“Històries de convivència”: Refugiats Benvinguts

    martes 21.nov.2017    por Olga Rodríguez    2 Comentarios

    Afavorir l’acollida de refugiats, des de la societat civil. Això és el que fa “Refugees Welcome”, una plataforma internacional, que va nèixer a Alemanya fa uns 3 anys i que s’ha estés per una quinzena de països, entre els qual el nostre. Ha fet possible més de mil cent “històries de convivència”, com la que protagonitza l’Amir.
    Palestí, de 24 anys, l’Amir ha aconseguit l’Estatut de Refugiat. Ha estat vivint a Madrid, on va estudiar Perruqueria i va muntar el seu propi negoci. Ara ha vingut a Barcelona, on ha trobat feina de cambrer. L’Amir valora molt positivament l’experiència de convivència facilitada per “Refugees Welcome” perquè “és més que una habitació, és estabilitat, solidaritat, suport. Les persones que arribem hem patit molt i necessitem seguretat. A mí m’ha ajudat moltíssim tenir una persona que enten la teva situació quan estàs començant. Sense la gent que m’ha ajudat no hagués pogut fer-ho. Et dona força per continuar endavant”.

    El Pedro Tort és l’altre 50% d’una història de convivència. Ell i la seva família han acollit ja dos refugiats, un jove de Bangladesh que va marxar a treballar a Málaga, i ara en tenen un altre noi d’Afganistan. Una experiència que recomana al cent per cent: “això no és una mena de pensió, sinó que el que volem és que el refugiat s’integri a la família. Pensem que podem ajudar-lo a desenvolupar-se, amb el llenguatge… És una experiència molt positiva”.

      Entre acollidor i refugiat, hi ha una persona que fa de “vincle local”, de mediador. És el cas de la Nausicaa Bonnin, actriu i voluntària de “Refugiats Benvinguts”. “El que més emociona i més m’agrada  --ens diu—és conèixer gent nova, amb històries noves, i crear amistats. Anem a museus, al teatre, amb els meus col.legues… Per a  mi,  es un intercanvi d’experiències, ens ajudem mútuament. No s’estableix cap tipus de relació paternalista, reps molt més del que dones”.

    El Jaume Buch, coordinador de “Refugees Welcome” a Catalunya, ens explica que per participar en una d’aquestes històries de convivència,  bé com a voluntari o bé posant una habitació a disposició d’un refugiat amb un lloguer social, cal apuntar-se a la seva pàgina web www.refugiados-bienvenidos.es . “A nivell estatal, sumem 29 històries, 9 a Barcelona, i més de mil cent a nivell internacional, i continúa pujant. El que fem és posar en contacte gent que busca pís amb gent que ofereix una habitació, definint els perfils d’una banda i una altra, per tal d’assegurar una bona convivència”.

    El Jaume acaba de ser l’amfitrió de la trobada internacional de “Refugees Welcome”, que s’ha fet a Barcelona: “intentem enfortir aquesta plataforma internacional per tal que tingui més pés i reconeixement internacional per fer força i que es posi de manifest la situació dels refugiats i el negoci de les màfies que trafiquen amb persones, per tal que els organismes internacionals adoptin mesures per solucionar-ho i garantir vies legals i segures. No ens quedem en la denúncia, no ens quedem de braços plegats, sinó que busquem solucions des de la mateixa ciutadania, perquè l’Administració parla de números, però nosaltres parlem de persones”.

Refugiats Benvinguts    Nausicaa Bonnin, Jaume Buch, Pedro Tort i Amir
 

    Favorecer la acogida de refugiados, desde la sociedad civil. Eso es lo que hace "Refugees Welcome", una plataforma internacional, que nació en Alemania hace unos 3 años y que se ha extendido por una quincena de países, entre los cuales el nuestro. Ha hecho posible más de mil cien “historias de convivencia”, como la que protagoniza Amir.
    Palestino, de 24 años, Amir ha conseguido el Estatuto de Refugiado. Ha estado viviendo en Madrid, donde estudió Peluquería y montó su propio negocio. Ahora ha venido a Barcelona, donde ha encontrado trabajo de camarero.  Amir valora muy positivamente la experiencia de convivencia facilitada por  "Refugees Welcome" porque “es más que una habitación, es estabilidad, solidaridad, apoyo. Las personas que llegamos hemos sufrido mucho y necesitamos seguridad. A mí me ha ayudado muchísimo tener una persona que entiende tu situación cuando estás empezando. Sin la gente que me ha ayudado no hubiera podido hacerlo. Te da fuerza para continuar adelante”.

    Pedro Tort es el otro 50% de una historia de convivencia. Él y su familia han acogido ya a dos refugiados, un joven de Bangladesh, que se marchó a trabajar a Málaga, y ahora tienen a otro chico de Afganistán. Una experiencia que recomienda al cien por cien “esto no es un tipo de pensión, sino que lo que queremos es que el refugiado se integre en la familia. Pensamos que podemos ayudarle a desarrollarse, con el lenguaje… Es una experiencia muy positiva”. 

    Entre acogedor y refugiado, hay una persona que hace de “vínculo local”, de mediador. Es el caso de Nausicaa Bonnin, actriz y voluntaria de “Refugiados Bienvenidos”. “Lo que más emociona y más me gusta --nos dice— es conocer gente nueva, con historias nuevas, y crear amistades. Vamos a museos, al teatro, con mis colegas… Para mí, es un intercambio de experiencias, nos ayudamos mutuamente. No se establece ningún tipo de relación paternalista, recibes mucho más de lo que das”.

    Jaume Buch, coordinador de "Refugees Welcome" en Cataluña, nos explica que para participar en una de estas historias de convivencia, bien como voluntario o bien poniendo una habitación a disposición de un refugiado con un alquiler social, hay que apuntarse en su página web www.refugiados-bienvenidos.es . “A nivel estatal, sumamos 29 historias, 9 en Barcelona, y más de mil cien a nivel internacional, y sigue subiendo. Lo que hacemos es poner en contacto a gente que busca piso con gente que ofrece una habitación, definiendo los perfiles por un lado y otro, para asegurar una buena convivencia”.

    Jaume acaba de ser el anfitrión del encuentro internacional de "Refugees Welcome",que se ha hecho en Barcelona: “intentamos fortalecer esta plataforma internacional para que tenga más peso y reconocimiento internacional y poder hacer fuerza y que se ponga de manifiesto la situación de los refugiados y el negocio de las mafias que trafican con personas, para que los organismos internacionales adopten medidas para solucionarlo y garantizar vías legales y seguras. No nos quedamos en la denuncia, no nos quedamos de brazos cruzados, sino que buscamos soluciones desde la misma ciudadanía, porque la Administración habla de números, pero nosotros hablamos de personas”. 

 

CLIMA

COP 23, la Cimera del Clima de Bonn


    S’acaba de celebrar a Bonn la Cimera del Clima anomenada del Pacífic, per concretar els Acords de París per frenar el canvi climàtic. En aquesta cita s’ha posat de manifest que l’any 2016 va ser el més càl.lid des que es fan medicions, i aquest 2017 va pel mateix camí. Cal, doncs, actuar amb urgència contra l’escalfament global del planeta.  Tatiana Nuño, responsable de Canvi Climàtic de Greenpeace, ens ha explicat des de Bonn que aquesta “ha estat una cimera molt tècnica, però hi ha hagut avenços positius: tenim ja un text on es diu com els països s’han de preparar l’any que ve per posar sobre la taula compromisos més ambiciosos i tenim un text que vincula que els informes científics dels experts en Canvi Climàtic es tinguin en compte a l’hora d’adoptar polítiques abans del 2020, que es quan entren en vigor els Acords de París”.

    La prioritat és eliminar el carbó com a font d’energia, perquè aquest combustible fòssil és la principal font de generació de diòxid de carbó. “Ha estat molt important –diu Tatiana Nuño— el llançament d’una aliança internacional per abandonar el carbó abans del 2030. Espanya no en forma part. Necessitem voluntat política per abandonar els combustibles fòssils i no donar l’esquena als compromisos internacionals”.

    Abordem un altre tema, el dels refugiats climàtics. Segons l’ACNUR, l’any 2050 el canvi climatic expulsarà de casa seva uns 250 milions de persones. “És una dada realment alarmant –ens diu la responsable de Greenpeace--. En aquesta Cimera anomenada del Pacífic, per tenir la presidència a Fidji, s’ha vist que l’augment de la temperatura de 2 graus és massa. Cal actuar per assegurar-se que no augmentem més d’un grau i mig”.

    Josep Cabayol rebat les dades: “hi ha dades científiques –diu-- que demostren que és impossible no superar el grau i mig d’augment de la temperatura l’any 2030. Hem de continuar treballant per evitar que continui pujant, però aquest grau i mig ja existeix. Ho hem d’explicar a la ciutadania perquè després no s’emporti una frustració”.  Tatiana Nuño no és tan pessimista, creu que no és inevitable. “És veritat que anem malament i és molt difícil, però hem de continuar treballant. Calen solucions reals i concretes. En el cas d’Espanya, també”.  

TatiananunoTatiana Nuño, de Greenpeace

 

    Se acaba de celebrar en Bonn la Cumbre del Clima denominada del Pacífico, para concretar los Acuerdos de París para frenar el cambio climático. En esta cita se ha puesto de manifiesto que 2016 fue el más cálido desde que se hacen mediciones, y este 2017 va por el mismo camino. Es preciso, pues, actuar con urgencia contra el calentamiento global del planeta. Tatiana Nuño, responsable de Cambio Climático de Greenpeace, nos ha explicado desde Bonn que ésta “ha sido una cumbre muy técnica, pero ha habido adelantos positivos: tenemos ya un texto donde se dice cómo los países se tienen que preparar el año que viene para poner sobre la mesa compromisos más ambiciosos y tenemos un texto que vincula que los informes científicos de los expertos en Cambio Climático se tengan en cuenta a la hora de adoptar políticas antes de 2020, que es cuando entran en vigor los Acuerdos de París”.

    La prioridad es eliminar el carbón como fuente de energía, porque este combustible fósil es la principal fuente de generación de dióxido de carbono. “Ha sido muy importante –dice Tatiana Nuño-- el lanzamiento de una alianza internacional para abandonar el carbón antes de 2030. España no forma parte. Necesitamos voluntad política para abandonar los combustibles fósiles y no dar la espalda a los compromisos internacionales”. 

    Abordamos otro tema, el de los refugiados climáticos. Según ACNUR, en 2050 el cambio climático expulsará de su casa a unos 250 millones de personas. “Es un dato realmente alarmante –nos dice la responsable de Greenpeace--. En esta Cumbre llamada del Pacífico, por tener la presidencia en Fidji, se ha visto que el aumento de la temperatura de 2 grados es demasiado. Hay que actuar para asegurarse de que no aumentamos más de un grado y medio”.

    Josep Cabayol rebate los datos: “hay datos científicos –dice-- que demuestran que es imposible no superar el grado y medio de aumento de la temperatura en 2030. Tenemos que continuar trabajando para evitar que siga subiendo, pero este grado y medio ya existe. Lo tenemos que explicar a la ciudadanía para que después no se lleve una frustración”. Tatiana Nuño no es tan pesimista, cree que no es inevitable. “Es verdad que vamos mal y es muy difícil, pero tenemos que continuar trabajando. Hacen falta soluciones reales y concretas. En el caso de España, también”. 

CIMERA CLIMA

 

    9 desnonaments cada dia  a Barcelona

    Un dels principals problemes de Barcelona és l’accés a l’Habitatge. Lloguers elevats, sous baixos i la falta d’un parc públic de lloguer assequible fan difícil poder accedir a un habitatge digne. La reflexió és del Jordi Subirana, que pregunta a Santi Mas de Xaxars, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, si es pot parlar de situació d’emergència residencial.
La resposta és afirmativa: “ ho demostra el fet que cada dia hi ha nou desnonaments a Barcelona. Si a això li afegeixes l’increment dels preus de lloguer, un 23%, fa que moltes famílies tinguin una grandíssima dificultat per accedir a un be bàsic com és l’Habitatge. Hi ha també un problema estructural, perquè manca habitatge públic; només en tenim un 1% a dia d’avui. A Europa, n’hi ha un 15%. Aquí no s’ha apostat per una política pública d’Habitatge”.
Segons la PAH, les solucions que es donen en aquest problema de falta d’habitatges són precàries: pensions o pisos amb llargues llistes d’espera, perquè no n’hi han prous.  A més. el problema de manca d’Habitatge provoca altres “problemes de salut, de rendiment escolar, de convivència familiar. I continúa sense haver-hi una consciència social que el problema de l’Habitatge ens afecta a tots”.
La PAH-Barcelona informa als interessats cada dilluns, a les 17.30h, al carrer Leiva, número 47.

PAH    Jordi Subirana i Santi Mas de Xaxars, de la PAH

    

    Uno de los principales problemas de Barcelona es el acceso a la Vivienda. Alquileres elevados, sueldos bajos y la falta de un parque público de alquiler asequible hacen difícil poder acceder a una vivienda digna. La reflexión es de Jordi Subirana, que pregunta a Santi Mas de Xaxars, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, si se puede hablar de situación de emergencia residencial. 

    La respuesta es afirmativa: “ lo demuestra el hecho de que cada día hay nuevos desahucios en Barcelona. Si a esto le añades el incremento de los precios de alquiler, un 23%, hace que muchas familias tengan una grandísima dificultad para acceder a un bien básico como es la Vivienda. Hay también un problema estructural, porque falta vivienda pública; sólo tenemos un 1% a día de hoy. En Europa, hay un 15%. Aquí no se ha apostado por una política pública de Vivienda”.

    Según la PAH, las soluciones que se dan a este problema de falta de vivienda son precarias: pensiones o pisos con largas listas de espera, porque no hay suficientes. Además. el problema de carencia de Vivienda provoca otros “problemas de salud, de rendimiento escolar, de convivencia familiar. Y continúa sin haber una concienciación social de que el problema de la Vivienda nos afecta a todos”. 

    La PAH-Barcelona informa a los interesados cada lunes, a las 17.30h, en la calle Leiva, número 47.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-histories-convivencia/4310371/    

Olga Rodríguez   21.nov.2017 14:38    

    miércoles 15.nov.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    L'activista social i pacifista Arcadi Oliveres assegura que la independència seria “possible, viable i molt agradable”. Però alerta: "Es pot creure que un Estat més petit reduiria les desigualtats, però no està assegurat. Dependrà de qui governi i quina política fa. Malauradament, encara no s’ha dit; s’ha parlat molt d’independència, però no s’ha dit com organitzarien el país. Penso que aquest és un dels deures pendents".

    La independència, segons aquest professor d’Economia retirat, “no és una qüestió de diners, no pot ser-ho. Ha de ser una qüestió de dignitat. Jo no voldria mai que el dret a la independència es basés en el fet que, com que som els més rics a l'Estat espanyol, marxem (com ha dit alguna premsa estrangera). La nostra solidaritat amb la resta de l'Estat i del món ha de ser igual o més gran que la que tenim ara, perquè si la nostra renda és més gran, estem moralment obligats a fer-ho. Que ningú es pensi que la independència hauria de significar una millora econòmica. Ho he dit moltes vegades i ho repeteixo: ser independentista per millorar econòmicament és ser un mal independentista".

    La solidaritat, per a Oliveres, ha de ser “estatal, internacional i generacional”, amb els que vindran després de nosaltres: “Una de les grans esperances de la independència és poder crear un Estat nou que defensi la dignitat de la gent, que vulgui mantenir les generacions futures en unes condicions de vida acceptables, que vulgui rebre aquells que venen de fora, com no fa aquesta trista Europa que els assassina a la Mar Mediterrània, un Estat on la despesa estigui dedicada a les persones i no a la despesa militar, per exemple. Cal la independència per tenir una Banca que no sigui l’especulativa que tenim ara, i unes empreses on el diferencial de sous no sigui de l’1 al 200; això és una injustícia. Les empreses de l’Íbex 35 que se’n vagin totes!”.

IMG_20171111_215624[1]    Arcadi Oliveres

    

    El activista social y pacifista Arcadi Oliveres asegura que la independencia sería “posible, viable y muy agradable”. Pero alerta: "Se puede pensar que un Estado más pequeño reduciría las desigualdades, pero no está asegurado. Dependerá de quien gobierne y qué política hace. Desgraciadamente, todavía no se ha dicho; se ha hablado mucho de independencia, pero no se ha dicho cómo organizarían el país. Pienso que éste es uno de los deberes pendientes".

    La independencia, según este profesor de Economía retirado, “no es una cuestión de dinero, no puede serlo. Tiene que ser una cuestión de dignidad. Yo no querría nunca que el derecho a la independencia se basara en el hecho de que, como somos los más ricos en el Estado español, nos vamos (como ha dicho alguna prensa extranjera). Nuestra solidaridad con el resto del Estado y del mundo tiene que ser igual o más grande que la que tenemos ahora, porque si nuestra renta es más grande, estamos moralmente obligados a hacerlo. Que nadie se piense que la independencia tendría que significar una mejora económica. Lo he dicho muchas veces y lo repito: ser independentista para mejorar económicamente es ser un mal independentista".

    La solidaridad, para Oliveres, tiene que ser “estatal, internacional y generacional”, con los que vendrán después de nosotros: “Una de las grandes esperanzas de la independencia es poder crear un Estado nuevo que defienda la dignidad de la gente, que quiera mantener a las generaciones futuras en unas condiciones de vida aceptables, que quiera recibir a aquellos que vienen de fuera, como no hace esta triste Europa que los asesina en el Mar Mediterráneo, un Estado donde el gasto esté dedicado a las personas y no al gasto militar, por ejemplo. Hace falta la independencia para tener una Banca que no sea la especulativa que tenemos ahora, y unas empresas donde el diferencial de sueldos no sea del 1 al 200; esto es una injusticia. Las empresas del Ibex 35 ¡que se vayan todas!”
 

IMG_20171111_214400[1]    Manifestació de l'11 de l'11 a Barcelona, per demanar la llibertat dels empresonats

 

    Tot coincidint amb la manifestació de dissabte a Barcelona a favor de la llibertat dels polítics i líders socials empresonats,  Enric Blanes, secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, lamenta que els tribunals espanyols estiguin actuant d'una manera gairebé "inquisitorial": "busquen una mena com de càstic, més enllà del que és el compliment estricte de la llei. Ho vam veure, per exemple, en la impossibilitat de pagar la fiança de la Carme Forcadell el mateix dia. Vam fer moltes gestions, teníem els diners (de la caixa de solidaritat) i no vam aconseguir satisfer-los, va haver de passar la nit a la presó”.

    Sobre la possibilitat que el president de l’ANC, Jordi Sànchez, pugui figurar en una llista electoral, per a Blanes era molt més fàcil amb una candidatura única independentista. Sense una llista única, “aquesta opció es complica, però no es torna impossible, encara que és veritat que obliga a triar entre opcions polítiques. És una incoherència respecte a la seva trajectòria i la de l’entitat que representa, de vocació transversal i una gran pluralitat d’opinions”.

 

    Coincidiendo con la manifestación del sábado en Barcelona a favor de la libertad de los políticos y líderes sociales encarcelados, Enric Blanes, secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana, lamenta que los tribunales españoles estén actuando de una manera casi "inquisitorial": "buscan como un castigo más allá de lo que es el cumplimiento estricto de la ley. Lo vimos, por ejemplo, en la imposibilidad de pagar la fianza de Carme Forcadell el mismo día. Hicimos muchas gestiones, teníamos el dinero (de la caja de solidaridad) y no conseguimos satisfacerlo, tuvo que pasar la noche en prisión”. 

    Sobre la posibilidad de que el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, pueda figurar en una lista electoral, para Blanes era mucho más fácil con una candidatura única independentista. Sin una lista única, “esta opción se complica, pero no se vuelve imposible, aunque es verdad que obliga a elegir entre opciones políticas. Es una incoherencia respecto a su trayectoria y la de la entidad que representa, de vocación transversal y una gran pluralidad de opiniones”. 

 IMG-20171115-WA0011Enric Blanes, secretari nacional de l'ANC

 

    Les eleccions del 21 de desembre es produeixen en unes circumstàncies insòlites: amb l'autonomia intervinguda per l'Estat, amb el Govern destituït  (una part a la presó i l'altra a l'estranger) i amb candidats privats de llibertat. És el cas del cap de llista d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. El senador republicà Bernat Picornell reconeix que “és una situació molt i molt complicada. No són unes eleccions amb totes les garanties democràtiques. La Convenció de Venècia diu que no pot haver-hi líders empresonats i el líder a qui les enquestes donen com a possible guanyador està ara mateix a la presó. Per a nosaltres no és una situació normal. La nostra principal reivindicació és la llibertat dels presos polítics”.


    Las elecciones del 21 de diciembre se producen en unas circunstancias insólitas: con la autonomía intervenida por el Estado, con el Gobierno destituido (una parte en la prisión y la otra en el extranjero) y con candidatos privados de libertad. Es el caso del cabeza de lista de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. El senador republicano Bernat Picornell reconoce que “es una situación muy complicada. No son unas elecciones con todas las garantías democráticas. La Convención de Venecia dice que no puede haber líderes encarcelados y el líder a quien las encuestas dan como posible ganador está ahora mismo en prisión. Para nosotros no es una situación normal. Nuestra principal reivindicación es la libertad de los presos políticos”.

  B. PicornellBernat Picornell, senador d'ERC

 

    Precisament, al voltant de l'empresonament dels membres del Govern i dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, s'ha generat un debat sobre si poden ser considerats "presos polítics" o “presos de consciència”, com qüalifica Amnistia Internacional. “Prés de consciència –ens explica Dani Vilaró, portaveu d’Amnistia a Catalunya— és una persona empresonada per les seves idees, orientació sexual, religió, etc, que no utilitza la violència. En el punt en què ens trobem del Procés, no podem qüalificar encara els Jordis ni els membres del Govern ni els de la Mesa del Parlament com a presos de consciència. Això no vol dir que no hi hagi preocupació pels seus drets humans i hi estem treballant. De fet, hem demanat la retirada de l’acusació de Sedició per als Jordis i que surtin de la presó. També estem mirant tot el tema de garanties processals dels membres del Govern empresonats, que tinguin un judici just. No s’ha d’entrar tant en l’etiqueta com en observar què està passant amb aquestes persones, si la presó provissional és excesiva; nosaltres pensem que sí que ho és”.

     La posició d’Amnistia Internacional ha estat objecte de pol.lèmica i de crítiques en aquesta organització defensora dels drets humans. També ha rebut suports, com el del director d’Oxfam Intermón a Catalunya, Francesc Mateu, que assenyala: “Amnistia és una entitat de referència i no es pot posar en dubte el seu prestigi perquè no coincideixi amb el que pensem. Estem dins d’un conflicte que per a nosaltres és greu, però de tots els conflictes que hi ha al món no és el més greu, ni de lluny. I vull conscienciar la gent que amb Amnistia Internacional tenim un món millor del que tindríem sense ella”.

 

Dani vilaro Francesc mateu
Daniel Vilaró i Francesc Mateu

 

    Precisamente, sobre el encarcelamiento de los miembros del Gobierno y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, se ha generado un debate sobre si pueden ser considerados "presos políticos" o “presos de conciencia”, que es la calificación que utiliza Amnistía Internacional. "Preso de conciencia –nos explica Dani Vilaró, portavoz de Amnistía en Catalunya— es una persona encarcelada por sus ideas, orientación sexual, religión, etc, que no utiliza la violencia. En el punto en que nos encontramos del Proceso, no podemos calificar todavía a los Jordis ni a los miembros del Gobierno ni a los de Mesa del Parlament como presos de conciencia. Esto no quiere decir que no haya preocupación por sus derechos humanos y estamos trabajando en ello. De hecho, hemos pedido la retirada de la acusación de Sedición para los Jordis y que salgan de prisión. También estamos mirando todo el tema de garantías procesales de los miembros del Gobierno encarcelados, que tengan un juicio justo. No se tiene que entrar tanto en la etiqueta como en observar qué está pasando con estas personas, si la prisión provisional es excesiva; nosotros pensamos que sí que lo es”.

    La posición de Amnistía Internacional ha sido objeto de polémica y de críticas a esta organización defensora de los derechos humanos. También ha recibido apoyos, como el del director de Oxfam Intermón en Catalunya, Francesc Mateu, que señala: “Amnistía es una entidad de referencia y no se puede poner en entredicho su prestigio porque no coincida con lo que pensamos. Estamos dentro de un conflicto que para nosotros es grave, pero de todos los conflictos que hay en el mundo no es el más grave, ni de lejos. Y quiero concienciar a la gente de que con Amnistía Internacional tenemos un mundo mejor del que tendríamos sin ella”.

 

 

http://www.rtve.es/…/mon-possible-arcadi-oliveres-…/4303087/

 

 

 

 

 

Olga Rodríguez   15.nov.2017 13:47    

En defensa de la democràcia

    lunes 6.nov.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

    La nova presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, i la vice-presidenta de la Taula i nova presidenta d’ECAS, les Entitats Catalanes d’Acció Social, Sònia Fuertes,  s’han marcat el repte de vetllar perquè tots els drets socials ja conquerits no es perdin i posar en marxa tot el que hi ha aturat.
    En un moment de vulneració dels drets socials i de la participació ciutadana, des de la Taula reivindiquen els seus objectius de defensa de la democràcia i d’afavorir la cohesió social. Francina Alsina recorda que la Taula del Tercer Sector forma part de la Taula per la Democràcia i s’han adherit al manifest de condemna als últims atacs de drets, com l’empresonament dels membres del Govern i els líders de l’Assemblea Nacional catalana i Òmnium Cultural. “És un atac a la democràcia” –assegura Alsina—i nosaltres defensem els drets socials i la democràcia”.
    “La cohesió és la nostra feina –remarca la Sònia Fuertes-- i ens preocupa que puguin existir els canals perquè la ciutadania pugui participar i trobi respostes en una línea no repressiva”.

    La nueva presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, y la vice-presidenta de la Taula y nueva presidenta de ECAS, las Entidades Catalanas de Acción Social, Sònia Fuertes, se han marcado el reto de velar para que todos los derechos sociales ya conquistados no se pierdan y poner en marcha todo lo que hay parado. 
    En un momento de vulneración de los derechos sociales y de la participación ciudadana, desde la Taula reivindican sus objetivos de defensa de la democracia y de favorecer la cohesión social. Francina Alsina recuerda que la Taula del Tercer Sector forma parte de la Taula per la Democracia y se han adherido al manifiesto de condena a los últimos ataques de derechos, como el encarcelamiento de los miembros del Gobierno y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. “Es un ataque a la democracia” –asegura Alsina- y nosotros defendemos los derechos sociales y la democracia”. 
    “La cohesión es nuestro trabajo –remarca Sònia Fuertes-- y nos preocupa que puedan existir los canales para que la ciudadanía pueda participar y encuentre respuestas en una línea no represiva”. 

IMG_1376[1]    Sònia Fuertes i Francina Vila, vice-presidenta i presidenta de la Taula del Tercer Sector Social

 

    Però els drets polítics no ens poden fer oblidar els drets socials. Les més de tres mil entitats que conformen la Taula del Tercer Sector paren atenció en les necessitats dels col.lectius més vulnerables, que pateixen en primera persona la pobresa i les desigualtats: pobresa energètica, pobresa infantil, treballadors pobres, famílies monomarentals, feminització de la pobresa...  Per a la nova presidenta d'ECAS, Sònia Fuertes, "l'adjectivació de la pobresa és necessària per donar respostes més acurades a cada fenòmen concret, però la realitat és la POBRESA. I qui mana de veritat: la ciutadania, mitjançant els seus representants polítics, o els poders econòmics?"    

    Pero los derechos políticos no nos pueden hacer olvidar los derechos sociales. Las más de tres mil entidades que conforman la Taula del Tercer Sector dedican su atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables, que sufren en primera persona la pobreza y las desigualdades: pobreza energética, pobreza infantil, trabajadores pobres, familias monomarentales, feminización de la pobreza...  Para la nueva presidenta de ECAS, Sònia Fuertes,  "la adjetivación de la pobreza es necesaria para dar respuestas más adecuadas a cada fenómeno concreto, pero la realidad es la POBREZA. Y quién manda de verdad: ¿la ciudadanía, mediante sus representantes políticos, o los poderes económicos?

 

GRAN RECAPTE ALIMENTS    Calen voluntaris per a El Gran Recapte  dels Bancs dels Aliments, els dies 1 i 2 de desembre.

 

 


     El Síndic respon: 

    Que els ciutadans estan preocupats per la situació política és evident. Ho demostra, per exemple, que ha baixat el nombre de queixes que rep la institució del Síndic de Greuges. Ho corrobora l’Adjunt General al Síndic, Jaume Saura: “Han baixat les queixes de caràcter general. La gent està preocupada pel clima polític. Estem rebent queixes, consultes sobre el tema”.
    Preocupa el tema polític i la preocupació va en augment a mesura que els esdeveniments guanyen intensitat i gravetat. Des del Síndic de Greuges s’ho miren des del punt de vista de com afecta als drets dels ciutadans de Catalunya. Segons Jaume Saura, “veiem en l’aplicació de l’article 155 de la Constitució una possible vulneració de l’article 23 i també de l’article 3 del Protocol Addicional del Conveni Europeu, que són els dos articles que reconeixen el dret de participació política, en la mesura en què els ciutadans van votar un Parlament (a les eleccions de setembre del 2015) i aquest Parlament ha estat disolt i els governants que van ser escollits per aquest Parlament han estat destituits per un procediment no previst a la legislació catalana o espanyola. Des d’aquest punt de vista, la major part de constitucionalistes diuen que l’aplicació que s’ha fet del 155 no està prevista al propi article. Per tant, aquestes actuacions, a banda de la lectura política que tingui, i jurídica, poden suposar una vulneració del dret de participació política dels ciutadans de Catalunya que van participar en aquelles eleccions”. 


    Que los ciudadanos están preocupados por la situación política es evidente. Lo demuestra, por ejemplo, que ha bajado el número de quejas que recibe la institución del Síndic de Greuges. Lo corrobora el Adjunto General al Síndic, Jaume Saura: “Han bajado las quejas de carácter general. La gente está preocupada por el clima político. Estamos recibiendo quejas, consultas sobre el tema”.
    Preocupa el tema político y la preocupación va en aumento a medida que los acontecimientos ganan intensidad y gravedad. Desde el Síndic de Greuges, lo analizan desde el punto de vista de cómo afecta a los derechos de los ciudadanos de Catalunya. Según Jaume Saura, “vemos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución una posible vulneración del artículo 23 y también del artículo 3 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo, que son los dos artículos que reconocen el derecho de participación política, en la medida en que los ciudadanos votaron un Parlamento (en las elecciones de septiembre del 2015) y este Parlamento ha sido disuelto y los gobernantes que fueron escogidos por este Parlamento han sido destituidos por un procedimiento no previsto en la legislación catalana o española. Desde este punto de vista, la mayor parte de constitucionalistas dicen que la aplicación que se ha hecho del 155 no está prevista en el propio artículo. Por lo tanto, estas actuaciones, además de la lectura política que tenga, y jurídica, pueden suponer una vulneración del derecho de participación política de los ciudadanos de Catalunya que participaron en aquellas elecciones”.

Jaume Saura    Jaume Saura, Adjunt General al Síndic de Greuges

 

    Per a l’Adjunt General al Síndic,  la petició de la Fiscalia de 30 anys de presó per Rebel.lia i 15 per Sedició, i la decisió judicial de presó preventiva és “desproporcionat”. Segons Jaume Saura, semblaria que hi ha “una voluntat explícita d’impedir, fins i tot penalment, una ideologia determinada. Això està fora del marc de Drets i del marc constitucional. L’independentisme és una opció política absolutament legítima, com qualsevol altra, que s’ha de poder defensar amb totes les garanties, sempre que es faci dins de l’àmbit constitucional”.

    A més, les mesures adoptades “no resolen el problema de fons, que és l’encaix de Catalunya a l’Estat. És imprescindible un replantejament d’aquest encaix. És inacceptable la regressió en el nivell d’autogovern”.  I les eleccions convocades per al 21 de desembre servirán per solucionar el problema?  “Les eleccions no ho arreglen. El problema de fons continuarà. Cal dialogar”. Una altra qüestió important per a Saura és que els comicis suposin l’aixecament de la suspensió de l’autonomia catalana: “que hi hagi garanties en aquest sentit”.

    Sobre si l’Audiència Nacional és o no competent en aquest cas, l’Adjunt al Síndic opina que “sembla que hi ha un intent, per part de la Fiscalia, de portar el cas a Madrid, potser per evitar manifestacions davant dels tribunals. Hi ha un dret fonamental en joc, que és que les persones han de ser jutjades a la jurisdicció més propera a casa seva, que és on presumptament s’han comés els delictes”.

 

    Para el Adjunto General al Síndic, la petición de la Fiscalía de 30 años de prisión por Rebelión y 15 por Sedición, y la decisión judicial de prisión preventiva es “desproporcionado”. Según Jaume Saura, parecería que hay “una voluntad explícita de impedir, incluso penalmente, una ideología determinada. Esto está fuera del marco de Derechos y del marco constitucional. El independentismo es una opción política absolutamente legítima, como cualquier otra, que se tiene que poder defender con todas las garantías, siempre que se haga dentro del ámbito constitucional”.
    

    Además, las medidas adoptadas “no resuelven el problema de fondo, que es el encaje de Catalunya en el Estado. Es imprescindible un replanteamiento de este encaje. Es inaceptable la regresión en el nivel de autogobierno”.  Y las elecciones convocadas para el 21 de diciembre ¿servirán para solucionar el problema? “Las elecciones no lo arreglan. El problema de fondo continuará. Hay que dialogar”. Otra cuestión importante para Saura es que los comicios supongan el levantamiento de la suspensión de la autonomía catalana: “que haya garantías en este sentido”.

    Sobre si la Audiencia Nacional es o no competente en este caso, el Adjunto al Síndic opina que “parece que hay un intento, por parte de la Fiscalía, de llevar el caso a Madrid, quizás para evitar manifestaciones ante los tribunales. Hay un derecho fundamental en juego, que es que las personas tienen que ser juzgadas en la jurisdicción más cercana a su casa, que es donde presuntamente se han cometido los delitos”.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-defensa-democracia-dret-participacio-ciutadana/4285781/

 

Olga Rodríguez    6.nov.2017 13:45    

El metge de Lampedusa

    martes 31.oct.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    El doctor Pietro Bartolo és "El metge de Lampedusa". Porta més d'un quart de segle atenent refugiats que arriben a la seva illa italiana: nens, dones i homes ferits, al cos i a l’ànima. Potser 300 mil –diu— tot i que ell és més de parlar de persones que no pas de xifres.  Té –recorda—el trist rècord de ser el metge que més autòpsies ha realitzat. 

    En la pell de Pietro Bartolo s’ha ficat l’actor Xicu Masó. Quan va conèixer la seva història, Masó va tenir clar que volia portar-la al teatre, per denunciar el que està passant i per despertar conciències. "M'agradaria molt que vinguessin al teatre --diu-- els que no ho tenen clar, perquè jo crec que els podria convèncer de moltes coses. Una cosa que em va convèncer per fer aquesta obra és que de vegades no saps què fer per ajudar. I escoltant el Bartolo, en una conferència al CCCB, ell dèia: “jo sóc metge i faig la meva feina a casa meva, no sóc cap heroi”. Jo també vull fer la meva feina, per això faig de Bartolo. He trobat la manera de poder ajudar”.

 

    El doctor  Pietro Bartolo es "El médico de Lampedusa". Lleva más de un cuarto de siglo atendiendo a refugiados que llegan a su isla italiana: niños, mujeres y hombres heridos, en el cuerpo y en el alma. Quizás 300 mil –dice— a pesar de que él es más de hablar de personas que de cifras. Tiene –recuerda—el triste récord de ser el médico que más autopsias ha realizado. 

    En la piel de Pietro Bartolo se ha metido el actor Xicu Masó. Cuando conoció su historia, Masó tuvo claro que quería llevarla al teatro, para denunciar lo que está pasando y para despertar conciencias. "Me gustaría mucho que vinieran al teatro --dice-- los que no lo tienen claro, porque yo creo que les podría convencer de muchas cosas. Una cosa que me convenció a mí para hacer esta obra es que a veces no sabes qué hacer para ayudar. Y escuchando a Bartolo, en una conferencia en el CCCB, él decía: “yo soy médico y hago mi trabajo en mi casa, no soy ningún héroe”. Yo también quiero hacer mi trabajo, por eso hago de Bartolo. He encontrado la manera de poder ayudar".

Obra EL Metge de Lampedusa

    Masó es lamenta que “la sobreinformació ens immunitza”  i reprodueix les paraules de Bartolo: l’arribada d’immigrants "no és una invasió. Ens tocaria un refugiat per cada 1.400 europeus. Això no pot ser una invasió de cap manera. Tant de bo que l'acolliment sigui un virus que infecti tothom".

    "Són gent desesperada, que no té cap altra opció que escapar" --ens diu Guillermo Cañardo, coordinador mèdic de l'ong Proactiva Open Arms. “La majoria fugen de la guerra i la misèria. Busquen una oportunitat de vida”. El Guillermo porta dos anys rescatant persones al mar, primer a Lesbos i després a la Mediterrània central. "La crisi de Lampedusa --ens diu-- fa molts anys que està passant, 26 anys abans que arribéssim nosaltres. La diferència és que no hi havia testimonis. I estic segur que si nosaltres marxéssim, continuaria". 


    Masó lamenta que “la sobreinformación nos inmuniza” y reproduce las palabras de Bartolo: la llegada de inmigrantes "no es una invasión. Nos tocaría un refugiado por cada 1.400 europeos. Esto no puede ser una invasión de ninguna forma. Ojalá que la acogida sea un virus que infecte a todo el mundo". 

    "Son gente desesperada, que no tiene ninguna otra opción que escapar" --nos dice Guillermo Cañardo, coordinador médico de la ong Proactiva Open Arms. “La mayoría huyen de la guerra y la miseria. Buscan una oportunidad de vida”. Guillermo lleva dos años rescatando personas en el mar, primero en Lesbos
y después en el Mediterráneo central. "La crisis de Lampedusa --nos dice-- hace muchos años que está pasando, 26 años antes de que llegáramos nosotros. La diferencia es que no había testigos. Y estoy seguro de que si nosotros nos marcháramos, continuaría". 

Xicu Masó

    El relat del Dr. Bartolo, que recull Xicu Masó a “El metge de Lampedusa” (en cartell al Teatre Lliure), és esfereidor, sobre tot en el cas de les dones: “totes han estat violades. TOTES! Sobre tot, en els camps on s’esperen per embarcar”. Violades o sotmeses a menopauses avançades, per tal que no es quedin embarassades i trenquin, així, els plans de les màfies de destinar-les a la prostitució.Ho ha pogut comprobar el Guillermo Cañardo: “La nostra experiència és que les refugiades de l’Àfrica subsahariana, cent per cent, es confirmen les violacions. Nosaltres, als nostres vaixells, sempre tenim voluntàries dones, metgesses o infermeres, perquè és molt difícil poder apropar-s’hi. Les úniques dones que hem vist que no han estat violades són les d’alt poder adquisitiu, que són poques, sobre tot de països àrabs, que han pagat més diners i arriben en condicions. Però la resta, cent per cent, venen violades”.


    El relato del Dr. Bartolo, que recoge Xicu Masó en “El médico de Lampedusa"  (en cartel en el Teatre Lliure), es aterrador, sobre todo en el caso de las mujeres: “todas han sido violadas. TODAS! Sobre todo, en los campos donde esperan para embarcar”. Violadas o sometidas a menopausias avanzadas, para que no se queden embarazadas y rompan, así, los planes de las mafias de destinarlas a la prostitución. 

    Lo ha podido comprobar Guillermo Cañardo: “Nuestra experiencia es que las refugiadas del África subsahariana, en el cien por cien, se confirman las violaciones. Nosotros, en nuestros barcos, siempre tenemos voluntarias mujeres, médicas o enfermeras, porque es muy difícil poder acercarse a ellas. Las únicas mujeres que hemos visto que no han sido violadas son las de alto poder adquisitivo, que son pocas, sobre todo de países árabes, que han pagado más dinero y llegan en condiciones. Pero el resto, el cien por cien, vienen violadas."

GUILLERMO CAÑARDO


    Un altre drama que es viu a les embarcacions de goma és “el mal de la llanxa pneumàtica”, que provoca“la barreja d’aigua salada i la benzina que vessa dels motors de les llanxes, que els immigrants han d’anar reomplint durant la travessa. Per seguretat, posen les dones i els nanos asseguts a terra a les llanxes, i aquesta barreja, que al principi sembla que provoca una escalfor fins i tot agradable, de mica en mica es va emportant la pell”.

    Se n’ha trobat molts casos el doctor Guillermo Cañardo: “És una patologia terrible, perquè causa cremades molt profundes, de segon grau profund, i en zones molt difícils de tractar. A més, produeix la mort. De vegades, trobem embarcacions de goma amb cadavers amuntegats (l’octubre de l’any passat vam trobar una embarcació amb 29 cadavers de gent jove i forta, i fa un mes i mig van trobar una altra embarcació amb 23 cadavers). La sospita és que la mort és per inhalació de gasos, de la barreja de la benzina amb l’aigua salada, que provoca cremades pulmonars, un edema pulmonar, i per això mor la gent”.

    Otro drama que se vive en las embarcaciones de goma es “la enfermedad de la lancha neumática”, que provoca “la mezcla de agua salada y la gasolina que se derrama de los motores de las lanchas, que los inmigrantes tienen que ir repostando durante la travesía. Por seguridad, ponen a las mujeres y a los niños sentados en el suelo de las lanchas, y esta mezcla, que al principio parece que provoca un calorcillo incluso agradable, poco a poco se va llevando la piel”.

    Se ha encontrado muchos casos el doctor Guillermo Cañardo: “Es una patología terrible, porque causa quemaduras muy profundas, de segundo grado profundo, y en zonas muy difíciles de tratar. Además, produce la muerte. A veces, encontramos embarcaciones de goma con cadáveres amontonados (en octubre del año pasado encontramos una embarcación con 29 cadáveres de gente joven y fuerte, y hace un mes y medio encontramos otra embarcación con 23 cadáveres). La sospecha es que la muerte és por inhalación de gases, de la mezcla de la gasolina con el agua salada, que provoca quemaduras pulmonares, un edema pulmonar, y por eso muere la gente”. 

 

    Per tal de poder continuar salvant vides a la Mediterrània, Cañardo protagonitza ara el repte de travessar l'Atlàntic a vela, en solitari, sense comunicació i sense assistència, a benefici de Proactiva Open Arms. Es pot participar apadrinant milles a www.migranodearena.org. 

    Para poder continuar salvando vidas en el Mediterráneo, Cañardo protagoniza ahora el reto de atravesar el Atlántico a vela, en solitario, sin comunicación y sin asistencia, a beneficio de Proactiva Open Arms. Se puede participar apadrinando millas en www.migranodearena.org. 

 

Foto Cañardo Proactiva

 

 

    En peu de pau:
 
    A "En peu de pau" s'apleguen diversos col.lectius molt heterogenis, amb un denominador comú: la pau, la no-violència. I aquesta cultura de pau la volen portar o, millor dit, mantenir a les mobilitzacions ciutadanes que s’han multiplicat en els últims temps a casa nostra.

    Segons Rubén Wagensberg, un dels portaveus d’"En peu de pau”, “tenim el legítim dret de mobilitzar-nos i creiem , a més a més, que aquestes mobilitzacions han de ser pacifiques i no violentes. De vegades, l’acció d’una sola persona pot tacar la imatge de tot un moviment. Per això, l’estratègia a seguir ha de ser no caure en provocacions, evitar la violència. Hem de vigilar també els discursos a les xarxes socials, perquè la crispació genera crispació, i l’odi genera odi. A les xarxes socials i al carrer. Resistència pacífica: d’en peus i en pau”.

 

    En "En peu de pau"  ("En pie de paz"), se reúnen varios colectivos muy heterogéneos, con un denominador común: la paz, la no-violencia. Y esta cultura de paz la quieren llevar o, mejor dicho, mantener en las movilizaciones ciudadanas que se han multiplicado en los últimos tiempos.

    Según Rubén Wagensberg, uno de los portavoces de "En peu de pau”, “tenemos el legítimo derecho a movilizarnos y creemos, además, que estas movilizaciones tienen que ser pacíficas y no violentas. A veces, la acción de una sola persona puede manchar la imagen de todo un movimiento. Por eso, la estrategia a seguir tiene que ser no caer en provocaciones, evitar la violencia. Tenemos que vigilar también los discursos en las redes sociales, porque la crispación genera crispación, y el odio genera odio. En las redes sociales y en la calle. Resistencia pacífica: de pie y en paz”. 

Rubén Wagensberg

 

 
Agricultura urbana:

    És una moda passatgera o una filosofia de vida?  Segons Josep Mª Vallés, director de la Cooperativa Tarpuna i organitzador de l’Aplec d’Agricultura Urbana que s’acaba de fer a Barcelona,“és més que una moda, però potser dir que és una filosofia de vida és una mica pretenciós. El que sí que és segur és que l’agricultura urbana aporta elements que són un contrapunt a la vida urbana i, en certa manera, millora la ciutat i la vida. I un dels elements és adonar-se de la importància del que mengem, la sobirania alimentària”.

    L’agricultura urbana s’ha colat també a les escoles: “costa trobar-se una escola que no tingui hort i això fa uns anys era impensable. L’hort esdevé un element educatiu: les Ciències Naturals, les Matemàtiques, el Dibuix… moltes coses es poden fer al voltant de l’hort, molt viu, molt real, fóra de l’aula. És una porta molt interessant que els mestres aprofiten molt i molt be.”

    Conèixer la natura i la vida de manera empírica. Tot per contribuïr a la construcció d’un món millor, d’un altre món possible.

 

    La agricultura urbana ¿es una moda pasajera o una filosofía de vida? Según Josep Mª Vallés, director de la Cooperativa Tarpuna y organizador del Encuentro de Agricultura Urbana que se acaba de hacer en Barcelona,“es más que una moda, pero quizás decir que es una filosofía de vida es un poco pretencioso. Lo que sí que es seguro es que la agricultura urbana aporta elementos que son un contrapunto a la vida urbana y, en cierto modo, mejora la ciudad y la vida. Y uno de los elementos es darse cuenta de la importancia de lo que comemos, la soberanía alimentaria”.

    La agricultura urbana se ha colado también en las escuelas: “cuesta encontrarse una escuela que no tenga huerto y esto hace unos años era impensable. El huerto se convierte en un elemento educativo: las Ciencias Naturales, las Matemáticas, el Dibujo… muchas cosas se pueden hacer alrededor del huerto, muy vivo, muy real,fuera del aula. Es una puerta muy interesante que los maestros aprovechan mucho y muy bien.”

    Conocer la naturaleza y la vida de manera empírica. Todo para contribuir a la construcción de un mundo mejor, de otro mundo posible.

Horts urbans

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-xicu-maso-sobreinformacio-ens-immunitza-sobre-drama-dels-refugiats/4272239/

 

Olga Rodríguez   31.oct.2017 14:21    

Jove, negre, viu

    lunes 23.oct.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    30 mil joves moren assassinats cada any al Brasil. Són 82 cada dia, 63 dels quals negres. La defensora dels Drets Humans Valdenia Paulino denuncia a "Món Possible" aquest genodici, perpetrat per la Policia. Amnistia Internacional va posar en marxa la campanya "Jove negre viu", amb la qual es pot col.laborar, signant a la seva pàgina web.
L'ong protegeix Paulino des de l'any 2008, amenaçada per la seva tasca de denúncia de violacions, per part de la Policia, de les noies de les faveles. Ella mateixa va ser violada i la seva família agredida. Si els defensors de drets humans ho tenen difícil, elles, les defensores, encara pitjor: "és una qüestió de gènere --ens diu Valdenia--, a les dones ens ataquen a través de la família i amb agressions sexuals".     Valdenia Paulino acaba d'estar a Barcelona, convidada pel programa "Ciutats defensores de Drets Humans". Ens explica que "parlar de drets humans ara al Brasil és el mateix que ser terrorista. La situació ha empitjorat molt des que la presidenta Dilma Roussef va sortir del poder. Tenim un Govern, el del president Tèmer, que no qüalificaria de conservador sinó de feixista. Per exemple, ara hi ha molta persecució als homosexuals; tenim molts evangèlics en el Congrés que ens han tret la possibilitat de parlar dels drets de les dones o de la cultura africana a les escoles. I això és la nostra Història! Han donat molt de poder als terratinents i estan treient les terres als indígenas".

 

    30 mil jóvenes mueren asesinados cada año en Brasil. Son 82 cada día, 63 de los cuales negros. La defensora de los Derechos Humanos Vadenia Paulino denuncia en "Món Possible" este genocidio, perpetrado por la Policía. Amnistía Internacional puso en marcha la campaña "Joven negro vivo", con la que se puede colaborar, firmando en su página web.
    La ong protege a Paulino desde el año 2008, amenazada por su labor de denuncia de violaciones, por parte de la Policía, de las chicas de las favelas. Ella misma fue violada y su familia agredida. Si los defensores de derechos humanos lo tienen difícil, ellas, las defensoras, todavía peor: "es una cuestión de género --nos dice Valdenia-- a las mujeres nos atacan a través de la familia y con agresiones sexuales". 

    Valdenia Paulino acaba de estar en Barcelona, invitada por el programa "Ciudades defensoras de Derechos Humanos". Nos explica que "hablar de derechos humanos ahora en Brasil es lo mismo que ser terrorista. La situación ha empeorado mucho desde que la presidenta Dilma Rousseff salió del poder. Tenemos un Gobierno, el del presidente Tèmer, que no calificaría de conservador sino de fascista. Por ejemplo, ahora hay mucha persecución a los homosexuales; tenemos muchos evangélicos en el Congreso que nos han quitado la posibilidad de hablar de los derechos de las mujeres o de la cultura africana en las escuelas. ¡Y esto es nuestra Historia! Han dado mucho poder a los terratenientes y les están quitando las tierras a los indígenas".

 VALDENIA PAULINO    Valdenia Paulino

    

Valdenia VPaulino lamenta l'empitjorament considerable de la situació social al país: "des que Dilma va sortir, ha crescut el nombre de nens i nenes al carrer. Feia 15 anys que no teníem "meninosda rua". Denuncia la persecució a periodistes i expressa el temor d'un cop d'estat militar: "vam tenir un cop parlamentari i ara molts militars estan ocupant els carrers. Hi ha una militarització de la seguretat pública al Brasil, i tenim por que els militars ocupin de veritat el poder".

    Malgrat tot, Valdenia ens diu que és optimista i que té esperança: "la cosa bona és que els moviments socials están més organitzats".
 Valdenia Paulino s'emociona quan fa xerrades a escoles d'aquí i no pot evitar de comparar aquests joves catalans amb els del seu país: "aquí, els joves no tenen por. Allà, moren joves tots els dies, i el que no mor té la por a la seva cara perquè no sap si morirà demà. És un temps molt difícil per a mí, que lluito des de nena, perquè vaig crèixer en un barri de faveles, on havia de lluitar sempre. Però tinc esperança". I ens convida a signar a la campanya d'Amnistia Internacional "Jove negre viu". 
 

    Valdenia Paulino lamenta el empeoramiento considerable de la situación social en su país: "desde que Dilma salió, ha crecido el número de niños y niñas en la calle. Hacía 15 años que no teníamos "meninos da rua". Denuncia la persecución a periodistas y expresa el temor a un golpe de estado militar: "tuvimos un golpe parlamentario y ahora muchos militares están ocupando las calles. Hay una militarización de la seguridad pública en Brasil, y tenemos miedo de que los militares ocupen de verdad el poder"

    A pesar de todo, Valdenia nos dice que es optimista y que tiene esperanza: "la cosa buena es que los movimientos sociales están más organizados".  Se emociona cuando hace charlas en escuelas de aquí y no puede evitar comparar a estos jóvenes catalanes con los de su país: "aquí, los jóvenes no tienen miedo. Allá, mueren jóvenes todos los días, y el que no muere tiene el miedo en su cara porque no sabe si morirá mañana.  Es un tiempo muy difícil para mí, que lucho desde niña, porque crecí en un barrio de favelas, donde tenía que luchar siempre. Pero tengo esperanza". Y nos invita a firmar en la campaña de Amnistía Internacional "Joven negro vivo". 

 

 

    Històries de refugiats

    Daniel va sortir del seu país, Veneçuela, fa un any i mig. Va venir a Espanya, primer a Madrid i després a Barcelona. "Va ser una decisió difícil" --diu--. Era partidari d'un grup opositor al govern chavista, i la persecució policial i les amenaces el van fer abandonar el país. Aquí, ha hagut de tornar a començar de zero. Intenta que el convalidin la carrera de Microbiologia que va fer allà, i mentrestant treballa a la Neteja. Ha necessitat l'ajuda de psicòlegs. S'enyora de la família, que també ha hagut de canviar de ciutat, i que el Daniel voldria poder portar aquí. Diu que a Veneçuela no hi ha futur: "Es muy difícil estar en un país donde no hay una posibilidad de crecimiento personal, no hay protección de ningun tipo, no hay medicinas, no hay alimentos... No me veo en un país que, en lugar de mejorar, está empeorando".

    Daniel salió de su país, Venezuela, hace un año y medio. Vino a España, primero a Madrid y después a Barcelona. "Fue una decisión difícil" --dice--. Era partidario de un grupo opositor al gobierno chavista, y la persecución policial y las amenazas le hicieron abandonar su país. Aquí, ha tenido que volver a empezar de cero. Intenta que le convaliden la carrera de Microbiología que hizo allá, y mientras tanto trabaja en la Limpieza. Ha necesitado la ayuda de psicólogos. Se añora de la familia, que también ha tenido que cambiar de ciudad, y que Daniel querría poder traer aquí. Dice que en Venezuela no hay futuro: "Es muy difícil estar en un país donde no hay ninguna posibilidad de crecimiento personal, no hay protección de ningún tipo, no hay medicinas, no hay alimentos...  No me veo en un país que, en lugar de mejorar, está empeorando".

 

Cabayol    Josep Cabayol

    Col.lapse 2050

    És exagerat dir que el planeta és a punt del col.lapse? Segons el periodista Josep Cabayol, "sí que estem posant totes les bases perquè aquest col.lapse arribi. Perquè tenim un problema de temperatures molt alt en el món: la temperatura puja des de l'any 1950 a un ritme, a Catalunya, de 0'24 graus centígrads. Vol dir que en cent anys haurà pujat 2'40 graus. Si tenim en compte el que diuen els Acords de París i totes les dades científiques, no podem superar els 2 graus centígrads. Per tant, les conseqüències són bastant irreversibles per al planeta. Això és inevitable? Doncs sí, és inevitable. Els efectes dels gasos d'efecte hiverncale ja estan determinats, perquè ja estan a l'atmosfera".
 
    L'economia passa per davant de l'ecologia i de les persones. "L'economia no té en compte el planeta, no té en compte els seus recursos, els danys que li causa, l'estrés que provoca, el canvi climàtic... El planeta, en definitiva, hauria de ser la norma bàsica a respectar, i l'economia un subsistema del planeta, i ara és al revés. L'economia és la norma que regeix i el planeta és  un punt d¡'extrracció dels recursos que necessita, com si fós indefinit, com si mai no s'acabés. Això és un error, els recursos són finits i molts d'aquests recursos s'estan aproximant al final de la seva vida útil. En teoria, el planeta tindria recursos per a  tots, però difícilment té recursos per a tothom amb el nivell de vida dels habitants del primer món. Probablement, hauríem de viure d'una forma diferent i tenir una concepció de la riquesa personal i col.lectiva diferent".

 

    ¿Es exagerado decir que el planeta está a punto del colapso? Según el periodista Josep Cabayol, "sí que estamos poniendo todas las bases para que este colapso llegue. Porque tenemos un problema de temperaturas muy alto en el mundo: la temperatura sube desde el año 1950 a un ritmo, en Cataluña, de 0'24 grados centígrados. Quiere decir que en cien años habrá subido 2'40 grados. Si tenemos en cuenta lo que dicen los Acuerdos de París y todos los datos científicos, no podemos superar los 2 grados centígrados. Por lo tanto, las consecuencias son bastante irreversibles para el planeta. ¿Esto es inevitable? Pues sí, es inevitable. Los efectos de los gases de efecto invernadero ya están determinados, porque ya están en la atmósfera".

    La economía pasa por delante de la ecología y de las personas. "La economía no tiene en cuenta el planeta, no tiene en cuenta sus recursos, los daños que le causa, el estrés que provoca, el cambio climático... El planeta, en definitiva, tendría que ser la norma básica a respetar, y la economía un subsistema del planeta, y ahora es a la inversa. La economía es la norma que rige y el planeta es un punto d'extracción de los recursos que necesita, como si fuera indefinido, como si nunca se acabara. Esto es un error, los recursos son finitos y muchos de estos recursos se están aproximando al final de su vida útil. En teoría, el planeta tendría recursos para todos, pero difícilmente tiene recursos para todo el mundo con el nivel de vida de los habitantes del primer mundo. Probablemente, tendríamos que vivir de una forma diferente y tener una concepción de la riqueza personal y colectiva diferente". 


    

    "Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets"

    La plataforma Pobresa Zero-Justícia Global incididex enguany en la defensa dels drets dins de la seva campanya contra la pobresa i les desigualtats. Drets claus com el dret a l'alimentació, la salut, l'educació, el treball, a tenir uns ingressos mínims, dre a la mobilitat i de participació. "Quan treballàvem en això --ens diu  Patrícia Cantarell, membre de la plataforma i d'Oxfam Intermón--  no ens pensàvem que estaríem així, amb retallades de drets i llibertats, com el de la lliure expressió".

    Cantarell reconeix que temen que la situació política pugui afectar la implementació total de la Renda Mínima de Ciutadania, una eina per combatre "la situació d'emergència social que hi ha a Catalunya. Calen mesures immediates per revertir aquesta situació". I lamenta que aquesta situació emergència "no surti als diaris com ens agradaria. Està amagada, oculta, invisibilitzada".
La tasca de la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global --on hi ha representades unes 3 mil organitzacions socials--  és, precisament, visibilitzar aquesta situació.

 

    La plataforma Pobresa Zero-Justícia Global incide este año en la defensa de los derechos dentro de su campaña contra la pobreza y las desigualdades. Derechos claves como a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, a tener unos ingresos mínimos, derecho a la movilidad y de participación. "Cuando trabajábamos en esto --nos dice Patrícia Cantarell, miembro de la plataforma y de Oxfam Intermón--  no nos pensábamos que estaríamos así, con recortes de derechos y libertades, como el de libre expresión". 

    Cantarell reconoce que temen que la situación política pueda afectar a la implementación total de la Renta Mínima de Ciudadanía, una herramienta para combatir "la situación de emergencia social que hay en Cataluña. Hacen falta medidas inmediatas para revertir esta situación". Y lamenta que esta situación emergencia "no salga en los diarios como nos gustaría. Está escondida, oculta, invisibilizada". 
La labor de la plataforma Pobreza Cero-Justicia Global --donde hay representadas unas 3 mil organizaciones sociales-- es, precisamente, visibilizar esta situación.

 

Patricia cantarell    Patrícia Cantarell
    

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-valdenia-paulino-brasil-hi-genocidi-juventut-pobre-negra/4263094/

 

Olga Rodríguez   23.oct.2017 12:54    

Sobreviure

    martes 17.oct.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

   Com et canvia la vida quan ets a prop de la mort? Roberto Canessa, avui un cardiòleg reconegut, va estar a punt de morir als 19 anys, en un accident aeri. Va ser la tragèdia i el "miracle" dels Andes, perquè va salvar la vida i va poder tornar a casa dos mesos i mig després del sinistre, sobrevivint al fred, la neu i la falta d'aliments. Allò el va servir --explica-- per estar agraït a la vida i intentar ajudar els altres, salvar altres vides, ajudar-los a pujar muntanyes com les que va pujar ell per tal de poder tornar a la civilització. "Siempre trato de dar lo mejor y luchar contra la pereza, el desánimo y todas esas cualidades humanas que nos tiran tanto para abajo, y más al cabo de los años. Pero es tan lindo ver a un niño sonreir con su cicatriz y su corazón bien. A mí todavía me emociona ver a María del Rosario, la niña que diagnosticamos en el útero de su madre, ahora a los 12 años, con la mitad del corazón, pero con el doble de ganas de vivir. Nos enseña lo que vale la salud y lo que vale ser agradecido. Yo creo que debemos agradecer mucho más y quejarnos mucho menos".

    Roberto formava part d'un equip de rugbi uruguaià que viatjava a Xile a jugar un partit, quan l'avió es va estavellar als Andes. Allà, a les muntanyes, diu que va descobrir Déu i la mort: "Cuando me estaba muriendo, que me pasó un par de veces, sentí una gran paz. La muerte no es tan terrible, la muerte es algo que hay que aceptar. Es muy poderoso eso.  Es lo mismo cuando un niño se muere, sientes que hiciste todo lo posible y saber aceptar eso creo que es parte de la sabiduría que me han dado los años".

    Home pragmàtic, com a bon metge, Canessa no va dubtar a fer servir d'aliment els cossos dels seus companys morts, per tal de sobreviure, però lamenta que sigui això el que més ha trascendit d'aquesta història de vida. Per això ha escrit el llibre "Tenía que sobrevivir":  "se nos agotó la comida, nos estábamos muriendo de hambre y no había nada para comer, y alguien dijo "me estoy volviendo loco, pienso en comernos a los muertos". Y yo pensé, "esto sirve para alimento, pero no puedo violar la intimidad de un amigo que está muerto". Entonces pensé "si yo estoy muerto, que me usen para proyecto de vida me parece estupendo". Yo creo que lo  bueno de esta historia es que somos personas que, enfrentados a una situación terrible, con la ayuda de Dios, logramos un resultado extraordinario.  Y eso es lo importante;  yo no trato de convencer a nadie de qué está bien o está mal. Yo lo que quiero contar es qué te pasa en la vida cuando se te cae el avión, cuando te estás muriendo de hambre, cómo es el ser humano a los 19 años. Entonces, empiezas a entender un montón de cosas, lo más importante no es que te comiste a los muertos.  Lo importante es que nos salvamos porque éramos un equipo, porque trabajábamos juntos, porque le pedimos a Dios que nos ayudara.  Siempre necesitas a Dios, porque es la fuerza que te falta cuando acaba la fuerza humana, cuando ya no tienes nada más para salir adelante. Mientras hay vida, hay esperanza. Pensar que hay mañana y que las cosas pueden cambiar".

 

    ¿Cómo te cambia la vida cuando estás  cerca de la muerte? Roberto Canessa, hoy un cardiólogo reconocido, estuvo a punto de morir a los 19 años, en un accidente aéreo. Fue la tragedia y el "milagro" de los Andes, porque salvó la vida y pudo volver a casa dos meses y medio después del siniestro, sobreviviendo al frío, la nieve y la falta de alimentos. Aquello le sirvió --explica-- para estar agradecido a la vida e intentar ayudar a otros, salvar otras vidas, ayudarles a subir montañas como las que subió él para poder volver a la civilización. "Siempre trato de dar lo mejor y luchar contra la pereza, el desánimo y todas esas cualidades humanas que nos tiran tanto para abajo, y más al cabo de los años. Pero es tan lindo ver a un niño sonreír con su cicatriz y su corazón bien. A mí todavía me emociona ver a María del Rosario, la niña que diagnosticamos en el útero de su madre, ahora a los 12 años, con la mitad del corazón, pero con el doble de ganas de vivir. Nos enseña lo que vale la salud y lo que vale ser agradecido. Yo creo que debemos agradecer mucho más y quejarnos mucho menos".

    Roberto formaba parte de un equipo de rugby uruguayo que viajaba a Chile a jugar un partido, cuando el avión se estrelló en los Andes. Allá, en las montañas, dice que descubrió a Dios y a la muerte: "Cuando me estaba muriendo, que me pasó un par de veces, sentí una gran paz. La muerte no es tan terrible, la muerte es algo que hay que aceptar. Es muy poderoso eso.  Es lo mismo cuando un niño se muere, sientes que hiciste todo lo posible y saber aceptar eso creo que es parte de la sabiduría que me han dado los años".

    Hombre pragmático, como buen médico, Canessa no dudó en usar como alimento los cuerpos de sus compañeros muertos, para sobrevivir, pero lamenta que sea esto lo que más ha trascendido de esta historia de vida. Por eso ha escrito el libro  "Tenía que sobrevivir": "se nos agotó la comida, nos estábamos muriendo de hambre y no había nada para comer, y alguien dijo "me estoy volviendo loco, pienso en comernos a los muertos". Y yo pensé, "esto sirve para alimento, pero no puedo violar la intimidad de un amigo que está muerto". Entonces pensé "si yo estoy muerto, que me usen para proyecto de vida me parece estupendo". Yo creo que lo  bueno de esta historia es que somos personas que, enfrentados a una situación terrible, con la ayuda de Dios, logramos un resultado extraordinario.  Y eso es lo importante;  yo no trato de convencer a nadie de qué está bien o está mal. Yo lo que quiero contar es qué te pasa en la vida cuando se te cae el avión, cuando te estás muriendo de hambre, cómo es el ser humano a los 19 años. Entonces, empiezas a entender un montón de cosas, lo más importante no es que te comiste a los muertos.  Lo importante es que nos salvamos porque éramos un equipo, porque trabajábamos juntos, porque le pedimos a Dios que nos ayudara.  Siempre necesitas a Dios, porque es la fuerza que te falta cuando acaba la fuerza humana, cuando ya no tienes nada más para salir adelante. Mientras hay vida, hay esperanza. Pensar que hay mañana y que las cosas pueden cambiar".

Roberto Canessa    Roberto Canessa

 

    Quan era a les muntanyes, Roberto Canessa pensava a la seva mare i a la seva xicota: "A mi madre le decía "Mamá, no llores más que yo voy a volver",  y ella lo sentía y me estaba esperando. Pero a mi novia le decía "buscate a otro". Ahora me parece increible que hace ya 45 años que estamos casados y lo que más me gusta de esta historia es cuando Laurita cuenta cómo se entera de que estoy vivo".  Laurita ens explica que quan va passar l'accident, va pensar que "esas cosas pasan en las películas americanas, ¿cómo me va a tocar a mí? Y cuando apareció, dos meses y medio después, prometí que le pondría a un hijo el nombre de la montaña que les había cobijado, por eso se llama Hilario mi hijo mayor".

     "Tenía que sobrevivir" és --en paraules de Roberto-- "un libro que no se lee con los ojos, se lee con el corazón, está escrito con lágrimas. ¿Qué pasa después de eso, cómo te reinsertas en la sociedad? ¿Qué haces? ¿Te metes en la cama y no sales nunca más, o aprendes y estás agradecido de que ese precio tan alto de todo lo que yo viví me sirva para ayudar a otros sobrevivientes como son los niños con cardipatías congénitas? Al final, uno es lo que uno hace. Y la vida es esencialmente la búsqueda de valores, no dejarnos contaminar por lo material, por lo accesorio. El hombre tiene que vivir con lo más básico y principal, que es su familia, los afectos, los amigos, y con lo más sofisticado del mundo, que es su profesión, su trabajo, hacerlo con la mayor calidad posible".
    La recaptació del llibre es destina a CorAvant.


    Cuando estaba en las montañas, Roberto Canessa pensaba en su madre y en su novia: "A mi madre le decía "Mamá, no llores más que yo voy a volver",  y ella lo sentía y me estaba esperando. Pero a mi novia le decía "buscate a otro". Ahora me parece increible que hace ya 45 años que estamos casados y lo que más me gusta de esta historia es cuando Laurita cuenta cómo se entera de que estoy vivo". Laurita
 nos explica que cuando pasó el accidente, pensó que "esas cosas pasan en las películas americanas, ¿cómo me va a tocar a mí? Y cuando apareció, dos meses y medio después, prometí que le pondría a un hijo el nombre de la montaña que les había cobijado, por eso se llama Hilario mi hijo mayor".

    "Tenía que sobrevivir" es --en palabras de Roberto-- "un libro que no se lee con los ojos, se lee con el corazón, está escrito con lágrimas. ¿Qué pasa después de eso, cómo te reinsertas en la sociedad? ¿Qué haces? ¿Te metes en la cama y no sales nunca más, o aprendes y estás agradecido de que ese precio tan alto de todo lo que yo viví me sirva para ayudar a otros sobrevivientes como son los niños con cardipatías congénitas? Al final, uno es lo que uno hace. Y la vida es esencialmente la búsqueda de valores, no dejarnos contaminar por lo material, por lo accesorio. El hombre tiene que vivir con lo más básico y principal, que es su familia, los afectos, los amigos, y con lo más sofisticado del mundo, que es su profesión, su trabajo, hacerlo con la mayor calidad posible". 
    
La recaudación del libro se destina a CorAvant.

Canessa i jo

    

 

 

 

    Banca ética

    En un moment de fuga d'empreses, de bancs que traslladen la seva seu social buscant seguretat, el Jordi Subirana ens proposa mirar cap a la Banca ètica. Un model que propugna fer servir el sistema financer per transformar la societat. Perquè una altre model de banca és possible, basat en valors i en el servei a les persones, no al capital. Isabel Sánchez, de Triodos Bank, ens explica que "cada cop hi ha més gent interessada en entitats que facin les coses d'una altra manera, igual que busquen una altra forma de consumir, de menjar".

    Segons Sánchez, aquests dies estan rebent moltes preguntes de persones que volen saber què es la Banca ètica i què fa. El més destacat --ens explica-- és "la transparència: expliquem on van els diners dels estalviadors. Financem fundacions, associacions i empreses que tinguin un impacte positiu . La nostra missió és treballar perquè es desenvolupi la dignitat de les persones i es cuidi el medi ambient, que el final és casa nostra".

 

    En un momento de fuga de empresas, de bancos que trasladan su sede social buscando seguridad, Jordi Subirana nos propone mirar hacia la Banca ética. Un modelo que propugna usar el sistema financiero para transformar la sociedad. Porque otro modelo de banca es posible, basado en valores y en el servicio a las personas, no en el capital. Isabel Sánchez, de Triodos Bank, nos explica que "cada vez hay más gente interesada en entidades que hagan las cosas de otro modo, igual que buscan otra forma de consumir, de comer". 

    Según Sánchez, estos días están recibiendo muchas preguntas de personas que quieren saber qué es la Banca ética y qué hace. Lo más destacado --nos explica-- es "la transparencia: explicamos a dónde va el dinero de los clientes. Financiamos fundaciones, asociaciones y empresas que tengan un impacto positivo . Nuestra misión es trabajar para que se desarrolle la dignidad de las personas y se cuide el medio ambiente, que al final es nuestra casa". 

 

JORDI SUBIRANA i ISABEL SANCHEZ    Isabel Sánchez i Jordi Subirana

 

 

       Treball "decent"

 

     Treball és una de les reivindicacions principals dels sindicats i les entitats socials que acompanyen en la inserció laboral, però no a qualsevol preu, sinó "treball decent". "Un treball --explica la Desirée Garcia, responsable d'Inserció Laboral de Caritas-- que permeti cobrir les necessitats bàsiques. Per desgràcia, el món ha canviat tant que tenir treball ja no t'exclou de la pobresa. Per això, creiem que hem de treballar de la mà administracions,  empreses i sindicats per aconseguir una millora de les condicions del treball, que ens permeti arribar a un treball decent".

    Trabajo es una de las reivindicaciones principales de los sindicatos y las entidades sociales que acompañan en la inserción laboral, pero no a cualquier precio, sino "trabajo decente". "Un trabajo --explica Desirée Garcia, responsable de Inserción Laboral de Caritas-- que permita cubrir las necesidades básicas. Por desgracia, el mundo ha cambiado tanto que tener trabajo ya no te excluye de la pobreza. Por eso, creemos que tenemos que trabajar de la mano administraciones, empresas y sindicatos para conseguir una mejora de las condiciones del trabajo, que nos permita llegar a un trabajo decente". Desirée GarciaDesirée Garcia     

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-banca-etica/4255008/

 

 

 
 

 

Olga Rodríguez   17.oct.2017 12:24    

Mediació

    lunes 16.oct.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    Mediació i diàleg són les paraules que més es repeteixen aquests dies, gairebé com un mantra, una necessitat. El mediador Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat davant la Cort Penal Internacional, apunta la mediació internacional com l'única solució al conflicte entre Catalunya i Espanya. Una mediació que no pot fer --diu-- la Unió Europea, perquè n'és part. Palou-Loverdos valora el paper que pot fer, per exemple, Suïssa: "És Europa, però no és membre de la Unió Europea. Té una tradició democrática indiscutible, una tradició de neutralitat indiscutible, una tradició de referèndums indiscutible, una tradició de modificacions constitucionals de tres i quatre vegades, l'última de l'any 99, per tant bastant recent, i a més a més té una tradició confederal, d'aplicació pràctica del principi de subsidiaritat, en què prioritzen les decisions a nivell local. Tot aquest bagatge i tota aquesta experiència política, comunitària, de resolució de conflictes, fa que l'oferiment de mediadors suïssos sigui molt oportú per superar la situació de bloqueig en què ens trobem".

    Aquest expert en mediació, amb una llarga experiència en la resolució de conflictes a Àfrica i Amèrica, afirma que “en aquest primer moment, en aquest tipus de mediacions internacionals, no és tan rellevant el mediador o l’equip mediador que ho faci. El que és rellevant és, justament, els moviments previs discrets, sense càmeres, amb tranquilitat i serenitat, que es puguin fer des les dues parts per acostar postures i negociar un procés de mediació. I això pot portar un cert temps o ser relativament ràpid. Però el cert és que l’elecció de l’equip mediador ha de ser fruït d’aquestes reunions prèvies, perquè aquest és el primer acord objectiu que es produeix en un procés de mediació”.

 

    Mediación y diálogo son las palabras que más se repiten estos días, casi como un mantra, una necesidad. El mediador Jordi Palou-Loverdos, abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional, apunta la a mediación internacional como la única solución al conflicto entre Cataluña y España. Una mediación que no puede hacer --dice-- la Unión Europea, porque es parte. Palou-Loverdos valora el papel que puede hacer, por ejemplo, Suiza: "Es Europa, pero no es miembro de la Unión Europea. Tiene una tradición democrática indiscutible, una tradición de neutralidad indiscutible, una tradición de referéndums indiscutible, una tradición de modificaciones constitucionales de tres y cuatro veces, la última del año 99, por lo tanto bastante reciente, y además tiene una tradición confederal, de aplicación práctica del principio de subsidiaridad, en que priorizan las decisiones a nivel local. Todo este bagaje y toda esta experiencia política, comunitaria, de resolución de conflictos, hace que el ofrecimiento de mediadores suizos sea muy oportuno para superar la situación de bloqueo en que nos encontramos". 

    Este experto en mediación, con una larga experiencia en la resolución de conflictos en África y América, afirma que “en este primer momento, en este tipo de mediaciones internacionales, no es tan relevante el mediador o el equipo mediador que lo haga. Lo que es relevante es, justamente, los movimientos previos discretos, sin cámaras, con tranquilidad y serenidad, que se puedan hacer desde las dos partes para acercar posturas y negociar un proceso de mediación. Y esto puede llevar un cierto tiempo o ser relativamente rápido. Pero lo cierto es que la elección del equipo mediador tiene que ser  fruto de estas reuniones previas, porque éste es el primer acuerdo objetivo que se produce en un proceso de mediación".

 

PalouJordi Palou-Loverdos

 

    Amnistia Internacional ha denunciat l'ús de la força per part de la Policia l'1-O i demana una investigació immediata i imparcial. Observadors de l'ong, com també de #SomDefensores o els observadors internacionals convidats per la Generalitat, van poder ser testimonis d'aquest ús desproporcionat de la força. Segons Dani Vilaró, d'Amnistia a Catalunya, "ens ha quedat molt clar que diverses actuacions de la Policia Nacional i la Guardia Civil van fer un ús excessiu i innecessari de la força, utilització també molt perillosa i inadecuada de material antiavalots, especialmente pilotes de goma, i ens preocupa sobre tot que s'ataqués gent que s'estava manifestant pacíficament. És cert que la Policia tenia un mandat judicial per intentar evitar la celebració del referèndum, però el que no podia ser de cap manera és que s'utilitzés tot aquest tipus de material contra persones que en la seva gran majoria estaven resistint de manera pacífica. Recordem que segons el Dret Internacional de Drets Humans, l'ús abusiu de la força per part de la Policia és un delicte, és un abús dels drets humans i es pot perseguir penalment".
 

    Amnistía Internacional ha denunciado el uso de la fuerza por parte de la Policía el 1-O y pide una investigación inmediata e imparcial. Observadores de la ong, como también de #SomDefensores o los observadores internacionales invitados por la Generalitat, pudieron ser testigos de ese uso desproporcionado de la fuerza. Según Dani Vilaró, de Amnistía en Cataluña, "nos ha quedado muy claro que varias actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza, utilización también muy peligrosa  e inadecuada de material anrtidisturbios, especialmente  pelotas de goma, y nos preocupa sobre todo que se atacara a gente que se estaba manifestando pacíficamente. Es cierto que la Policía tenía un mandato judicial para intentar evitar la celebración del referéndum, pero lo que no podía ser de ninguna forma es que se utilizara todo este tipo de material contra personas que en su gran mayoría estaban resistiendo de manera pacífica. Recordamos que según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía es un delito, es un abuso de los derechos humanos y se puede perseguir penalmente".

1-O

 

    Felipe Moreno, militant antifranquista que va ser torturat i empresonat, ens explica que les imatges de l'1-O li van recordar els últims anys del franquisme "quan sortíem a demanar la llibertat, llibertat d'expressió, d'associació. M'ho recorda molt".  Moreno té 71 anys i coordina els Querellants de Catalunya i Balears a la causa argentina que investiga els crims del Franquisme, un cop Espanya ho va desestimar.
    Militant del PCE, va ser detingut a les acaballes del Franquisme, i torturat per Billy El Niño, un policia de l’antiga Brigada Político Social que destacava per al seva crueltat extrema durant els interrogatoris: “un sàdic” –diu Felipe Moreno.    

    La jutgessa argentina que porta la causa pels crims del Franquisme, Maria Servini, va dictar l’any 2013 un ordre internacional de recerca i captura contra ell i altres membres de les forces de seguretat franquistes. Però l’Audiència Nacional va rebutjar l’extradició, tot al.legant que els delictes de tortures que l’imputa la jutgessa haurien prescrit. “Mai no prescriuen aquests delites” – afirma rotund Felipe Moreno. “Com a memorialistes i com a defensors dels drets humans, denunciem que no s’està fent res, no s’està complint el protocol de Nacions Unides sobre desaparicions forçoses".

 

    Felipe Moreno, militante antifranquista que fue torturado y encarcelado, nos explica que las imágenes del 1-O le recordaron los últimos años del franquismo "cuando salíamos a pedir la libertad, libertad de expresión, de asociación. Me lo recuerda mucho". Felipe Moreno Martín tiene 71 años y coordina a los Querellantes de Cataluña y Baleares en la causa argentina que investiga los crímenes del Franquismo, una vez España lo desestimó.
    Militante del PCE, fue detenido al final del Franquismo, y torturado por Billy El Niño, un policía de la antigua Brigada Politico Social que destacaba por su crueldad extrema durante los interrogatorios: “un sádico” –dice Moreno. 

    La jueza argentina que lleva la causa por los crímenes del Franquismo, Maria Servini,dictó en 2013 una orden internacional de búsqueda y captura contra él y otros miembros de las fuerzas de seguridad franquistas. Pero la Audiencia Nacional rechazó la extradición,  alegando que los delitos de torturas que le imputa la jueza habrían prescrito. “Nunca prescriben estos delitos" – afirma rotundo Felipe Moreno. “Como memorialistas y defensores de los derechos humanos, denunciamos que no se está haciendo nada, no se está cumpliendo el protocolo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas”.    
 

 

Felipe MorenoFelipe Moreno 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-suissa-com-referent/4250461/

Olga Rodríguez   16.oct.2017 10:00    

Filosofia de guerrilles

    miércoles 4.oct.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

En un moment de reivindicació efervescent de drets, la filòsofa Marina Garcés defensa una "filosofia de guerrilles”, combativa, que permeti obrir territoris tancats. “Hem de ser –ens diu-- guerrilleres i guerrillers de les paraules i els pensaments. La Filosofia ens dona una eina d'interpel.lació, de fer-nos preguntes, de vegades incòmodes, però això no vol dir que siguin dolentes. Tot el que ens incomoda ens obliga a anar més enllà". 

I la Filosofia s’ocupa també –ens diu Marina Garcés- de les nostres pors. La filòsofa celebra “el gest d’intel.ligència col.lectiva” que va suposar el “No tinc por” de després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. “No hem caigut en el parany i em sembla un gran èxit col.lectiu”-afirma.

En un momento de reivindicación efervescente de derechos, la filósofa Marina Garcés defiende una "filosofía de guerrillas”, combativa, que permita abrir territorios cerrados. “Tenemos que ser –nos dice-- guerrilleras y guerrilleros de las palabras y los pensamientos. La Filosofía nos da una herramienta de interpelación, de hacernos preguntas, a veces incómodas, pero esto no quiere decir que sean malas. Todo lo que nos incomoda nos obliga a ir más allá". 
Y la Filosofía se ocupa también –nos dice Marina Garcés- de nuestros miedos. La filósofa celebra “el gesto de inteligencia colectiva” que supuso el “No tinc por” de después de los atentados de Barcelona y Cambrils. “No hemos caído en la trampa y me parece un gran éxito colectivo”-afirma.

  Marina ok

Garcés destaca el 15-M com un clar “punt d’inflexió” a la història d’Espanya. “Un punt d’inflexió tant generacional com de llenguatges i de pràctiques polítiques i organitzatives. El cooperativisme, l’economia social i solidària, l’autoorganització als barris, la defensa dels serveis públics… tot això són 15-M encara actius”.

 Com ho és la resposta col.lectiva que s’està donant a Catalunya, per canviar les bases de la nostra convivència.“Els Estats són invents històrics molt recents --diu Garcés--, no responen a una llei necessària de la Natura ni del Cosmos, sinó que ens els hem inventat per donar forma a uns vincles d’organització. Per tant, què passa si canvien? No passa res, si no es fa creant noves situacions de conflicte i confrontació.

Un conflicte i una confrontació que estem veient i lamentant.

Garcés destaca el 15-M como un claro “punto de inflexión” en la historia de España. “Un punto de inflexión tanto generacional como de lenguajes y de prácticas políticas y organizativas. El cooperativismo, la economía social y solidaria, la autoorganización en los barrios, la defensa de los servicios públicos… todo esto son 15-M todavía activos”. 

Como lo es la respuesta colectiva que se está dando en Cataluña, para cambiar las bases de nuestra convivencia.“Los Estados son inventos históricos muy recientes --dice Garcés--, no responden a una ley necesaria de la Naturaleza ni del Cosmos, sino que nos los hemos inventado para dar forma a unos vínculos de organización. Por lo tanto, ¿qué pasa si cambian? No pasa nada, si no se hace creando nuevas situaciones de conflicto y confrontación. 

Un conflicto y una confrontación que estamos viendo y lamentando.

  Marina i jo ok

 

El Síndic respòn

 

Estan en joc les nostres llibertats? S’han vulnerat, aquest dies, drets fonamentals a Catalunya?

L’Adjunt General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, afirma que no és un delicte votar en un referèndum, tot i les irregularitats notables i la suspensió per part del TC. “Els ciutadans particulars no estan interpel.lats per aquesta prohibició –afirma Saura--, el fet de participar no pot suposar cap mena de delicte”.

El Síndic de Greuges ha estat especialment amatent aquests dies perquè no es vulneréssin els drets fonamentals reconeguts a l’Estatut d’Autonomia, a la Constitució Espanyola i als tractats internacionals. Delictes com la llibertat d’expressió, de manifestació i reunió. “Hi ha hagut excessos per part de l’Executiu espanyol –assegura l’Adjunt al Síndic--, pensem que la Fiscalia s’ha extralimitat en algunes mesures que ha prés, com imputar 700 alcaldes, o la Fiscalia de Menors quan va demanar identificar els menors que sortien dels instituts per a manifestar-se, desconeixent el dret dels infants, a partir de Tercer d’ESO, a manifestar-se i fer vaga. Per tant, sí, hi ha hagut extralimitacions. És especialment significatiu que la ponent del TSJC en la querella contra el Govern ha frenat el Fiscal General i l’ha demanat que cessi en les seves diligències. És una cosa que havíem demanat nosaltres en diverses ocasions en els últims dies, perquè el Fiscal no pot tenir autonomia, ha de fer el que el jutge li diu”.

 

¿Están en juego nuestras libertades?  ¿Se han vulnerado, este días, derechos fundamentales en Cataluña? 
El Adjunto General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, afirma que no es un delito votar en un referéndum, a pesar de las irregularidades notables y la suspensión por parte del TC. “Los ciudadanos particulares no están interpelados por esta prohibición –afirma Saura--, el hecho de participar no puede suponer ningún tipo de delito”. 

El Síndic de Greuges ha estado especialmente atento estos días para que no se vulnerasen los derechos fundamentales reconocidos en el Estatut de Autonomía, en la Constitución Española y en los tratados internacionales. Delitos como la libertad de expresión, de manifestación y reunión. “Ha habido excesos por parte del Ejecutivo español –asegura el Adjunto al Síndic--, pensamos que la Fiscalía se ha extralimitado en algunas medidas que ha tomado, como imputar a 700 alcaldes, o la Fiscalía de Menores cuando pidió identificar a los menores que salían de los institutos para manifestarse, desconociendo el derecho de los niños, a partir de Tercero de ESO, a manifestarse y hacer huelga. Por lo tanto, sí, ha habido extralimitaciones. Es especialmente significativo que la ponente del TSJC en la querella contra el Gobierno ha frenado al Fiscal General y le ha pedido que cese en sus diligencias. Es una cosa que habíamos pedido nosotros en varias ocasiones en los últimos días, porque el Fiscal no puede tener autonomía, tiene que hacer lo que el juez le dice”. 

Jaume Saura

#SomDefensores

Diverses organitzacions vinculades al món del Dret i dels Drets Humans han posat en marxa la iniciativa #SomDefensores, amb l’objectiu d’assistir els ciutadans que hagin vist vulnerats els seus drets i llibertats a propòsit de l’1-O. Segons Laia Serra, advocada de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, “la idea era donar una cobertura integral, perquè estem en un estat realment d’excepció, i per tant ens hem centrat en oferir assistència jurídica d’urgència, a més d’una Guia Bàsica de Consells legals. També hem bastit una xarxa d’observadores que han recorregut el territori per documentar vulneracions de drets, que s’incorporarà en un informe que farem arribar a instàncies internacionals”.

 Varias organizaciones vinculadas al mundo del Derecho y de los Derechos Humanos han puesto en marcha la iniciativa #SomDefensores, con el objetivo de asistir a los ciudadanos que hayan visto vulnerados sus derechos y libertades a propósito del 1-O. Según Laia Serra, abogada de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, “la idea era dar una cobertura integral, porque estamos en un estado realmente de excepción, y por lo tanto nos hemos centrado en ofrecer asistencia jurídica de urgencia, además de una Guía Básica de Consejos legales. También hemos construido una red de observadoras que han recorrido el territorio para documentar vulneraciones de derechos, que se incorporará en un informe que haremos llegar a instancias internacionales”.

#SomDefensores

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-marina-garces-ens-incomoda-ens-obliga-anar-mes-enlla/4243601/

Olga Rodríguez    4.oct.2017 17:07    

El temps s'esgota, sense resultats

    lunes 25.sep.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Aquest 26 de setembre expira el termini imposat per la Unió Europea perquè els Estats membres acullin la quota de refugiats que els pertoca, en funció del repartiment que es va fer fa dos anys. Segons aquest repartiment, a Espanya li corresponia acollir 17.337 refugiats. Però, dos anys després i a punt d'expirar el termini, no han arribat ni dos mil. Això és aproximadament un 12%. Clar que encara hi ha casos pitjors, com els de Polònia i Hongria, que no han obert les portes a cap refugiat.

Ho denuncien ong com la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i Oxfam Intermón. El president de la CCAR, Miguel Pajares, assenyala que la culpa és de les dures condicions imposades: "els requisits tan restrictius i vulneradors del dret d'asil són una excusa per no acollir els refugiats”. Hi coincideix Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya: “Ho sento, però no ens creiem les excuses. És un tema de voluntat política”.

 

Este 26 de septiembre expira el plazo impuesto por la Unión Europea para que los Estados miembros acojan la cuota de refugiados que les corresponde, en función del reparto que se hizo hace dos años. Según este reparto, a España le correspondía acoger a 17.337 refugiados. Pero, dos años después y a punto de expirar el plazo, no han llegado ni dos mil. Esto es aproximadamente un 12%. Claro que todavía hay casos peores, como los de Polonia y Hungría, que no han abierto las puertas a ningún refugiado. 

Lo denuncian ong como
 la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y Oxfam Intermón. El presidente de la CCAR, Miguel Pajares, señala que la culpa es de las duras condiciones impuestas: "los requisitos tan restrictivos y vulneradores del derecho de asilo son una excusa para no acoger a los refugiados”. Coincide en ello Francesc Mateu, director de Oxfam Intermón en Cataluña: “Lo siento, pero no nos creemos las excusas. Es un tema de voluntad política”. 

 MIGUEL PAJARES    Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

 

Segons els requisits imposats pels Estats membres de la Unió Europea, només es pot fer la reubicació i reassentament de sirians i eritreus. “Això vulnera completament la normativa internacional de l’Asil –afirma Miguel Pajares—perquè no pot haver-hi discriminació per nacionalitats. Si procedeixen d’un país en guerra, tenen dret a l’asil. Per tant, aquest és un requisit que es van autoimposar els governs vulnerant les lleis d’Asil. I, després, hi ha un altre requisit que van decidir en flagrant vulneració del dret d’asil, en virtut de l’acord amb Turquia, que és que tots els que arribéssin a partir d’aquella data (març del 2016) ja no serien reubicables. I, per exemple, el Govern espanyol està dient ara que ja no es pot reubicar més gent de Grècia perquè ja no n’hi ha. Això és fals. A Grècia hi ha 60 mil persones”.

Per tot plegat, Oxfam ha demanat a la Comissió Europea que actúi contra Espanya per haver incomplert el seu compromís. Per a Francesc Mateu, "el percentatge d'acollida és de pena, és molt trist. Esperem que la Comissió Europea respongui, com ha fet ja amb Polònia, Hongria i la República Txeca. En última instància –diu Mateu—el percentatge de reubicats, de persones que poden venir del Líban, Jordània o Turquia, està a la meitat”.

 

Según los requisitos impuestos por los Estados miembros de la Unión Europea, sólo se puede hacer la reubicación y reasentamiento de sirios y  eritreos. “Esto vulnera completamente la normativa internacional de Asilo –afirma Miguel  Pajares-- porque no puede haber discriminación por nacionalidades. Si proceden de un país en guerra, tienen derecho al asilo. Por lo tanto, éste es un requisito que se autoimpusieron los gobiernos vulnerando las leyes de Asilo. Y, después, hay otro requisito que decidieron en flagrante vulneración del derecho de asilo, en virtud del acuerdo con Turquía, que es que todos los que llegasen a partir de aquella fecha (marzo del2016) ya no serían  reubicables. Y, por ejemplo, el Gobierno español está diciendo ahora que ya no se puede reubicar a más gente de Grecia porque ya no hay. Esto es falso. En Grecia hay 60 mil personas”. 

Por todo ello, Oxfam ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra España por haber incumplido su compromiso. Para Francesc Mateu, "el porcentaje de acogida es de pena, es muy triste. Esperamos que la Comisión Europea responda, cómo ha hecho ya con Polonia, Hungría y la República Checa. En última instancia –dice Mateu—el porcentaje de reubicados, de personas que pueden venir del Líbano, Jordania o Turquía, está a la mitad”. 

Francesc mateu     Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya

 

 

 

Històries de refugiats
 
La Rosa Cervantes ens acosta la història de la Shad, una jove estudiant siriana, refugiada a Barcelona. A ella i la seva família, la guerra els va canviar la vida. Tot i això, se sent afortunada perquè va tenir més sort que altres companys d’universitat, que van acabar a la presó o morts. La Shad va poder arribar a Europa en condicions fàcils. Però aquí no és tot tan fàcil: per exemple explica les dificultats per accedir a un habitatge. I ens fa una petició: que la veiem a ella i als que estan en la mateixa situació "com a humans, no com a números o notícies a la Televisió. Som persones –ens diu-- que mereixem una vida digna aquí".
 

Rosa Cervantes nos acerca la historia de Shad, una joven estudiante siria, refugiada en Barcelona. A ella y a su familia, la guerra les cambió la vida. A pesar de ello, se siente afortunada porque tuvo más suerte que otros compañeros de universidad, que acabaron en la prisión o muertos. Shad pudo llegar a Europa en condiciones fáciles. Pero aquí no es todo tan fácil: por ejemplo explica las dificultades para acceder a una vivienda. Y nos hace una petición: que la veamos a ella y a los que están en su misma situación "como humanos, no como números o noticias en la Televisión Somos personas –nos dice-- que merecemos una vida digna aquí".

Refugiats sirians

 


 
 
Alzheimer: "detectar el tsunami abans que arribi a la platja"
 
Quan s’acaba de celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer, ens acostem en aquesta malaltia de la mà de la neuròloga Mercè Boada, directora mèdica de la Fundació ACE. La Dra. Boada centra les seves investigacions en trobar els "afectats amagats", persones sanes  que encara no han desenvolupat la malaltia, per tal de prevenir-la. "El que vull és detectar el tsunami abans que arribi a la platja" --ens diu. Per això, la Fundació ACE ha posat en marxa la primera Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç de l’Estat espanyo

La lluita de la doctora Boada és que la Memòria s’estudïi de la mateixa manera que el Càncer i les malalties del Cor: “que entri a formar part del sistema de Salut, que es miri la Memòria”, per tal de prevenir l’Alzheimer.
I pel que fa als que ja tenen la malaltia, la seva preocupació és “que siguin feliços”. Per això, Mercè Boada defensa que la Recerca en Alzheimer sigui polièdrica, no només mèdica, sinó també social: quines necessitats tenen els malalts, fer-los la vida més fácil --a ells i als seus cuidadors--  amb la Robòtica social, i aprendre a conviure amb la malaltia. Però, sobre tot, “que l’Alzheimer sigui història”. Tant de bo, Doctora! 
 

Mercpe Boada OK

     Doctora Mercè Boada, directora mèdica de la Fundació ACE


 

Cuando se acaba de celebrar el Día Mundial de Alzheimer, nos acercamos a esta enfermedad de la mano de la neuróloga Mercè Boada, directora médica de la Fundación ACE. La Dra. Boada centra sus investigaciones en encontrar "afectados escondidos", personas sanas que aún no han desarrollado la enfermedad, para prevenirla. "Lo que quiero es detectar el tsunami antes de que llegue a la playa" --nos dice.  Por eso, la Fundación ACE ha puesto en marcha la primera Unidad de Prevención y Diagnóstico Precoz en toda España. 

La lucha de la doctora Boada es que la Memoria se estudie del mismo modo que el Cáncer y las enfermedades del Corazón: “que entre a formar parte del sistema de Salud, que se mire la Memoria”, para prevenir el Alzheimer.
Y en cuanto a los que ya tienen la enfermedad, su preocupación es “que sean felices”. Por eso, Mercè Boada defiende que la Investigación en Alzheimer sea poliédrica, no sólo médica, sino también social: qué necesidades tienen los enfermos, hacerles la vida más fácil --a ellos y a sus cuidadores-- con la Robótica social, y aprender a convivir con la enfermedad. Pero, sobre todo, “que el Alzheimer sea historia”. ¡Ojalá, Doctora!

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-expira-termini-per-lacollida-refugiats/4237838/

 

Olga Rodríguez   25.sep.2017 13:12    

L'èxode rohinya

    viernes 22.sep.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L'ONU qüalifica de "neteja ètnica" la persecució de la comunitat musulmana rohinya a Myanmar, l'antiga Birmània. Unes 400 mil persones han fugit a Bangladesh des de finals d'agost.
El rohinya és un poble perseguit en un país de majoria budista, però segons el periodista Carlos Sardiña, no es tracta tant d’un problema religiós com d’un conflicte "etnonacionalista": "La ciutadania a Birmània --ens diu-- es basa a l'ètnia, que en aquest país està molt lligada també a la religió".  Birmània persegueix els rohinyes  perquè están considerats extrangers, immigrants il.legals procedents de Bangladesh, i no una "raça nacional".

El Govern de Myanmar “exagera” –ens diu Sardiña--  les accions dels insurgents de l’ARSA, l’Exèrcit Rohinya de Salvació d’Arakan, per acusar-los de terroristes i justificar. així, una ofensiva contra els rohinya.
Sobre el paper de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, a qui acusen de no fer res per evitar el drama rohinya, Carlos Sardiña ens explica que “ella no té cap mena de control sobre l’exèrcit, però això l’exculpa només fins a cert punt. Tant ella com el seu partit han tancat files amb l’exèrcit. La raó és molt senzilla: probablement són tan racistes amb els rohinya com els militars”.

Per tot plegat, Sardiña no veu factible una solució a curt termini: “No és probable de cap de les maneres. Jo, sincerament, no ho veig possible, tal i com estan les coses ara. El problema és que és un conflicte a tres bandes , entre els rohinyes, els independentistes i el Govern birmà. Els independentistes no volen ser birmans, però tenen també grans prejudicis contra els rohinyes”.

Exode rohinya

La ONU califica de "limpieza étnica" la persecución de la comunidad musulmana rohingya en Myanmar, la antigua Birmania. Unas 400 mil personas han huido a Bangladesh desde finales de agosto. 
El rohingya es un pueblo perseguido en un país de mayoría budista, pero según el periodista Carlos  Sardiña, no se trata tanto de un problema religioso como de un conflicto "etno-nacionalista": "La ciudadanía en Birmania --nos dice-- se basa en la etnia, que en este país está muy ligada también a la religión". 
Birmania persigue a los rohingyas porque están considerados extranjeros, inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, y no una "raza nacional". 

El Gobierno de Myanmar “exagera” –nos dice Sardiña-- las acciones de los insurgentes del ARSA, el Ejército Rohingya de Salvación de Arakan, para acusarles de terroristas y  justificar una ofensiva contra los rohingyas.
Sobre el papel de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, a quien acusan de no hacer nada para evitar el drama rohingya,  Carlos Sardiña nos explica que “ella no tiene ningún tipo de control sobre el ejército, pero esto la exculpa sólo hasta cierto punto. Tanto ella como su partido han cerrado filas con el ejército,.La razón es muy sencilla: probablemente son tan racistas con los rohingya como los militares”. 

Por todo ello, Sardiña no ve factible una solución a corto plazo: “No es probable de ninguna de las maneras. Yo, sinceramente, no lo veo posible, tal y como están las cosas ahora. El problema es que es un conflicto a tres bandas, entre los rohingyas, los independentistas y el Gobierno birmano. Los independentistas no quieren ser birmanos, pero tienen también grandes prejuicios contra los rohingyas".


Carlos Sardiña

 

 

Racisme institucional

L’últim Informe sobre el Racisme a Espanya recull 309 denúncies, l’any passat. La majoria, 82, responen al que s’anomena “racisme institucional”. La responsable de SOS Racisme a Catalunya, Alba Cuevas, es lamenta que segurament són moltes més les situacions de discriminació. “Nosaltres som els primers conscients que la informació no és complerta, perquiè no estem a tot arreu. Per exemple, no tenim oficines a Ceuta i Melilla”.

L’informe sobre el Racisme a l’Estat espanyol presenta dades com que el col.lectiu més discriminat procedeix de l’Àfrica subsahariana, que la majoria estan en situació regular –això fa que s’atreveixin més a denunciar, perquè són més conscients dels seus drets—i, per gènere, són més homes que dones. “En el cas de les dones, queden encara més invisibilitzades les situacions de discriminació" diu Alba, que afegeix: "Gran part de les denúncies que rebem per racisme són de persones de nacionalitat espanyola, encara que costi de creure”.

El último Informe sobre el Racismo en España recoge 309 denuncias, el año pasado. La mayoría, 82, responden a lo que se denomina “racismo institucional”. La responsable de SOS Racismo en Catalunya, Alba Cuevas, se lamenta de que seguramente son muchas más las situaciones de discriminación. “Nosotros somos los primeros conscientes de que la información no es completa, porque no estamos en todas partes. Por ejemplo, no tenemos oficinas en Ceuta ni Melilla”. 

El informe sobre el Racismo en el Estado español presenta datos como que el colectivo más discriminado procede del África subsahariana, que la mayoría están en situación regular –esto hace que se atrevan más a denunciar, porque son más conscientes de sus derechos—y, por género, son más hombres que mujeres. “En el caso de las mujeres, quedan todavía más  invisibilizadas las situaciones de discriminación" dice Alba, que añade: "Gran parte de las denuncias que recibimos por racismo son de personas de nacionalidad española, aunque cueste creerlo"


Informe SOS Racismo

 

Joves hiperconnectats a les xarxes

 

Joves connectats, hiperconnectats, al telèfon mòbil, a les xarxes socials… No sabrien viure sense aquests artilugis, que ens treuen de polleguera en moltes ocasions a pares i mestres. Fem servir massa Internet? Perquè ens hi enganxem? És una addicció?
Segons el psicòleg i educador social Jordi Bernabeu, més que d’addiccions hem de parlar de “sobreutilització” de les xarxes socials. “El principal factor d’abús –ens diu—és la solitut, també i sobre tot en adults. Persones amb dificultats per relacionar-se és més fácil que s’hi enganxin”. Segons Bernabéu, "les noies busquen a les xarxes establir relacions socials, construir la seva identitat. Mentre que els nois volen jugar".

Però també aquí hi ha una escletxa, una “bretxa digital”.  No tothom té les mateixes possibilitats d’accedir-hi, per raons econòmiques. I és que, com bé apunta el Jordi Subirana, “la revolució tecnològica no tohom la viu en positiu".

  Subirana i J.Bernabeu

Jóvenes conectados, hiperconectados, al teléfono móvil, a las redes sociales… No sabrían vivir sin estos artilugios que sacan de quicio en muchas ocasiones a padres y maestros. ¿Usamos demasiado Internet?  ¿Por qué nos enganchamos?  ¿Es una adicción?
Según el psicólogo y educador social Jordi Bernabeu, más que de adicciones tenemos que hablar de "soibreutilización" de las redes sociales. “El principal factor de abuso –nos dice—es la soledad. También, y sobre todo, en adultos. Personas con dificultades para relacionarse es más fácil que se enganchen”. Según Bernabéu, "las chicas buscan en las redes establecer relaciones sociales, construir su identidad. Mientras que los chicos quieren jugar.

Pero también aquí hay una “brecha digital”. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder, por razones económicas. Y es que, como bien apunta Jordi Subirana, “la revolución tecnológica no todo el mundo la vive en positivo."

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-lexode-rohinya/4223378/

 

 

 

Olga Rodríguez   22.sep.2017 13:19    

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios