: “perquè té “collons” i un cap ben fet i per la sort que els altres polítics han desaparegut: Sarkozy, Fillon, Valls… Els dos grans partits,  el republicà i el socialista, els dos grans pilars de la República, han col.lapsat. Això explica el que ha passat”.  I una altra raó: “Macron està net, no té corrupció. Fa respecte i té dignitat. I el que ens fa falta a Europa és dignitat”.

 

Macron

Nuestros vecinos franceses han decidido que las riendas del país las lleve el joven político liberal Emmanuel Macron, en vez de la ultra-derechista Marine Le Pen. Francia ha frenado al xenófobo y antieuropeo Frente Nacional y Europa respira tranquila porque Macron es un europeísta convencido, a pesar de que reclama una reforma de la UE para evitar un “Frexit”.

Además de la victoria de Macron, tenemos que tener en cuenta algunas cosas: primera, Le Pen no ha ganado, pero no está muerta y amenaza con crear un nuevo partido para aprovechar la oportunidad histórica que tiene la extrema derecha en Francia; segunda, la abstención ha sido la segunda opción más elegida por los franceses, descontentos con las otras dos; y tercera, hacia dónde va realmente Francia lo veremos en las elecciones legislativas del mes que viene.

Analizamos las claves de los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales francesas con Francis Ghilès, investigador del CIDOB. Según Ghilès, en Francia ha ganado la inteligencia, la preparación y la dignidad, por encima de la guerra sucia. Le Pen se ha pasado la campaña desprestigiando e insultando a Macron, a quien el electorado ha visto como el único candidato de los dos capaz de ser un presidente, un hombre de estado. “Lo que es esencial –dice Ghilès— es parecer presidencial y Le Pen no lo ha sido. Por eso, a pesar de no estar de acuerdo con su programa, han votado mayoritariamente a Macron porque ha hablado a la inteligencia del pueblo. Macron habla de una manera muy simple, muy directa, no insultando. Abordando los problemas. Diciendo “hay problemas, no será fácil, pero tengo esperanza en el futuro de Francia”. 

Por el contrario, Le Pen ha hecho en todo momento el discurso del miedo, al terrorismo, al Euro, al futuro. “Salir del Euro sería una catástrofe económica. –afirma Francis Ghilès-. Le Pen ha dado la impresión de que no sabía de qué estaba hablando. Esto es muy grave para los votantes de derecha. Lo que estamos viviendo en Francia es una lección de democracia”.

Para Ghilès, que Emmanuel Macron haya sido elegido con el 66% de los votos “es fundamental porque da al nuevo presidente más fuerza y autoridad moral de cara a las elecciones legislativas de junio”. Según el analista, la elección de Macron es lo mejor que le podía pasar a Francia y a Europa. Y lo ha conseguido por dos razones: “porque tiene “cojones” y una cabeza bien hecha y por la suerte de que los otros políticos han desaparecido: Sarkozy, Fillon, Valls… Los dos grandes partidos, el republicano y el socialista, los dos grandes pilares de la República, han colapsado. Esto explica lo que ha pasado”. Y otra razón: “Macron está limpio, no tiene corrupción. Da respeto y tiene dignidad. Y lo que nos hace falta en Europa es dignidad”.

 

El Che, l'home darrera el mite:

CHE ok

Enguany es compleixen 50 anys de la mort del Che Guevara, el gran revolucionari del segle XX, artífex de la revolució cubana amb Fidel Castro, que va tenir el somni d’estendre la revolució a tot el continent llatinoamericà. Però va ser capturat i assassinat a la selva boliviana. Tenia 39 anys i aquell dia, el 9 d’octubre el 1967, es convertia en mite. D’estudiant de Medicina a l’Argentina, a líder revolucionari i polític marxista. Va voler solucionar les injustícies, les desigualtats socials, i la corrupció política.

Donar a conèixer l’home, més enllà del mite, és l’objectiu del seu germà petit, Juan Martín Guevara, al llibre “Mi hermano el Che”. L’única manera de deixar de tenir-lo allà dalt com un mite és posar-lo de peus a terra i posar contingut a la seva imatge, arribar al seu pensament”. Un pensament que podem definir com a “Guevarisme”: “No el podem definir allunyat del Marxisme ni del Leninisme – afirma el seu germà-. Però ell és un crític, fa crítiques a Marx i Lenin”. Un pensament plenament vigent avui dia: lluita contra les injustícies, contra les desigualtats, contra l’imperialisme… “Aquesta desigualtat és encara pitjor ara. Tenim un conjunt de països lluitant per quedar-se amb el que s’anomena ‘mercat’. I què és el mercat? Doncs, el treball de la gent. I on s’acumula això? Amunt. I els problemes on són? Avall. I cada cop la bretxa continúa fent-se més gran”.

Si el Che visqués ara, què diria? “Si el meu germà visqués ara, segurament Llatinoamèrica seria alliberada, perquè ell hauria triomfat, perquè no hauria marxat de cap dels llocs on va estar combatent sense la victòria. Era o victòria o mort”.

Juan Martín Guevara s’ha proposat amb aquest llibre desmitificar el seu germà, que es conegui l’home que hi ha darrera l’icona: “Era un tipus d’una família gens normal, no vam ser soldadets gens normals, vam fer sempre el que ens va semblar, amb un nord: ser bons, ser millors. Era un viatger, ho va aprendre del ‘viejo’, a anar pel món, sempre per sota, coneixent la gent i donant-la el que necessitava. Amb un sentit de l’humor ben àcid. I el que es proposava, ho feia”. La militància li venia de família, dels pares, d’alguns oncles: “Un va estar a Espanya, durant la Guerra Civil, a les Brigades Internacionals. I la meva tia Carmen era encara més comunista que l’oncle Jorge. I els ‘viejos’ van rebre molts exiliats espanyols. La meva ‘vieja’ havia estat educada en un col.legi de monges i no podia ni veure una sotana. No podien veure tampoc els militars. Eren antimilitars i anticolonialistes”.

Juan Martín Guevara desmenteix les biografies del seu germà que assenyalen que la seva era una família acomodada: “Han dit que èrem una família oligàrquica, aristrocràtica… No, no hi havia ‘plata’, això de l’oligarquia és absurd. A casa meva hi havia molt pocs diners, però no era una casa pobre, èrem orgullosos”.

La família Guevara va pagar les conseqüències de tenir un revolucionari. Casa seva va patir diversos atacs i Juan Martín i un altre germà van acabar a la presó. Vuit anys s’hi va estar tancat, durant la dictadura militar; tot i això, a Juan Martín Guevara no li pesa ser el germà petit del Che: “Al contrari, jo sóc el germà de sang d’Ernesto i el company d’idees del Che. Jo no he viscut a l’ombra, sinó a la llum, i aquesta llum l’he de traslladar.  Si vaig estar prés va ser per ser militant. Potser per ser el germà del Che em va anar pitjor, però pot ser també que per ser el germà del Che no em matessin”.

El seu germà reivindica l’argentinitat del Che, que no va ser profeta a la seva terra: “és evident que hi ha alguna cosa que impedeix considerar argentí el Che. Crec que és ideològic, el substracte conservador i de dretes que tenim a l’Argentina. És preferible que Messi sigui el nostre ídol –riu—o Maradona”.

Per reivindicar la figura d’Ernesto “Che” Guevara, recuperar el seu llegat i mantenir viva la seva memòria, el seu germà ha creat l’associació “Por las huellas del Che” i ha escrit el llibre “Mi hermano el Che”.

GUEVARA

Este año se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara, el gran revolucionario del siglo XX, artífice de la revolución cubana con Fidel Castro, que tuvo el sueño de extender la revolución a todo el continente latinoamericano. Pero fue capturado y asesinado en la selva boliviana. Tenía 39 años y aquel día, el 9 de octubre de 1967, se convirtió en mito. De estudiante de Medicina en Argentina, a líder revolucionario y político marxista. Quiso solucionar las injusticias, las desigualdades sociales y la corrupción política.

Dar a conocer al hombre, más allá del mito, es el objetivo de su hermano pequeño, Juan Martín Guevara, en el libro “Mí hermano el Che”. “La única manera de dejar de tenerlo allí arriba como un mito es ponerlo de pies en la tierra y poner contenido a su imagen, llegar a su pensamiento”. Un pensamiento que podemos definir como “Guevarismo”: “No lo podemos definir alejado del Marxismo ni del Leninismo – afirma su hermano-. Pero él es un crítico, hace críticas a Marx y a Lenin”. Un pensamiento plenamente vigente hoy en día: lucha contra las injusticias, contra las desigualdades, contra el imperialismo… “Esta desigualdad es todavía peor ahora. Tenemos un conjunto de países luchando para quedarse con lo que se denomina ‘mercado’. ¿Y qué es el mercado? Pues, el trabajo de la gente. ¿Y dónde se acumula esto? Arriba. ¿Y los problemas dónde están? Abajo. Y cada vez la brecha continúa haciéndose más grande”.

Si Che viviera ahora, ¿qué diría? “Si mi hermano viviera ahora, seguramente Latinoamérica sería liberada, porque él habría triunfado, porque no se habría marchado de ninguno de los lugares donde estuvo combatiendo sin la victoria. Era o victoria o muerte”.

Juan Martín Guevara se ha propuesto con este libro desmitificar a su hermano, que se conozca al hombre que hay detrás del icono: “Era un tipo de una familia nada normal, no fuimos soldaditos nada normales, hicimos siempre lo que nos pareció, con un norte: ser buenos, ser mejores. Era un viajero, lo aprendió del ‘viejo’, a ir por el mundo, siempre por debajo, conociendo a la gente y dándole lo que necesitaba. Con un sentido del humor muy ácido. Y lo que se proponía, lo hacía”.

La militancia le venía de familia, de los padres, de algunos tíos: “Uno estuvo en España, durante la Guerra Civil, en las Brigadas Internacionales. Y mi tía Carmen era todavía más comunista que el tío Jorge. Y los ‘viejos’ recibieron a muchos exiliados españoles. Mi ‘vieja’ había sido educada en un colegio de monjas y no podía ni ver una sotana. No podían ver tampoco a los militares. Eran antimilitares y anticolonialistas”.

Juan Martín Guevara desmiente las biografías de su hermano que señalan que la suya era una familia acomodada: “Han dicho que éramos una familia oligárquica, aristrocràtica… No, no había ‘plata’, esto de la oligarquía es absurdo. En mi casa había muy poco dinero, pero no era una casa pobre, éramos orgullosos”.

La familia Guevara pagó las consecuencias de tener a un revolucionario en su seno. Su casa sufrió varios ataques y Juan Martín y otro hermano acabaron en prisión. Ocho años estuvo encerrado durante la dictadura militar; aún así, a Juan Martín Guevara no le pesa ser el hermano pequeño del Che: “Al contrario, yo soy el hermano de sangre de Ernesto y el compañero de ideas del Che. Yo no he vivido a la sombra, sino a la luz, y esta luz la tengo que trasladar. 
Si estuve preso fue por ser militante. Quizás por ser el hermano de Che me fue peor, pero puede ser también que por ser el hermano del Che no me mataran”.

Su hermano reivindica la argentinidad de lChe, que no ha sido profeta en su tierra: “es evidente que hay algo que impide considerar argentino al Che. Creo que es ideológico, el substrato conservador y de derechas que tenemos en Argentina. Es preferible que Messi sea nuestro ídolo –ríe-- o Maradona”.

Para reivindicar la figura de Ernesto “Che” Guevara, recuperar su legado y mantener viva su memoria, su hermano ha creado la asociación “Por las huellas del Che” y ha escrito el libro “Mi hermano el Che”.

 

 

Despesa militar versus inversió social:

Colin Archer és un destacat activista per la pau i el desarmament. Ha estat durant 26 anys responsable de l’International Peace Bureau, l’organització per la pau més antiga a tot el món i una de les més prestigioses, que compta amb el Premi Nobel de la Pau. Archer  ha estat a Barcelona, convidat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i LaFede.cat. Critica que els governs no tinguin com a prioritat invertir més en polítiques socials, sinó en seguretat i política militar: “Estem en una època de governs autoritaris, --diu Archer—i volen augmentar la seva força militar. Han signat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, però estan augmentant la despesa militar. I la situació és pitjor que abans, hi ha més inseguretat, han creat un enemic terrorista mundial”.

Per al pacifista, tot és qüestió de canviar de prioritats: “cal invertir en la pau, més contactes diplomàtics, educació per la pau, el desenvolupament sostenible, la lluita contra la pobresa i les desigualtats, que fomenten conflictes. També en el medi ambient, el canvi climàtic és una amenaça per al planeta sencer. Cal invertir més en els serveis públics, en educació, en sanitat. I en el sector humanitari; les persones són les més vulnerables (estem veient el drama dels refugiats a la Mediterrània i a la resta del món), necessitem invertir més en aquest sector, és un problema de seguretat també. El problema és que el món està dominat per una ideologia de seguretat militar. És un període difícil, cal la pressió de la societat civil i posar al centre de la política la resolució diplomática dels conflictes. I Europa pot jugar un paper important”.

  Archer ok

Colin Archer es un destacado activista por la paz y el desarme. Ha sido durante 26 años responsable del International Peace Bureau, la organización por la paz más antigua del mundo y una de las más prestigiosas, que cuenta con el Premio Nobel de la Paz. Archer ha estado en Barcelona, invitado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz y LaFede.cat. Critica que los gobiernos no tengan como prioridad invertir más en políticas sociales, sino en seguridad y política militar: “Estamos en una época de gobiernos autoritarios, --dice Archer—y quieren aumentar su fuerza militar. Han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero están aumentado el gasto militar. Y la situación es peor que antes, hay más inseguridad, han creado un enemigo terrorista mundial”.

Para el pacifista, todo es cuestión de cambiar de prioridades: “hay que invertir en la paz, más contactos diplomáticos, educación por la paz, el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, que fomentan conflictos. También en el medio ambiente, el cambio climático es una amenaza para el planeta entero. Hay que invertir más en los servicios públicos, en educación, en sanidad. Y en el sector humanitario; las personas son las más vulnerables (estamos viendo el drama de los refugiados en el Mediterráneo y en el resto del mundo), necesitamos invertir más en este sector, es un problema de seguridad también. El problema es que el mundo está dominado por una ideología de seguridad militar. Es un periodo difícil, hace falta la presión de la sociedad civil y poner en el centro de la política la resolución diplomática de los conflictos. Y Europa puede jugar un papel importante”.

 

 Biocultura:

Comida bio

Una altra forma de consumir és possible. Aquesta és la màxima de la fira de productes ecològics i consum sostenible i responsable Biocultura, que acaba de celebrar la seva edició catalana, amb gran èxit de públic. Els organitzadors han superat les expectatives: 74 mil persones han visitat el saló, al qual se li queda petita la seva ubicació del Palau de Sant Jordi, amb 700 expositors. Això demostra, segons la seva directora, Àngels Parra, que “cada cop hi ha més sensibilitat del ciutadà per tots aquests canvis d’hàbits de consum”.

El món bio no és només alimentació ecològica i cosmètica natural; és també moda sostenible, turisme responsable, “amb el menor impacte possible sobre el medi”, i és també arquitectura ecològica, una novetat enguany a Biocultura: “la casa sana, amb materials de construcció sostenibles, energies renovables, estalvi d’aigua… Tot un univers que s’ha d’anar descobrint”.

Però, sense dubte, la gran estrella és l’alimentació ecològica, “de proximitat, quilòmetre zero, amb cooperatives de productors i consumidors. El 45% dels expositors són d’alimentació, amb 19 mil referències d’aliments certificats. Som entre els 10 principals consumidors d’aquests productes i el primer país europeu i el quart mundial en producció ecològica, però exportem entre el 70 i el 80%. Hem de canviar la tenèdencia i a Biocultura conscienciem d’aquest canvi d’hàbits”.

  BIO

Otra forma de consumir es posible. Ésta es la máxima de la feria de productos ecológicos y consumo sostenible y responsable BIOCULTURA, que acaba de celebrar su edición catalana, con gran éxito de público. Los organizadores han superado las expectativas: 74 mil personas han visitado el salón, al que se le queda pequeña su ubicación del Palau de Sant Jordi, con 700 expositores.  Esto demuestra, según su directora, Àngels Parra, que “cada vez hay más sensibilidad del ciudadano por todos estos cambios de hábitos de consumo”.

El mundo bio no es sólo alimentación ecológica y cosmética natural; es también moda sostenible, turismo responsable, “con el menor impacto posible sobre el medio”, y es también arquitectura ecológica, una novedad este año en Biocultura: “la casa sana, con materiales de construcción sostenibles, energías renovables, ahorro de agua… Todo un universo que se tiene que ir descubriendo”.

Pero, sin duda, la gran estrella es la alimentación ecológica, “de proximidad, kilómetro cero, con cooperativas de productores y consumidores. El 45% de los expositores son de alimentación, con 19 mil referencias de alimentos certificados. Estamos entre los 10 principales consumidores de estos productos y el primer país europeo y el cuarto mundial en producción ecológica, pero exportamos entre el 70 y el 80%. Tenemos que cambiar la tendencia y en Biocultura concienciamos sobre este cambio de hábitos”.

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-franca-decideix/4007841/

Olga Rodríguez    9.may.2017 12:01    

Reptes i estratègies sindicals

    jueves 4.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Com serà el món del treball en els pròxims anys? Anem a un món on treballin les màquines, els robots? I què passarà amb els treballadors? Viurem un somni …. o un malson? Serem una societat ociosa, no alienada pel treball? I com es pagarà? Amb una Renda Bàsica Universal? O això serà un “campi qui pugui”, amb desigualtats cada cop més insalvables i concentració de la riquesa en poques mans?

Amb motiu del Primer de Maig, hem reflexionat sobre el món del Treball amb els secretaris generals a Catalunya dels dos sindicats majoritaris: Camil Ros, de la UGT, i Javier Pacheco, de CCOO, que tot just s’acaba d’estrenar en el càrrec. Pacheco reivindica “el que és nostre”, tot el que s’ha perdut durant la crisi. No pot ser –diu Ros—que si estem sortint de la crisi, no millori l’ocupació i no pugin els sous. “Els salaris han baixat vuit mil milions respecte al 2007 i aquests milions estan a l’altre costat, en els beneficis empresarials. L’atur creix, es destrueixen llocs de treball, creix la precarietat, tenim treballadors pobres i cronificació de la pobresa. La sortida de la crisi només està sent per als sectors empresarials, no per a la gent treballadora. S’ens acaba la paciència”.

Per això, el missatge en aquest Primer de Maig ha estat que cal mobilitzar-se tots junts. “Espero que hi hagi un canvi d’orientació de les polítiques --diu Camil Ros--, que la gent recuperi la capacitat adquisitiva, que es dignifiqui la seva vida amb contractació estable i una mínima protecció social per no deixar ningú de banda. Volem un acord amb els empresaris i modificar el sistema de Pensions, per acabar amb la injustícia de l’última reforma del PP i per no cronificar la pobresa de les persones grans. Si no hi ha un canvi d’orientació, ha d’haver-hi una resposta social. Hem de passar a l’ofensiva”.

P1040289

¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años? V ¿amos a un mundo donde trabajen las máquinas, los robots? Y  ¿que pasará con los trabajadores?  ¿Viviremos un sueño …. o una pesadilla?  ¿Seremos una sociedad ociosa, no alienada por el trabajo?  Y ¿cómo se pagará?  ¿Con una Renta Básica Universal?  ¿O esto será un “escápese quien pueda”, con desigualdades cada vez más insalvables y concentración de la riqueza en pocas manos?

Con motivo del Primero de Mayo, hemos reflexionado sobre el mundo del Trabajo con los secretarios generales en Catalunya de los dos sindicatos mayoritarios: Camil Ros, de la UGT, y Javier Pacheco, de CCOO, que acaba de estrenarse en el cargo. Pacheco reivindica “lo que es nuestro”, todo lo que se ha perdido durante la crisis. No puede ser –dice Ros—que si estamos saliendo de la crisis, no mejore la ocupación y no suban los sueldos. “Los salarios han bajado ocho mil millones respecto al 2007 y estos millones están al otro lado, en los beneficios empresariales. El paro crece, se destruyen puestos de trabajo, crece la precariedad, tenemos trabajadores pobres y cronificación de la pobreza. La salida de la crisis sólo está siendo para los sectores empresariales, no para la gente trabajadora. Se nos acaba la paciencia”. 

Por eso, el mensaje en este Primero de Mayo ha sido que hay que movilizarse todos juntos. “Espero que haya un cambio de orientación de las políticas  --dice Camil Ros--, que la gente recupere la capacidad adquisitiva, que se dignifique su vida con contratación estable y una mínima protección social para no dejar a nadie en el camino. Queremos un acuerdo con los empresarios y modificar el sistema de Pensiones, para acabar con la injusticia de la última reforma del PP y para no cronificar la pobreza de las personas mayores. Si no hay un cambio de orientación, tiene que haber una respuesta social. Tenemos que pasar a la ofensiva”.

  1 maig

Els sindicats no descarten mobilitzacions per reclamar no només millores salarials i laborals, sinó incidir en un nou model social. “Ens cal un model de societat diferent –afirma Camil Ros— i el sindicalisme ha de fer també aquesta funció ideològica”. Els sindicats --afegeix Pacheco-- no estem només per negociar –com alguns voldrien, i poc— salaris i calendaris laborals. Nosaltres som agents polítics, defensem els interessos de la majoria de la societat. Volem un canvi de model, democratitzar l’economia”.

Per aconseguir aquest canvi, els sindicats insisteixen en la necessitat de mobilitzar-se, “que la gent sigui conscient que sola no fa res, que es necessita organitzar, que necessita fer força. Estem a punt –afirma el líder de la UGT-- d’aconseguir un acord en la Renda Garantida de Ciutadania amb el Govern de la Generalitat. És gairebé segur que es pugui assolir en les pròximes setmanes. Perquè s’ha produït? Per atzar? No. Per reivindicació, primer, sindical, que ho vam incorporar a l’Estatut d’Autonomia, i després, perquè hi va haver una ILP de moltes entitats de Catalunya recollint firmes i mobilitzant-se. Per tant, es pot aconseguir, és possible. El que no podem fer és afrontar aquests debats amb por i resignació”.

Sobre la por que la revolució de la Robòtica destrueixi més llocs de treball, Camil Ros creu que “no serà tant, si tot es fa be, de forma ordenada. El sindicalisme té un pés i ha d’evitar la destrucció de llocs de treball i la precarització”.

I com afecta el moment polític que vivim a Catalunya? Per al secretari general de CCOO, “hi ha un model d’estructura territorial que s’està esgotant, que l’estan esgotant de manera accelerada per les polítiques concretes que està fent el Partit Popular, de recentralització de les competències. Hi ha una reivindicació clara de major autogovern i sobirania, i també que les polítiques socials prenguin protagonisme per construir un model de societat més cohesionat. Si és independent o no, a nosaltres no ens toca. Sigui o no independent el país, l’endemà tindrem els mateixos problemes , perquè les nostres contraparts normalment tenen la voluntat d’acumular capital, de no repartir-lo amb els treballadors, i aquesta realitat no canviarà. Per tant, continuarà sent útil organitzar-se  per dignificar les nostres condicions de vida, i això ho representa el moviment sindical. No cal inventar-se res”.

 

P1040291


Los sindicatos no descartan movilizaciones para reclamar no sólo mejoras salariales y laborales, sino incidir en un nuevo modelo social. “Nos hace falta un modelo de sociedad diferente –afirma Camil Ros— y el sindicalismo tiene que hacer también esta función ideológica”. “Los sindicatos --añade Pacheco-- no estamos sólo para negociar –como algunos querrían, y poco— salarios y calendarios laborales. Nosotros somos agentes políticos, defendemos los intereses de la mayoría de la sociedad. Queremos un cambio de modelo, democratizar la economía”. 

Para conseguir este cambio, los sindicatos insisten en la necesidad de movilizarse, “que la gente sea consciente de que sola no hace nada, que necesita organizarse, que necesita hacer fuerza. Estamos a punto –afirma el líder de la UGT-- de conseguir un acuerdo en la Renta Garantizada de Ciudadanía con el Gobierno de la Generalitat. Es casi seguro que se pueda lograr en las próximas semanas. ¿Por qué se ha producido?  ¿Por azar? No. Por reivindicación, primero, sindical, que lo incorporamos en el Estatuto de Autonomía, y después, porque hubo una ILP de muchas entidades de Catalunya recogiendo firmas y movilizándose. Por lo tanto, se puede conseguir, es posible. Lo que no podemos hacer es afrontar estos debates con miedo y resignación”. 
 

Sobre el riesgo de que la revolución de la Robótica destruya más puestos de trabajo, Camil Ros cree que “ya será menos, si todo se hace bien, de forma ordenada. El sindicalismo tiene un peso y tiene que evitar la destrucción de puestos de trabajo y la precarización”. 
Y  ¿cómo afecta el momento político que vivimos en Catalunya? Para el secretario general de CCOO, “hay un modelo de estructura territorial que se está agotando, que lo están agotando de manera acelerada por las políticas concretas que está haciendo el Partido Popular, de recentralización de las competencias. Hay una reivindicación clara de mayor autogobierno y soberanía, y también que las políticas sociales tomen protagonismo para construir un modelo de sociedad más cohesionado. Si es independiente o no, a nosotros no nos toca. Sea o no independiente el país, el día siguiente tendremos los mismos problemas, porque nuestras contrapartes normalmente tienen la voluntad de acumular capital, de no repartirlo con los trabajadores, y esta realidad no cambiará. Por lo tanto, continuará siendo útil organizarse para dignificar nuestras condiciones de vida, y esto lo representa el movimiento sindical. No hay que inventarse nada”. 

 

  4 anys de Rana Plaza:

  Rana-Plaza

 

4 anys després de l'esfondrament dels tallers de confecció de Rana Plaza, a Bangladesh, on van morir més de 1.100 persones, i unes 2.500 van quedar ferides, entre les quals molts nens, la Campanya Roba Neta denuncia que les coses no han canviat. La situació dels treballadors --que cusen per a marques de Moda de tot el món, també españoles-- continuen sent molt precàries, fins i tot d'explotació; també explotació infantil. Per això, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució a favor de més control de les empreses i una major protecció dels Drets Humans en la indústria tèxtil.

L’encarregada de defensar la iniciativa ha estat una eurodiputada espanyola, Lola Sánchez, de Podemos, que ha compat amb l’assessorament de la campanya “Roba neta”, una campanya internacional que a Espanya coordina l’Eva Kreisler: “Amb aquesta iniciativa --ens diu-- el que s’intenta és unificar normes i, sobre tot, crear un marc legal d’obligat compliment perquè no hi hagi més Rana Plaza i no s’actúi només quan hi hagi tragèdies d’aquest abast, sinó que es previngui i s’obrin les cadenes productives per tal de saber on i com s’està produïnt. Qüestions fonamentals per realment millorar les condicions de treball del sector, amb salaris dignes, no de pobresa, i posar en un lloc central drets habilitants, com l’organització en sindicats, sense ser acomiadats o empresonats”.

 

4 años después del derrumbamiento de los talleres de confección de Rana Plaza, en Bangladesh, donde murieron más de 1.100 personas, y unas 2.500 quedaron heridas, entre las cuales muchos niños, la Campaña Roba Limpia denuncia que las cosas no han cambiado. La situación de los trabajadores --que cosen para marcas de Moda de todo el mundo, también españolas-- continúan siendo muy precarias, incluso de explotación; también explotación infantil.
Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución a favor de más control de las empresas y una mayor protección de los Derechos Humanos en la industria textil. 

La encargada de defender la iniciativa ha sido una eurodiputada española, Lola Sánchez, de Podemos, que ha contado con el asesoramiento de la campaña “Ropa limpia”, una campaña internacional que en España coordina Eva Kreisler: “Con esta iniciativa --nos dice-- lo que se intenta es unificar normas y, sobre todo, crear un marco legal de obligado cumplimiento para que no haya más Rana Plaza y no se actúe sólo cuando haya tragedias de este alcance, sino que se prevenga y se abren las cadenas productivas para saber donde y cómo se está produciendo. Cuestiones fundamentales para realmente mejorar las condiciones de trabajo del sector, con salarios dignos, no de pobreza, y poner en un lugar central derechos habilitantes, como la organización en sindicatos, sin ser despedidos o encarcelados”.

 

Accions contra l'incompliment de l'acollida de refugiats:

La Plataforma Stop Mare Mortum inicia accions legals contra l’Estat per incomplir les quotes d’arribada de refugiats. La plataforma recorda que Espanya hauria d’haver acollit des del setembre del 2015 un total de 19.500 refugiats, segons els acords presos amb la Unió Europea, però no han arribat ni un 5% del total. Per aquesta raó, s’inicia aquest procediment legal, inèdit fins ara a tot Europa.

Stop Mare Mortum reclama al president del Govern que compleixi la directriu de la UE i destini recursos a l’acollida de refugiats. Si no ho fa, d’aquí tres mesos presentarà una demanda contra el Govern i anirà fins al Tribunal Suprem. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Govern espanyol de no tenir voluntat política per solucionar la crisi dels refugiats: “Pensem que Espanya exporta el seu model d’Europa fortalesa, de murs, de concertines, de molts mecanismes per no reconèixer el dret d’asil, i l’incompliment del programa de reubicació és un pas més en la seva política”.

 

La Plataforma Stop Madre Mortum inicia acciones legales contra el Estado por incumplir las cuotas de llegada de refugiados. La plataforma recuerda que España tendría que haber acogido desde septiembre de 2015 un total de 19.500 refugiados, según los acuerdos con la Unión Europea, pero no han llegado ni un 5% del total. Por esta razón, se inicia este procedimiento legal, inédito hasta ahora en toda Europa. 

Stop Madre Mortum reclama al presidente del Gobierno que cumpla la directriz de la UE y destine recursos a la acogida de refugiados. Si no lo hace, de aquí a tres meses presentará una demanda contra el Gobierno e irá hasta el Tribunal Supremo. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Gobierno español de no tener voluntad política para solucionar la crisis de los refugiados: “Pensemos que España exporta su modelo de Europa fortaleza, de muros, de concertinas, de muchos mecanismos para no reconocer el derecho de asilo, y el incumplimiento del programa de reubicación es un paso más en su política”. 


Rapf_stopmm_ruedaprensa_84

 

 

El Síndic respon:

Amb l’Adjunt General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analitzem la Llei contra l’Homofòbia, aprovada fa dos anys al Parlament per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals: el col.lectiu LGTBI. Des de la Sindicatura, troben una mancança a la llei: “encara no s’ha aprovat el reglament que havia de desenvolupar-la en un termini de sis mesos. També trobem a faltar un règim sancionador”.

Salut i Educació són els dos àmbits on més queixes ha rebut el Síndic de Greuges. Pel que fa a la Sanitat, el col.lectiu transgènere planteja les dificultats per accedir a l’operació de canvi de sexe. “Estem a punt d’emertre una resolució sobre aquest tema --diu Saura--. Veiem que hi ha un model, el del CAP Manso, molt fet a mida de les necessitats de la persona, sense criminalitzar-la, sense considerar que estaà patint una patologia. Mentre que el Clínic, l’hospital de referència, té encara una visió molt psiquiàtrica de la transexualitat. Cal un canvi de mentalitat. La llista d’espera és greu, perquè s’ha donat el cas d’una persona que, després d’esperar 6 anys per a l’operació, li van respondre que havia superat l’edat. Gràcies a la intervenció del Síndic, va ser operada”.

Una altra queixa recurrent ha estat pels impediments a dones lesbianes per accedir a tècniques de reproducció assistida. “Era un sistema molt pensat per a les parelles heterosexuals, però ja s’ha corregit, ja no hi ha criteris discriminatoris”. També s’ha millorat en el camp de l’Educació: “el Departament ha emés directrius molt clares, per tal d’identificar les criatures pel sexe sentit. I tant el Departament com les escoles tenen clar que és intolerable el bullyng, però no sempre hi ha prevenció o no sempre la intervenció és l’adecuada”.

Un altre aspecte sobre el que para atenció el Síndic de Greuges és en la perspectiva de l’envelliment: “és un dels àmbits on tenim menys queixes –asenyala Jaume Saura-- però ens sembla que es un col.lectiu una mica oblidat. La gent gran LGTBI,que ha patit discriminació des de l’època del franquisme, no ens costa que a les residències geriàtriques estigui normalitzat el tema de la transexualitat o les parelles del mateix sexe. A titol preventiu, alertem que en aquest col.lectiu no se’l pot oblidar”.

Con el Adjunto General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analizamos la Ley contra la Homofobia, aprobada hace dos años en el Parlament para defender los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales: el colectivo LGTBI. Desde la Sindicatura, encuentran una carencia en la ley: “todavía no se ha aprobado el reglamento que tenía que desarrollarla en un plazo de seis meses. También echamos de menos un régimen sancionador”.

Salud y Educación son los dos ámbitos donde más quejas se han recibido. En cuanto a la Sanidad, el colectivo transgénero plantea las dificultades para acceder a la operación de cambio de sexo. “Estamos a punto de emitir una resolución sobre este tema --dice Saura--. Vemos que hay un modelo, el del CAP de Manso, muy hecho a la medida de las necesidades de la persona, sin criminalizarla, sin considerar que està sufriendo una patología. Mientras que el Clínico, el hospital de referencia, tiene todavía una visión muy psiquiátrica de la transexualitat. Hace falta un cambio de mentalidad. La lista de espera es grave, porque se ha dado el caso de una persona que, después de esperar 6 años para la operación, le respondieron que había superado la edad. Gracias a la intervención del Síndic, fue operada”. 

Otra queja recurrente ha sido por los impedimentos a mujeres lesbianas para acceder a técnicas de reproducción asistida. “Era un sistema muy pensado para las parejas heterosexuales, pero ya se ha corregido, ya no hay criterios discriminatorios”.  También se ha mejorado en el campo de la Educación: “la Conselleria ha emitido directrices muy claras, para identificar a las criaturas por el sexo sentido. Y tanto el Departament como las escuelas tienen claro que es intolerable el bullyng, pero no siempre hay prevención o no siempre la intervención es la adecuada”.

Otro aspecto sobre el que pone atención el Síndic de Greuges es en la perspectiva del envejecimiento: “es uno de los ámbitos donde tenemos menos quejas –señala Jaume Saura-- pero nos parece que es un colectivo un poco olvidado. Las personas mayores LGTBI, que han sufrido discriminación desde la época del franquismo, no nos consta que en las residencias geriátricas esté normalizado el tema de la transexualitat o las parejas del mismo sexo. A título preventivo, alertamos que a este colectivo no se le puede olvidar”.

IMG_20161125_113128[2]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-reptes-estrategies-sindicals-segle-xxi/3998452/

 

Olga Rodríguez    4.may.2017 12:46    

    lunes 24.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

La crisi econòmica ens ha fet preguntar-nos: Els nostres fills viuran pitjor que nosaltres? Quin món deixem als  nostres néts? Podem encara salvar-lo? Un altre món és possible, però, per aconseguir-lo, no ens podem resignar: "el futur no està escrit. No està tot perdut". Aquesta és la tesi que defensa el periodista i economista Joaquín Estafanía al seu llibre “Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?”. 
Sosté Estefanía que “els nostres fills ja estan vivint pitjor que nosaltres. És una anomalia històrica, s’ha trencat el progrés. Ara, la inquietut és que no només sigui una anomalia histórica, sinó que els xavals d’una tercera generació, menors de 18 anys, també visquin pitjor. Això ja seria molt més greu que una anomalia històrica, seria una tendència, i significaria que el context europeu està anant a la decadència a velocitat de vertígen”.

A Joaquín Estefanía el preocupa que ningú no s’estigui prenent de forma seriosa aquesta realitat alarmant, per tal de posar-hi remei. Als Governs –es lamenta—els preocupa poder pagar les Pensions, més que no pas l’Atur juvenil. “Si hi ha un col.lectiu perjudicat per la crisi és el dels Joves. Es pregunten què será de la seva vida, si alguna vegada podrán seguir l’esquema que hem seguit nosaltres d’estudiar per poder treballar, comprar-se una casa, casar-se, tenir fills. Tot això s’ha trencat. Aquest és el primer problema d’un país”.

Estefanía coincideix amb els que afirmen que la crisi ha estat una estafa i un cop d’estat silenciós: “L’ascensor social està completament aturat o només baixa. Hi ha hagut una redistribució negativa de la renda i la riquesa en el món brutal”.
Mentrestant, es destrueixen més llocs de feina dels que es creen i l’Estat del Benestar es debilita. I quan passa tot això, “l’economia abusa i la democracia perd qüalitat”. I encara ens falta veure els efectes de la nova revolució tecnològica, de la Robòtica.  En aquest món en canvi, un dels que més ha rebut és el Periodisme, que s’ha precaritzat, però és més necessari que mai: “Som imprescindibles i, al mateix temps, estem totalment desarmats”-conclou.

Este ok

La crisis económica nos ha hecho preguntarnos: ¿Nuestros hijos vivirán peor que nosotros?  ¿Qué mundo dejamos a nuestros nietos?  ¿Podemos todavía salvarlo? Otro mundo es posible, pero, para conseguirlo, no nos podemos resignar: "el futuro no está escrito. No está todo perdido". Ésta es la tesis que defiende el periodista y economista Joaquín Estafanía en su libro “Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?”. 
Sostiene Estefanía que “nuestros hijos ya están viviendo peor que nosotros. Es una anomalía histórica, se ha roto el progreso. Ahora, la inquietud es que no sólo sea una anomalía histórica, sino que los chavales de una tercera generación, menores de 18 años, también vivan peor. Esto ya sería mucho más grave que una anomalía histórica, sería una tendencia, y significaría que el contexto europeo está yendo a la decadencia a velocidad de vértigo”. 

A Joaquín Estefanía le preocupa que nadie se esté tomando en serio esta realidad alarmante, para ponerle remedio. A los Gobiernos –se lamenta—  les preocupa poder pagar las Pensiones, más que el Paro juvenil. “Si hay un colectivo perjudicado por la crisis es el de los Jóvenes. Se preguntan qué será de su vida, si alguna vez podrán seguir el esquema que hemos seguido nosotros de estudiar para poder trabajar, comprarse una casa, casarse, tener hijos. Todo esto se ha roto. Éste es el primer problema de un país”. 

Estefanía coincide con los que afirman que la crisis ha sido una estafa y un golpe de estado silencioso: “El ascensor social está completamente parado o sólo baja. Ha habido una redistribución negativa de la renta y la riqueza en el mundo brutal”.
Mientras tanto, se destruyen más puestos de trabajo de los que se crean y el Estado del Bienestar se debilita. Y cuando pasa todo esto, “la economía abusa y la democracia pierde calidad”. Y todavía nos falta por ver los efectos de la nueva revolución tecnológica, de la Robótica. En este mundo en cambio, uno de los que más ha sufrido es el Periodismo, que se ha precarizado, pero es más necesario que nunca: “Somos imprescindibles y, al mismo tiempo, estamos totalmente desarmados”-concluye.

 

Ok

 

La Joventut als països àrabs:

Un projecte europeu, anomenat Sahwa, ha analitzat la situació de la Joventut als països àrabs mediterranis, on els joves representen dos terços de la població. Tot i això, se senten exclosos. Les conclusions principals de l’estudi –que ha entrevistat 10 mil joves—apunten un Atur elevat, sistemes educatius obsolets i baixa participació política.
La coordinadora del projecte Sahwa, Elena Sánchez Montijano, investigadora del CIDOB, adverteix que “Des d’Europa, ens hem centrat molt a mirar de donar suport a la democratització d’aquests països, quan en realitat el que els joves estan demanant és feina. El mercat de treball és el que els permetrà tenir autonomía. I per poder accedir al mercat de treball, necessiten un millor sistema educatiu”.
La situació de marginalitat i exclusió económica ha provocat una desafecció política i una desconfiança en les institucions:  “el percentatge de joves que voten està al voltant del 35-38% i la participació en política és molt baixa, entre el 4 i el 5%”—diu Sánchez Montijano. Davant aquesta situació, emigrar acaba sent la sortida. “L’Educació ja no és un ascensor social. En alguns paísos hem vist que a més nivel educatiu, més taxa d’atur”.
I, com acostuma a passar, les dones ho tenen encara pitjor: “hi ha més dones universitàries que homes universitaris, però això no té cap mena de relació amb el mercat de treball, la majoria de les dones no troben feina”.  A més, continúa havent-hi diferències de gènere importants: “els hem preguntat als joves com perceben el paper de la dona a la societat i, tant homes com dones, creuen que han de ser ells els que majoritàriament aportin els diners a la llar”.

 

Un proyecto europeo, denominado Sahwa, ha analizado la situación de la Juventud en los países árabes mediterráneos, donde los jóvenes representan dos tercios de la población. Aún así, se sienten excluidos. Las conclusiones principales del estudio –en el que se ha entrevistado a 10 mil jóvenes—apuntan un Paro elevado, sistemas educativos obsoletos y baja participación política.
La coordinadora del proyecto Sahwa, Elena Sánchez Montijano, investigadora del CIDOB, advierte que “Desde Europa, nos hemos centrado mucho en intentar apoyar a la democratización de estos países, cuando en realidad lo que los jóvenes están pidiendo es trabajo. El mercado de trabajo es lo que les permitirá tener autonomía. Y para poder acceder al mercado de trabajo, necesitan un mejor sistema educativo”. 
La situación de marginalidad y exclusión económica ha provocado una desafección política y una desconfianza en las instituciones: “el porcentaje de jóvenes que votan está alrededor del 35-38% y la participación en política es muy baja, entre el 4 y el 5%”—dice Sánchez Montijano. Ante esta situación, emigrar acaba siendo la salida. “La Educación ya no es un ascensor social. En algunos paísos hemos visto que a mayor nivel educativo, más tasa de paro”. 
Y, como acostumbra a pasar, las mujeres lo tienen todavía peor: “hay más mujeres universitarias que hombres universitarios, pero esto no tiene ningún tipo de relación con el mercado de trabajo, la mayoría de las mujeres no encuentran trabajo”. Además, continúa habiendo diferencias de género importantes: “les hemos preguntado a los jóvenes cómo perciben el papel de la mujer en la sociedad y, tanto hombres como mujeres, creen que tienen que ser ellos los que mayoritariamente aporten el dinero al hogar”. 

  Ali
    Ahmed Ali

 

L’Ahmed Ali és un fotoperiodista i defensor dels Drets Humans egipci. Tots dos col.lectius, el dels periodistes i el dels defensors, són els que més pateixen la repressió al seu país. Egipte és el tercer país del món amb més periodistes arrestats, després de la Xina i Turquia.
L’Ahmed té 25 anys i va liderar les protestes contra Hosni Mubarak, a la “primavera àrab” d’Egipte, l’any 2011.  Ha estat testimoni de la repressió i la violació de drets humans per part de les forces de seguretat del seu país i això el va posar en el punt de mira. L’Ahmed va ser encausat per haver cobert una concentració d’homenatge a un activista mort per la Policia. Se’l va acusar de pertanyer a un moviment prohibit, va ser jutjat, sense estar present, i condemnat a 25 anys de presó. Així que va fugir i Amnistia Internacional l’ha acollit dins del seu programa de suport als defensors de Drets Humans en perill.
Per a l’Ahmed Ali, “el més important després de la revolució ha estat que els joves que no hi havien participat, sinó que l’havien vista través de la TV i d’Internet, van començar a lluitar pels seus drets. Ara veiem que fins i tot els nens petits estan participant a la revolució. La revolució ha creat una nova generació que creu en la seva llibertat i els drets de tothom. Els Joves cada cop entenen més de política i fan sentir la seva veu”.
L’Ahmed Ali explica en escoles la situació al seu país, amb la intenció que les noves generacions coneguin el que ha passat perquè no torni a passar.

 

Ahmed Ali es un fotoperiodista y defensor de los Derechos Humanos egipcio. Ambos col.lectivos, el de los periodistas y el de los defensores, son los que más sufren la represión en su país. Egipto es el tercer país del mundo con más periodistas arrestados, después de China y Turquía.
Ahmed tiene 25 años y lideró las protestas contra Hosni Mubarak, en la “primavera árabe” de Egipto, en 2011. Ha sido testigo de la represión y la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de su país y esto le puso en el punto de mira. Ahmed fue encausado por haber cubierto una concentración de homenaje a un activista muerto por la Policía. Se le acusó de pertenecer a un movimiento prohibido, fue juzgado, sin estar presente, y condenado a 25 años de prisión. Así que huyó y Amnistía Internacional le ha acogido dentro de su programa de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en peligro. 
Para Ahmed Ali, “lo más importante después de la revolución ha sido que los jóvenes que no habían participado, sino que la habían visto través de la TV y de Internet, empezaron a luchar por sus derechos. Ahora vemos que incluso los niños pequeños están participando en la revolución. La revolución ha creado una nueva generación que cree en su libertad y los derechos de todos. Los Jóvenes cada vez entienden más de política y hacen oír su voz”.
Ahmed Ali explica en escuelas la situación en su país, con la intención de que las nuevas generaciones conozcan lo que ha pasado para que no vuelva a pasar.

Ahmed Ali i jo

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-els-nostres-fills-viuran-pitjor-nosaltres/3988667/

Olga Rodríguez   24.abr.2017 14:28    

La revolució de les emocions

    jueves 20.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

És possible un món sense dolor? Què indica el dolor?  I, sobre tot, té cura el dolor crònic?  El neuròleg Jordi Montero ha dedicat més de 40 anys al tractament de persones que pateixen dolor. I ens dona “permís per queixar-nos”. El Doctor Montero assegura que el dolor és un invent meravellós: “No és possible un món sense dolor, al menys el món que nosaltres coneixem. Els animals necessitem el dolor agut per defensar-nos del mal. És una alarma que ens avisa del perill. És impossible sobreviure si no notes la sensació de dany. Sense dolor, la vida no s’hauria desenvolupat”

Queda clar que el dolor agut és imprescindible per sobreviure, però què passa amb el dolor crònic? El doctor respon: “El dolor agut es pot tractar, som molt afortunats perquè tenim fàrmacs que redueixen el dolor. Però al dolor crònic, el que fa més de sis mesos que dura, els fàrmacs no li fan res o ben poca cosa. Si el tractem com si fós dolor agut, estem intoxicant els malalts. No tenim una cura i no els podem enredar. Hem d’entendre què els passa, conèixer l’origen del dolor crònic. El podem observar, amb proves de tomografia podem veure la funció cerebral, però encara ens falta molt”.

En reflexiona Jordi Montero al seu llibre “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El malalt té tot el dret a queixar-se –diu el doctor-. El dolor és una experiència que entra directament al mig de les emocions. L’hem donat molta importància al raonament, però ens governen les emocions, no la raó. Votes per emocions, t’enamores per emocions, tries el menú de la carta per emocions… Hem d’indagar sobre les emocions”.

I si som pura emoció, la millor medicina potser no la trobem a la farmàcia: “El que necessita el pacient és que l’acompanyin, que l’escoltin, que li dediquin temps, que el toquin: relació humana, aquest és el paper dels metges. El temps d’un metge dedicat a un pacient no té preu. Al costat d’una Medicina d’alt nivel científic i tècnic, ha d’haver-hi un humanisme profund. La rendibilitat en la Sanitat està en el benestar de les persones. De vegades ens oblidem de l’essencial i l’essencial està a les emocions”.

El Doctor Jordi Montero és un ferm defensor del contacte humà entre metge i pacient. Les paraules, les mirades, les carícies… també curen.

IMG_20170131_130921[2]

¿Es posible un mundo sin dolor?  ¿Qué indica el dolor? Y, sobre todo, ¿tiene cura el dolor crónico?  El neurólogo Jordi Montero ha dedicado más de 40 años al tratamiento de personas que sufren dolor. Y nos da “permiso para quejarnos”. El Doctor Montero asegura que el dolor es un invento maravilloso: “No es posible un mundo sin dolor, al menos el mundo que nosotros conocemos. Los animales necesitamos el dolor agudo para defendernos del mal. Es una alarma que nos avisa del peligro. Es imposible sobrevivir si no notas la sensación de daño. Sin dolor, la vida no se habría desarrollado”

Queda claro que el dolor agudo es imprescindible para sobrevivir, pero ¿qué pasa con el dolor crónico? El doctor responde: “El dolor agudo se puede tratar, somos muy afortunados porque tenemos fármacos que reducen el dolor. Pero al dolor crónico, el que hace más de seis meses que dura, los fármacos no le hacen nada o muy poca cosa. Si lo tratamos como si fuera dolor agudo, estamos intoxicando a los enfermos. No tenemos una cura y no les podemos engañar. Tenemos que entender qué les pasa, conocer el origen del dolor crónico. Lo podemos observar, con pruebas de tomografía podemos ver la función cerebral, pero todavía nos falta mucho”.

Sobre todo esto reflexiona Jordi Montero en su libro “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El enfermo tiene todo el derecho a quejarse –dice el doctor-. El dolor es una experiencia que entra directamente en medio de las emociones. Le hemos dado mucha importancia al razonamiento, pero nos gobiernan las emociones, no la razón. Votas por emociones, te enamoras por emociones, eliges el menú de la carta por emociones… Tenemos que indagar sobre las emociones”. 

Y si somos pura emoción, la mejor medicina quizás no la encontramos en la farmacia: “Lo que necesita el paciente es que le acompañen, que le escuchen, que le dediquen tiempo, que le toquen: relación humana, éste es el papel de los médicos. El tiempo de un médico dedicado a un paciente no tiene precio. Junto a una Medicina de alto nivel científico y técnico, tiene que haber un humanismo profundo. La rentabilidad en la Sanidad está en el bienestar de las personas. A veces nos olvidamos de lo esencial y lo esencial está en las emociones”. 

El Doctor Jordi Montero es un firme defensor del contacto humano entre médico y paciente. Las palabras, las miradas, las caricias… también curan.

IMG_20170131_130934[1]

Timor Leste

Timor Oriental és un d’aquests països que pocs saben situar al mapa. Si hi indaguem una mica, veiem que és un país “ferit”. Va viure, primer, la colonització de Portugal, al segle XVI. Va aconseguir la independència el 1975, però immediatament va ser envaït per Indonèsia. Finalment, va aconseguir l’autodeterminació i es va convertir en un Estat sobirà l’any 2002. Però encara són visibles les conseqüències de l’ocupació indonèsia, perquè quan van marxar van deixar destrossades les infraestructures, a més de milers de morts.

Timor Leste no va començar de zero, va començar en números negatius. L’any 1999, quan Indonèsia desocupa el país, destrueix el 75-80% de les infraestructures. Podem dir que en 15 dies, el país va retrocedir 40 anys”. Ho explica Juan Manuel Artiles, un missioner claretià que treballa en aquest país on el 40% de la població viu sota el llindar de la pobresa i la meitat és analfabeta.

Els claretians hi tenen una escola infantil i una altra de Formació Professional, on –amb l’ajuda de l’ong Mans Unides-- capaciten els joves per poder sortir endavant. “Quan hi vam arribar, l’any 90, hi havia problemes de subsistència, no tenien ni llavors per a conrear”. Ara, han aconseguit millorar la qüalitat de l’Educació, veritable clau per sortir de la pobresa.

Mapa Timor Leste

 

Timor Oriental es uno de esos países que pocos saben situar en el mapa. Si indagamos un poco, vemos que es un país “herido”. Vivió, primero, la colonización de Portugal, en el siglo XVI. Consiguió la independencia en 1975, pero inmediatamente fue invadido por Indonesia. Finalmente, consiguió la autodeterminación y se convirtió en un Estado soberano en 2002. Pero todavía son visibles las consecuencias de la ocupación indonesia, porque cuando se marcharon dejaron destrozadas las infraestructuras, además de miles de muertos. 
Timor Leste no empezó de cero, empezó en números negativos. En el año 1999, cuando Indonesia desocupa el país, destruye el 75-80% de las infraestructuras. Podemos decir que en 15 días, el país retrocedió 40 años”. Lo explica Juan Manuel Artiles, un misionero claretiano que trabaja en este país donde el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la mitad es analfabeta. 
Los claretianos tienen una escuela infantil y otra de Formación Profesional, donde –con la ayuda de la ong Manos Unidas-- capacitan a los jóvenes para poder salir adelante. “Cuando llegamos, en el 90, había problemas de subsistencia, no tenían ni semillas para cultivar”. Ahora, han conseguido mejorar la calidad de la Educación, verdadera llave para salir de la pobreza.

Pare Artiles - Timor

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-possible-mon-sense-dolor/3971619/

Olga Rodríguez   20.abr.2017 13:10    

La revolució gitana

    martes 18.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

A França, hi ha com a mínim 160 poblacions amb gitanos catalans, que han preservat la Llengua, que ells anomenen "gitano". Ho ha descobert el periodista Eugeni Casanova i explica aquesta realitat desconeguda al llibre "Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora" (Pages Editors) . La majoria són al sud del país veí, però han arribat fins a París i, fins i tot, a la frontera amb Bèlgica.
És difícil creure –afirma Casanova- que una població de desenes de milers de persones sigui tan àmpliament ignorada”. Però ho ha estat i ho està. “Hi ha una barrera difícil de franquejar –reconeix l’autor d’”Els gitanos de França”-. Jo he gosat franquejar-la i m’he trobat aquesta realitat francament sorprenent”. El fet de parlar la seva llengua l’ha permès traspasar aquesta barrera: “Jo era la primera persona de fora de la comunitat que parlava “gitano”. De fet, m’identificaven com a gitano perquè parlava la llengua del seu gueto. Per a ells, és una llengua secreta, amb la qual la resta de la població no els pot entendre. Ells li diuen “parlar gitano”, però saben perfectament que és Català. Es defineixen com a gitanos catalans. La majoria son supporters del Barça i s’identifiquen amb una col.lectivitat i una comunitat”.
Aquests “gitanos catalans” han creat dos nous dialectes, amb el Català que es parla a Perpinyà i un altre procedent del Lleidatà i barrejat amb l’Aragonès. “Un dialecte mai descrit ni identificat” –diu Casanova.

 

En Francia, hay como mínimo 160 poblaciones con gitanos catalanes, que han preservado la Lengua, que ellos denominan "gitano". Lo ha descubierto el periodista Eugeni Casanova y explica esta realidad desconocida en el libro "Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora". La mayoría están en el sur del país vecino, pero han llegado hasta París e, incluso, a la frontera con Bélgica. 

“Es difícil creer –afirma Casanova- que una población de decenas de miles de personas sea tan ampliamente ignorada”. Pero lo ha sido y lo está. “Hay una barrera difícil de franquear –reconoce el autor de ”Els gitanos de França”-. Yo he osado franquearla y me he encontrado esta realidad francamente sorprendente”. El hecho de hablar su lengua le ha permitido traspasar esa barrera: “Yo era la primera persona de fuera de su comunidad que hablaba “gitano”. De hecho, me identificaban como gitano porque hablaba la lengua de su gueto. Para ellos, es una lengua secreta, con la que el resto de la población no les puede entender. Ellos le dicen “hablar gitano”, pero saben perfectamente que es Catalán. Se definen como gitanos catalanes. La mayoría son supporters del Barça y se identifican con una colectividad y una comunidad”. 

Estos “gitanos catalanes” han creado dos nuevos dialectos, con el Catalán que se habla en Perpiñán y otro procedente del Leridano y mezclado con el Aragonés. “Un dialecto nunca descrito ni identificado” –dice Casanova. 

 

  IMG_20170407_100540[1]     Eugeni Casanova, autor del llibre "Els gitanos catalans de França"

 

El poble gitano ha estat sempre nòmada, des de la seva arribada de l’Índia, i ha estat també tradicionalment perseguit i discriminat, a més d’invisibilitzat. Una realitat contra la qual es revela l’anomenada “revolució gitana”, que vol trencar el sostre que ha limitat històricament el progrés del poble romaní i ha posat obstacles a la seva educació, ocupació laboral, participació social i política.
Juana Fernández, vice-presidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona i destacada activista pels drets dels gitanos i,sobre tot, les gitanes, defensa la integració social del seu poble, però sempre que no signifiqui una submissió i una aniquilació de la cultura propia.

La Juana està farta dels tòpics i estereotips sobre els gitanos que podem veure en determinats programes de TV i que no ajuden a la causa. “Això és de denúncia i jo ho denuncio- afirma-. Estan fent molt mal a la comunitat gitana, perquè donen una imatge negativa. Això és ficció”.
Realment, no ajuda a superar la marginació del poble gitano. Encara “ho tenim una mica més difícil, som una minoria molt desprotegida. Surt fàcil matxacar una comunitat com és la gitana. Perquè no tenim llocs de poder, hi ha gitanos a la vida política, però el que passa és que són invisibles”. I sentencia: “Tots no som “trapaceros””.

Hi ha molt camí a recòrrer encara en la plena integració i acceptació social dels gitanos, que ens poden ensenyar molts dels seus valors, com la solidaritat, el respecte a la Gent Gran i el sentit de la Família.

 

El pueblo gitano ha sido siempre nómada, desde su llegada de la India, y ha sido también tradicionalmente perseguido y discriminado, además de invisibilizado. Una realidad contra la cual se revela la llamada “revolución gitana”, que quiere romper el techo que ha limitado históricamente el progreso del pueble romaní y ha puesto obstáculos en su educación, ocupación laboral, participación social y política. 
Juana Fernández, vice-presidenta del Consejo Municipal del Pueble Gitano de Barcelona y destacada activista por los derechos de los gitanos y,sobre todo, las gitanas, defiende la integración social de su pueblo, pero siempre que no signifique una sumisión y una aniquilación de la cultura propia. 

Juana está harta de los tópicos y estereotipos sobre los gitanos que podemos ver en determinados programas de TV y que no ayudan a la causa. “Esto es de denuncia y yo lo denuncio- afirma-. Están haciendo mucho daño a la comunidad gitana, porque dan una imagen negativa. Esto es ficción”. 
Realmente, no ayuda a superar la marginación del pueblo gitano. Todavía “lo tenemos más difícil, somos una minoría muy desprotegida. Es fácil machacar a una comunidad como la gitana. Porque no tenemos lugares de poder, hay gitanos en la vida política, pero son invisibles”. Y sentencia: “Todos no somos “trapaceros””. 

Hay mucho camino por recorrer todavía en la plena integración y aceptación social de los gitanos, que nos pueden enseñar muchos de sus valores, como la solidaridad, el respecto a las personas mayores y el sentido de la Familia. 

Juana Fernández                                                                                                                            Juana Fernández

 

L’OMS ha dedicat enguany el Dia Mundial de la Salut a la Depressió. Una realitat que pateixen uns 350 milions de persones a tot el món. Però molts no ho saben, confonen la Depressió amb altres problemes. I n’hi ha també que s’avergonyeixen de reconèixer públicament que pateixen una Depressió. Continúa sent un tema tabú. Però n’hi ha també que donen la cara. És el cas de la Marta. Ens explica com la Depressió i la Bipolaritat que pateix des de fa 15 anys l’han tancat portes: “Jo tocava en un grup i, després d’un ingrés de dos mesos, no em van deixar tornar. Em van comentar que no estaven preparats per tenir una persona com jo al grup. No volien saber res. És un estigma”.
 També la van fer fora de la feina. Malgrat tot, la Marta explica que no l’ha anat gens malament. En una altra feina, “he tingut sort, ho han acceptat”. També la família i la parella. “M’agradaria ser mare, però em fa una mica de por perquè suposa abandonar el tractament, i amb la medicació tinc una zona de confort. Però no ho descarto”.
 La Marta fa una tasca de sensibilització a escoles i instituts, amb l'associació Obertament.  A la societat li demana “que entenguin que som persones amb sentiments, virtuts i qualitats “normals”, que s’apropin i vegin que som persones sensibles, en les quals es pot confiar”. La Marta es lamenta: “Quan ho expliques, et miren diferent”.

 

La OMS ha dedicado este año el Día Mundial de la Salud a la Depresión. Una realidad que sufren unos 350 millones de personas en todo el mundo. Pero muchos no lo saben, confunden la Depresión con otros problemas. Y también hay quien se avergüenza de reconocer públicamente que sufre una Depresión. Continúa siendo uno tema tabú. Pero hay también quien dan la cara. Es el caso de Marta. Nos explica cómo la Depresión y la Bipolaridad que sufre desde hace 15 años le han cerrado puertas: “Yo tocaba en un grupo y, después de un ingreso de dos meses, no me dejaron volver. Me comentaron que no estaban preparados para tener a una persona como yo en el grupo. No querían saber nada. Es un estigma”.

También la echaron del trabajo. A pesar de todo, Marta explica que no le ha ido mal. En otro trabajo, “he tenido suerte, lo han aceptado”. También la familia y la pareja. “Me gustaría ser madre, pero me da un poco de miedo porque supone abandonar el tratamiento, y con la medicación tengo una zona de confort. Pero no lo descarto”.
Marta hace una labor de sensibilización en escuelas e institutos, con la asociación Obertament. A la sociedad le pide “que entiendan que somos personas con sentimientos, virtudes y cualidades “normales”, que se acerquen y vean que somos personas sensibles, en las que se puede confiar”. Marta se lamenta: “Cuando lo explicas, te miran diferente”. 

Obertament-díaa-mundial-de-la-salud-dedicado-a-la-depresión

El Doctor José Manuel Menchón, Cap de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, afirma que cada cop “hi ha més sensibilitat per part de la població, més educació, més accés a la informació. Però encara els malalts estan estigmatitzats”. El doctor alerta: “Un 10% de les persones, al llarg de la seva vida, tindrà una Depressió clínicament significativa. Les dones poden arribar al 20%”.
No sabem la causa de la Depressió, però el Dr. Menchón ens explica que sabem que hi ha factors que poden influir, factors genètics, però també altres factors de risc, causes externes com haver patit maltractaments o abusos en la infància, l’alcohol i les drogues o malalties cròniques que causen dolor o incapacitat. El millor tractament és la prevenció, per tal d’evitar les recaigudes. “Dues terceres parts dels pacients solen millorar, una tercera part es recupera i l’altra tercera part no acaba de millorar i necessita altres intervencions”.

El Doctor José Manuel Menchón, Jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge, afirma que cada vez “hay más sensibilidad por parte de la población, más educación, más acceso a la información. Pero todavía los enfermos están estigmatizados”. El doctor alerta: “Un 10% de las personas, a lo largo de su vida, tendrá una Depresión clínicamente significativa. Las mujeres pueden llegar al 20%”. 
No sabemos la causa de la Depresión, pero el Dr. Menchón nos explica que sabemos que hay factores que pueden influir, factores genéticos, pero también otros factores de riesgo, causas externas como haber sufrido maltratos o abusos en la infancia, el alcohol y las drogas o enfermedades crónicas que causan dolor o incapacitación. El mejor tratamiento es la prevención, para evitar las recaídas. “Dos terceras partes de los pacientes suelen mejorar, una tercera parte se recupera y la otra tercera parte no acaba de mejorar y necesita otras intervenciones”. 

Dr-menchon

Dr. Menchón

 

http://www.rtve.es/…/mon-possible/mon-possible-rev…/3971594/

 

 

 

 

 

Olga Rodríguez   18.abr.2017 13:53    

El preu de l'activisme

    viernes 7.abr.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Laura Zúñiga és una digna heredera de la seva mare, l’activista hondurenya Berta Cáceres, assassinada fa un any. Berta s’havia destacat en la lluita pels drets de la comunitat indígena lenca. Era una dona lluitadora, que defensava la seva terra, Río Blanco, amenaçada per una presa hidrolèctrica, que malmetria el riu Gualcarque, vital per a la vida d'aquesta comunitat, a més de ser un riu sagrat per als lenca.

Una història que es repeteix: els grans poders econòmics trepitjant els drets d'un poble i els seus recursos naturals. Berta Cáceres no és la primera i, malauradament, no serà l'última activista assassinada. Però la victòria de la Berta és que la seva flama continúa encesa, la seva lluita continúa viva, després de la mort. Laura Zúñiga Cáceres i els seus germans han recollit el testimoni de la seva mare i continuen lluitant, amb el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPINH, que va cofundar Berta Cáceres. “Ella és una figura col.lectiva i continuar la lluita del poble indígena lenca ens fa estar acompanyats per ella” ens diu la Laura.

 

Laura Zúñiga es una digna heredera de su madre, la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada hace un año. Berta se había destacado en la lucha por los derechos de la comunidad indígena lenca. Era una mujer luchadora, que defendía su tierra, Río Blanco, amenazada por una presa hidrolèctrica, que malograría el río Gualcarque, vital para la vida de esta comunidad, además de ser un río sagrado para los lenca.

Una historia que se repite: los grandes poderes económicos pisando los derechos de un pueblo y sus recursos naturales. Berta Cáceres no es la primera y, desgraciadamente, no será la última activista asesinada. Pero la victoria de Berta es que su llama continúa encendida, su lucha continúa viva, después de la muerte. Laura Zúñiga Cáceres y sus hermanos han recogido el testigo de su madre y continúan luchando, con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPINH, que cofundó Berta Cáceres. “Ella es una figura colectiva y continuar la lucha del pueblo indígena lenca nos hace estar acompañados por ella” nos dice Laura. 

Laura Zúñiuga  i Camilo Bermúdez

 

Per això, tot i la por, tot i la persecució, continuen en peu: “El que ens preocupa no és tant la nostra vida, sinó les vides de totes les persones del territori, que s’estan oposant al projecte hidroelèctric, a les empreses, tot i els reiterats atemptats contra els defensors d’aquestes comunitats. Només la pressió internacional salva vides”.“Després de l’assassinat de Berta Cáceres –diu Camilo Bermúdez, de la COPINH—la pressió internacional és la que ha fet que l’estat hondureny hi hagi de respondre en certa mesura, perquè el que ha fet per resoldre l’assassinat és insuficient”.

Els companys i els fills de la Berta denuncien la connivència amb el poder polític i el poder econòmic i busquen el suport internacional per aconseguir justícia: que el crim no quedi impune, que paguin els veritables culpables, que es conegui la veritat i que no es torni a repetir.

Hondures és un dels països més perillosos per als activistes ambientals. Des del 2010, n’han mort més de 120, entre els quals la Berta Cáceres. Però, com diu la seva filla, “hem conseguit multiplicar-la”.

 

Por todo ello, a pesar del miedo y la persecución, continúan en pie: “Lo que nos preocupa no es tanto nuestra vida, sino las vidas de todas las personas del territorio, que se están oponiendo al proyecto hidroeléctrico, a las empresas, a pesar de los reiterados atentados contra los defensores de estas comunidades. Sólo la presión internacional salva vidas”. 

“Después del asesinato de Berta Cáceres –dice Camilo Bermúdez, de la COPINH—la presión internacional es la que ha hecho que el estado hondureño tenga que responder en cierta medida, porque lo que ha hecho para resolver el asesinato es insuficiente”. 
Los compañeros y los hijos de Berta denuncian la connivencia con el poder político y el poder económico y buscan el apoyo internacional para conseguir justicia: que el crimen no quede impune, que paguen los verdaderos culpables, que se conozca la verdad y que no se vuelva a repetir. 

Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas ambientales. Desde 2010, han muerto más de 120, entre ellos Berta Cáceres. Pero, como dice su hija, “hemos conseguido multiplicarla”.

 

Zúñiga

La vida al carrer:

El Jordi Subirana ens ha acostat la realitat dels "sense sostre”. Una situació agreujada per la crisi i molts cops invisibilitzada, tot i que --només a la ciutat de Barcelona-- prop d'un miler de persones dormen cada dia al carrer.  Com l’Aurelio López, que va prerdre la feina de fuster quan tot just l’acabaven de fer fixe. De cop i volta es va veure sense res i va acabar a Barcelona, una ciutat que ja coneixia, “la millor ciutat per sobreviure si vius al carrer –diu- qui passa gana a Barcelona és perquè vol, pots buscar-te la vida per menjar a diferents entitats”.

L’Aurelio té ara un llit on dormir, gràcies a la Fundació Arrels, i una feina temporal de jardiner a Barcelona Activa. El director d’Arrels, Ferran Busquets, reconeix que l’Aurelio no és el prototip de persona que viu al carrer. De fet, ell es lamenta que de vegades no ha aconseguit un plat en un menjador social perquè “no dona el perfil”, perquè ell va sempre net i arreglat.

Jordi Subirana nos ha acercado a la realidad de los "sin techo”. Una situación agravada por la crisis y muchas veces invisibilizada, a pesar de que --sólo en la ciudad de Barcelona-- cerca de un millar de personas duermen cada día a la calle.
Como Aurelio López, que perdió el trabajo de carpintero cuando justo le acababan de hacer fijo. De repente se vio sin nada y acabó en Barcelona, una ciudad que ya conocía, “la mejor ciudad para sobrevivir si vives en la calle –dice- quién pasa hambre en Barcelona es porque quiere, puedes buscarte la vida para comer en diferentes entidades”. 

Aurelio tiene ahora una cama donde dormir, gracias a la  Fundació Arrels, y un trabajo temporal de jardinero en Barcelona Activa. El director d'Arrels, Ferran Busquets, reconoce que Aurelio no es el prototipo de persona que vive en la calle. De hecho, él se lamenta que a veces no ha conseguido un plato en un comedor social porque “no da el perfil”, porque él va siempre limpio y arreglado. 

ARRELS

Busquets ho té clar: és possible aconseguir l’objectiu de “ningú dormint al carrer”. El primer que ha de tenir una persona és un sostre:“L’habitatge ha de ser el punt de partida, perquè és un dret. No pots estar pensant contínuament on dormir, on guardar les teves pertinences, que no et robin, on et dutxaras…”. L’Aurelio ens explica que el més dur al carrer és la falta de seguretat: “m’han robat tres cops”.

La crisi ha deixat gent al carrer, però “n’hi ha que ni tan sols han vist passar la crisi -ens diu el Ferran- perquè ja porten 20, 30 o 40 anys al carrer”. I es lamenta de l’estigmatització dels “sense sostre”: que són al carrer perquè volen.

L’Aurelio rebutja un altre estigma: que tots els que són al carrer tenen problemes amb l’alcohol o les drogues. “Jo no els he tingut mai i em molesta que es digui”. Tot just, el conseller de Salut acaba d'anunciar que es destinaran més recursos a atendre persones "sense sostre" amb problemes de salut mental. Es calcula que la meitat dels "sense llar" presenten algun trastorn d'aquest tipus.

 La situació dels "sense llar" es vol visibilitzar en una pel.lícula, "Sense Sostre", de Xesc Cabot i Pep Garrido. Per finançar la pel.lícula, que vol trencar tòpics i estereotips, s'està fent una campanya de micromecenatge. Podeu col.laborar a www.sensesostre.cat

 

Busquets lo tiene claro: es posible conseguir el objetivo de “nadie durmiendo en la calle”. Lo primero que tiene que tener una persona es un techo:“La vivienda tiene que ser el punto de partida, porque es un derecho. No puedes estar pensando continuamente dónde dormir, dónde guardar tus pertenencias, que no te roben, dónde te ducharas…”. Aurelio nos explica que lo más duro en la calle es la falta de seguridad: “me han robado tres veces”. 

La crisis ha dejado gente en la calle, pero “hay quien ni siquiera ha visto pasar la crisis -nos dice Ferran- porque ya llevan 20, 30 o 40 años en la calle”. Y se lamenta de la estigmatización de los “sin techo”: que están en la calle porque quieren.  Aurelio rechaza otro estigma: que todos los que están en la calle tienen problemas con el alcohol o las drogas. “Yo no los he tenido nunca y me molesta que se diga”. Recientemente, el consejero de Salud de la Generalitat acaba de anunciar que se destinarán más recursos a atender personas "sin techo" con problemas de salud mental. Se calcula que la mitad de los "sin hogar" presentan algún trastorno de este tipo.

La situación de los "sin techo" se quiere visibilizar en una película, "Sense sostre", de Xesc Cabot y Pep Garrido. Para financiar la película, que quiere romper tópicos y estereotipos, se está haciendo una campaña de micromecenatge. Podéis colaborar a través de www.sensesostre.cat

 

Paradissos fiscals:

Paradisos fiscals

S’ha complert un any de la publicació dels anomenats “Papers de Panamà”, que van deixar constància de l’existència de nombrosos paradisos fiscals i de fraus i el.lusions d’impostos mil.lionàris.

Durant tota la setmana, la Plataforma per una Fiscalitat Justa ha fet actes per denunciar tot això, tot coincidint amb el Dia d’Acció Global per a l’Abolició dels Paradisos Fiscals, autèntics “inferns socials”, segons Oxfam Intermon i la Plataforma per a una Fiscalitat Justa. Perquè l’el.lusió d’impostos significa que els diners no tributen als països on es genera la riquesa i, per tant, no hi ha una repercusió social, sinó que augmenten les desigualtats i la pobresa.

“Aquests paradisos fiscals, que normalment ens imaginem en una illa, al tròpic, els tenim al costat de casa –ens diu la Patrícia Cantarell, d’Oxfam Intermón i la Plataforma. Luxemburg, Irlanda, Holanda són paradisos fiscals, territoris que de forma intencionada han adoptat uns marcs legals i fiscals amb característiques molt especials: baixa o nul.la tributació, avantatges fiscals per als no-residents sense que hagin de justificar una activitat, falta de cooperació entre les administracions tributàries i, sobre tot, opacitat”.

Cantarell denuncia que “els bancs són els grans facilitadors de l’el.lusió i l’evasió fiscal de les empreses. Cinc dels deu bancs més grans involucrats als Papers de Panamà van gestionar set mil empreses offshore”.

 

Se ha cumplido un año de la publicación de los llamados “Papeles de Panamá”, que dejaron constancia de la existencia de numerosos paraísos fiscales y de fraudes y elusiones de impuestos millonarios.
Durante toda la semana, la Plataforma por una Fiscalidad Justa ha hecho actos para denunciar todo esto, coincidiendo con el Día de Acción Global para la Abolición de los Paraísos Fiscales, auténticos “infiernos sociales”, según Oxfam Intermon y la Plataforma para una Fiscalidad Justa. Porque elusión de impuestos significa que el dinero no tributa en los países donde se genera la riqueza y, por lo tanto, no hay una repercusión social, sino que aumentan las desigualdades y la pobreza.
“Estos paraísos fiscales, que normalmente nos imaginamos en una isla, en el trópico, los tenemos cerca de casa –nos dice Patrícia Cantarell, de Oxfam Intermón y la Plataforma. Luxemburgo, Irlanda, Holanda son paraísos fiscales, territorios que de forma intencionada han adoptado unos marcos legales y fiscales con características muy especiales: baja o nula tributación, ventajas fiscales para los no-residentes sin que tengan que justificar una actividad, falta de cooperación entre las administraciones tributarias y, sobre todo, opacidad”. 
Cantarell denuncia que “los bancos son los grandes facilitadores de la elusión y la evasión fiscal de las empresas. Cinco de los diez bancos más grandes involucrados en los Papeles de Panamá gestionaron siete mil empresas offshore”.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-preu-lactivisme/3963221/

 

Olga Rodríguez    7.abr.2017 14:52    

Aniversari en crisi

    martes 28.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

El 25 de març del 1957, fa 60 anys, es firmava el Tractat de Roma, pel qual s'establia el Mercat Comú Europeu, embrió de la Unió Europea actual. 30 anys després, Espanya pujava en aquesta nau. I 60 anys després, un altre cop a Roma, els socis europeus han commemorat aquest aniversari, tot debatent quina Europa tenim i, sobre tot, quina Europa volem.

Una Europa unida, lliure de fronteres, que promogui els valors de pau, llibertat, democràcia, seguretat i prosperitat amb què va nèixer. Això és el que ha demanat a Roma la Marxa per Europa. Una convocatòria dels federalistes europeus, per rellançar el projecte comú, en un moment de fort euroescepticisme i, fins i tot, eurofòbia en alguns sectors, que també deixen sentir la seva veu.

Cap a on va Europa? Què significarà la sortida inèdita d'un dels seus membres, el Regne Unit? Quins són els reptes principals de la Unió? Té futur la Unió Europea? Interrogants que mirem de respondre amb l'ajuda de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

El 25 de marzo de 1957, hace 60 años, se firmaba el Tratado de Roma, por el que se establecía el Mercado Común Europeo, embrión de la Unión Europea actual. 30 años después, España subía a esta nave. Y 60 años después, otra vez en Roma, los socios europeos han conmemorado este aniversario, debatiendo qué Europa tenemos y, sobre todo, qué Europa queremos. 
Una Europa unida, libre de fronteras, que promueva los valores de paz, libertad, democracia, seguridad y prosperidad con los que nació. Esto es lo que ha pedido en Roma la Marcha por Europa. Una convocatoria de los federalistas europeos, para relanzar el proyecto común, en un momento de fuerte euroescepticismo e, incluso, eurofobia en algunos sectores, que también hacen oir su voz.
¿Hacia donde va Europa? ¿Qué significará la salida inédita de uno de sus miembros, el Reino Unido? ¿Cuáles son los retos principales de la Unión? ¿Tiene futuro la Unión Europea? Interrogantes que intentamos responder con la ayuda de Ferran Tarradellas, director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona.

Ue foto

Tarradellas destaca que aquests 60 anys han estat el període més llarg de pau, estabilitat i desenvolupament econòmic, i que la crisi actual de la UE pot ser una oportunitat de rellançament: “De fet, Europa ha avançat sempre a cop de crisi. El que no s’havia produït mai abans és que hi hagués tantes crisis juntes en el mateix moment: hem tingut una crisi econòmica molt forta, hem tingut l’arribada massiva de gent que busca refugis, un Estat membre que ha decidit sortir de la Unió Europea, tenim períodes electorals molt convulsos, amb missatges que feia molt de temps que no sentíem a Europa...

Però, en paral.lel, veiem altres coses bones: és cert, hem patit la crisi, però el fet que l’haguem patit junts ens ha permès aguantar el cop molt millor i ara estem tornant a crèixer. Sí que és cert que hi ha molta gent que encara no nota aquest creixement econòmic, però cada cop més arriba a la gent. S’està creant ocupació. I hem vist el resultat de les eleccions a Holanda, i tot i que hi havia aquesta por que hi arribessin forces euroescèptiques, no ha estat així. Veurem ara què passa a França . I també estem veient que hi ha moviments populars, que estan sortint de la societat civil, per defensar la idea d’Europa. Que creuen que, tot i que és millorable, el que ens ha aportat és molt important i ho hem de preservar”.

 

Tarradellas destaca que estos 60 años han sido el periodo más largo de paz, estabilidad y desarrollo económico, y que la crisis actual de la UE puede ser una oportunidad de relanzamiento: “De hecho, Europa ha avanzado siempre a golpe de crisis. Lo que no se había producido nunca antes es que hubiera tantas crisis juntas en el mismo momento: hemos tenido una crisis económica muy fuerte, hemos tenido la llegada masiva de gente que busca refugios, un Estado miembro que ha decidido salir de la Unión Europea, tenemos periodos electorales muy convulsos, con mensajes que hacía mucho tiempo que no oíamos en Europa... 
Pero, en paralelo, vemos otras cosas buenas: es cierto, hemos sufrido la crisis, pero el hecho de que la hayamos sufrido juntos nos ha permitido aguantar el golpe mucho mejor y ahora estamos volviendo a crecer. Sí que es cierto que hay mucha gente que aún no nota este crecimiento económico, pero cada vez más llega a la gente. Se está creando empleo. Y hemos visto el resultado de las elecciones en Holanda, y a pesar de que había ese miedo a que llegaran fuerzas euroescépticas, no ha sido así. Veremos ahora qué pasa en Francia . Y también estamos viendo que hay movimientos populares, que están saliendo de la sociedad civil, para defender la idea de Europa. Que creen que, a pesar de que es mejorable, lo que nos ha aportado es muy importante y lo tenemos que preservar”.

 

Realment, no podem dir que la Unió Europea estigui passant pel seu millor moment. A banda del debat intern, s’enfronta a diversos reptes, com el de la seguretat –el terrorisme ens ha tornar a colpejar recentment-- i la crisi dels refugiats, una de les assignatures pendents més urgent. “Els intents de la Comissió Europea per coordinar l’acollida de refugiats no ha despertat l’entusiasme que ens hagués agradat –diu el representat de la Comissió Europea a Barcelona--. Però la solidaritat no es pot imposar. Nosaltres preferim convèncer que obligar a ser solidaris. Podrem obligar quan es compleixin els períodes a que es van comprometre els estats membres. Mentrestant, intentem sacsejar les seves conciències i poc a poc està canviant l’actitut dels estats membres i de la població. Al drama dels refugiats, s’ha de donar una resposta europea, perquè Europa mateix va patir ser refugiats. Ara a nosaltres ens toca acollir. Si estem units, si fem les coses plegats, serem més capaços de fer front en aquesta crisi. Jo crec que podem acollir més refugiats i, un cop s’acabi la guerra a Síria, ajudar a la reconstrucció del país”.

Ferran Tarradelles justifica l’acord de la Unió Europea amb Turquia perquè, al seu entendre, ha tingut efectes positius: “ha baixat el nombre de morts a l’Egeu i ha permès crear una alternativa a la ruta dels traficants de persones. Per cada un dels que hem retornat a Turquia, n’hem recol.locat dos a Europa procedents dels camps de refugiats. I l’altra cosa que fa el tractat amb Turquia és canalitzar l’ajut humanitari europeu als camps on hi ha més refugiats, uns diners que no els estem donant al Govern turc, sinó a les ong’s que treballen amb els refugiats. Hem de fer més i qui està ho està liderant és la CE”.

 

Realmente, no podemos decir que la Unión Europea esté pasando por su mejor momento. Además del debate interno, se enfrenta a varios retos, como el de la seguridad –el terrorismo nos ha volver a golpear recientemente-- y la crisis de los refugiados, una de las asignaturas pendientes más urgente. “Los intentos de la Comisión Europea para coordinar la acogida de refugiados no ha despertado el entusiasmo que nos hubiera gustado –dice el representado de la Comisión Europea en Barcelona--. Pero la solidaridad no se puede imponer. Nosotros preferimos convencer antes que obligar a ser solidarios. Podremos obligar cuando se cumplan los periodos a que se comprometieron los estados miembros. Mientras tanto, intentamos sacudir sus conciències y poco a poco está cambiando el actitud de los estados miembros y de la población. Al drama de los refugiados, se tiene que dar una respuesta europea, porque Europa mismo sufrió ser refugiados. Ahora a nosotros nos toca acoger. Si estamos unidos, si hacemos las cosas juntos, seremos más capaces de hacer frente a esta crisis. Yo creo que podemos acoger a más refugiados y, una vez se acabe la guerra en Siria, ayudar a la reconstrucción del país”. 

Ferran Tarradelles justifica el acuerdo de la Unión Europea con Turquía porque, a su entender, ha tenido efectos positivos: “ha bajado el número de muertos en el Egeo y ha permitido crear una alternativa a la ruta de los traficantes de personas. Por cada uno de los que hemos devuelto a Turquía, hemos recolocado dos en Europa procedentes de los campos de refugiados. Y la otra cosa que hace el tratado con Turquía es canalizar la ayuda humanitaria europea a los campos donde hay más refugiados, un dinero que no le estamos dando al Gobierno turco, sino a las ong’s que trabajan con los refugiados. Tenemos que hacer más y quien está lo está liderando es la CE”. 

FERRAN TARRADELLAS (UE)

L’error de la Unió Europea ha estat no haver sabut convertir-se en un actor polític, tenir una veu única, comuna, prou forta a l’escena internacional. Ferran Tarradellas ho reconeix: “és un dels grans desafiaments a partir d’ara: fer una política de seguretat i exterior comuna molt més potent. Estem en el Quartet que està intentant solucionar la crisi de Síria, però nosaltres anem amb els sacs de diners (diem “si s’arriba a la pau, ajudarem a la reconstrucció”), mentre que els altres arriben amb tancs, míssils… A mí m’agrada més la política europea, sempre és millor. Ens diuen que som un “soft power”. Però amb això no n’hi ha prou. Hauríem de parlar amb una sola veu i hauríem de tenir una política de defensa comuna que ens estalviés les despeses absurdes de tenir 28 exèrcits, quan coordinats ens podríem estalviar un munt de diners i ser molt més eficaços”.


El error de la Unión Europea ha sido no haber sabido convertirse en un actor político, tener una voz única, común, suficientemente fuerte en la escena internacional. Ferran Tarradellas lo reconoce: “es uno de los grandes desafíos a partir de ahora: hacer una política de seguridad y exterior común mucho más potente. Estamos en el Cuarteto que está intentando solucionar la crisis de Siria, pero nosotros vamos con los sacos de dinero (decimos “si se llega a la paz, ayudaremos a la reconstrucción”), mientras que los otros llegan con tanques, misiles… A mí me gusta más la política europea, siempre es mejor. Nos dicen que somos un “soft power”. Pero con esto no hay suficiente. Tendríamos que hablar con una sola voz y tendríamos que tener una política de defensa común que nos ahorrara los gastos absurdos de tener 28 ejércitos, cuando coordinados nos podríamos ahorrar un montón de dinero y ser mucho más eficaces”.

 

El Llibre Blanc de la Unió, que va presentar recentment el president de la Comissió, Jean Claude Juncker, contempla 5 escenaris possibles, que van des de quedar-se com estem, ser només un mercat comú econòmic, o constituir “els estats units europeus”. Entre mig, altres opcions, com una Unió a diverses velocitats.

Pel que fa al Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió, Tarradellas diu que “és un drama, ens fa molta pena; que un membre de la família se’n vagi sempre és una tragèdia. I, a més, ara vindran unes negociacions que seran complicades i doloroses. Jo, personalment, crec que quedar-nos a la Unió Europea és molt millor que sortir de la UE, d’això no en tinc absolutament cap dubte, però respecto la voluntat dels ciutadans del Regne Unit”.

I com afecta el Brexit a Catalunya? Aplana el camí o posa més obstacles a una hipotètica república independent catalana, per continuar dins d’Europa?
El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona només contempla “una Catalunya a dins de la UE, amb tots els seus drets i avantatges. Què passarà a Catalunya en el futur és un tema sobre el que la Comissió Europea no té competències. Estem seguint el tema molt d’aprop, però hem de mantenir-nos callats, per respecte”.

 

El Libro Blanco de la Unión, que presentó recientemente el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, contempla 5 escenarios posibles, que van desde quedarse como estamos, ser sólo un mercado común económico, o constituir “los estados unidos europeos”. En medio, otras opciones, como una Unión a varias velocidades.
En cuanto al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión, Tarradellas dice que “es un drama, nos da mucha pena; que un miembro de la familia se vaya siempre es una tragedia. Y, además, ahora vendrán unas negociaciones que serán complicadas y dolorosas. Yo, personalmente, creo que quedarnos en la Unión Europea es mucho mejor que salir de la UE, de esto no tengo absolutamente ninguna duda, pero respeto la voluntad de los ciudadanos del Reino Unido”.

Y ¿cómo afecta el Brexit a Catalunya? ¿Allana el camino o pone más obstáculos a una hipotética república independiente catalana, para continuar dentro de Europa?  El director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona sólo contempla “una Cataluña adentro de la UE, con todos sus derechos y ventajas. Qué pasará en Catalunya en el futuro es un tema sobre el que la Comisión Europea no tiene competencias. Estamos siguiendo el tema mucho de cerca, pero tenemos que mantenernos callados, por respeto”.

 

TARRADELLAS I JO

Polítiques d’Infància:

La infància és el col.lectiu més vulnerable, el que més ha patit la crisi econòmica i les seves conseqüències. Segons l’Adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels nens i els adolecents, Mª Jesús Larios, “les polítiques públiques no han estat capaces ni d’evitar que s’incrementés la pobresa infantil ni d’adoptar mesures per combatre-la, fins i tot la que ja era estructural abans de la crisi. Ens adonem que, malgrat que en el debat públic apareix la Infància com un col.lectiu preferent, on les Administracions diuen que és necessari invertir, a l’hora de la veritat no sempre es així. Al nostre país, l’infant no se sitúa al centre de les polítiques”.
La responsable d’Infància del Síndic de Greuges es lamenta de la falta, a la pràctica, de polítiques transversals, que incloguin tots els aspectes relacionats amb els nens i els adolescents. També de la manca de polítiques de prevenció: “La prevenció és clau; hauríem d’evitar haver d’arribar a la intervenció, a la protecció. En aquests anys de crisi, hem vist com les administracions públiques  no han invertit prou en aquestes polítiques preventives perquè, aparentment, era el menys immediat. Però, de cara al futur, tenen un efecte molt important”.
Per primera vegada, el Síndic de Greuges  ha presentat davant del Comitè de Drets dels Infants de l’ONU un informe sobre el compliment de la Convenció de l’Infant a Catalunya. És la primera vegada que ho fa un Defensor autonòmic.


La infancia es el colectivo más vulnerable, el que más ha sufrido la crisis económica y sus consecuencias. Según la Adjunta al Síndi de Greuges para la defensa de los derechos de los niños y los adolecentes, Mª Jesús Larios, “las políticas públicas no han sido capaces ni de evitar que se incrementara la pobreza infantil ni de adoptar medidas para combatirla, incluso la que ya era estructural antes de la crisis. Nos damos cuenta de que, a pesar de que en el debate público aparece la Infancia como un colectivo preferente, en el que las Administraciones dicen que es necesario invertir, a la hora de la verdad no siempre se así. En nuestro país, el niño no se sitúa en el centro de las políticas”.
La responsable de Infancia del Síndic de Greuges se lamenta de la falta, en la práctica, de políticas transversales, que incluyan todos los aspectos relacionados con los niños y los adolescentes. También de la carencia de políticas de prevención: “La prevención es clave; tendríamos que evitar tener que llegar a la intervención, a la protección. En estos años de crisis, hemos visto cómo las administraciones públicas no han invertido suficiente en estas políticas preventivas porque, aparentemente, era lo menos inmediato. Pero, de cara al futuro, tienen un efecto muy importante”. 
Por primera vez, el Síndic de Greuges ha presentado ante el Comité de Derechos de los Niños de la ONU un informe sobre el cumplimiento de la Convención del Niño en Catalunya. Es la primera vez que lo hace un Defensor autonómico.

Mª Jesús LARIOS

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-ue-units-diversitat/3955691/

 

 

Olga Rodríguez   28.mar.2017 14:44    

6 anys de guerra a Síria: "Que pugui entrar l'ajuda i pugui sortir la gent"

    martes 21.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Hem entrat en el setè any de guerra a Síria. Un conflicte al qual no veiem un final pròxim, i que deixa ja un balanç d'almenys 321 MIL morts i 12 MILIONS de refugiats i desplaçats interns, segons l'Observatori sirià de Drets Humans. Altres fonts eleven encara més les xifres, parlen de prop de MIG MILIÓ de víctimes mortals.
Els que no han pogut sortir de Síria es troben en una situació dramàtica, s'enfronten cada dia a l'horror de la guerra i a tota mena de carències i malalties. Mentrestant, la tasca de les organitzacions humanitàries no és fàcil, l'ajut costa que hi arribi.

Aitor Zabalgogeazkoa, de Metges sense Fronteres, ens explica que "la meitat de la població està desplaçada o refugiada. Això provoca una situació familiar i comunitària completament desestructurada. La gent no té feina formal, ha gastat tots els estalvis, i hi ha moltíssims focus de violència. L'estructura civil ha quedat destruida, inclosa la sanitària; això fa que qualsevol problema mèdic sigui mortal. Moltíssims nens estan en risc de malalties infeccioses, perquè no estan vacunats. Han tornat a aparèixer malalties que ja estaven erradicades, com el xarampió o la pòlio. Pel que fa a l'alimentació, viuen de pa i te. A banda dels traumes psicològics, perquè els nens no han conegut una altra cosa que la guerra. Tot això tindrà repercusions en el seu creixement. I el nivell d'escolarització és baixíssim. Hi ha tota una generació deixada de la mà de Déu. Reclutats per combatre o convertits en terroristes suicides per Estat Islàmic. Explotats laboral i sexualment, o sotmesos a matrimonis forçats".

Zabalgogeazkoa va ser el cap de la Missió de Metges sense Fronteres a Síria; ara és el representant a Turquia. L'organització humanitària no té autorització del règim sirià per treballar als territoris sota el seu control, i ells no volen traballar a la zona controlada per Estat Islàmic, per la falta de seguretat. Així les coses, només poden tenir equips a les zones controlades per l'oposició. "És una situació incòmoda i difícil; ho hem de fer tot des de fora. Les fronteres estan molt limitades, també el pas de personal humanitari. Els subministraments arriben, però la falta de seguretat limita la nostra capacitat".

El que vol Metges sense Fronteres és "que pugui entrar l’ajuda y que pugui sortir la gent". Que hi arribi l'assistència humanitària y mèdica i que es respecti el dret civil humanitari i els hospitals no siguin atacats. "La falta de respecte al Dret Internacional humanitari i a l'acció mèdica ha estat una constant des del primer minut de la guerra a  Síria. Només a la nostra zona, hi ha hagut al menys 31 atacs a 19 centres de salut i hospitales de MsF. Això ens ha obligat a canviar la nostra manera de treballar. Els sanitaris estan fent el que poden amb el que tenen. La meitat del cos mèdic és fóra del país i els que queden estan esgotats i sense mitjans, després de sis anys de guerra".

Metges sense Fronteres

Hemos entrado en el séptimo año de guerra en Siria. Un conflicto al que no vemos un final próximo, y que deja ya un balance de al menos 321 MIL muertos y 12 MILLONES de refugiados y desplazados internos, según el Observatorio sirio de Derechos Humanos. Otras fuentes elevan todavía más las cifras, hablan de cerca de MEDIO MILLÓN de víctimas mortales.
Los que no han podido salir de Siria se encuentran en una situación dramática, se enfrentan cada día al horror de la guerra y a todo tipo de carencias y enfermedades. Mientras tanto, la tarea de las organizaciones humanitarias no es fácil, la ayuda cuesta que llegue.

Aitor Zabalgogeazkoa, de Médicos sin Fronteras, nos explica que "la mitad de la población está desplazada o refugiada. Esto provoca una situación familiar y comunitaria completamente desestructurada. La gente no tiene trabajo formal, ha gastado todos los ahorros, y hay muchísimos focos de violencia. La estructura civil ha quedado destruida, incluida la sanitaria; esto hace que cualquier problema médico sea mortal. Muchísimos niños están en riesgo de enfermedades infecciosas, porque no están vacunados. Han vuelto a aparecer enfermedades que ya estaban erradicades, como el sarampión o la polio. En cuanto a la alimentación, viven de pan y té. Además de los traumas psicológicos, porque los niños no han conocido otra cosa que la guerra. Todo esto tendrá repercusions en su crecimiento. Y el nivel de escolarización es bajísimo. Hay toda una generación dejada de la mano de Dios. Reclutados para combatir o convertidos en terroristas suicidas por Estado Islámico. Explotados laboral y sexualmente, o sometidos a matrimonios forzados. ". 

Zabalgogeazkoa fue el jefe de la Misión de Médicos sin Fronteras en Siria; ahora es el representante en Turquía. La organización humanitaria no tiene autorización del régimen sirio para trabajar en los territorios bajo su control, y ellos no quieren traballar en la zona controlada por Estado Islámico, por la falta de seguridad. Así las cosas, sólo pueden tener equipos en las zonas controladas por la oposición. "Es una situación incómoda y difícil; lo tenemos que hacer todo desde fuera. Las fronteras están muy limitadas, también el paso de personal humanitario. Los suministros llegan, pero la falta de seguridad limita nuestra capacidad".

Lo que quiere Médicos sin Fronteras es "que pueda entrar la ayuda y que pueda salir la gente". Que llegue la asistencia humanitaria y médica y que se respete el derecho civil humanitario y los hospitales no sean atacados. "La falta de respeto al Derecho Internacional humanitario y a la acción médica ha sido una constante desde el primer minuto de la guerra en Siria. Sólo en nuestra zona, ha habido al menos 31 ataques a 19 centros de salud y hospitales de MsF. Esto nos ha obligado a cambiar nuestra manera de trabajar. Los sanitarios están haciendo lo que pueden con lo que tienen. La mitad del cuerpo médico está fuera del país y los que quedan están agotados y sin medios, después de seis años de guerra".

MsF

El 15 de març del 2011, començaven les primeres protestes contra el règim de Bachar El Asad. La "primavera àrab" siriana era ràpidament reprimida. Els joves i adults activistes, que van formar part de la revolució, o han mort o estan desapareguts, empresonats, però les famílies no en tenen cap notícia.És el cas del Hicham. Ell viu a Barcelona i l'ha explicat a la Rosa Cervantes que fa més de cinc anys que no sap res del seu germà ni d'un nebot:"La majoria de les famílies sirianes tenen algun membre detingut. Al meu germà el van detenir fa 5 anys i no sabem absolutament res d'ell, ni tan sols a quina presó hi és. El meu nebot, sabem que està en una presó de Damasc; la meva germana va poder veure'l fa un any i mig, durant 5 minuts i envoltada d'agents del règim, després de pagar moltíssims diners. Era activista, estudiava Periodisme i contactava amb els mitjans de comunicació estrangers. Des que van començar les manifestacions, tota la gent jove deia que preferia morir abans que ser detingut. Ser detingut a les presons del règim és morir a poc a poc; a part de la tortura, la majoria dels que han mort a les presons és per falta de menjar o de medicines quan es posen malalts. Estan en els ossos. Això és morir lentament. Algun dia se sabrà la veritat del que ha passat a Síria".

El nombre d'opositors detinguts pel règim sirià és incalculable. És l'horror causat per Bachar El Assad, al qual se suma el dels grups armats, com Estat Islàmic. Per això es parla de Síria com d'una autèntica cambra de tortura.

 El 15 de marzo de 2011, empezaban las primeras protestas contra el régimen de Bachar El Asad. La "primavera árabe" siria era rápidamente reprimida. Los jóvenes y adultos activistas, que formaron parte de la revolución, o han muerto o están desaparecidos, encarcelados, pero las familias no tienen ninguna noticia de ellos.
Es el caso de Hicham. Él vive en Barcelona y le ha explicado a Rosa Cervantes que hace más de cinco años que no sabe nada de su hermano ni de un sobrino: "La mayoría de las familias sirias tienen algún miembro detenido. A mí hermano le detuvieron hace 5 años y no sabemos absolutamente nada de él, ni siquiera en qué cárcel está. Mí sobrino, sabemos que está en una carcel de Damasco; mi hermana pudo verle hace un año y medio, durante 5 minutos y rodeada de agentes del régimen, despúes de pagar muchísimo dinero. Era activista, estudiaba Periodismo y contactaba con los medios de comunicación extranjeros. Desde que empezaron las manifestaciones, toda la gente joven decía que prefería morir antes que ser detenido. Ser detenido en las cárceles del régimen es morir poco a poco; a parte de la tortura, la mayoría de los que han fallecido en las cárceles es por falta de comida o de medicinas cuando se ponen enfermos. Están en los huesos. Eso es morir lentamente. Algún día se sabrá la verdad de lo que ha pasado en Siria". 

El número de opositores detenidos por el régimen sirio es incalculable. Es el horror causado por Bachar El Assad, al que se suma el de los grupos armados, como Estado Islámico. Por eso se habla de Siria cómo de una auténtica cámara de tortura.

Hicham

 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial:

Lluitar contra la discriminació racial és una tasca que hem de fer cada dia, perquè -- ho vèiem fa ben poc en una campanya de SOS Racisme  --hi ha molts tics, molts comportaments arrelats que disculpen situacions de discriminació per ser diferent: un altre color de pell, una altra cultura, una altra religió..

I si aquesta tasca de conscienciació i denúncia dels prejudicis ha de ser diària, hi ha un dia que es fa imprescindible: el 21 de març és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Discriminació Racial. Un dia per a la reflexió: perquè tenim o permetem actituts racistes?  Anem cap a un món cada cop més xenòfob, més discriminatori amb el que és diferent?  I un altre interrogant: es pot prohibir l'ús del vel? Es pot acomiadar una treballadora per portar-lo?

No són situacions hipotètiques, sinó que passen dia sí, dia també. Ho sap be la KADRA AHMED, una jove estudiant de 22 anys, que va nèixer a Somàlia peró va venir aquí amb tres anys i té la nacionalitat espanyola. La Khadra va patir discriminació racial a l'aeroport de Barcelona: "Quan anava a pujar a un avió, les hostesses ens van aturar, al meu pare i a mi, i ens van demanar el passaport i més documentació. A la resta de la cua de passatgers no els van demanar res, i ja havíem passat tots els controls de seguretat".

Aquesta situació, la identificació per perfil ètnic, és habitual, segons l'Alba Cuevas, directora de SOS Racisme a Catalunya: "que t'aturin pel teu perfil ètnic, perquè sembles estranger, perquè hi ha una criminalització, pel discurs de la por, la islamofòbia. Les dones musulmanes, pel fet de portar vel, el poble gitano, les persones negres...".

L'últim informe de SOS Racisme sobre l'Estat del Racisme a Catalunya parla, un cop més, d'invisibilitat. Les agressions no es denuncien per por, desconfiança o desconeixement. Això fa que quedin impunes. A més, hi ha una normalització del racisme, que és assumit per les persones que el pateixen i per la resta de ciutadans, que ho troben normal. Alba Cuevas denuncia que "hi ha pocs mecanismes per denunciar i per protegir la víctima. Hi ha un gran mur”.      

Li diem “racisme” quan volem dir “classisme”? Segons la responsable de SOS Racisme, “no podem diferenciar-ho. Hi ha tres sistemes de dominació, molt barrejats: racisme, classisme i patriarcat. Tots tres responen a la mateixa lògica de poder i superioritat, que no reconeix a l'altre com una persona amb igualtat de drets, com tu”.

I una dona pateix més el racisme i el classisme que un home? Respon la Khadra: " a part de ser dona, si ets de color és pitjor encara, tens una doble vulnerabilitat". L’Alba Cuevas hi afegeix: “són les multidiscriminacions: dona, negra, pobre, lesbiana… es van afegint situacions que situen les persones en una situació de gran vulnerabilitat”.

Per acabar-ho d’adobar, tenim els delictes d’odi a les xarxes socials, com la recent sentència per un cas de “catalanofòbia”. L’Alba adverteix, però, que “la reforma del Codi Penal despenalitza els insults i les injúries, i això deixa fóra situacions molt greus, que correm el perill d’invisibilitzar”.

  IMG_20170317_171222[1]

 

 Luchar contra la discriminació racial es una labor que tenemos que hacer cada día, porque -- lo veíamos hace muy poco en una campaña de SOS Racismo-- hay muchos tics, muchos comportamientos arraigados que disculpan situaciones de discriminación por ser diferente: otro color de piel, otra cultura, otra religión..
Y si esta tarea de concienciación y denuncia de los prejuicios tiene que ser diaria, hay un día que se hace imprescindible: el 21 de marzo es el Día Internacional para el Erradicació de la Discriminación Racial. Un día para la reflexión: ¿Por qué tenemos o permitimos actitudes racistas?  ¿Vamos hacia un mundo cada vez más xenófobo, más discriminatorio con el que es diferente?  Y otro interrogante: ¿Se puede prohibir el uso del velo?  ¿Se puede despedir ua na trabajadora popr llevarlo? 


No son situaciones hipotéticas, sino que pasan día sí, día también. Lo sabe bien KADRA AHMED, una joven estudiante de 22 años, que nació en Somalia pero vino aquí con tres años y tiene la nacionalidad española. Khadra sufrió discriminación racial en el aeropuerto de Barcelona: "Cuando iba a subir a un avión, las azafatas nos pararon, a mi padre y a mí, y nos pidieron el pasaporte y más documentación. Al resto de la cola de pasajeros no les pidieron nada, y ya habíamos pasado todos los controles de seguridad".

Esta situación, la identificación por perfil étnico, es habitual, según Alba Cuevas, directora de SOS Racismo en Catalunya: "que te paren por tu perfil étnico, porque pareces extranjero, porque hay una criminalización, por el discurso del miedo, la islamofòbia. Las mujeres musulmanas, por el hecho de llevar velo, el pueblo gitano, las personas negras...".

El último informe de SOS Racisme sobre el Estado del Racismo en Catalunya habla, una vez más, de invisibilidad. Las agresiones no se denuncian por miedo, desconfianza o desconocimiento. Esto hace que queden impunes. Además, hay una normalización del racismo, que es asumido por las personas que lo sufren y por el resto de ciudadanos, que lo encuentran normal. Alba Cuevas denuncia que "hay pocos mecanismos para denunciar y para proteger a la víctima. Hay un gran muro”. 


¿Le llamamos “racismo” cuando queremos decir “clasismo”? Según la responsable de SOS Racisme, “no podemos diferenciarlo. Hay tres sistemas de dominación, muy mezclados: racismo, clasismo y patriarcado. Los tres responden a la misma lógica de poder y superioridad, que no reconoce al otro como una persona con igualdad de derechos, como tú”. 


Y ¿una mujer sufre más el racismo y el clasismo que un hombre? Responde Khadra: " aparte de ser mujer, si eres de color es peor todavía, tienes una doble vulnerabilidad".  Alba Cuevas añade: “son las multidiscriminaciones: mujer, negra, pobre, lesbiana… se van añadiendo situaciones que sitúan a las personas en una situación de gran vulnerabilidad”.


Para acabarlo de arreglar, tenemos los delitos de odio en las redes sociales, como la reciente sentencia por un caso de “catalanofobia”. Alba Cuevas advierte, sin embargo, que “la reforma del Código Penal despenaliza los insultos y las injurias, y esto deja fuera situaciones muy graves, que corremos el peligro de invisibilizar”.

 

SOSRacisme

 

"COLOREANDO FUTUROS" és un projecte educatiu a l'Índia, per escolaritzar nens i nenes dels barris marginals de Delhi, la capital del país, que ha posat en marxa l'ong Streets of India. El fundador d'aquesta ong és Pablo Castells, un advocat barceloní que porta 12 anys col.laborant per millorar les condicions de vida dels més desafavorits a l'Índia. Un 20% dels nens no van a escola, sobre tot les nenes.

"Coloreando futuros" és una campanya a través de la pàgina web de l'ong per recaptar fons per al seu programa de reforç escolar. A mesura que els mecenes van aportant les seves col.laboracions, els retrats en blanc i negre dels nois i noies es van acolorint, es va posant color a les vides d'aquests infants, per tal que puguin estudiar, tenir un futur millor. Streets of India mira de fer entendre a les famílies, molt pobres i la majoria analfabetes, la importància de que els seus fills tinguin una educació, per tal que puguin sortir de la pobresa i combatre el perill de ser explotats laboralment o sexualment.


"COLOREANDO FUTUROS" es un proyecto educativo en la India, para escolarizar a niños y niñas de los barrios marginales de Delhi, la capital del país, que ha puesto en marcha la ong Streets of India. El fundador de esta ong es Pablo Castells, un abogado barcelonés que lleva 12 años colaborando para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos en la India. Un 20% de los niños no van a la escuela, sobre todo las niñas.

"Coloreando futuros" es una campaña a través de la página web de la ong para recaudar fondos para su programa de refuerzo escolar. A medida que los mecenas van aportando sus colaboraciones, los retratos en blanco y negro de los chicos y chicas se van coloreando, se va poniendo color a las vidas de estos niños, para que puedan estudiar, tener un futuro mejor. Streets of India intenta hacer entender a las familias, muy pobres y la mayoría analfabetas, la importancia de que sus hijos tengan una educación, para que puedan salir de la pobreza y combatir el peligro de ser explotados laboralmente o sexualmente.

Coloreando futuros

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-6-anys-guerra-siria-erradicacio-del-racisme/3947503/

 

Olga Rodríguez   21.mar.2017 15:28    

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios