Crisi invisible

    jueves 20.jul.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

No podem resignar-nos a un món amb atur, corrupció, precarietat, desigualtats socials.... Un pensament que, de ben segur, compartiu molts, la majoria, i que va expressar el desaparegut Juan Goytisolo. Un "aprenent d'escribidor" --segons es definia-- , un "indignat" que no va voler resignar-se i va exercir la seva responsabilitat social com a escriptor.
Es lamentava Goytisolo d’un món, el nostre, on “el portentós progrés de les noves tecnologies va de la mà de la proliferació de les guerres i les lluites mortíferes”. De la injustícia, la pobresa, la fam, els desnonaments, la corrupció, les tanques a Ceuta i Melilla i el drama dels immigrants, l’únic crim dels quals és “el seu instint de vida i la seva ànsia de llibertat”.
Les raons per indignar-se són moltes –dèia Goytisolo--: “no ens resignem a la injustícia”. Hem de ser “quixots” i hem de lluitar contra els “gegants”. Però, de vegades, les aspes dels molins són massa grans.

Segons Oriol Illa, fins fa ben poc president de la Taula del Tercer Sector Social,de vegades ens neguem, o ens forcen a negar aquesta evidència de què parlava Goytisolo. Recordar-ho i denunciar-ho és la primera norma per ser conscients que encara hi ha molt patiment i molta fragilitat al nostre país. I, per tant, cal continuar lluitant. Les coses canvien massa poc a poc, si és que canvien. A la societat està instal.lada la percepció que la situació econòmica és bona, mentre s’està cronificant la situació d’exclusió i pobresa, però és menys visible que fa uns anys. És èticament inaceptable crèixer com ho estem fent, generant riquesa, sense redistribuïr millor”.

 

No podemos resignarnos a un mundo con paro, corrupción, precariedad, desigualdades sociales.... Un pensamiento que seguro que compartís muchos, la mayoría, y que tan bien expresó el desaparecido Juan Goytisolo. Un "aprendiz de escribidor" --según se definía-- , un "indignado" que no quiso resignarse y ejerció su responsabilidad social como escritor. 
Se lamentaba Goytisolo de un mundo, el nuestro, donde “el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo de la proliferación de las guerras y las luchas mortíferas”. De la injusticia, la pobreza, el hambre, los desahucios, la corrupción, las vallas en Ceuta y Melilla y el drama de los inmigrantes, "cuyo único crimen es su instinto de vida y su ansia de libertad”. 
Las razones para indignarse son muchas –decía Goytisolo--: “no nos resignamos a la injusticia”. Tenemos que ser “quijotes” y tenemos que luchar contra los “gigantes”. Pero, a veces, las aspas de los molinos son demasiado grandes.

Según Oriol Illa, hasta hace muy poco presidente de la Mesa del Tercer Sector Social en Catalunya, “a veces nos negamos, o nos fuerzan a negar esta evidencia de la que hablaba Goytisolo. Recordarlo y denunciarlo es la primera norma para ser conscientes de que todavía hay mucho sufrimiento y mucha fragilidad en nuestro país. Y, por lo tanto, hay que continuar luchando. Las cosas cambian demasiado poco a poco, si es que cambian. En la sociedad está instalada la percepción de que la situación económica es buena, mientras se está cronificando la situación de exclusión y pobreza, pero es menos visible que hace unos años. Es éticamente inaceptable crecer como lo estamos haciendo, generando riqueza, sin redistribuir mejor”. 

IMG_20170103_165121[1]

Són evidents encara els efectes de la crisi. Per pal.liar-ho, el Parlament ha aprovat una Renda Garantida de Ciutadania, que entrarà en vigor a mitjans de setembre. També l’Ajuntament de Barcelona prepara una prova pilot de renda municipal garantida a l’Eix del Besòs, una de les zones més afectades per la pobresa a la capital catalana. Lluís Torrens, director de Planificació i Innovació de l’àrea de Drets Socials del consistori, ens explica que “la idea és una renda d’emergència per cobrir les necessitats bàsiques, sudsidiària de la de la Generalitat, que no vulneri l’incentiu de buscar feina per, al final, no haver de necessitar cobrar la renda”. I és que una de les crítiques que fan els detractors de la mesura és que desincentiva la recerca de feina. Precisament, aquesta prova pilot a Barcelona permetrà, o no, trencar aquests mites.


Son evidentes aún los efectos de la crisis. Para paliarlos, el Parlament ha aprobado una Renta Garantizada de Ciudadanía, que entrará en vigor a mediados de septiembre. También el Ayuntamiento de Barcelona prepara una prueba piloto de renta municipal garantizada en el Eje del Besòs, una de las zonas más afectadas por la pobreza en la capital catalana. Lluís Torrens, director de Planificación e Innovación del área de Derechos Sociales del consistorio, nos explica que “la idea es una renta de emergencia para cubrir las necesidades básicas, sudsidiaria de la de la Generalitat, que no vulnere el incentivo de buscar trabajo para, al final, no tener que necesitar cobrar la renta”. Y es que una de las críticas que hacen los detractores de la medida es que desincentiva la ibúsqueda de trabajo. Precisamente, esta prueba piloto en Barcelona permitirá, o no, romper estos mitos. 

IMG_0848

 

Entre els col.lectius vulnerables que més preocupen, sobre tot ara a l’estiu, sense escola, trobem la infància. Segons la Fundació Educo, un 80% de les llars de famílies treballadores amb sous baixos no poden afrontar les despeses d’activitats extraescolars ni les colònies i campaments d’estiu. Per això, tant Educo com altres entitats treballen per millorar la situació d’aquests nens, quan ja no hi ha escola on poder menjar.
Marta Segú és la directora de la Fundació Probitas, que mira d’assegurar la nutrició dels menors en risc d’exclusió social. L’estiu és un problema –ens reconeix—però també ho és durant tot l’any amb els nois i noies que passen de l’escola a l’institut i ja no tenen beca menjador. Per això, han posat en marxa el programa RAI, de Reforç d’Alimentació Infantil. “És un tema no només nutricional –ens diu—sinó també de protecció, perquè les seves famílies no poder fer front a despeses d’extraescolars. Així que els donem un càtering a l’institut i activitats de reforç escolar, de lleure i esportives, des del migdia i fins a les 5 de la tarda”.
Al seu informe “Nadius de la crisi: els nens de la clau”,  Educo adverteix de la realitat dels nens que porten la clau de casa i passen la tarda sols, mentre els pares treballen. L’ong xifra en 580 mil els “nens de la clau” a tot Espanya.

 

Entre los colectivos vulnerables que más preocupan, sobre todo ahora en verano, sin escuela, está la infancia. Según la Fundación Educo, un 80% de los hogares de familias trabajadoras con sueldos bajos no pueden afrontar los gastos de actividades extraescolares ni las colonias y campamentos de verano. Por eso, tanto Educo como otras entidades trabajan para mejorar la situación de estos niños, cuando ya no hay escuela donde poder comer. 
Marta Segú es la directora de la Fundación Probitas, que trabaja para asegurar la nutrición de los menores en riesgo de exclusión social. El verano es un problema –nos reconoce—pero también lo es durante todo el año con los chicos y chicas que pasan de la escuela al instituto y ya no tienen beca comedor. Por eso, han puesto en marcha el programa RAI, de Refuerzo de Alimentación Infantil. “Es un tema no sólo nutricional –nos dice—sino también de protección, porque sus familias no pueden hacer frente a gastos de extraescolares. Así que los damos un càtering en el instituto y actividades de refuerzo escolar, de ocio y deportivas, desde el mediodía y hasta las 5 de la tarde”. 
En su informe “Nativos de la crisis: los niños de la llave”, Educo advierte de la realidad de los niños que llevan la llave de casa y pasan la tarde solos, mientras los padres trabajan.  La ong cifra en 580 mil los “niños de la llave” en toda España. 

Probitas

 

50 anys d'ocupació israeliana de Palestina:

En complir-se mig segle de l'ocupació israeliana dels territoris palestins, després de la Guerra dels Sis Dies, no podem tancar els ulls a la situació a la zona. En aquest mig segle, l'ocupació s'ha anat consolidant  i els intents de pau entre israelians i palestins han estat infructuosos. Segons diferents resolucions de Nacions Unides, els assentaments israelians violen el Dret internacional.
50 anys després, Amnistia Internacional denuncia aquestes violacions de drets humans de la població palestina i ha llançat una campanya per demanar el boicot als productes que arriben dels assentaments israelians.
Segons Dani Vilaró, portaveu d’AI, “ja no n'hi ha prou amb la simple condemna, sinó que calen accions concretes. Per això, demanem que es talli la via de finançament dels assentaments. Llancem una petició a tots els estats, també a l’espanyol, perquè prohibeixi l’entrada de productes fets allà i impedeixi a les empreses espanyoles comercialitzar amb béns que arriben dels assentaments israelians”.

Als territoris ocupats, mentre hi ha una situació de bloqueig econòmic i d’opressió de la població palestina --molts han vist les seves cases destruïdes, les seves terres arrabassades,  hi ha infraestructures i serveis només per als colons jueus i limitació de moviments de la població palestina--, paral.lelament hi ha una activitat econòmica creixent per part d'empreses israelianes, que també han assumit el control dels recursos naturals, i que comercialitzen amb països que oficialment han condemnat l'ocupació israeliana.

 

Al cumplirse medio siglo de la ocupación israelí de los territorios palestinos, después de la Guerra de los Seis Días, no podemos cerrar los ojos a la situación en la zona. En este medio siglo, la ocupación se ha ido consolidando y los intentos de paz entre israelíes y palestinos han sido infructuosos. Según diferentes resoluciones de Naciones Unidas, los asentamientos israelíes violan el Derecho internacional.
50 años después, Amnistía Internacional denuncia estas violaciones de derechos humanos de la población palestina y ha lanzado una campaña para pedir el boicot a los productos que llegan de los asentamientos israelíes. 
Según Dani Vilaró, portavoz de AI, “ya no basta con la simple condena, sino que hacen falta acciones concretas. Por eso, pedimos que se corte la vía de financiación de los asentamientos. Lanzamos una petición a todos los estados, también al español, para que prohiba la entrada de productos hechos allá e impida a las empresas españolas comercializar con bienes que llegan de los asentamientos israelíes”. 

En los territorios ocupados, mientras hay una situación de bloqueo económico y de opresión de la población palestina --muchos han visto sus casas destruidas, sus tierras arrebatadas, hay infraestructuras y servicios sólo para los colonos judíos y limitación de movimientos de la población palestina--, paralelamente hay una actividad económica creciente por parte de empresas israelíes, que también han asumido el control de los recursos naturales, y que comercializan con países que oficialmente han condenado la ocupación israelí.

Palestina

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-pobresa-estructural/4058491/

Olga Rodríguez   20.jul.2017 14:27    

Un altre cementiri silenciós

    martes 6.jun.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

De la mateixa manera que la Mar Mediterrània s’ha convertit en una enorme tomba per a milers de persones  que, desesperades, fugen cap a Europa buscant un futur, hi ha una altre “cementiri silenciós” a l’interior de l’Àfrica, el continent on es registren més desplaçaments forçats de persones: el desert és un altre enorme “mar”, de sorra, on s’han deixat la vida no sabem quàntes persones…
Tcherno Hamadou Boulama és un activista pels drets humans i periodista, responsable d’una emisora de ràdio i d’una organització que treballa per la defensa dels drets de les persones migrades a Níger. Un dels països més pobres d’Àfrica i del món,  tot i ser ric en recursos, sobre tot minerals, que exploten des de fora. Això, unit a les sequeres constants, és responsable de la fam al país.
Tcherno, convidat a Barcelona per LaFede.cat, es lamenta que hi ha molts estereotips sobre Àfrica i moltes mentides o mitges veritats. No tothom fuig de la pobresa i no és veritat que tothom vulgui arribar a Europa. La major part dels desplaçaments són a l’interior del continent i el desert s’ha convertit en una altra fossa comuna. “Hem pogut veure com, en efecte, el desert africà és també un cementiri silenciós, que s’empassa els cossos. No es coneix el nombre de víctimes. Volem visibilitzar-ho”.

No podem posar portes al mar, ni al desert, no podem tallar les ànsies de buscar un futur.  Però, cansats de lluitar contra tot, molts desisteixen i decideixen tornar als seus països, un retorn que és encara més difícil que la sortida. Molts migrants queden bloquejats, sense poder avançar ni retrocedir. “El problema és que no es respecten els drets humans. Alguns “passadors” o transportistes abandonen la gent a la ruta, després d’un accident o per por a ser enxampats per la Policia. Hi ha persecució dels migrants, que han de fer continus pagaments per continuar el viatge, i es troben entre dos focs. Els migrants coneixen els riscos, però emprenen igualment el viatge. També moltes dones i infants, per la situació que viuen als seus llocs d’origen.”

I si la Unió Europea ha delegat a països com Turquia la tasca de vigilància de les seves fronteres,  també països com Níger s’han convertit en una nova frontera de l’Europa fortalesa. Li fan la feina bruta, que ningú no hi arribi, a canvi de diners. Uns diners que serveixen per endurir la repressió als migrants, es lamenta Tcherno H. Boulama. “Ara, el Govern vol fer un repatriament forçós dels migrants, i és impossible seguir la ruta cap al nord. Níger i altres països s’han posat sota les ordres de la Unió Europea i li fan de centinel.les, de gendarmes. Europa sap que hi ha coses que no es poden fer i ho ha delegat en altres països perquè ho realitzi”.
Però tot això no atura les sortides, tot el contrari.” Ara mateix, ningú creu que les migracions es puguin aturar – diu el Tcherno--. La Història de la Humanitat és una història de migracions. El sistema capitalista provoca la pobresa, els conflictes i la guerra. El que cal fer és donar els mitjans perquè tothom pugui tenir una vida digna, i no fer la guerra a les persones migrants. La guerra contra els migrants és, en realitat, una guerra contra els pobres”.
 TCHERNO H. BOULAMA
Del mismo modo que elMar Mediterráneo se ha convertido en una enorme tumba para miles de personas que, desesperadas, huyen hacia Europa buscando un futuro, hay otro “cementerio silencioso” en el interior del África, el continente donde se registran más desplazamientos forzosos de personas: el desierto es otro enorme “mar”, de arena, donde se han dejado la vida no sabemos cuántes personas… 
Tcherno Hamadou Boulama es un activista por los derechos humanos y periodista, responsable de una emisora de radio y de una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrades en Níger. Uno de los países más pobres de África y del mundo, a pesar de ser rico en recursos, sobre todo minerales, que explotan desde fuera. Esto, unido a las sequías constantes, es responsable del hambre en el país.
Tcherno, invitado a Barcelona por LaFede.cat, se lamenta de que hay muchos estereotipos sobre África y muchas mentiras o medias verdades. No todo el mundo huye de la pobreza y no es verdad que todo el mundo quiera llegar a Europa. La mayor parte de los desplazamientos son en el interior del continente y el desierto se ha convertido en otra fosa común. “Hemos podido ver cómo, en efecto, el desierto africano es también un cementerio silencioso, que se traga los cuerpos. No se conoce el número de víctimas. Queremos visibilizarlo”.

No podemos poner puertas al mar, ni al desierto,no podemos cortar las ansias de buscar un futuro. Pero, cansados de luchar contra todo, muchos desisten y deciden volver a sus países, un regreso que es todavía más difícil que la salida. Muchos migrantes  se quedan bloqueados, sin poder avanzar ni retroceder. “El problema es que no se respetan los derechos humanos. Algunos “pasadores” o transportistas abandonan a la gente en la ruta, después de un accidente o por miedo a ser pillados por la Policía. Hay persecución de los migrantes, que tienen que hacer continuos pagos para continuar el viaje, y se encuentran entre dos fuegos. Los migrantes conocen los riesgos, pero emprenden igualmente el viaje. También muchas mujeres y niños, por la situación que viven en sus lugares de origen.”

Y si la Unión Europea ha delegado en países como Turquía la tarea de vigilancia de sus fronteras, también países como Níger se han convertido en una nueva frontera de la Europa fortaleza. Le hacen el trabajo sucio, que nadie llegue, a cambio de dinero. Un dinero que sirve para endurecer la represión a los migrantes, se lamenta Tcherno H. Boulama. “Ahora, el Gobierno quiere hacer una repatriación forzosa de los migrantes, y es imposible seguir la ruta hacia el norte. Níger y otros países se han puesto bajo las órdenes de la Unión Europea y le hacen de centinelas, de gendarmes. Europa sabe que hay cosas que no se pueden hacer y lo ha delegado en otros países para que lo realice”.
Pero todo esto no frena las salidas, todo el contrario.” Ahora mismo, nadie cree que las migraciones se puedan parar – dice Tcherno--. La Historia de la Humanidad es una historia de migraciones. El sistema capitalista provoca la pobreza, los conflictos y la guerra. Lo que hay que hacer es dar los medios para que todo el mundo pueda tener una vida digna, y no hacer la guerra a las personas migrantes. La guerra contra los migrantes es, en realidad, una guerra contra los pobres”.
Tcherno Hamadou Boulama

Migracions i Salut Mental:

Com afecta la migració i l’exili a la salut mental? Ho acaben d'analitzar a Barcelona. La presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, la psiquiatra Àngels Vives, ens explica que les persones que ho han d’abandonar tot sovint pateixen “estrés post-traumàtic, per la pèrdua de la casa, del país, de familiars, de relacions, de vincles…, per haver patit maltractament, perill. Tot això és inassumible, inassimilable, i pot aparèixer una expressió d’estrés post-traumàtic. ” Dos col.lectius són especialmente vulnerables: els nens i les dones: “Els nens, tot i que tenen una elevada capacitat de resistir condicions difícils, hi ha situacions en què pateixen aïllament i problemes d’adaptació al nou entorn. I les dones, tant si estan soles com si s’han de fer càrrec de la família, es troben en una situació de major vulnerabilitat que els homes, perquè poden ser abusades o acabar en la prostitució”.

Per tot plegat, aquestes persones requereixen una atenció integral, no només mèdica: “integral vol dir, pensant des de la Salut Mental, que el que un necessita és una casa, és aliment, és higiene, és resposta sanitària, aquestes serien les necessitats bàsiques. I deixar_los anar exercint la seva pròpia capacitat d’autoorganització. No necessiten una mirada paternalista, sinó una mirada fraterna, i suposar_los capacitats que també tenen”.

Una qüestió que s’ha abordat al Congrés de Salut Mental és si quan parlem de crisi dels refugiats, no hauríem de parlar més aviat de crisi de solidaritat, fins i tot d’una crisi de la Humanitat. Segons la Dra. Vives, “el que està en crisi és aquesta capacitat humana de fer-nos càrrec d’aquests fenòmens, que no quedin relegats a la política, les entitats i les institucions. També naufraga i està en risc la nostra capacitat de solidaritat, la nostra humanitat. Perquè si som capaços de veure, mentre sopem, com naufraguen les barques i ens ho anem empassant, sense capacitat de resposta, això també ens emmalalteix a nosaltres”.

Angelsvives-300x252

¿Cómo afecta la migración y el exilio a la salud mental? Lo han analizado en Barcelona, en el sexto Congreso de Salud Mental. Su presidenta, la psiquiatra Àngels Vives, nos explica que las personas que lo tienen que abandonar todo a menudo sufren “estrés post-traumático, por la pérdida de la casa, del país, de familiares, de relaciones, de vínculos…, por haber sufrido maltrato, peligro. Todo esto es inasumible, inasimilable, y puede aparecer una expresión de estrés post-traumático.” Dos colectivos son especialmente vulnerables: los niños y las mujeres: “Los niños, a pesar de que tienen una elevada capacidad de resistir condiciones difíciles, hay situaciones en que sufren aislamiento y problemas de adaptación al nuevo entorno. Y las mujeres, tanto si están solas cómo si se tienen que hacer cargo de la familia, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que los hombres, porque pueden ser abusadas o acabar en la prostitución”. 

Por todo ello, estas personas requieren una atención integral, no sólo médica: “integral quiere decir, pensando desde la Salud Mental, que lo que uno necesita es una casa, es alimento, es higiene, es respuesta sanitaria, éstas serían las necesidades básicas. Y dejarles ir ejerciendo su propia capacidad de autoorganización. No necesitan una mirada paternalista, sino una mirada fraterna, y suponerles capacidades que también tienen”. 

Una cuestión que se ha abordado en el Congreso de Salud Mental es si cuando hablamos de crisis de los refugiados, no tendríamos que hablar más bien de crisis de solidaridad, incluso de una crisis de la Humanidad. Según la Dra. Vives, “lo que está en crisis es la capacidad humana de hacernos cargo de estos fenómenos, que no queden relegados a la política, las entidades y las instituciones. También naufraga y está en riesgo nuestra capacidad de solidaridad, nuestra humanidad. Porque si somos capaces de ver, mientras cenamos, cómo naufragan las barcas y nos lo vamos tragando, sin capacidad de respuesta, esto también nos enferma a nosotros”.

 

Taxistas

Economia col.laborativa:

Els taxistes s’han posat en peu de guerra contra plataformes com Uber o Cabify, a les que acusen de fer-los una competència deslleial. Això pel que fa a la contractació de vehicles amb conductor. En un altre àmbit, el dels allotjaments turístics, a la diana es troben AirBnb i altres plataformes. Els defensors diuen que els temps canvien, l’economia també, i ens hem d’adaptar a altres realitats, a una altra forma d’economia col.laborativa. Els detractors, per la seva banda, denuncien que això no és economia social i cooperativa, sinó una forma més del capitalisme salvatge, disfressat. Qui té raó? És o no economia col.laborativa?

Li hem preguntat a la Mayo Fuster, experta en Economia Social i Pro-comuna, professora a Harvard i a l'Autònoma de Barcelona, i investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya: “Uber i AirBnb no és economia col.laborativa—ens diu--. El que passa és que això no vol dir que altres tipologies de plataformes que sí que ho siguin no puguin ser un bon model per repensar el sector del taxi o de l’habitatge. No hi ha un únic actor que tingui la raó, sinó que és qüestió de trobar l’equilibri, tenint en compte a tothom, per tal que els canvis i transformacions, els models innovadors no perjudiquin a sectors ja operants i que hi hagi una política de transició, sense que es perdin drets del treball i socials”.

Entenem per economia col.laborativa una cooperació entre iguals. Però no ens queda clar que això sigui el que busquen aquestes plataformes, sinó que més aviat la riquesa continúa concentrada en poques mans. O sigui que estem en el capitalisme de sempre. Aleshores, sota l’aparença de cooperativisme s’amaga la mateixa manera d’operar de sempre de les multinacionals? “No la mateixa, sinó que molt pitjor –assegura Mayo Fuster--. La qüestió és que Uber no és una modalitat d’empresa com les que coneixíem fins ara, multinacionals que d’alguna manera respectaven drets laborals, etc, sinó que són molt més agressives. Es desentenen de les condicions laborals de les persones que donen servei a les seves plataformes, es desentenen de pagar taxes als països on operen, són molt opaques, també tenim problemes de corrupció i de portes giratòries. El mateix expresident de la Comissió Europea, Durao Barroso, va anar a treballar a Golden Sachs, que és un dels finançadors d’Uber. O la principal comissària de Política d’Economia Digital, després de deixar el càrrec, va anar a treballar a Uber. Una altra cosa, molt diferent, és que les plataformes digitals són una oportunitat molt bona per innovar en l’organització de la producció econòmica, preservant els drets dels treballadors i tota una sèrie de garanties socials”.

Mayo Fuster és organitzadora d’una trobada que es farà a finals de mes a Barcelona, el fórum Procomuns d’economia col.laborativa, on s’profundirà en totes aquestes qüestions.

Mayo Fuster

 Los taxistas se han puesto en pie de guerra contra plataformas como Uber o Cabify, a las que acusan de hacerles una competencia desleal. Esto en cuanto a la contratación de vehículos con conductor. En otro ámbito, el de los alojamientos turísticos, en la diana se encuentran AirBnb y otras plataformas.
Los defensores dicen que los tiempos cambian, la economía también, y nos tenemos que adaptar a otras realidades, a otra forma de economía colaborativa. Los detractores, por su parte, denuncian que esto no es economía social y cooperativa, sino una forma más del capitalismo salvaje, disfrazado. ¿Quién tiene razón?  ¿Es o no economía colaborativa?

Se lo hemos preguntado a Mayo Fuster, experta en Economía Social y Pro-común, profesora en Harvard y la Autónoma de Barcelona, e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya: “Uber y AirBnb no es economía colaborativa—nos dice--. Lo que pasa es que esto no quiere decir que otras tipologías de plataformas que sí que lo sean no puedan ser un buen modelo para repensar el sector del taxi o de la vivienda. No hay un único actor que tenga la razón, sino que es cuestión de encontrar el equilibrio, teniendo en cuenta a todo el mundo, para que los cambios y transformaciones, los modelos innovadores no perjudiquen a sectores ya operantes y que haya una política de transición, sin que se pierdan derechos del trabajo y sociales”. 

Entendemos por economía colaborativa una cooperación entre iguales. Pero no nos queda claro que esto sea lo que buscan estas plataformas, sino que más bien la riqueza continúa concentrada en pocas manos. O sea que estamos en el capitalismo de siempre. Entonces, bajo la apariencia de cooperativismo ¿se esconde la misma manera de operar de siempre de las multinacionales? “No la misma, sinó mucho peor –asegura Mayo Fuster--. La cuestión es que Uber no es una modalidad de empresa como las que conocíamos hasta ahora, multinacionales que de alguna manera respetaban derechos laborales, etc, sinó que son mucho más agresivas. Se desentienden de las condiciones laborales de las personas que dan servicio a sus plataformas, se desentienden de pagar tasas en los países donde operan, son muy opacas, también tenemos problemas de corrupción y de puertas giratorias. El mismo expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, acabó trabajando en Golden Sachs, que es uno de los financiadores de Uber. O la principal comisaria de Política de Economía Digital, después de dejar el cargo, fue a trabajar a Uber. Otra cosa, muy diferente, es que las plataformas digitales sean una oportunidad muy buena para innovar en la organización de la producción económica, preservando los derechos de los trabajadores y toda una serie de garantías sociales”. 

Mayo Fuster es organizadora de un encuentro que se hará a finales de mes en Barcelona, el fórum Procomuns de economía colaborativa, donde se profundizará en todas estas cuestiones.

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-desert-africa-altre-cementiri-silencios/4045746/

 

Olga Rodríguez    6.jun.2017 15:01    

Sobirania

    jueves 1.jun.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Un altre món és possible i hi ha molts homes i dones, molts activistes que treballen cada dia per aconseguir-lo. Alguns s'hi deixen literalment la pell, com la Berta Cáceres i tants altres. L’Ismael Moreno Coto, "el padre Melo de Honduras", és una d’aquestes persones. Amic i col.laborador de l’assassinada Berta, coneixia també el pare Ellacuría i els altres companys jesuïtes assassinats a El Salvador. Era amic personal de les dues dones mortes en aquella massacre i va veure també morir el seu pare, un dirigent camperol, de forma violenta. Està acostumat, doncs, a veure d'a prop la mort i l'amenaça, però això no l'atura. Diu que tem més per la vida i les condicions dels altres, que per les seves pròpies. Yo temo por el presente y el futuro de muchísima gente amiga mía en Honduras, que están tremendamente más desprotegidas que quien le habla. En Honduras, hay un ambiente y unas condiciones de indefensión y de desprotección porque hay ausencia de Estado de derecho. Entonces, por vivir y por expresar nuestras ideas y por defender los derechos humanos tenemos problemas para poder sobrevivir”.

Però tot això l'esperona a continuar construïnt la pau, la justícia i la llibertat. Els assassinats del seu pare i dels seus amics han marcat la seva vida i el seu compromís amb la defensa dels drets humans. “Para mí, ellos son una especie de aguijón que siento constantemente para orientar mi vida a buscar y construir la libertad entre todos. Ellos son el aguijón que me impide dormir en paz mientras no tengamos una paz con justicia todos los seres humanos”.

 

Otro mundo es posible y hay muchos hombres y mujeres, muchos activistas que trabajan cada día para conseguirlo. Algunos se dejan literalmente la piel, como Berta Cáceres y tantos otros. Ismael Moreno Coto, "el padre Melo de Honduras", es una de esas personas. Amigo y colaborador de la asesinada Berta, conocía también al padre Ellacuría y a los otros compañeros jesuitas asesinados en El Salvador. Era amigo personal de las dos mujeres muertas en aquella masacre y vio también morir sa u padre, un dirigente campesino, de forma violenta. Está acostumbrado, pues, a ver de cerca la muerte y la amenaza, pero esto no le detiene. Dice que teme más por la vida y las condiciones de los otros, que por las suyas propias: “Yo temo por el presente y el futuro de muchísima gente amiga mía en Honduras, que están tremendamente más desprotegidas que quien le habla. En Honduras, hay un ambiente y unas condiciones de indefensión y de desprotección porque hay ausencia de Estado de derecho. Entonces, por vivir y por expresar nuestras ideas y por defender los derechos humanos tenemos problemas para poder sobrevivir”.

Pero todo esto le espolea para continuar construyendo la paz, la justicia y la libertad. Los asesinatos de su padre y de sus amigos han marcado su vida y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. “Para mí, ellos son una especie de aguijón que siento constantemente para orientar mi vida a buscar y construir la libertad entre todos. Ellos son el aguijón que me impide dormir en paz mientras no tengamos una paz con justicia todos los seres humanos”.

Padre Melo de Honduras

El "padre Melo" és defensor dels drets humans i periodista (director de Radio Progreso), dues activitats de risc a països com el seu. “Nosotros experimentamos en carne propia lo que significa la violación de la libertad de expresión, en un país donde todos los derechos están siendo violados. Hay una especie de proceso de eliminación de los que nos oponemos al sistema extractivista que domina en Honduras, que tiene cuatro pasos, y que en el caso de la compañera Berta se cumplieron a rajatabla: el primer paso es que nos ignoran, la invisibilidad; el segundo es la estigmatización i el descrédito del opositor no controlado; el tercer paso es la criminalización y el último, la eliminación física”.  Como Berta Cáceres, de quien dice: “Me gustaría que estuviera viva y luchando junto a nosotros”.

Una lluita que Ismael Moreno es planteja continuar des de la Política, a través de la plataforma “Soberanía 2021”, contra el que anomena la “dictadura personalista” del president Juan Orlando Hernández. Tenemos la responsabilidad de estar en la dimensión pública de la vida, en la Política, para orientarla. De ser individualista a construir el bien común. Estoy comprometido en hacer de Honduras un país donde las libertades se respeten y donde haya soberanía, que es el déficit más grande que tenemos en el país. Que podamos tomar libremente nuestras propias decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro, sobre nuestro patrimonio y nuestra riqueza natural”. 

El Padre Melo desperta consciències i ens deixa un missatge: “la corresponsabilidad solidaria entre los pueblos de España y de Honduras, porque hay una enorme deuda por parte del pueblo español, y en este proceso de construir soberanía, esta deuda la tenemos que pagar “a borbotones”".

El "padre Melo" es defensor de los derechos humanos y periodista (director de Radio Progreso), dos actividades de riesgo en países como el suyo. Nosotros experimentamos en carne propia lo que significa la violación de la libertad de expresión, en un país donde todos los derechos están siendo violados. Hay una especie de proceso de eliminación de los que nos oponemos al sistema extractivista que domina en Honduras, que tiene cuatro pasos, y que en el caso de la compañera Berta se cumplieron a rajatabla: el primer paso es que nos ignoran, la invisibilidad; el segundo es la estigmatización i el descrédito del opositor no controlado; el tercer paso es la criminalización y el último, la eliminación física”.  Como Berta Cáceres, de quien dice: “Me gustaría que estuviera viva y luchando junto a nosotros”.

Una lucha que Ismael Moreno se plantea continuar desde la Política, a través de la plataforma “Soberanía 2021”, contra lo que denomina la “dictadura personalista” del presidente Juan Orlando Hernández. “Tenemos la responsabilidad de estar en la dimensión pública de la vida, en la Política, para orientarla. De ser individualista a construir el bien común. Estoy comprometido en hacer de Honduras un país donde las libertades se respeten y donde haya soberanía, que es el déficit más grande que tenemos en el país. Que podamos tomar libremente nuestras propias decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro, sobre nuestro patrimonio y nuestra riqueza natural”. 

El Padre Melo despierta conciencias y nos deja un mensaje: “la corresponsabilidad solidaria entre los pueblos de España y de Honduras, porque hay una enorme deuda por parte del pueblo español, y en este proceso de construir soberanía, esta deuda la tenemos que pagar “a borbotones””.

Padre melo - berta

Sobirania alimentària:

Un tipus de sobirania gens respectada enlloc és l’alimentària. Què hi ha al darrera del que mengem? Qui controla la nostra alimentació? Com podem fer un consum responsable, saludable i ecològic? Ho ha investigat tot plegat la periodista especialitzada en polítiques agroalimentàries Esther Vivas, al llibre "El negocio de la comida". Denuncia que tenim “un model agroalimentari depredador, masclista, generador de fam, nociu amb la terra i la salut, addicte al petroli i als “aliments viatgers”, que acaba amb la biodiversitat i els camperols”.

“Quan analitzem – diu l’Esther-- el recorregut dels aliments, del camp al plat, veiem que hi ha una sèrie d’impactes molts negatius, ja des del model de producció a països del sud, basat en els monocultius, a partir de l’explotació laboral. Després, mengem aliments que venen de l’altra punta del món, quan molts també s’elaboren aquí; això genera un impacte mediambiental, genera gasos d’efecte hivernacle. Aquests aliments, un cop arriben a casa nostra, moltes vegades en lloc d’anar a parar als supermercats acaben a les escombraries perquè no compleixen determinats criteris estètics, amb el que implica de malbaratament. Aleshores, veiem que el model agroalimentari és un cúmul de despropòsits, en el qual el que prima no és alimentar-nos d’una manera sana i saludable sinó fer que unes quantes empreses puguin fer negoci”.

Per això, menjar és molt més que alimentar-se: és un exercici conscient, responsable i compromés, amb nosaltres mateixos i amb el planeta. Està clar que una altra manera de produïr i de consumir és possible, i que nosaltres, com a consumidors, tenim un poder que hen d’exercir. “Som el que mengem” i, segons com mengem, construïm el món que volem.

 
Un tipo de soberanía poco respectada es la alimentaria. ¿Qué se mueve detrás de lo que comemos?  ¿Quién controla nuestra alimentación?  ¿Cómo podemos hacer un consumo responsable, saludable y ecológico?  Todo ello lo ha investigado la periodista especializada en políticas agroalimentarias Esther Vivas, en el libro "El negocio de la comida". Denuncia que tenemos “un modelo agroalimentario depredador, machista, generador de hambre, nocivo con la tierra y la salud, adicto al petróleo y a los “alimentos viajeros”, que acaba con la biodiversidad y los campesinos”. 
“Cuando analizamos – dice Esther-- el recorrido de los alimentos, del campo al plato, vemos que hay una serie de impactos muy negativos, ya desde el modelo de producción en países del sur, basado en los monocultivos, a partir de la explotación laboral. Después, comemos alimentos que vienen de la otra punta del mundo, cuando muchos también se elaboran aquí; esto genera un impacto medioambiental, genera gases de efecto invernadero. Estos alimentos, una vez llegan a nuestra casa, muchas veces en lugar de ir a parar a los supermercados acaban en la basura porque no cumplen determinados criterios estéticos, con lo que implica de derroche. Entonces, vemos que el modelo agroalimentario es un cúmulo de despropósitos, en el que lo que prima no es alimentarnos de una manera sana y saludable sinó que unas cuántas empresas puedan hacer negocio”.

Por eso, comer es mucho más que alimentarse: es un ejercicio consciente, responsable y comprometido, con nosotros mismos y con el planeta. Está claro que otra manera de produïr y de consumir es posible, y que nosotros, como consumidores, tenemos un poder que debemos ejercer. “Somos lo que comemos” y, según cómo comemos, construimos el mundo que queremos.

Esther Vivas

Del que arriba al nostre plat depèn la salut del planeta, l’escalfament global i el canvi climàtic. Experts i polítics internacionals han debatut a Barcelona, al Innovate4Climate, com aconseguir el finançament necessari per tirar endavant els Acords del Clima de París. L'objectiu és que l'any 2030 es pugui passar d'una economia basada en els combustibles fòssils a una altra d'energies renovables.

L'especialista en Canvi Climàtic del Banc Mundial Adrien Bassompierre sosté que es necessita un finançament “trimil.lionari”:“Hasta ahora se hablaba de millones de dólares, pero nos hemos dado cuenta de que esto no será suficiente para el reto que estamos enfrentando; tenemos que pasar a trillones de dólares. El reto es inmenso para luchar contra el cambio climático”.

En un moment en què totes les mirades estan posades a Donald Trump, es fa indispensable la col.laboració público-privada: “Hasta ahora, el rol principal ha sido de los gobiernos y los organismos oficiales, pero ahora el desafío es establecer un ambiente favorable para que el sector privado pueda jugar un papel fundamental en la financiación de esa transformación de la economía y las formas de producir. La alianza entre el sector público y el privado es clave ”.

De lo que llega a nuestro plato depende la salud del planeta, el calentamiento global y el cambio climático. Expertos y políticos internacionales han debatido en Barcelona, en el Innovat4Climate. cómo conseguir la financiación necesaria para sacar adelante los Acuerdos del Clima de París. El objetivo es que en 2030 se pueda pasar de una economía basada en combustibles fósiles a otra de energías renovables. 

El especialista en cambio Climático del Banco Mundial Adrien Bassompierre sostiene que se necesita una financiación “trimillonaria”:“Hasta ahora se hablaba de millones de dólares, pero nos hemos dado cuenta de que esto no será suficiente para el reto que estamos enfrentando; tenemos que pasar a trillones de dólares. El desafio es inmenso para luchar contra el cambio climático”.

En un momento en el que todas las miradas están puestas en Donald Trump, se hace indispensable la colaboración público-privada: “Hasta ahora, el rol principal ha sido de los gobiernos y los organismos oficiales, pero ahora el desafío es establecer un ambiente favorable para que el sector privado pueda jugar un papel fundamental en la financiación de esa transformación de la economía y las formas de producir. La alianza entre el sector público y el privado es clave".

 

El Síndic respon:

El Síndic de Greuges ha presentat un informe sobre els Retrocessos en matèria de Drets Humans a Catalunya, causats per la legislació més restrictiva en matèria de seguretat ciutadana i pel Procés sobiranista. En aquest sentit, l'informe fa referència a les restriccions a la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i a la vulneració de la separació de poders.

Segons l’Adjunt General al Síndic, Jaume Saura, “hi ha una legislació a l’àmbit de la seguretat ciutadana que restringeix bastant alguns drets fonamentals, com la llibertat d’expressió, de manifestació, tot el que sigui la crítica als poders públics. Això ha tingut una afectació molt important a tot Espanya, però hi ha hagut també una deriva al voltant del Procés sobiranista, que ha fet que hi hagi afectacions també en els polítics que expressen les seves opinions en un marc com pot ser el Parlament”.

Això porta a una persecució judicial, a una judicialització de la política, i a una politització de la Justícia, sense respectar la Separació de Poders, que provoca una crisi de credibilitat i d’independència dels tribunals. Des del Síndic de Greuges, recomanen buscar alternatives a la via penal per solucionar qüestions que són de caire polític.

 

El Síndic de Greuges ha presentado un informe sobre los Retrocesos en materia de Derechos Humanos en Catalunya, causados por la legislación más restrictiva en materia de seguridad ciudadana y por el Proceso soberanista. En este sentido, el informe hace referencia a las restricciones a la libertad de expresión de los cargos electos y a la vulneración de la separación de poderes.

Según el Adjunto General al Síndic, Jaume Saura, “hay una legislación en el ámbito de la seguridad ciudadana que restringe bastante algunos derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de manifestación, todo lo que sea la crítica a los poderes públicos. Esto ha tenido una afectación muy importante en toda España, pero ha habido también una deriva alrededor del Proceso soberanista, que ha hecho que haya afectaciones también en los políticos que expresan sus opiniones en un marco como puede ser el Parlamento”. 

Esto lleva a una persecución judicial, a una judicialización de la política, y a una politización de la Justicia, sin respetar la Separación de Poderes, que provoca una crisis de credibilidad y de independencia de los tribunales. Desde el Síndic de Greuges, recomiendan buscar alternativas a la vía penal para solucionar cuestiones que son de cariz político.

Jaume Saura

 

Volem expressar el nostre agraïment a la Mesa per a la Diversitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per haver concedit a "Món Possible" el Premi a la Diversitat en l’Audiovisual. El Jurat destaca que donem veu a col.lectius molts cops silenciats i visibilitzem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social i la sol.lidaritat. Moltes gràcies al Jurat i felicitats a la resta de premiats a les diferents categories! Entre tots, intentem fer un altre món possible.

Nuestro agradecimiento a la Mesa para la Diversidad del Consell de l'Audiovisual de Catalunya por haber concedido a "Món Possible" el Premio a la Diversidad en el Audiovisual. El Jurado destaca que damos voz a colectivos muchas veces silenciados y visibilizamos la labor de organizaciones a favor de la justicia social y la solidaridad. ¡Muchas gracias al Jurado y felicidades al resto de premiados en las diferentes categorías!  Entre todos, intentamos hacer otro mundo posible.

Foto premiats

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-ismael-moreno-coto-padre-melo/4037435/

 

Olga Rodríguez    1.jun.2017 13:40    

Ferida oberta

    viernes 26.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

        Les Primàries del PSOE, amb la victòria aclaparadora de Pedro Sánchez, tanquen la ferida oberta al partit? O la guerra oberta entre els dos principals candidats, el guanyador i la presidenta andalusa Susana Díaz, serà difícil de superar?  Sánchez ha propugnat la unitat, però l’actitut de la perdedora, no felicitant públicament el guanyador i marxant ràpidament de la seu socialista en fer-se públic el resultat, fa pensar que aquesta unitat no serà fácil.
Com ha arribat el Partit Socialista fins aquí?  Quines són les causes de la seva crisi? Ja se sap que la Història és cíclica i que el cicle present és negatiu per a l’esquerra en general, ho acabem de veure a França. Però en el cas d’Espanya, quines són les claus d’aquesta situació?  Ho ha analitzat el periodista Jesús Maraña en un llibre que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”.  Sosté Maraña que la crisi del PSOE “no es redueix a un enfrontament personalitzat entre dos dirigents, una baralla pel lideratge, que n’hi ha, sinó que hi ha d’altres factors que venen de més lluny i que tenen un pés decisiu en tot el que ha estat el procés d’autodestrucció del PSOE”.

    Segons Jesús Maraña, la crisi socialista no va començar l’1 d’octubre del 2016, data de la dimissió sonada de Pedro Sánchez, sinó que es va fragüar molt abans, durant la legislatura de Zapatero per la seva política econòmica, les retallades obligades per Europa: “La primera fractura que es produeix entre una part important de l'electorat del PSOE i el partit –diu Maraña-- cal situar-la al maig del 2010, quan Zapatero pren les mesures d'austeritat a les quals l'obliga la Troika, o que ell se sent obligat a prendre. Però, molt seguit a això, l'harakiri polític de Zapatero es produeix en la successió en la persona de Rubalcaba. A dia d'avui, hi ha molts dirigents socialistes que llavors van rdonar suport a Alfredo Pérez Rubalcaba, que avui reconeixen que aquí es va produir, en lloc de la renovació que necessitava el partit, una espècie de bloqueig o de salt cap a enrere, fins i tot, des del punt de vista generacional. Aquell congrés de Sevilla, en el qual va guanyar Rubalcaba per 22 vots a Carme Chacón, avui es percep com un curtcircuit a la renovació generacional. Aquesta és l'etapa en la qual es produeix la major pèrdua de vots del PSOE. Però aquest és només un dels factors. Cal sumar a això que apareix el moviment de la indignació del 15-M, del qual s'articula políticament Podem.  Al 2008, el PSOE tenia més de 10 milions i mig de vots i avui aquests vots estan partits gairebé per la meitat entre Units Podem i PSOE”. 

Maraña
    Las Primarias del PSOE, con la victoria arrolladora de Pedro Sánchez, ¿cierran la herida abierta en el partido?  ¿O la guerra abierta entre los dos principales candidatos, el ganador y la presidenta andaluza Susana Díaz, será difícil de superar? Sánchez ha propugnado la unidad, pero la actitud de la perdedora, no felicitando públicamente el ganador y marchándose rápidamente de la sede socialista al hacerse público el resultado, hace pensar que esta unidad no será fácil.
¿Cómo ha llegado el Partido Socialista hasta aquí?  ¿Cuáles son las causas de su crisis? Ya se sabe que la Historia es cíclica y que el ciclo presente es negativo para la izquierda en general; lo acabamos de ver en Francia. Pero en el caso de España, ¿cuáles son las claves de esta situación? Lo ha analizado el periodista Jesús Maraña en un libro que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”. Sostiene Maraña que la crisis del PSOE “no se reduce a un enfrentamiento personalizado entre dos dirigentes, una pelea por el liderazgo, que lo hay, sino que tiene otros factores que vienen de más lejos y que tienen un peso decisivo en todo lo que ha sido el proceso de autodestrucción del PSOE”. 

    Según Jesús Maraña, la crisis del PSOE no empezó el 1 de octubre de 2016, fecha de la dimisión sonada de Pedro Sánchez, sinó que se va fragüó mucho antes, durante la legislatura de Zapatero, por su política económica, los recortes obligados por Europa: “La primera fractura que se produce entre una parte importante del electorado del PSOE y el partido –dice Maraña-- hay que situarla en mayo de 2010, cuando Zapatero toma las medidas de austeridad a las que le obliga la Troika, o que él se siente obligado a tomar. Pero, muy seguido a eso, el harakiri político de Zapatero se produce en la sucesión en la persona de Rubalcaba. A día de hoy, hay muchos dirigentes socialistas que entonces apoyaron a Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy reconocen que ahí se produjo, en lugar de la renovación que necesitaba el partido, una especie de bloqueo o de salto hacia atrás, incluso, desde el punto de vista generacional. Aquel congreso de Sevilla, en el que ganó Rubalcaba miedo 22 votos a Carme Chacón, hoy se percibe como un cortocircuito a la renovación generacional. Ésa se la etapa en la que se produce la mayor pérdida de votos del PSOE. Pero éste se sólo uno de los factores. Hay que sumar a eso que aparece el movimiento de la indignación del 15-M, del que se articula políticamente Podemos. En 2008, el PSOE tenía más de 10 millones y medio de votos y hoy esos votos están partidos case miedo la mitad entre Unidos Podemos y PSOE”. 

Libro MARAÑA

    El pacte entre socialistes i Podemos per formar govern no va ser possible, a banda de per la desconfiança mútua, per les pressions dels poders econòmics i mediàtics. Ciutadans va entrar en escena i la possible unitat de l’esquerra es va trencar. Les bases socialistes no han entès l’abstenció per facilitar la investidura de Mariano Rajoy i no han perdonat el tracte rebut per Pedro Sánchez, el “cop d’Estat” amb les dimissions a l’Executiva. Això explica la seva victòria aclaparadora.
    Tot i això, hi ha el risc que les Primàries no tanquin la crisi oberta al PSOE. Segons Maraña,
“és una possibilitat molt clara, perquè el debat intern ha estat tan aferrissat i ha arribat a uns extrems tan personalitzats i de tanta incompatibilitat manifesta, que és molt difícil arreglar aquest deteriorament. Fins i tot sorgeix el dubte de si no han quedat tan desgastats i tan cremats els perfils dels dos enfrontats, Pedro i Susana, que el PSOE necessiti pensar en un altre tipus de lideratge. Dependrà de la capacitat, l'interès i la generositat que tingui per integrar el guanyador. El més difícil és resoldre aquesta fractura”. 

    I una reflexió final, vàlida per al PSOE i per a tots els partits: “caldria obsessionar-se menys pels lideratges tan personalitzats i tan messiànics, es necessiten més lideratges col·lectius, equips sòlids que transmetin aquesta credibilitat que està en l'origen de la crisi de la política. Reivindicació de la bona política, com crec que cal reivindicar el bon periodisme”.


    El pacto entre socialistas y Podemos para formar gobierno no fue posible, además de por la desconfianza mutua, por las presiones de los poderes económicos y mediáticos. Ciudadanos entró en escena y la posible unidad de la izquierda se rompió. Las bases socialistas no han entendido la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy y no han perdonado el trato recibido por Pedro Sánchez, el “golpe de estado” con las dimisiones en la Ejecutiva. Esto explica su victoria aplastante. 

    Aún así, existe el riesgo de que las Primarias no cierren la crisis abierta en el PSOE. Según Maraña, “es una posibilidad muy clara, porque el debate interno ha sido tan enconado y ha llegado a unos extremos tan personalizados y de tanta incompatibilidad manifiesta, que es muy difícil arreglar ese deterioro. Incluso surge la duda de si no han quedado tan desgastados y tan quemados los perfiles de los dos enfrentados, Pedro y Susana, que el PSOE necesite pensar en otro tipo de liderazgo. Dependerá de la capacidad, el interés y la generosidad que tenga para integrar el ganador. Lo más difícil es resolver esa fractura”. 

    Y una reflexión final, válida para el PSOE y para todos los partidos: “habría que obsesionarse menos por los liderazgos tan personalizados y tan mesiánicos, se necesitan más liderazgos colectivos, equipos sólidos que transmitan esa credibilidad que está en el origen de la crisis de la política. Reivindicación de la buena política, como creo que hay que reivindicar el buen periodismo”.

Sensellarisme

    Almenys 1.301 persones, comptabilitzades, dormen cada dia al carrer a ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Badalona. Són més, però estan sense comptar.  Només a la capital catalana, segons l’últim recompte fet fa uns dies, hi ha 1.026 persones sense llar que dormen al ras. És un 62% més que abans de la crisi. I hi hem de sumar les  dues mil persones que passen la nit en albergs municipals o d’entitats socials, i 400 més que viuen en assentaments irregulars.
    Dades del recompte efectuat per voluntaris, a iniciativa de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, la nit del 17 al 18 de maig. Una foto fixa, que es repeteix cada nit.  La Fundació Arrels busca voluntaris per fer el segon Cens de persones sense llar a Barcelona, els dies 6,7 i 8 de juny.  Es tracta d’obtenir informació més detallada sobre la situació i les necessitats de les persones sense sostre.

    Al menos 1.301 personas, contabilizadas, duermen cada día en la calle en ciudades como Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Badalona. Son más, pero están sin contar.  Sólo en la capital catalana, según el último recuento hecho hace unos días, hay 1.026 personas sin hogar que duermen al raso. Es un 62% más que antes de la crisis. Y aún tenemos que sumar las dos mil personas que pasan la noche en albergues municipales o de entidades sociales, y 400 más que viven en asentamientos irregulares. 
    Datos del recuento efectuado por voluntarios, a iniciativa de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar, la noche del 17 al 18 de mayo. Una foto fija, que se repite cada noche.  La Fundación Arrels busca voluntarios para hacer el segundo Censo de personas sin hogar en Barcelona, los días 6,7 y 8 de junio. Se trata de obtener información más detallada sobre la situación y las necesidades de las personas sin techo.

Volem acollir

    Tres mesos després de la multitudinària manifestació de Barcelona a favor de l'acollida de refugiats i del concert del Palau Sant Jordi, actes centrals de la campanya #VolemAcollir, res no ha canviat, segons denuncia "Casa nostra, casa vostra".
Rubén Wagensberg, coordinador de la campanya, es lamenta que tot continúa igual, no s’han complert les promeses i els refugiats continuen sense arribar. I per als que ja hi són, Wagensberg reivindica “millorar i dignificar la seva vida”, així com “sensibilització i lluita contra el racisme”.
Per al coordinador de “Casa nostra, casa vostra”, les sancions anunciades per la UE per als països que no compleixin el compromís d’acollida “haurien d’haver arribat fa molt de temps perquè el termini està a punt de caducar, el 26 de setembre, i en el cas de l’Estat espanyol, només ha acollit un 7%”.

    Tres meses después de la multitudinaria manifestación de Barcelona a favor de la acogida de refugiados y del concierto del Palau Sant Jordi, actos centrales de la campaña #VolemAcollir, nada ha cambiado, según denuncia "Casa nostra, casa vostra". 
Rubén Wagensberg, coordinador de la campaña, se lamenta de que todo continúe igual, no se han cumplido las promesas y los refugiados continúan sin llegar. Y para los que ya están, Wagensberg reivindica “mejorar y dignificar su vida”, así como “sensibilización y lucha contra el racismo”.
Para el coordinador de “Casa nostra, casa vostra”, las sanciones anunciadas por la UE para los países que no cumplan el compromiso de acogida “tendrían que haber llegado hace mucho tiempo porque el plazo está a punto de caducar, el 26 de septiembre, y en el caso del Estado español, sólo ha acogido un 7%”. 

Ciberseguridad    El recent ciberatac ens ha fet qüestionar-nos la ciberseguretat: estem prou segurs en les nostres telecomunicacions o es poden tornar a repetir atacs semblants?  Helena Rifà, directora del Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de les universitats Oberta de Catalunya, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili,  ens diu que sí, que pot tornar a passar. “És evident que no tothom té els ordinadors actualitzats, ni els particulars ni les empreses, i els delinquents poden aprofitar aquests forats de seguretat. Tots hem de ser conscients de la importancia de tenir els sistemes ben actualitzats i seguir unes mínimes regles de seguretat perquè aquestes coses no passin. Falta molta consciència. Per garantir la seguretat dles sistemes informàtics, hem de dedicar molts esforços”. Es calcula que caldria incorporar dos milions d’experts en ciberseguretat per tal de poder fer front en aquesta mena de reptes. 

    El reciente ciberataque nos ha hecho cuestionarnos la ciberseguridad:  ¿estamos seguros en nuestras telecomunicaciones o se pueden volver a repetir ataques parecidos?  Helena Rifà, directora del Máster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las universidades Oberta de Catalunya, Autònoma de Barcelona y Rovira i Virgili de Tarragona, nos dice que sí, que puede volver a pasar. “Es evidente que no todo el mundo tiene los ordenadores actualizados, ni los particulares ni las empresas, y los delinquentes pueden aprovechar estos agujeros de seguridad. Todos tenemos que ser conscientes de la importancia de tener los sistemas muy actualizados y seguir unas mínimas reglas de seguridad para que estas cosas no pasen. Falta mucha conciencia. Para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos, tenemos que dedicar muchos esfuerzos”. Se calcula que habría que incorporar dos millones de expertos en ciberseguridad para poder hacer frente a este tipo de retos. 

Helena rifa

    Tres quartes parts de tot el que mengem depèn dels insectes polinitzadors, com les abelles. Però el 40% són en perill d'extinció. Els plaguicides estan acabant amb les abelles. I diuen els experts que, si elles desapareixen, els humans hi anirem al darrera.  Luis Ferreirim, portaveu de Greenpeace, que abandera la campanya SOS abelles, ens recorda que “les abelles i altres pol.linitzadors fan una funció vital per al planeta i el seu equilibri ecològic. Els ecosistemes i la nostra alimentació serien molt diferents sense aquests petits animals. Per tant, cal protegir-los, però l’agricultura industrial i l’ús massiu de plaguicides fan que algunes d’aquestes espècies tan fascinants estiguin en perill d’extinció”.
    Per això, Greenpeace està fent una campanya de conscienciació i recollida de signatures a favor de la protecció de les abelles. Fa uns dies, va lliurar al Ministeri d’Agricultura 400 mil signatures, tot coincidint amb el debat que s’havia de fer a Brussel.les per prohibir tres dels insecticides més perjudicials per a les abelles. Però segons Ferreirim, “el procés va molt lent, portem molts anys denunciant aquest problema, però encara està en procés de discusió i trigarà en posar-se sobre la taula la proposta formal de votació. Cal continuar fent pressió per protegir les abelles”.

    Tres cuartas partes de todo lo que comemos depende de los insectos polinizadores, como las abejas. Pero el 40% están en peligro de extinción. Los plaguicidas están acabando con las abejas. Y dicen los expertos que, si ellas desaparecen, los humanos iremos detrás.  Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace, que abandera la campaña SOS abejas, nos recuerda que “las abejas y otros polinizadores hacen una función vital para el planeta y su equilibrio ecológico. Los ecosistemas y nuestra alimentación serían muy diferentes sin estos pequeños animales. Por lo tanto, hay que protegerlos, pero la agricultura industrial y el uso masivo de plaguicidas hacen que algunas de estas especies tan fascinantes estén en peligro de extinción”. 
    Por eso, Greenpeace está haciendo una campaña de concienciación y recogida de firmas a favor de la protección de las abejas. Hace unos días, entregó al Ministerio de Agricultura 400 mil firmas, coincidiendo con el debate que se tenía que hacer en Bruselas para prohibir tres de los insecticidas más perjudiciales para las abejas. Pero según Ferreirim, “el proceso va muy lento, llevamos muchos años denunciando este problema, pero todavía está en proceso de discusión y tardará en ponerse sobre la mesa la propuesta formal de votación. Hay que continuar haciendo presión para proteger a las abejas”.

Abeja

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-crisi-del-psoe/4026438/

 

 

Olga Rodríguez   26.may.2017 13:06    

Garantir un mínim per viure

    miércoles 17.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

La Renda Garantida de Ciutadania, una vella reivindicació sindical i de les entitats del Tercer Sector Social, --un dret que hauria de ser universal, com la Seguretat Social o les Pensions--, és a punt de ser una realitat a Catalunya.  El compromís és que entri en vigor al setembre, fruït de l’acord entre la Generalitat i la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsat la mesura.
De moment, seran 550 Euros mensuals, però la voluntat és arribar-ne als 664, l’any 2020. Això, per al primer membre de la unitat familiar. El segon rebrà la meitat de la prestació. I per cada fill -fins a tres- hi haurà 100 Euros més (de moment, 75). En total, s’estableix un límit de 1.200 Euros mensuals, per a una família amb tres fills.

En paraules del president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, “estem davant la notícia d’àmbit social més important dels últims anys”. Les entitats socials que atenen les persones susceptibles de cobrar aquesta renda mínima de supervivència es feliciten per la mesura, tot i que Pilar Millán, responsable de l’Observatori de Vulneralibitat de la Creu Roja a Catalunya,  assenyala que no es pot caure a l’eufòria: “Crec que hem d’estar molt i molt contents, és un pas social importantíssim, però és una proposta d’inici. Què passa amb les famílies que tenen una feina, però no arriben a tenir uns ingressos dignes?”.
Aquesta qüestió, la de poder compatibilitzar la Renda Garantida amb altres rendes és el principal cavall de Troia.  En un primer moment, només podran fer-ho les famílies monoparentals. Dessirée Garcia, responsable del Programa de Formació i Inserció Sòciolaboral de Barcelona, entèn aquesta prioritat: "Sempre voldríem més, però entenem aquesta priorització de famílies monoparentals, monomarentals. És cert que hi ha una urgència, però ha de ser òbviament extensible.  I jo afegiria un tema pendent a l’Administració des de fa molt: la revisió de tots els sistemes de pensions, retribucions, complements, subsidis… per determinar les seves compatibilitats o incompatibilitats, perquè hi ha incoherències en el sistema, que de vegades dificulten poder agafar una feina”.

Els detractors de la Renda Garantida argumenten, precisament, que l’ajut desincentivarà la recerca de treball. No hi estan d’acord Pilar Millán i Dessirée Garcia. L’experiència de Finlàndia diu tot el contrari. Segons la responsable de Creu Roja, “a ningú l’agrada viure dels ajuts. Sempre hi ha veus crítiques, però jo els convidaria a acostar-se a les entitats. Per a la persona és vergonyós haver d’anar a demanar ajuts, a ningú l’agrada anar de finestreta en finetreta a explicar la seva vida. Jo aniria amb molt de compte amb aquests discursos. Les persones no volen viure de les ajudes, volen tenir una feina, una vida normalitzada”.  Hi coincideix la representant de Càritas: “Cal anul.lar prejudicis i establir polítiques actives que funcionin, d’acompanyament a les persones. Una de les coses que m’agrada de la Renda Garantida és que es vulgui gestionar des del Servei d’Ocupació. És molt important que els Serveis Socials i el SOC, que la mà dreta i la mà Esquerra, parlin.  Perquè si no veus la persona en el seu conjunt, aleshores podem caure en el prejudici, perquè no saps quina és la seva situación, si està trencada, quants anys porta veient que se li tanquen portes perquè té 55 anys…”.

Dessirée Garcia i Pilar Millan lamenten l’existència de “treballadors pobres”.  Ho són més del 30% dels atesos per Creu Roja i un 13% a Càritas.  Però alerten sobre un altre perill: les Pensions precàries del futur d’aquests treballadors precaris.
Si la crisi ha passat – assenyalen—ha de passar per a tothom. Cal redistribuir be els recursos, per Justícia social”.

Foto Renda Garantida

La Renta Garantizada de Ciudadanía, una vieja reivindicación sindical y de las entidades del Tercer Sector Social, --un derecho que tendría que ser universal, como la Seguridad Social o las Pensiones--, está a punto de ser una realidad en Catalunya. El compromiso es que entre en vigor en septiembre, fruto del acuerdo entre la Generalitat y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsado la medida.
De momento, serán 550 Euros mensuales, pero la voluntad es llegar a los 664, en 2020. Esto para el primer miembro de la unidad familiar. El segundo recibirá la mitad de la prestación. Y por cada hijo -hasta tres- habrá 100 Euros más (de momento, 75). En total, se establece un límite de 1.200 Euros mensuales, para una familia con tres hijos. 

En palabras del presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, “estamos ante la noticia de ámbito social más importante de los últimos años”. Las entidades sociales que atienden a las personas susceptibles de cobrar esta renta mínima de supervivencia se felicitan por la medida, a pesar de que Pilar Millán, responsable del Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja en Catalunya, señala que no se puede caer en la euforia: “Creo que tenemos que estar muy contentos, es un paso social importantísimo, pero es una propuesta de inicio.  ¿Qué pasa con las familias que tienen un trabajo, pero no llegan a tener unos ingresos dignos?”.

Esta cuestión, la de poder compatibilizar la Renta Garantizada con otras rentas, es el principal caballo de Troya. En un primer momento, sólo podrán hacerlo las familias monoparentales. Desirée Garcia, responsable del Programa de Formación e Inserción Sociolaboral de Cáritas Barcelona, entiende esta prioridad: ”Siempre querríamos más, pero entendemos esta priorización de familias monoparentales, monomarentales. Es cierto que hay una urgencia, pero tiene que ser obviamente extensible. Y yo añadiría un tema pendiente en la Administración desde hace mucho: la revisión de todos los sistemas de pensiones, retribuciones, complementos, subsidios… para determinar sus compatibilidades o incompatibilidades, porque hay incoherencias en el sistema, que a veces dificultan poder aceptar un trabajo”.

Los detractores de la Renta Garantizada argumentan, precisamente, que la ayuda desincentivarà la búsqueda de trabajo. No están de acuerdo Pilar Millán y Dessirée Garcia. La experiencia de Finlandia dice todo lo contrario. Según la responsable de Cruz Roja, “a nadie le gusta vivir de las ayudas. Siempre hay voces críticas, pero yo les invitaría a acercarse a las entidades. Para la persona es vergonzoso tener que ir a pedir ayudas, a nadie le gusta ir de ventanilla en finetreta a explicar su vida. Yo iría con mucho cuidado con estos discursos. Las personas no quieren vivir de las ayudas, quieren tener un trabajo, una vida normalizada”. Coincide la representante de Càritas: “Hay que anular prejuicios y establecer políticas activas que funcionen, de acompañamiento a las personas. Una de las cosas que me gusta de la Renta Garantizada es que se quiera gestionar desde el Servicio de Ocupación. Es muy importante que los Servicios Sociales y el SOC, que la mano derecha y la mano Izquierda, hablen. Porque si no ves a la persona en su conjunto, entonces podemos caer en el prejuicio, porque no sabes cuál es su situación, si está rota, cuántos años lleva viendo que se le cierran puertas porque tiene 55 años…”.

Desirée Garcia y Pilar Millan lamentan la existencia de “trabajadores pobres”. Lo son más del 30% de los atendidos por Cruz Roja y un 13% en Càritas. Pero alertan sobre otro peligro: las Pensiones precarias del futuro de estos trabajadores precarios.
“Si la crisis ha pasado – señalan—tiene que pasar para todo el mundo. Hay que redistribuir bien los recursos, por Justicia social”.

IMG_20170512_124053[1]

 

Accés als medicaments: dret o negoci?


El Dret a la Salut no és universal. Les desigualtats són cada cop més grans en aquest aspecte, i no només als països en desenvolupament. Una de cada tres persones al món no té accés als medicaments i està morint gent per falta de medicaments existents. Ho denuncia el documental "Investigación médica: Houston, tenemos un problema", de les ong  Salud Por Derecho i Metges sense Fronteres. 

Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, denuncia que “una gran part de la població mundial no té accés a medicaments que són essencials i en els últims anys aquesta realitat comença a veure’s també a països rics, com Espanya, amb el fàrmac contra l’Hepatitis C, el Sovaldi. Sabem que pot passar també amb els nous fàrmacs contra el Càncer, que tenen un preu molt elevat, de 60 mil o 100 mil Euros per pacient a l’any. Hi ha hospitals on els comités mèdics han de decidir a quins pacients els hi donen i a quins no. Fàrmacs efectius, que poden allargar la vida del pacient, però com tenen preus molt elevats alguns països no els autoritzen”.

Aconseguir l’accés universal als medicaments passa per lluitar contra els preus abusius.  És immoral  --es diu en el documental—que la indústria farmacèutica es regeixi per criteris econòmics, de rendibilitat, i no de servei a la salut de les persones. Això suposa que no es desenvolupin els medicaments no rendibles, o bé perquè afecten a poques persones o bé perquè els afectats són pobres i no els poden pagar. “Parlem, per exemple, de Tuberculosi, Txagas…, malalties prevalents a països de baixos ingresos, o de malalties rares, però també està passant amb els antibiòtics. Els antibiòtics no són un tipus de fàrmac rendible i la   indústria farmacéutica no hi invirteix. De fet, en els últims 30 anys només s’han desenvolupat dos tipus d’antibiòtic. Com tot el sistema d’investigació mèdica s’orienta a desenvolupar productes molt rendibles, els que no ho són –encara que sigui per a malalties molt importants—no es desenvolupen. I d’altra banda, els fàrmacs que ja existeixen, que són molt efectius, tenen preus abusius, que no tenen res a veure amb els costos reals d’investigació i desenvolupament ”. 

Per tot plegat, al documental es diu que el nostre és un sistema pervers, un sistema ”trencat”, que busca “tractar” i no “curar”, perquè se li acabaria el negoci. I el negoci és tenir “clients” i no pas curar malalts.  Per a Vanessa López, la solució a tot plegat passaria per canviar el model d’investigació i perquè els Governs, que aporten fons públics a la Recerca, controlessin aquesta investigació. “Es tracta de buscar formes que no tinguin com a base el sistema de patents --que creen monopolis i fixen els preus que volen--, sinó models més col.laboratius, que es comparteixi el coneixement per fer avançar la Ciència d’una manera molt més ràpida i efectiva, sense estar segrestada pels drets de propietat intelectual”.

Documetnal retallada

El Derecho a la Salud no es universal. Las desigualdades son cada vez mayores en este aspecto, y no sólo en los países en desarrollo. Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a los medicamentos y está muriendo gente por falta de medicamentos existentes. Lo denuncia el documental "Investigación Médica: Houston tenemos un problema", de las ong Salud Por Derecho y Médicos sin Fronteras. 

Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, denuncia que “una gran parte de la población mundial no tiene acceso a medicamentos que son esenciales y en los últimos años esta realidad empieza a verse también en países ricos, como España, con el fármaco contra la Hepatitis C, Sovaldi. Sabemos que puede pasar también con los nuevos fármacos contra el Cáncer, que tienen un precio muy elevado, de 60 mil o 100 mil Euros por paciente al año. Hay hospitales donde los comités médicos tienen que decidir a qué pacientes se los dan y a quiénes no. Fármacos efectivos, que pueden alargar la vida del paciente, pero como tienen precios muy elevados algunos países no los autorizan”. 

Conseguir el acceso universal a los medicamentos pasa por luchar contra los precios abusivos. Es inmoral --se dice en el documental—que la industria farmacéutica se rija por criterios económicos, de rentabilidad, y no de servicio a la salud de las personas. Esto supone que no se desarrollen los medicamentos no rentables, bien porque afectan a pocas personas o bien porque los afectados son pobres y no los pueden pagar. “Hablamos, por ejemplo, de Tuberculosis, Chagas…, enfermedades prevalentes en países de bajos ingresos, o enfermedades raras, pero también está pasando con los antibióticos. Los antibióticos no son un tipo de fármaco no rentable y la industria farmacéutica no invierte. De hecho, en los últimos 30 años sólo se han desarrollado dos tipos de antibiótico. Como todo el sistema de investigación médica se orienta a desarrollar productos muy rentables, los que no lo son –aunque sea para enfermedades muy importantes—no se desarrollan. Y por otro lado, los fármacos que ya existen, que son muy efectivos, tienen precios abusivos, que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación y desarrollo ”. 

Por todo ello, en el documental se dice que el nuestro es un sistema perverso, un sistema ”roto”, que busca “tratar” y no “curar”, porque se le acabaría el negocio. Y el negocio es tener “clientes” y no curar enfermos.  Para Vanessa López, la solución a todo ello pasaría por cambiar el modelo de investigación y porque los Gobiernos, que aportan fondos públicos a la Investigación, controlaran esa investigación. “Se trata de buscar formas que no tengan como base el sistema de patentes --que crean monopolios y fijan los precios que quieren--, sinó modelos más colaborativos, que se comparta el conocimiento para hacer avanzar la Ciencia de una manera mucho más rápida y efectiva, sin estar secuestrada por los derechos de propiedad intelectual”. 

Vanessa López

 

Un veí de Santa Coloma de Gramanet ha demandat l'Estat espanyol davant del Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, per haver estat aturat per la Policia pel seu perfil ètnic. El Shan Muhammad viu a Catalunya des que era un nen i té permís de residència. Ara fa 4 anys, el va aturar un agent de la Policia Nacional, que ho va justificar dient "perquè ets negre, i punt". El Shan lamenta que es qüestioni la teva identitat només pel color de la pell.
Amb el suport d'ongs com Sos Racisme, ha portat endavant el litigi per tal de denunciar aquestes pràctiques habituals a l'estat espanyol i mirar de posar fi a la discriminació. El Tribunal Constitucional no va admetre el cas.  Segons ens explica Alba Cuevas, directora de SOS Racisme-Catalunya,  “el Constitucional no ho va considerar rellevant”. Per això, han anat fins a Estrasburg, “perquè l’Estat espanyol té un nombre brutal d’identificacions a l’any, sobre tot per motiu ètnic, i cal anar desmuntant la criminalització que això suposa”.

 

Un vecino de Santa Paloma de Gramanet ha demandado el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, por haber sido parado por la Policía por su perfil étnico. Shan Muhammad vive en Catalunya desde que era un niño y tiene permiso de residencia. Hace 4 años, le paró un agente de la Policía Nacional, que lo justificó diciendo "porque eres negro, y punto". Shan lamenta que se cuestione tu identidad sólo por el color de la piel. 
Con el apoyo de ong como Sos Racismo, ha llevado adelante el litigio para denunciar estas prácticas habituales en el estado español y mirar de poner fin a la discriminación. El Tribunal Constitucional no admitió el caso. Según nos explica Alba Cuevas, directora de SOS Racismo en Catalunya, “el Constitucional no lo consideró relevante”. Por eso, han ido hasta Estrasburgo, “porque el Estado español tiene un número brutal de identificaciones al año, sobre todo por motivo étnico, y hay que ir desmontando la criminalización que esto supone”. 

Sos racisme


El segon dissabte de Maig és el Dia Mundial del Comerç Just. Amb aquest motiu, la campanya "Som Comerç Just i Banca Ètica" ha organitzat a Barcelona una "Ruta guiada pels horrors del comerç internacional", sota el lema "la Revolució de les Butxaques", amb parades als quatre sectors econòmics clau: l'alimentació, la banca, el tèxtil i l'electrònica. Una iniciativa per denunciar la violació de drets humans i mediambientals, amb total impunitat de les grans multinacionals.

I aquest cap de setmana, s’ha celebrat al Parc Tecnològic de Nou Barris, a Barcelona, un mercat d'aliments i productes de segona mà, on només funcionava l'intercanvi de productes o la moneda social. La moneda social es diferencia dels diners convencionals en què només permet fer intercanvis i assenyalar el valor de les coses, però no especular ni acumular capital.
Yasuyuki Hirota és una de les veus més reconegudes en aquest camp, cofundador de l'Institut de la Moneda Social, i un dels ponents del Congrés internacional de Monedes Socials i Complementàries, que s'ha celebrat fa uns dies a Barcelona, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya. Hirota defensa l'ús de la moneda social, molt útil en casos en què no es disposa de diners. Va passar durant la crisi argentina: “milions de persones van poder sobreviure, tot i no tenir pesos, la moneda oficial. Més avantatges de la moneda social són la promoció de l’economia local i la cohesió social. Però també té inconvenients: la seva acceptació està restringida a pocs comerços”.

 

El segundo sábado de Mayo es el Día Mundial del Comercio Justo. Con este motivo, la campaña "Somos Comercio Justo y Banca Ética" ha organizado en Barcelona una "Ruta guiada por los horrores del comercio internacional", bajo el lema "la Revolución de los Bolsillos, con paradas en los cuatro sectores económicos clave: la alimentación, la banca, el textil y la electrónica. Una iniciativa para denunciar la violación de derechos humanos y medioambientales, con total impunidad de las grandes multinacionales. 

Y este fin de semana, se ha celebrado en el Parque Tecnológico de Nou Barris, en Barcelona, un mercado de alimentos y productos de segunda mano, donde sólo funcionaba el intercambio de productos o la moneda social. La moneda social se diferencia del dinero convencional en que sólo permite hacer intercambios y señalar el valor de las cosas, pero no especular ni acumular capital. 

Yasuyuki Hirota es una de las voces más reconocidas en este campo, cofundador del Instituto de la Moneda Social, y uno de los ponentes del Congreso internacional de Monedas Sociales y Complementarias, celebrado hace unos días en Barcelona organizado por la Universitat Oberta de Catalunya. Hirota defiende el uso de la moneda social, muy útil en casos en los que no se dispone de dinero. Pasó durante la crisis argentina: “millones de personas pudieron sobrevivir, a pesar de no tener pesos, la moneda oficial. Más ventajas de la moneda social son la promoción de la economía local y la cohesión social. Pero también tiene inconvenientes: su aceptación está restringida a pocos comercios”.

 

Sindict llogaters


La moneda social, l'economia col.laborativa, l'intercanvi de serveis, els bancs dels temps, la cooperació entre les persones... o com reorientar l'economia i posar-la al servei de la gent. Com al servei dels inquilins es posa el nou Sindicat de Llogaters, que acaba de veure la llum a Barcelona. Una iniciativa d'entitats veïnals i de defensa del dret a l'Habitatge que vol donar empara als llogaters davant els grans propietaris, en un moment de "bombolla del lloguer".
Isabel Sabater, portaveu d'aquest sindicat inèdit, diu que “cal canviar el marc legal, injust amb els llogaters. La Llei d’Arrendaments Urbans, que es va reformar l’any 2013, sitúa els llogaters en una situació molt vulnerable perquè no permet l’estabilitat dels contractes, estem parlant de contractes de 3 anys. Aquest any, acaben uns 44 mil contractes a la ciutat de BCN, això sumat a la pujada dels preus  del lloguer es tradueix en què la renovació comportarà una pujada inasumible pels inquilins, que hauran de fer desplaçaments de manera massiva.”
Per tot plegat, asseguren que faran servir tots els mitjans al seu abast per aconseguir lloguers dignes, fins i tot estan disposats a arribar a una vaga de lloguers, com la que es va fer a Barcelona l’any 1931. “Es tracta de reivindicar un dret tan bàsic com el Dret a l’Habitatge, i donar solució a una situació injusta i inhumana, que provoca molt de patiment social”. Hi ha en marxa una campanya de micromecenatge per finançar la iniciativa. Afiliar-se al Sindicat de Llogaters costa 30 Euros a l'any, però hi ha ajudes.  La intenció és ampliar la iniciativa a tot el territori català.

 

La moneda social, la economía colaborativa, el intercambio de servicios, los bancos del tiempo, la cooperación entre las personas... o cómo reorientar la economía y ponerla al servicio de la gente. Como al servicio de los inquilinos se pone el nuevo Sindicat de Llogaters, que acaba de ver la luz en Barcelona. Una iniciativa de entidades vecinales y de defensa del derecho a la Vivienda que quiere dar amparo a los linquilinos ante los grandes propietarios, en un momento de "burbuja del alquiler".
Isabel Sabater, portavoz de este sindicato inédito, dice que “hay que cambiar el marco legal, injusto con los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos, que se reformó en 2013, sitúa los inquilinos en una situación muy vulnerable porque no permite la estabilidad de los contratos, estamos hablando de contratos de 3 años. Este año, acaban unos 44 mil contratos en la ciudad de BCN, esto sumado a la subida de los precios del alquiler se traduce en que la renovación comportará una subida inasumible por los inquilinos, que tendrán que hacer desplazamientos de manera masiva.”
Por todo ello, aseguran que usarán todos los medios a su alcance para conseguir alquileres dignos, incluso están dispuestos a llegar a una huelga de alquileres, como la que se hizo en Barcelona en 1931. “Se trata de reivindicar un derecho tan básico como el Derecho a la Vivienda, y dar solución a una situación injusta e inhumana, que provoca mucho sufrimiento social”.

Se ha puesto en marcha una campaña de micromecenaje para financiar la iniciativa. Afiliarse al Sindicato de Inquilinos cuesta 30 Euros al año, pero hay ayudas. La intención es ampliar al iniciativa a todo el territorio catalán.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-renda-garantida/4017103/

 

Olga Rodríguez   17.may.2017 13:54    

França frena, Europa respira

    martes 9.may.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Els nostres veïns francesos han decidit que les regnes del país les porti el jove polític liberal Emmanuel Macron, en comptes de l’ultra-dretana Marine Le Pen. França ha frenat el xenòfob i antieuropeu Front Nacional i Europa respira tranquila perquè Macron és un europeïsta convençut, tot i que reclama una reforma de la UE per tal d’evitar un “Frexit”.

A banda de la victòria de Macron, hem de tenir en compte algunes coses: primera, Le Pen no ha guanyat, però no està morta i amenaça de crear un nou partit per aprofitar l’oportunitat històrica que té l’extrema dreta a França; segona, l’abstenció ha estat la segona opció més triada pels francesos, descontents amb les altres dues; i tercera, cap a on va realment França ho veurem a les eleccions legislatives del mes que ve.

Analitzem les claus dels resultats de la segona volta de les presidencials franceses amb Francis Ghilès, investigador del CIDOB. Segons Ghilès, a França ha guanyat la intel.ligència, la preparació i la dignitat, per sobre de la guerra bruta. Le Pen s’ha passat la campanya desprestigiant i insultant Macron, a qui l’electorat ha vist com l’únic candidat dels dos capaç de ser un president, un home d’estat. “El que és essencial –diu Ghilès— és semblar presidencial i Le Pen no ho ha estat. Per això, tot i no estar d’acord amb el seu programa, han votat majoritàriament Macron perquè ha parlat a la intel.ligència del poble. Macron parla d’una manera molt simple, molt directa, no insultant. Abordant els problemes. Dient “hi ha problemes, no serà fàcil, però tinc esperança en el futur de França”.

Per contra, Le Pen ha fet en tot moment el discurs de la por, al terrorisme, a l’Euro, al futur. “Sortir de l’Euro seria una catàstrofe econòmica. –afirma Francis Ghilès-. Le Pen ha donat la impressió que no sabia de què estava parlant. Això és molt greu per als votants de dreta. El que estem vivint a França és una lliçó de democràcia”.

Per a Ghilès, que Emmanuel Macron hagi estat elegit amb el 66% dels vots “és fonamental perquè dona al nou president més força i autoritat moral de cara a les eleccions legislatives del juny”. Segons l’analista, l’elecció de Macron és el millor que li podia passar a França i a Europa.  I ho ha aconseguit per dues raons: “perquè té “collons” i un cap ben fet i per la sort que els altres polítics han desaparegut: Sarkozy, Fillon, Valls… Els dos grans partits,  el republicà i el socialista, els dos grans pilars de la República, han col.lapsat. Això explica el que ha passat”.  I una altra raó: “Macron està net, no té corrupció. Fa respecte i té dignitat. I el que ens fa falta a Europa és dignitat”.

 

Macron

Nuestros vecinos franceses han decidido que las riendas del país las lleve el joven político liberal Emmanuel Macron, en vez de la ultra-derechista Marine Le Pen. Francia ha frenado al xenófobo y antieuropeo Frente Nacional y Europa respira tranquila porque Macron es un europeísta convencido, a pesar de que reclama una reforma de la UE para evitar un “Frexit”.

Además de la victoria de Macron, tenemos que tener en cuenta algunas cosas: primera, Le Pen no ha ganado, pero no está muerta y amenaza con crear un nuevo partido para aprovechar la oportunidad histórica que tiene la extrema derecha en Francia; segunda, la abstención ha sido la segunda opción más elegida por los franceses, descontentos con las otras dos; y tercera, hacia dónde va realmente Francia lo veremos en las elecciones legislativas del mes que viene.

Analizamos las claves de los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales francesas con Francis Ghilès, investigador del CIDOB. Según Ghilès, en Francia ha ganado la inteligencia, la preparación y la dignidad, por encima de la guerra sucia. Le Pen se ha pasado la campaña desprestigiando e insultando a Macron, a quien el electorado ha visto como el único candidato de los dos capaz de ser un presidente, un hombre de estado. “Lo que es esencial –dice Ghilès— es parecer presidencial y Le Pen no lo ha sido. Por eso, a pesar de no estar de acuerdo con su programa, han votado mayoritariamente a Macron porque ha hablado a la inteligencia del pueblo. Macron habla de una manera muy simple, muy directa, no insultando. Abordando los problemas. Diciendo “hay problemas, no será fácil, pero tengo esperanza en el futuro de Francia”. 

Por el contrario, Le Pen ha hecho en todo momento el discurso del miedo, al terrorismo, al Euro, al futuro. “Salir del Euro sería una catástrofe económica. –afirma Francis Ghilès-. Le Pen ha dado la impresión de que no sabía de qué estaba hablando. Esto es muy grave para los votantes de derecha. Lo que estamos viviendo en Francia es una lección de democracia”.

Para Ghilès, que Emmanuel Macron haya sido elegido con el 66% de los votos “es fundamental porque da al nuevo presidente más fuerza y autoridad moral de cara a las elecciones legislativas de junio”. Según el analista, la elección de Macron es lo mejor que le podía pasar a Francia y a Europa. Y lo ha conseguido por dos razones: “porque tiene “cojones” y una cabeza bien hecha y por la suerte de que los otros políticos han desaparecido: Sarkozy, Fillon, Valls… Los dos grandes partidos, el republicano y el socialista, los dos grandes pilares de la República, han colapsado. Esto explica lo que ha pasado”. Y otra razón: “Macron está limpio, no tiene corrupción. Da respeto y tiene dignidad. Y lo que nos hace falta en Europa es dignidad”.

 

El Che, l'home darrera el mite:

CHE ok

Enguany es compleixen 50 anys de la mort del Che Guevara, el gran revolucionari del segle XX, artífex de la revolució cubana amb Fidel Castro, que va tenir el somni d’estendre la revolució a tot el continent llatinoamericà. Però va ser capturat i assassinat a la selva boliviana. Tenia 39 anys i aquell dia, el 9 d’octubre el 1967, es convertia en mite. D’estudiant de Medicina a l’Argentina, a líder revolucionari i polític marxista. Va voler solucionar les injustícies, les desigualtats socials, i la corrupció política.

Donar a conèixer l’home, més enllà del mite, és l’objectiu del seu germà petit, Juan Martín Guevara, al llibre “Mi hermano el Che”. L’única manera de deixar de tenir-lo allà dalt com un mite és posar-lo de peus a terra i posar contingut a la seva imatge, arribar al seu pensament”. Un pensament que podem definir com a “Guevarisme”: “No el podem definir allunyat del Marxisme ni del Leninisme – afirma el seu germà-. Però ell és un crític, fa crítiques a Marx i Lenin”. Un pensament plenament vigent avui dia: lluita contra les injustícies, contra les desigualtats, contra l’imperialisme… “Aquesta desigualtat és encara pitjor ara. Tenim un conjunt de països lluitant per quedar-se amb el que s’anomena ‘mercat’. I què és el mercat? Doncs, el treball de la gent. I on s’acumula això? Amunt. I els problemes on són? Avall. I cada cop la bretxa continúa fent-se més gran”.

Si el Che visqués ara, què diria? “Si el meu germà visqués ara, segurament Llatinoamèrica seria alliberada, perquè ell hauria triomfat, perquè no hauria marxat de cap dels llocs on va estar combatent sense la victòria. Era o victòria o mort”.

Juan Martín Guevara s’ha proposat amb aquest llibre desmitificar el seu germà, que es conegui l’home que hi ha darrera l’icona: “Era un tipus d’una família gens normal, no vam ser soldadets gens normals, vam fer sempre el que ens va semblar, amb un nord: ser bons, ser millors. Era un viatger, ho va aprendre del ‘viejo’, a anar pel món, sempre per sota, coneixent la gent i donant-la el que necessitava. Amb un sentit de l’humor ben àcid. I el que es proposava, ho feia”. La militància li venia de família, dels pares, d’alguns oncles: “Un va estar a Espanya, durant la Guerra Civil, a les Brigades Internacionals. I la meva tia Carmen era encara més comunista que l’oncle Jorge. I els ‘viejos’ van rebre molts exiliats espanyols. La meva ‘vieja’ havia estat educada en un col.legi de monges i no podia ni veure una sotana. No podien veure tampoc els militars. Eren antimilitars i anticolonialistes”.

Juan Martín Guevara desmenteix les biografies del seu germà que assenyalen que la seva era una família acomodada: “Han dit que èrem una família oligàrquica, aristrocràtica… No, no hi havia ‘plata’, això de l’oligarquia és absurd. A casa meva hi havia molt pocs diners, però no era una casa pobre, èrem orgullosos”.

La família Guevara va pagar les conseqüències de tenir un revolucionari. Casa seva va patir diversos atacs i Juan Martín i un altre germà van acabar a la presó. Vuit anys s’hi va estar tancat, durant la dictadura militar; tot i això, a Juan Martín Guevara no li pesa ser el germà petit del Che: “Al contrari, jo sóc el germà de sang d’Ernesto i el company d’idees del Che. Jo no he viscut a l’ombra, sinó a la llum, i aquesta llum l’he de traslladar.  Si vaig estar prés va ser per ser militant. Potser per ser el germà del Che em va anar pitjor, però pot ser també que per ser el germà del Che no em matessin”.

El seu germà reivindica l’argentinitat del Che, que no va ser profeta a la seva terra: “és evident que hi ha alguna cosa que impedeix considerar argentí el Che. Crec que és ideològic, el substracte conservador i de dretes que tenim a l’Argentina. És preferible que Messi sigui el nostre ídol –riu—o Maradona”.

Per reivindicar la figura d’Ernesto “Che” Guevara, recuperar el seu llegat i mantenir viva la seva memòria, el seu germà ha creat l’associació “Por las huellas del Che” i ha escrit el llibre “Mi hermano el Che”.

GUEVARA

Este año se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara, el gran revolucionario del siglo XX, artífice de la revolución cubana con Fidel Castro, que tuvo el sueño de extender la revolución a todo el continente latinoamericano. Pero fue capturado y asesinado en la selva boliviana. Tenía 39 años y aquel día, el 9 de octubre de 1967, se convirtió en mito. De estudiante de Medicina en Argentina, a líder revolucionario y político marxista. Quiso solucionar las injusticias, las desigualdades sociales y la corrupción política.

Dar a conocer al hombre, más allá del mito, es el objetivo de su hermano pequeño, Juan Martín Guevara, en el libro “Mí hermano el Che”. “La única manera de dejar de tenerlo allí arriba como un mito es ponerlo de pies en la tierra y poner contenido a su imagen, llegar a su pensamiento”. Un pensamiento que podemos definir como “Guevarismo”: “No lo podemos definir alejado del Marxismo ni del Leninismo – afirma su hermano-. Pero él es un crítico, hace críticas a Marx y a Lenin”. Un pensamiento plenamente vigente hoy en día: lucha contra las injusticias, contra las desigualdades, contra el imperialismo… “Esta desigualdad es todavía peor ahora. Tenemos un conjunto de países luchando para quedarse con lo que se denomina ‘mercado’. ¿Y qué es el mercado? Pues, el trabajo de la gente. ¿Y dónde se acumula esto? Arriba. ¿Y los problemas dónde están? Abajo. Y cada vez la brecha continúa haciéndose más grande”.

Si Che viviera ahora, ¿qué diría? “Si mi hermano viviera ahora, seguramente Latinoamérica sería liberada, porque él habría triunfado, porque no se habría marchado de ninguno de los lugares donde estuvo combatiendo sin la victoria. Era o victoria o muerte”.

Juan Martín Guevara se ha propuesto con este libro desmitificar a su hermano, que se conozca al hombre que hay detrás del icono: “Era un tipo de una familia nada normal, no fuimos soldaditos nada normales, hicimos siempre lo que nos pareció, con un norte: ser buenos, ser mejores. Era un viajero, lo aprendió del ‘viejo’, a ir por el mundo, siempre por debajo, conociendo a la gente y dándole lo que necesitaba. Con un sentido del humor muy ácido. Y lo que se proponía, lo hacía”.

La militancia le venía de familia, de los padres, de algunos tíos: “Uno estuvo en España, durante la Guerra Civil, en las Brigadas Internacionales. Y mi tía Carmen era todavía más comunista que el tío Jorge. Y los ‘viejos’ recibieron a muchos exiliados españoles. Mi ‘vieja’ había sido educada en un colegio de monjas y no podía ni ver una sotana. No podían ver tampoco a los militares. Eran antimilitares y anticolonialistas”.

Juan Martín Guevara desmiente las biografías de su hermano que señalan que la suya era una familia acomodada: “Han dicho que éramos una familia oligárquica, aristrocràtica… No, no había ‘plata’, esto de la oligarquía es absurdo. En mi casa había muy poco dinero, pero no era una casa pobre, éramos orgullosos”.

La familia Guevara pagó las consecuencias de tener a un revolucionario en su seno. Su casa sufrió varios ataques y Juan Martín y otro hermano acabaron en prisión. Ocho años estuvo encerrado durante la dictadura militar; aún así, a Juan Martín Guevara no le pesa ser el hermano pequeño del Che: “Al contrario, yo soy el hermano de sangre de Ernesto y el compañero de ideas del Che. Yo no he vivido a la sombra, sino a la luz, y esta luz la tengo que trasladar. 
Si estuve preso fue por ser militante. Quizás por ser el hermano de Che me fue peor, pero puede ser también que por ser el hermano del Che no me mataran”.

Su hermano reivindica la argentinidad de lChe, que no ha sido profeta en su tierra: “es evidente que hay algo que impide considerar argentino al Che. Creo que es ideológico, el substrato conservador y de derechas que tenemos en Argentina. Es preferible que Messi sea nuestro ídolo –ríe-- o Maradona”.

Para reivindicar la figura de Ernesto “Che” Guevara, recuperar su legado y mantener viva su memoria, su hermano ha creado la asociación “Por las huellas del Che” y ha escrito el libro “Mi hermano el Che”.

 

 

Despesa militar versus inversió social:

Colin Archer és un destacat activista per la pau i el desarmament. Ha estat durant 26 anys responsable de l’International Peace Bureau, l’organització per la pau més antiga a tot el món i una de les més prestigioses, que compta amb el Premi Nobel de la Pau. Archer  ha estat a Barcelona, convidat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i LaFede.cat. Critica que els governs no tinguin com a prioritat invertir més en polítiques socials, sinó en seguretat i política militar: “Estem en una època de governs autoritaris, --diu Archer—i volen augmentar la seva força militar. Han signat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, però estan augmentant la despesa militar. I la situació és pitjor que abans, hi ha més inseguretat, han creat un enemic terrorista mundial”.

Per al pacifista, tot és qüestió de canviar de prioritats: “cal invertir en la pau, més contactes diplomàtics, educació per la pau, el desenvolupament sostenible, la lluita contra la pobresa i les desigualtats, que fomenten conflictes. També en el medi ambient, el canvi climàtic és una amenaça per al planeta sencer. Cal invertir més en els serveis públics, en educació, en sanitat. I en el sector humanitari; les persones són les més vulnerables (estem veient el drama dels refugiats a la Mediterrània i a la resta del món), necessitem invertir més en aquest sector, és un problema de seguretat també. El problema és que el món està dominat per una ideologia de seguretat militar. És un període difícil, cal la pressió de la societat civil i posar al centre de la política la resolució diplomática dels conflictes. I Europa pot jugar un paper important”.

  Archer ok

Colin Archer es un destacado activista por la paz y el desarme. Ha sido durante 26 años responsable del International Peace Bureau, la organización por la paz más antigua del mundo y una de las más prestigiosas, que cuenta con el Premio Nobel de la Paz. Archer ha estado en Barcelona, invitado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz y LaFede.cat. Critica que los gobiernos no tengan como prioridad invertir más en políticas sociales, sino en seguridad y política militar: “Estamos en una época de gobiernos autoritarios, --dice Archer—y quieren aumentar su fuerza militar. Han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero están aumentado el gasto militar. Y la situación es peor que antes, hay más inseguridad, han creado un enemigo terrorista mundial”.

Para el pacifista, todo es cuestión de cambiar de prioridades: “hay que invertir en la paz, más contactos diplomáticos, educación por la paz, el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, que fomentan conflictos. También en el medio ambiente, el cambio climático es una amenaza para el planeta entero. Hay que invertir más en los servicios públicos, en educación, en sanidad. Y en el sector humanitario; las personas son las más vulnerables (estamos viendo el drama de los refugiados en el Mediterráneo y en el resto del mundo), necesitamos invertir más en este sector, es un problema de seguridad también. El problema es que el mundo está dominado por una ideología de seguridad militar. Es un periodo difícil, hace falta la presión de la sociedad civil y poner en el centro de la política la resolución diplomática de los conflictos. Y Europa puede jugar un papel importante”.

 

 Biocultura:

Comida bio

Una altra forma de consumir és possible. Aquesta és la màxima de la fira de productes ecològics i consum sostenible i responsable Biocultura, que acaba de celebrar la seva edició catalana, amb gran èxit de públic. Els organitzadors han superat les expectatives: 74 mil persones han visitat el saló, al qual se li queda petita la seva ubicació del Palau de Sant Jordi, amb 700 expositors. Això demostra, segons la seva directora, Àngels Parra, que “cada cop hi ha més sensibilitat del ciutadà per tots aquests canvis d’hàbits de consum”.

El món bio no és només alimentació ecològica i cosmètica natural; és també moda sostenible, turisme responsable, “amb el menor impacte possible sobre el medi”, i és també arquitectura ecològica, una novetat enguany a Biocultura: “la casa sana, amb materials de construcció sostenibles, energies renovables, estalvi d’aigua… Tot un univers que s’ha d’anar descobrint”.

Però, sense dubte, la gran estrella és l’alimentació ecològica, “de proximitat, quilòmetre zero, amb cooperatives de productors i consumidors. El 45% dels expositors són d’alimentació, amb 19 mil referències d’aliments certificats. Som entre els 10 principals consumidors d’aquests productes i el primer país europeu i el quart mundial en producció ecològica, però exportem entre el 70 i el 80%. Hem de canviar la tenèdencia i a Biocultura conscienciem d’aquest canvi d’hàbits”.

  BIO

Otra forma de consumir es posible. Ésta es la máxima de la feria de productos ecológicos y consumo sostenible y responsable BIOCULTURA, que acaba de celebrar su edición catalana, con gran éxito de público. Los organizadores han superado las expectativas: 74 mil personas han visitado el salón, al que se le queda pequeña su ubicación del Palau de Sant Jordi, con 700 expositores.  Esto demuestra, según su directora, Àngels Parra, que “cada vez hay más sensibilidad del ciudadano por todos estos cambios de hábitos de consumo”.

El mundo bio no es sólo alimentación ecológica y cosmética natural; es también moda sostenible, turismo responsable, “con el menor impacto posible sobre el medio”, y es también arquitectura ecológica, una novedad este año en Biocultura: “la casa sana, con materiales de construcción sostenibles, energías renovables, ahorro de agua… Todo un universo que se tiene que ir descubriendo”.

Pero, sin duda, la gran estrella es la alimentación ecológica, “de proximidad, kilómetro cero, con cooperativas de productores y consumidores. El 45% de los expositores son de alimentación, con 19 mil referencias de alimentos certificados. Estamos entre los 10 principales consumidores de estos productos y el primer país europeo y el cuarto mundial en producción ecológica, pero exportamos entre el 70 y el 80%. Tenemos que cambiar la tendencia y en Biocultura concienciamos sobre este cambio de hábitos”.

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-franca-decideix/4007841/

Olga Rodríguez    9.may.2017 12:01    

Reptes i estratègies sindicals

    jueves 4.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Com serà el món del treball en els pròxims anys? Anem a un món on treballin les màquines, els robots? I què passarà amb els treballadors? Viurem un somni …. o un malson? Serem una societat ociosa, no alienada pel treball? I com es pagarà? Amb una Renda Bàsica Universal? O això serà un “campi qui pugui”, amb desigualtats cada cop més insalvables i concentració de la riquesa en poques mans?

Amb motiu del Primer de Maig, hem reflexionat sobre el món del Treball amb els secretaris generals a Catalunya dels dos sindicats majoritaris: Camil Ros, de la UGT, i Javier Pacheco, de CCOO, que tot just s’acaba d’estrenar en el càrrec. Pacheco reivindica “el que és nostre”, tot el que s’ha perdut durant la crisi. No pot ser –diu Ros—que si estem sortint de la crisi, no millori l’ocupació i no pugin els sous. “Els salaris han baixat vuit mil milions respecte al 2007 i aquests milions estan a l’altre costat, en els beneficis empresarials. L’atur creix, es destrueixen llocs de treball, creix la precarietat, tenim treballadors pobres i cronificació de la pobresa. La sortida de la crisi només està sent per als sectors empresarials, no per a la gent treballadora. S’ens acaba la paciència”.

Per això, el missatge en aquest Primer de Maig ha estat que cal mobilitzar-se tots junts. “Espero que hi hagi un canvi d’orientació de les polítiques --diu Camil Ros--, que la gent recuperi la capacitat adquisitiva, que es dignifiqui la seva vida amb contractació estable i una mínima protecció social per no deixar ningú de banda. Volem un acord amb els empresaris i modificar el sistema de Pensions, per acabar amb la injustícia de l’última reforma del PP i per no cronificar la pobresa de les persones grans. Si no hi ha un canvi d’orientació, ha d’haver-hi una resposta social. Hem de passar a l’ofensiva”.

P1040289

¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años? V ¿amos a un mundo donde trabajen las máquinas, los robots? Y  ¿que pasará con los trabajadores?  ¿Viviremos un sueño …. o una pesadilla?  ¿Seremos una sociedad ociosa, no alienada por el trabajo?  Y ¿cómo se pagará?  ¿Con una Renta Básica Universal?  ¿O esto será un “escápese quien pueda”, con desigualdades cada vez más insalvables y concentración de la riqueza en pocas manos?

Con motivo del Primero de Mayo, hemos reflexionado sobre el mundo del Trabajo con los secretarios generales en Catalunya de los dos sindicatos mayoritarios: Camil Ros, de la UGT, y Javier Pacheco, de CCOO, que acaba de estrenarse en el cargo. Pacheco reivindica “lo que es nuestro”, todo lo que se ha perdido durante la crisis. No puede ser –dice Ros—que si estamos saliendo de la crisis, no mejore la ocupación y no suban los sueldos. “Los salarios han bajado ocho mil millones respecto al 2007 y estos millones están al otro lado, en los beneficios empresariales. El paro crece, se destruyen puestos de trabajo, crece la precariedad, tenemos trabajadores pobres y cronificación de la pobreza. La salida de la crisis sólo está siendo para los sectores empresariales, no para la gente trabajadora. Se nos acaba la paciencia”. 

Por eso, el mensaje en este Primero de Mayo ha sido que hay que movilizarse todos juntos. “Espero que haya un cambio de orientación de las políticas  --dice Camil Ros--, que la gente recupere la capacidad adquisitiva, que se dignifique su vida con contratación estable y una mínima protección social para no dejar a nadie en el camino. Queremos un acuerdo con los empresarios y modificar el sistema de Pensiones, para acabar con la injusticia de la última reforma del PP y para no cronificar la pobreza de las personas mayores. Si no hay un cambio de orientación, tiene que haber una respuesta social. Tenemos que pasar a la ofensiva”.

  1 maig

Els sindicats no descarten mobilitzacions per reclamar no només millores salarials i laborals, sinó incidir en un nou model social. “Ens cal un model de societat diferent –afirma Camil Ros— i el sindicalisme ha de fer també aquesta funció ideològica”. Els sindicats --afegeix Pacheco-- no estem només per negociar –com alguns voldrien, i poc— salaris i calendaris laborals. Nosaltres som agents polítics, defensem els interessos de la majoria de la societat. Volem un canvi de model, democratitzar l’economia”.

Per aconseguir aquest canvi, els sindicats insisteixen en la necessitat de mobilitzar-se, “que la gent sigui conscient que sola no fa res, que es necessita organitzar, que necessita fer força. Estem a punt –afirma el líder de la UGT-- d’aconseguir un acord en la Renda Garantida de Ciutadania amb el Govern de la Generalitat. És gairebé segur que es pugui assolir en les pròximes setmanes. Perquè s’ha produït? Per atzar? No. Per reivindicació, primer, sindical, que ho vam incorporar a l’Estatut d’Autonomia, i després, perquè hi va haver una ILP de moltes entitats de Catalunya recollint firmes i mobilitzant-se. Per tant, es pot aconseguir, és possible. El que no podem fer és afrontar aquests debats amb por i resignació”.

Sobre la por que la revolució de la Robòtica destrueixi més llocs de treball, Camil Ros creu que “no serà tant, si tot es fa be, de forma ordenada. El sindicalisme té un pés i ha d’evitar la destrucció de llocs de treball i la precarització”.

I com afecta el moment polític que vivim a Catalunya? Per al secretari general de CCOO, “hi ha un model d’estructura territorial que s’està esgotant, que l’estan esgotant de manera accelerada per les polítiques concretes que està fent el Partit Popular, de recentralització de les competències. Hi ha una reivindicació clara de major autogovern i sobirania, i també que les polítiques socials prenguin protagonisme per construir un model de societat més cohesionat. Si és independent o no, a nosaltres no ens toca. Sigui o no independent el país, l’endemà tindrem els mateixos problemes , perquè les nostres contraparts normalment tenen la voluntat d’acumular capital, de no repartir-lo amb els treballadors, i aquesta realitat no canviarà. Per tant, continuarà sent útil organitzar-se  per dignificar les nostres condicions de vida, i això ho representa el moviment sindical. No cal inventar-se res”.

 

P1040291


Los sindicatos no descartan movilizaciones para reclamar no sólo mejoras salariales y laborales, sino incidir en un nuevo modelo social. “Nos hace falta un modelo de sociedad diferente –afirma Camil Ros— y el sindicalismo tiene que hacer también esta función ideológica”. “Los sindicatos --añade Pacheco-- no estamos sólo para negociar –como algunos querrían, y poco— salarios y calendarios laborales. Nosotros somos agentes políticos, defendemos los intereses de la mayoría de la sociedad. Queremos un cambio de modelo, democratizar la economía”. 

Para conseguir este cambio, los sindicatos insisten en la necesidad de movilizarse, “que la gente sea consciente de que sola no hace nada, que necesita organizarse, que necesita hacer fuerza. Estamos a punto –afirma el líder de la UGT-- de conseguir un acuerdo en la Renta Garantizada de Ciudadanía con el Gobierno de la Generalitat. Es casi seguro que se pueda lograr en las próximas semanas. ¿Por qué se ha producido?  ¿Por azar? No. Por reivindicación, primero, sindical, que lo incorporamos en el Estatuto de Autonomía, y después, porque hubo una ILP de muchas entidades de Catalunya recogiendo firmas y movilizándose. Por lo tanto, se puede conseguir, es posible. Lo que no podemos hacer es afrontar estos debates con miedo y resignación”. 
 

Sobre el riesgo de que la revolución de la Robótica destruya más puestos de trabajo, Camil Ros cree que “ya será menos, si todo se hace bien, de forma ordenada. El sindicalismo tiene un peso y tiene que evitar la destrucción de puestos de trabajo y la precarización”. 
Y  ¿cómo afecta el momento político que vivimos en Catalunya? Para el secretario general de CCOO, “hay un modelo de estructura territorial que se está agotando, que lo están agotando de manera acelerada por las políticas concretas que está haciendo el Partido Popular, de recentralización de las competencias. Hay una reivindicación clara de mayor autogobierno y soberanía, y también que las políticas sociales tomen protagonismo para construir un modelo de sociedad más cohesionado. Si es independiente o no, a nosotros no nos toca. Sea o no independiente el país, el día siguiente tendremos los mismos problemas, porque nuestras contrapartes normalmente tienen la voluntad de acumular capital, de no repartirlo con los trabajadores, y esta realidad no cambiará. Por lo tanto, continuará siendo útil organizarse para dignificar nuestras condiciones de vida, y esto lo representa el movimiento sindical. No hay que inventarse nada”. 

 

  4 anys de Rana Plaza:

  Rana-Plaza

 

4 anys després de l'esfondrament dels tallers de confecció de Rana Plaza, a Bangladesh, on van morir més de 1.100 persones, i unes 2.500 van quedar ferides, entre les quals molts nens, la Campanya Roba Neta denuncia que les coses no han canviat. La situació dels treballadors --que cusen per a marques de Moda de tot el món, també españoles-- continuen sent molt precàries, fins i tot d'explotació; també explotació infantil. Per això, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució a favor de més control de les empreses i una major protecció dels Drets Humans en la indústria tèxtil.

L’encarregada de defensar la iniciativa ha estat una eurodiputada espanyola, Lola Sánchez, de Podemos, que ha compat amb l’assessorament de la campanya “Roba neta”, una campanya internacional que a Espanya coordina l’Eva Kreisler: “Amb aquesta iniciativa --ens diu-- el que s’intenta és unificar normes i, sobre tot, crear un marc legal d’obligat compliment perquè no hi hagi més Rana Plaza i no s’actúi només quan hi hagi tragèdies d’aquest abast, sinó que es previngui i s’obrin les cadenes productives per tal de saber on i com s’està produïnt. Qüestions fonamentals per realment millorar les condicions de treball del sector, amb salaris dignes, no de pobresa, i posar en un lloc central drets habilitants, com l’organització en sindicats, sense ser acomiadats o empresonats”.

 

4 años después del derrumbamiento de los talleres de confección de Rana Plaza, en Bangladesh, donde murieron más de 1.100 personas, y unas 2.500 quedaron heridas, entre las cuales muchos niños, la Campaña Roba Limpia denuncia que las cosas no han cambiado. La situación de los trabajadores --que cosen para marcas de Moda de todo el mundo, también españolas-- continúan siendo muy precarias, incluso de explotación; también explotación infantil.
Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución a favor de más control de las empresas y una mayor protección de los Derechos Humanos en la industria textil. 

La encargada de defender la iniciativa ha sido una eurodiputada española, Lola Sánchez, de Podemos, que ha contado con el asesoramiento de la campaña “Ropa limpia”, una campaña internacional que en España coordina Eva Kreisler: “Con esta iniciativa --nos dice-- lo que se intenta es unificar normas y, sobre todo, crear un marco legal de obligado cumplimiento para que no haya más Rana Plaza y no se actúe sólo cuando haya tragedias de este alcance, sino que se prevenga y se abren las cadenas productivas para saber donde y cómo se está produciendo. Cuestiones fundamentales para realmente mejorar las condiciones de trabajo del sector, con salarios dignos, no de pobreza, y poner en un lugar central derechos habilitantes, como la organización en sindicatos, sin ser despedidos o encarcelados”.

 

Accions contra l'incompliment de l'acollida de refugiats:

La Plataforma Stop Mare Mortum inicia accions legals contra l’Estat per incomplir les quotes d’arribada de refugiats. La plataforma recorda que Espanya hauria d’haver acollit des del setembre del 2015 un total de 19.500 refugiats, segons els acords presos amb la Unió Europea, però no han arribat ni un 5% del total. Per aquesta raó, s’inicia aquest procediment legal, inèdit fins ara a tot Europa.

Stop Mare Mortum reclama al president del Govern que compleixi la directriu de la UE i destini recursos a l’acollida de refugiats. Si no ho fa, d’aquí tres mesos presentarà una demanda contra el Govern i anirà fins al Tribunal Suprem. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Govern espanyol de no tenir voluntat política per solucionar la crisi dels refugiats: “Pensem que Espanya exporta el seu model d’Europa fortalesa, de murs, de concertines, de molts mecanismes per no reconèixer el dret d’asil, i l’incompliment del programa de reubicació és un pas més en la seva política”.

 

La Plataforma Stop Madre Mortum inicia acciones legales contra el Estado por incumplir las cuotas de llegada de refugiados. La plataforma recuerda que España tendría que haber acogido desde septiembre de 2015 un total de 19.500 refugiados, según los acuerdos con la Unión Europea, pero no han llegado ni un 5% del total. Por esta razón, se inicia este procedimiento legal, inédito hasta ahora en toda Europa. 

Stop Madre Mortum reclama al presidente del Gobierno que cumpla la directriz de la UE y destine recursos a la acogida de refugiados. Si no lo hace, de aquí a tres meses presentará una demanda contra el Gobierno e irá hasta el Tribunal Supremo. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Gobierno español de no tener voluntad política para solucionar la crisis de los refugiados: “Pensemos que España exporta su modelo de Europa fortaleza, de muros, de concertinas, de muchos mecanismos para no reconocer el derecho de asilo, y el incumplimiento del programa de reubicación es un paso más en su política”. 


Rapf_stopmm_ruedaprensa_84

 

 

El Síndic respon:

Amb l’Adjunt General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analitzem la Llei contra l’Homofòbia, aprovada fa dos anys al Parlament per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals: el col.lectiu LGTBI. Des de la Sindicatura, troben una mancança a la llei: “encara no s’ha aprovat el reglament que havia de desenvolupar-la en un termini de sis mesos. També trobem a faltar un règim sancionador”.

Salut i Educació són els dos àmbits on més queixes ha rebut el Síndic de Greuges. Pel que fa a la Sanitat, el col.lectiu transgènere planteja les dificultats per accedir a l’operació de canvi de sexe. “Estem a punt d’emertre una resolució sobre aquest tema --diu Saura--. Veiem que hi ha un model, el del CAP Manso, molt fet a mida de les necessitats de la persona, sense criminalitzar-la, sense considerar que estaà patint una patologia. Mentre que el Clínic, l’hospital de referència, té encara una visió molt psiquiàtrica de la transexualitat. Cal un canvi de mentalitat. La llista d’espera és greu, perquè s’ha donat el cas d’una persona que, després d’esperar 6 anys per a l’operació, li van respondre que havia superat l’edat. Gràcies a la intervenció del Síndic, va ser operada”.

Una altra queixa recurrent ha estat pels impediments a dones lesbianes per accedir a tècniques de reproducció assistida. “Era un sistema molt pensat per a les parelles heterosexuals, però ja s’ha corregit, ja no hi ha criteris discriminatoris”. També s’ha millorat en el camp de l’Educació: “el Departament ha emés directrius molt clares, per tal d’identificar les criatures pel sexe sentit. I tant el Departament com les escoles tenen clar que és intolerable el bullyng, però no sempre hi ha prevenció o no sempre la intervenció és l’adecuada”.

Un altre aspecte sobre el que para atenció el Síndic de Greuges és en la perspectiva de l’envelliment: “és un dels àmbits on tenim menys queixes –asenyala Jaume Saura-- però ens sembla que es un col.lectiu una mica oblidat. La gent gran LGTBI,que ha patit discriminació des de l’època del franquisme, no ens costa que a les residències geriàtriques estigui normalitzat el tema de la transexualitat o les parelles del mateix sexe. A titol preventiu, alertem que en aquest col.lectiu no se’l pot oblidar”.

Con el Adjunto General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analizamos la Ley contra la Homofobia, aprobada hace dos años en el Parlament para defender los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales: el colectivo LGTBI. Desde la Sindicatura, encuentran una carencia en la ley: “todavía no se ha aprobado el reglamento que tenía que desarrollarla en un plazo de seis meses. También echamos de menos un régimen sancionador”.

Salud y Educación son los dos ámbitos donde más quejas se han recibido. En cuanto a la Sanidad, el colectivo transgénero plantea las dificultades para acceder a la operación de cambio de sexo. “Estamos a punto de emitir una resolución sobre este tema --dice Saura--. Vemos que hay un modelo, el del CAP de Manso, muy hecho a la medida de las necesidades de la persona, sin criminalizarla, sin considerar que està sufriendo una patología. Mientras que el Clínico, el hospital de referencia, tiene todavía una visión muy psiquiátrica de la transexualitat. Hace falta un cambio de mentalidad. La lista de espera es grave, porque se ha dado el caso de una persona que, después de esperar 6 años para la operación, le respondieron que había superado la edad. Gracias a la intervención del Síndic, fue operada”. 

Otra queja recurrente ha sido por los impedimentos a mujeres lesbianas para acceder a técnicas de reproducción asistida. “Era un sistema muy pensado para las parejas heterosexuales, pero ya se ha corregido, ya no hay criterios discriminatorios”.  También se ha mejorado en el campo de la Educación: “la Conselleria ha emitido directrices muy claras, para identificar a las criaturas por el sexo sentido. Y tanto el Departament como las escuelas tienen claro que es intolerable el bullyng, pero no siempre hay prevención o no siempre la intervención es la adecuada”.

Otro aspecto sobre el que pone atención el Síndic de Greuges es en la perspectiva del envejecimiento: “es uno de los ámbitos donde tenemos menos quejas –señala Jaume Saura-- pero nos parece que es un colectivo un poco olvidado. Las personas mayores LGTBI, que han sufrido discriminación desde la época del franquismo, no nos consta que en las residencias geriátricas esté normalizado el tema de la transexualitat o las parejas del mismo sexo. A título preventivo, alertamos que a este colectivo no se le puede olvidar”.

IMG_20161125_113128[2]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-reptes-estrategies-sindicals-segle-xxi/3998452/

 

Olga Rodríguez    4.may.2017 12:46    

    lunes 24.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

La crisi econòmica ens ha fet preguntar-nos: Els nostres fills viuran pitjor que nosaltres? Quin món deixem als  nostres néts? Podem encara salvar-lo? Un altre món és possible, però, per aconseguir-lo, no ens podem resignar: "el futur no està escrit. No està tot perdut". Aquesta és la tesi que defensa el periodista i economista Joaquín Estafanía al seu llibre “Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?”. 
Sosté Estefanía que “els nostres fills ja estan vivint pitjor que nosaltres. És una anomalia històrica, s’ha trencat el progrés. Ara, la inquietut és que no només sigui una anomalia histórica, sinó que els xavals d’una tercera generació, menors de 18 anys, també visquin pitjor. Això ja seria molt més greu que una anomalia històrica, seria una tendència, i significaria que el context europeu està anant a la decadència a velocitat de vertígen”.

A Joaquín Estefanía el preocupa que ningú no s’estigui prenent de forma seriosa aquesta realitat alarmant, per tal de posar-hi remei. Als Governs –es lamenta—els preocupa poder pagar les Pensions, més que no pas l’Atur juvenil. “Si hi ha un col.lectiu perjudicat per la crisi és el dels Joves. Es pregunten què será de la seva vida, si alguna vegada podrán seguir l’esquema que hem seguit nosaltres d’estudiar per poder treballar, comprar-se una casa, casar-se, tenir fills. Tot això s’ha trencat. Aquest és el primer problema d’un país”.

Estefanía coincideix amb els que afirmen que la crisi ha estat una estafa i un cop d’estat silenciós: “L’ascensor social està completament aturat o només baixa. Hi ha hagut una redistribució negativa de la renda i la riquesa en el món brutal”.
Mentrestant, es destrueixen més llocs de feina dels que es creen i l’Estat del Benestar es debilita. I quan passa tot això, “l’economia abusa i la democracia perd qüalitat”. I encara ens falta veure els efectes de la nova revolució tecnològica, de la Robòtica.  En aquest món en canvi, un dels que més ha rebut és el Periodisme, que s’ha precaritzat, però és més necessari que mai: “Som imprescindibles i, al mateix temps, estem totalment desarmats”-conclou.

Este ok

La crisis económica nos ha hecho preguntarnos: ¿Nuestros hijos vivirán peor que nosotros?  ¿Qué mundo dejamos a nuestros nietos?  ¿Podemos todavía salvarlo? Otro mundo es posible, pero, para conseguirlo, no nos podemos resignar: "el futuro no está escrito. No está todo perdido". Ésta es la tesis que defiende el periodista y economista Joaquín Estafanía en su libro “Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?”. 
Sostiene Estefanía que “nuestros hijos ya están viviendo peor que nosotros. Es una anomalía histórica, se ha roto el progreso. Ahora, la inquietud es que no sólo sea una anomalía histórica, sino que los chavales de una tercera generación, menores de 18 años, también vivan peor. Esto ya sería mucho más grave que una anomalía histórica, sería una tendencia, y significaría que el contexto europeo está yendo a la decadencia a velocidad de vértigo”. 

A Joaquín Estefanía le preocupa que nadie se esté tomando en serio esta realidad alarmante, para ponerle remedio. A los Gobiernos –se lamenta—  les preocupa poder pagar las Pensiones, más que el Paro juvenil. “Si hay un colectivo perjudicado por la crisis es el de los Jóvenes. Se preguntan qué será de su vida, si alguna vez podrán seguir el esquema que hemos seguido nosotros de estudiar para poder trabajar, comprarse una casa, casarse, tener hijos. Todo esto se ha roto. Éste es el primer problema de un país”. 

Estefanía coincide con los que afirman que la crisis ha sido una estafa y un golpe de estado silencioso: “El ascensor social está completamente parado o sólo baja. Ha habido una redistribución negativa de la renta y la riqueza en el mundo brutal”.
Mientras tanto, se destruyen más puestos de trabajo de los que se crean y el Estado del Bienestar se debilita. Y cuando pasa todo esto, “la economía abusa y la democracia pierde calidad”. Y todavía nos falta por ver los efectos de la nueva revolución tecnológica, de la Robótica. En este mundo en cambio, uno de los que más ha sufrido es el Periodismo, que se ha precarizado, pero es más necesario que nunca: “Somos imprescindibles y, al mismo tiempo, estamos totalmente desarmados”-concluye.

 

Ok

 

La Joventut als països àrabs:

Un projecte europeu, anomenat Sahwa, ha analitzat la situació de la Joventut als països àrabs mediterranis, on els joves representen dos terços de la població. Tot i això, se senten exclosos. Les conclusions principals de l’estudi –que ha entrevistat 10 mil joves—apunten un Atur elevat, sistemes educatius obsolets i baixa participació política.
La coordinadora del projecte Sahwa, Elena Sánchez Montijano, investigadora del CIDOB, adverteix que “Des d’Europa, ens hem centrat molt a mirar de donar suport a la democratització d’aquests països, quan en realitat el que els joves estan demanant és feina. El mercat de treball és el que els permetrà tenir autonomía. I per poder accedir al mercat de treball, necessiten un millor sistema educatiu”.
La situació de marginalitat i exclusió económica ha provocat una desafecció política i una desconfiança en les institucions:  “el percentatge de joves que voten està al voltant del 35-38% i la participació en política és molt baixa, entre el 4 i el 5%”—diu Sánchez Montijano. Davant aquesta situació, emigrar acaba sent la sortida. “L’Educació ja no és un ascensor social. En alguns paísos hem vist que a més nivel educatiu, més taxa d’atur”.
I, com acostuma a passar, les dones ho tenen encara pitjor: “hi ha més dones universitàries que homes universitaris, però això no té cap mena de relació amb el mercat de treball, la majoria de les dones no troben feina”.  A més, continúa havent-hi diferències de gènere importants: “els hem preguntat als joves com perceben el paper de la dona a la societat i, tant homes com dones, creuen que han de ser ells els que majoritàriament aportin els diners a la llar”.

 

Un proyecto europeo, denominado Sahwa, ha analizado la situación de la Juventud en los países árabes mediterráneos, donde los jóvenes representan dos tercios de la población. Aún así, se sienten excluidos. Las conclusiones principales del estudio –en el que se ha entrevistado a 10 mil jóvenes—apuntan un Paro elevado, sistemas educativos obsoletos y baja participación política.
La coordinadora del proyecto Sahwa, Elena Sánchez Montijano, investigadora del CIDOB, advierte que “Desde Europa, nos hemos centrado mucho en intentar apoyar a la democratización de estos países, cuando en realidad lo que los jóvenes están pidiendo es trabajo. El mercado de trabajo es lo que les permitirá tener autonomía. Y para poder acceder al mercado de trabajo, necesitan un mejor sistema educativo”. 
La situación de marginalidad y exclusión económica ha provocado una desafección política y una desconfianza en las instituciones: “el porcentaje de jóvenes que votan está alrededor del 35-38% y la participación en política es muy baja, entre el 4 y el 5%”—dice Sánchez Montijano. Ante esta situación, emigrar acaba siendo la salida. “La Educación ya no es un ascensor social. En algunos paísos hemos visto que a mayor nivel educativo, más tasa de paro”. 
Y, como acostumbra a pasar, las mujeres lo tienen todavía peor: “hay más mujeres universitarias que hombres universitarios, pero esto no tiene ningún tipo de relación con el mercado de trabajo, la mayoría de las mujeres no encuentran trabajo”. Además, continúa habiendo diferencias de género importantes: “les hemos preguntado a los jóvenes cómo perciben el papel de la mujer en la sociedad y, tanto hombres como mujeres, creen que tienen que ser ellos los que mayoritariamente aporten el dinero al hogar”. 

  Ali
    Ahmed Ali

 

L’Ahmed Ali és un fotoperiodista i defensor dels Drets Humans egipci. Tots dos col.lectius, el dels periodistes i el dels defensors, són els que més pateixen la repressió al seu país. Egipte és el tercer país del món amb més periodistes arrestats, després de la Xina i Turquia.
L’Ahmed té 25 anys i va liderar les protestes contra Hosni Mubarak, a la “primavera àrab” d’Egipte, l’any 2011.  Ha estat testimoni de la repressió i la violació de drets humans per part de les forces de seguretat del seu país i això el va posar en el punt de mira. L’Ahmed va ser encausat per haver cobert una concentració d’homenatge a un activista mort per la Policia. Se’l va acusar de pertanyer a un moviment prohibit, va ser jutjat, sense estar present, i condemnat a 25 anys de presó. Així que va fugir i Amnistia Internacional l’ha acollit dins del seu programa de suport als defensors de Drets Humans en perill.
Per a l’Ahmed Ali, “el més important després de la revolució ha estat que els joves que no hi havien participat, sinó que l’havien vista través de la TV i d’Internet, van començar a lluitar pels seus drets. Ara veiem que fins i tot els nens petits estan participant a la revolució. La revolució ha creat una nova generació que creu en la seva llibertat i els drets de tothom. Els Joves cada cop entenen més de política i fan sentir la seva veu”.
L’Ahmed Ali explica en escoles la situació al seu país, amb la intenció que les noves generacions coneguin el que ha passat perquè no torni a passar.

 

Ahmed Ali es un fotoperiodista y defensor de los Derechos Humanos egipcio. Ambos col.lectivos, el de los periodistas y el de los defensores, son los que más sufren la represión en su país. Egipto es el tercer país del mundo con más periodistas arrestados, después de China y Turquía.
Ahmed tiene 25 años y lideró las protestas contra Hosni Mubarak, en la “primavera árabe” de Egipto, en 2011. Ha sido testigo de la represión y la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de su país y esto le puso en el punto de mira. Ahmed fue encausado por haber cubierto una concentración de homenaje a un activista muerto por la Policía. Se le acusó de pertenecer a un movimiento prohibido, fue juzgado, sin estar presente, y condenado a 25 años de prisión. Así que huyó y Amnistía Internacional le ha acogido dentro de su programa de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en peligro. 
Para Ahmed Ali, “lo más importante después de la revolución ha sido que los jóvenes que no habían participado, sino que la habían visto través de la TV y de Internet, empezaron a luchar por sus derechos. Ahora vemos que incluso los niños pequeños están participando en la revolución. La revolución ha creado una nueva generación que cree en su libertad y los derechos de todos. Los Jóvenes cada vez entienden más de política y hacen oír su voz”.
Ahmed Ali explica en escuelas la situación en su país, con la intención de que las nuevas generaciones conozcan lo que ha pasado para que no vuelva a pasar.

Ahmed Ali i jo

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-els-nostres-fills-viuran-pitjor-nosaltres/3988667/

Olga Rodríguez   24.abr.2017 14:28    

La revolució de les emocions

    jueves 20.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

És possible un món sense dolor? Què indica el dolor?  I, sobre tot, té cura el dolor crònic?  El neuròleg Jordi Montero ha dedicat més de 40 anys al tractament de persones que pateixen dolor. I ens dona “permís per queixar-nos”. El Doctor Montero assegura que el dolor és un invent meravellós: “No és possible un món sense dolor, al menys el món que nosaltres coneixem. Els animals necessitem el dolor agut per defensar-nos del mal. És una alarma que ens avisa del perill. És impossible sobreviure si no notes la sensació de dany. Sense dolor, la vida no s’hauria desenvolupat”

Queda clar que el dolor agut és imprescindible per sobreviure, però què passa amb el dolor crònic? El doctor respon: “El dolor agut es pot tractar, som molt afortunats perquè tenim fàrmacs que redueixen el dolor. Però al dolor crònic, el que fa més de sis mesos que dura, els fàrmacs no li fan res o ben poca cosa. Si el tractem com si fós dolor agut, estem intoxicant els malalts. No tenim una cura i no els podem enredar. Hem d’entendre què els passa, conèixer l’origen del dolor crònic. El podem observar, amb proves de tomografia podem veure la funció cerebral, però encara ens falta molt”.

En reflexiona Jordi Montero al seu llibre “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El malalt té tot el dret a queixar-se –diu el doctor-. El dolor és una experiència que entra directament al mig de les emocions. L’hem donat molta importància al raonament, però ens governen les emocions, no la raó. Votes per emocions, t’enamores per emocions, tries el menú de la carta per emocions… Hem d’indagar sobre les emocions”.

I si som pura emoció, la millor medicina potser no la trobem a la farmàcia: “El que necessita el pacient és que l’acompanyin, que l’escoltin, que li dediquin temps, que el toquin: relació humana, aquest és el paper dels metges. El temps d’un metge dedicat a un pacient no té preu. Al costat d’una Medicina d’alt nivel científic i tècnic, ha d’haver-hi un humanisme profund. La rendibilitat en la Sanitat està en el benestar de les persones. De vegades ens oblidem de l’essencial i l’essencial està a les emocions”.

El Doctor Jordi Montero és un ferm defensor del contacte humà entre metge i pacient. Les paraules, les mirades, les carícies… també curen.

IMG_20170131_130921[2]

¿Es posible un mundo sin dolor?  ¿Qué indica el dolor? Y, sobre todo, ¿tiene cura el dolor crónico?  El neurólogo Jordi Montero ha dedicado más de 40 años al tratamiento de personas que sufren dolor. Y nos da “permiso para quejarnos”. El Doctor Montero asegura que el dolor es un invento maravilloso: “No es posible un mundo sin dolor, al menos el mundo que nosotros conocemos. Los animales necesitamos el dolor agudo para defendernos del mal. Es una alarma que nos avisa del peligro. Es imposible sobrevivir si no notas la sensación de daño. Sin dolor, la vida no se habría desarrollado”

Queda claro que el dolor agudo es imprescindible para sobrevivir, pero ¿qué pasa con el dolor crónico? El doctor responde: “El dolor agudo se puede tratar, somos muy afortunados porque tenemos fármacos que reducen el dolor. Pero al dolor crónico, el que hace más de seis meses que dura, los fármacos no le hacen nada o muy poca cosa. Si lo tratamos como si fuera dolor agudo, estamos intoxicando a los enfermos. No tenemos una cura y no les podemos engañar. Tenemos que entender qué les pasa, conocer el origen del dolor crónico. Lo podemos observar, con pruebas de tomografía podemos ver la función cerebral, pero todavía nos falta mucho”.

Sobre todo esto reflexiona Jordi Montero en su libro “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El enfermo tiene todo el derecho a quejarse –dice el doctor-. El dolor es una experiencia que entra directamente en medio de las emociones. Le hemos dado mucha importancia al razonamiento, pero nos gobiernan las emociones, no la razón. Votas por emociones, te enamoras por emociones, eliges el menú de la carta por emociones… Tenemos que indagar sobre las emociones”. 

Y si somos pura emoción, la mejor medicina quizás no la encontramos en la farmacia: “Lo que necesita el paciente es que le acompañen, que le escuchen, que le dediquen tiempo, que le toquen: relación humana, éste es el papel de los médicos. El tiempo de un médico dedicado a un paciente no tiene precio. Junto a una Medicina de alto nivel científico y técnico, tiene que haber un humanismo profundo. La rentabilidad en la Sanidad está en el bienestar de las personas. A veces nos olvidamos de lo esencial y lo esencial está en las emociones”. 

El Doctor Jordi Montero es un firme defensor del contacto humano entre médico y paciente. Las palabras, las miradas, las caricias… también curan.

IMG_20170131_130934[1]

Timor Leste

Timor Oriental és un d’aquests països que pocs saben situar al mapa. Si hi indaguem una mica, veiem que és un país “ferit”. Va viure, primer, la colonització de Portugal, al segle XVI. Va aconseguir la independència el 1975, però immediatament va ser envaït per Indonèsia. Finalment, va aconseguir l’autodeterminació i es va convertir en un Estat sobirà l’any 2002. Però encara són visibles les conseqüències de l’ocupació indonèsia, perquè quan van marxar van deixar destrossades les infraestructures, a més de milers de morts.

Timor Leste no va començar de zero, va començar en números negatius. L’any 1999, quan Indonèsia desocupa el país, destrueix el 75-80% de les infraestructures. Podem dir que en 15 dies, el país va retrocedir 40 anys”. Ho explica Juan Manuel Artiles, un missioner claretià que treballa en aquest país on el 40% de la població viu sota el llindar de la pobresa i la meitat és analfabeta.

Els claretians hi tenen una escola infantil i una altra de Formació Professional, on –amb l’ajuda de l’ong Mans Unides-- capaciten els joves per poder sortir endavant. “Quan hi vam arribar, l’any 90, hi havia problemes de subsistència, no tenien ni llavors per a conrear”. Ara, han aconseguit millorar la qüalitat de l’Educació, veritable clau per sortir de la pobresa.

Mapa Timor Leste

 

Timor Oriental es uno de esos países que pocos saben situar en el mapa. Si indagamos un poco, vemos que es un país “herido”. Vivió, primero, la colonización de Portugal, en el siglo XVI. Consiguió la independencia en 1975, pero inmediatamente fue invadido por Indonesia. Finalmente, consiguió la autodeterminación y se convirtió en un Estado soberano en 2002. Pero todavía son visibles las consecuencias de la ocupación indonesia, porque cuando se marcharon dejaron destrozadas las infraestructuras, además de miles de muertos. 
Timor Leste no empezó de cero, empezó en números negativos. En el año 1999, cuando Indonesia desocupa el país, destruye el 75-80% de las infraestructuras. Podemos decir que en 15 días, el país retrocedió 40 años”. Lo explica Juan Manuel Artiles, un misionero claretiano que trabaja en este país donde el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la mitad es analfabeta. 
Los claretianos tienen una escuela infantil y otra de Formación Profesional, donde –con la ayuda de la ong Manos Unidas-- capacitan a los jóvenes para poder salir adelante. “Cuando llegamos, en el 90, había problemas de subsistencia, no tenían ni semillas para cultivar”. Ahora, han conseguido mejorar la calidad de la Educación, verdadera llave para salir de la pobreza.

Pare Artiles - Timor

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-possible-mon-sense-dolor/3971619/

Olga Rodríguez   20.abr.2017 13:10    

La revolució gitana

    martes 18.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

A França, hi ha com a mínim 160 poblacions amb gitanos catalans, que han preservat la Llengua, que ells anomenen "gitano". Ho ha descobert el periodista Eugeni Casanova i explica aquesta realitat desconeguda al llibre "Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora" (Pages Editors) . La majoria són al sud del país veí, però han arribat fins a París i, fins i tot, a la frontera amb Bèlgica.
És difícil creure –afirma Casanova- que una població de desenes de milers de persones sigui tan àmpliament ignorada”. Però ho ha estat i ho està. “Hi ha una barrera difícil de franquejar –reconeix l’autor d’”Els gitanos de França”-. Jo he gosat franquejar-la i m’he trobat aquesta realitat francament sorprenent”. El fet de parlar la seva llengua l’ha permès traspasar aquesta barrera: “Jo era la primera persona de fora de la comunitat que parlava “gitano”. De fet, m’identificaven com a gitano perquè parlava la llengua del seu gueto. Per a ells, és una llengua secreta, amb la qual la resta de la població no els pot entendre. Ells li diuen “parlar gitano”, però saben perfectament que és Català. Es defineixen com a gitanos catalans. La majoria son supporters del Barça i s’identifiquen amb una col.lectivitat i una comunitat”.
Aquests “gitanos catalans” han creat dos nous dialectes, amb el Català que es parla a Perpinyà i un altre procedent del Lleidatà i barrejat amb l’Aragonès. “Un dialecte mai descrit ni identificat” –diu Casanova.

 

En Francia, hay como mínimo 160 poblaciones con gitanos catalanes, que han preservado la Lengua, que ellos denominan "gitano". Lo ha descubierto el periodista Eugeni Casanova y explica esta realidad desconocida en el libro "Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora". La mayoría están en el sur del país vecino, pero han llegado hasta París e, incluso, a la frontera con Bélgica. 

“Es difícil creer –afirma Casanova- que una población de decenas de miles de personas sea tan ampliamente ignorada”. Pero lo ha sido y lo está. “Hay una barrera difícil de franquear –reconoce el autor de ”Els gitanos de França”-. Yo he osado franquearla y me he encontrado esta realidad francamente sorprendente”. El hecho de hablar su lengua le ha permitido traspasar esa barrera: “Yo era la primera persona de fuera de su comunidad que hablaba “gitano”. De hecho, me identificaban como gitano porque hablaba la lengua de su gueto. Para ellos, es una lengua secreta, con la que el resto de la población no les puede entender. Ellos le dicen “hablar gitano”, pero saben perfectamente que es Catalán. Se definen como gitanos catalanes. La mayoría son supporters del Barça y se identifican con una colectividad y una comunidad”. 

Estos “gitanos catalanes” han creado dos nuevos dialectos, con el Catalán que se habla en Perpiñán y otro procedente del Leridano y mezclado con el Aragonés. “Un dialecto nunca descrito ni identificado” –dice Casanova. 

 

  IMG_20170407_100540[1]     Eugeni Casanova, autor del llibre "Els gitanos catalans de França"

 

El poble gitano ha estat sempre nòmada, des de la seva arribada de l’Índia, i ha estat també tradicionalment perseguit i discriminat, a més d’invisibilitzat. Una realitat contra la qual es revela l’anomenada “revolució gitana”, que vol trencar el sostre que ha limitat històricament el progrés del poble romaní i ha posat obstacles a la seva educació, ocupació laboral, participació social i política.
Juana Fernández, vice-presidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona i destacada activista pels drets dels gitanos i,sobre tot, les gitanes, defensa la integració social del seu poble, però sempre que no signifiqui una submissió i una aniquilació de la cultura propia.

La Juana està farta dels tòpics i estereotips sobre els gitanos que podem veure en determinats programes de TV i que no ajuden a la causa. “Això és de denúncia i jo ho denuncio- afirma-. Estan fent molt mal a la comunitat gitana, perquè donen una imatge negativa. Això és ficció”.
Realment, no ajuda a superar la marginació del poble gitano. Encara “ho tenim una mica més difícil, som una minoria molt desprotegida. Surt fàcil matxacar una comunitat com és la gitana. Perquè no tenim llocs de poder, hi ha gitanos a la vida política, però el que passa és que són invisibles”. I sentencia: “Tots no som “trapaceros””.

Hi ha molt camí a recòrrer encara en la plena integració i acceptació social dels gitanos, que ens poden ensenyar molts dels seus valors, com la solidaritat, el respecte a la Gent Gran i el sentit de la Família.

 

El pueblo gitano ha sido siempre nómada, desde su llegada de la India, y ha sido también tradicionalmente perseguido y discriminado, además de invisibilizado. Una realidad contra la cual se revela la llamada “revolución gitana”, que quiere romper el techo que ha limitado históricamente el progreso del pueble romaní y ha puesto obstáculos en su educación, ocupación laboral, participación social y política. 
Juana Fernández, vice-presidenta del Consejo Municipal del Pueble Gitano de Barcelona y destacada activista por los derechos de los gitanos y,sobre todo, las gitanas, defiende la integración social de su pueblo, pero siempre que no signifique una sumisión y una aniquilación de la cultura propia. 

Juana está harta de los tópicos y estereotipos sobre los gitanos que podemos ver en determinados programas de TV y que no ayudan a la causa. “Esto es de denuncia y yo lo denuncio- afirma-. Están haciendo mucho daño a la comunidad gitana, porque dan una imagen negativa. Esto es ficción”. 
Realmente, no ayuda a superar la marginación del pueblo gitano. Todavía “lo tenemos más difícil, somos una minoría muy desprotegida. Es fácil machacar a una comunidad como la gitana. Porque no tenemos lugares de poder, hay gitanos en la vida política, pero son invisibles”. Y sentencia: “Todos no somos “trapaceros””. 

Hay mucho camino por recorrer todavía en la plena integración y aceptación social de los gitanos, que nos pueden enseñar muchos de sus valores, como la solidaridad, el respecto a las personas mayores y el sentido de la Familia. 

Juana Fernández                                                                                                                            Juana Fernández

 

L’OMS ha dedicat enguany el Dia Mundial de la Salut a la Depressió. Una realitat que pateixen uns 350 milions de persones a tot el món. Però molts no ho saben, confonen la Depressió amb altres problemes. I n’hi ha també que s’avergonyeixen de reconèixer públicament que pateixen una Depressió. Continúa sent un tema tabú. Però n’hi ha també que donen la cara. És el cas de la Marta. Ens explica com la Depressió i la Bipolaritat que pateix des de fa 15 anys l’han tancat portes: “Jo tocava en un grup i, després d’un ingrés de dos mesos, no em van deixar tornar. Em van comentar que no estaven preparats per tenir una persona com jo al grup. No volien saber res. És un estigma”.
 També la van fer fora de la feina. Malgrat tot, la Marta explica que no l’ha anat gens malament. En una altra feina, “he tingut sort, ho han acceptat”. També la família i la parella. “M’agradaria ser mare, però em fa una mica de por perquè suposa abandonar el tractament, i amb la medicació tinc una zona de confort. Però no ho descarto”.
 La Marta fa una tasca de sensibilització a escoles i instituts, amb l'associació Obertament.  A la societat li demana “que entenguin que som persones amb sentiments, virtuts i qualitats “normals”, que s’apropin i vegin que som persones sensibles, en les quals es pot confiar”. La Marta es lamenta: “Quan ho expliques, et miren diferent”.

 

La OMS ha dedicado este año el Día Mundial de la Salud a la Depresión. Una realidad que sufren unos 350 millones de personas en todo el mundo. Pero muchos no lo saben, confunden la Depresión con otros problemas. Y también hay quien se avergüenza de reconocer públicamente que sufre una Depresión. Continúa siendo uno tema tabú. Pero hay también quien dan la cara. Es el caso de Marta. Nos explica cómo la Depresión y la Bipolaridad que sufre desde hace 15 años le han cerrado puertas: “Yo tocaba en un grupo y, después de un ingreso de dos meses, no me dejaron volver. Me comentaron que no estaban preparados para tener a una persona como yo en el grupo. No querían saber nada. Es un estigma”.

También la echaron del trabajo. A pesar de todo, Marta explica que no le ha ido mal. En otro trabajo, “he tenido suerte, lo han aceptado”. También la familia y la pareja. “Me gustaría ser madre, pero me da un poco de miedo porque supone abandonar el tratamiento, y con la medicación tengo una zona de confort. Pero no lo descarto”.
Marta hace una labor de sensibilización en escuelas e institutos, con la asociación Obertament. A la sociedad le pide “que entiendan que somos personas con sentimientos, virtudes y cualidades “normales”, que se acerquen y vean que somos personas sensibles, en las que se puede confiar”. Marta se lamenta: “Cuando lo explicas, te miran diferente”. 

Obertament-díaa-mundial-de-la-salud-dedicado-a-la-depresión

El Doctor José Manuel Menchón, Cap de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, afirma que cada cop “hi ha més sensibilitat per part de la població, més educació, més accés a la informació. Però encara els malalts estan estigmatitzats”. El doctor alerta: “Un 10% de les persones, al llarg de la seva vida, tindrà una Depressió clínicament significativa. Les dones poden arribar al 20%”.
No sabem la causa de la Depressió, però el Dr. Menchón ens explica que sabem que hi ha factors que poden influir, factors genètics, però també altres factors de risc, causes externes com haver patit maltractaments o abusos en la infància, l’alcohol i les drogues o malalties cròniques que causen dolor o incapacitat. El millor tractament és la prevenció, per tal d’evitar les recaigudes. “Dues terceres parts dels pacients solen millorar, una tercera part es recupera i l’altra tercera part no acaba de millorar i necessita altres intervencions”.

El Doctor José Manuel Menchón, Jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge, afirma que cada vez “hay más sensibilidad por parte de la población, más educación, más acceso a la información. Pero todavía los enfermos están estigmatizados”. El doctor alerta: “Un 10% de las personas, a lo largo de su vida, tendrá una Depresión clínicamente significativa. Las mujeres pueden llegar al 20%”. 
No sabemos la causa de la Depresión, pero el Dr. Menchón nos explica que sabemos que hay factores que pueden influir, factores genéticos, pero también otros factores de riesgo, causas externas como haber sufrido maltratos o abusos en la infancia, el alcohol y las drogas o enfermedades crónicas que causan dolor o incapacitación. El mejor tratamiento es la prevención, para evitar las recaídas. “Dos terceras partes de los pacientes suelen mejorar, una tercera parte se recupera y la otra tercera parte no acaba de mejorar y necesita otras intervenciones”. 

Dr-menchon

Dr. Menchón

 

http://www.rtve.es/…/mon-possible/mon-possible-rev…/3971594/

 

 

 

 

 

Olga Rodríguez   18.abr.2017 13:53    

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios