« Gentrificació | Portada del Blog | "Mediterràneo" »

És possible un món sense Càncer?

    jueves 16.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

En quin punt ens trobem de la investigació sobre el Càncer, aquesta malaltia maleïda que ha provocat tantes morts? Quan es podrà curar? Podrem tenir una vacuna per a prevenir-la?  Quan donarem per guanyada la batalla contra el Càncer? Interrogants que traslladem a un dels investigadors principals d’aquesta malaltia, el Dr. Manel Esteller, director d’Epigenètica i Biologia del Càncer a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, l’IDIBELL.  “Un món sense Càncer és molt difícil –ens diu--, perquè és una malaltia de les nostres cèl.lules, i associada a l’envelliment. Com més temps vivim, més probabilitats d’alteracions cel.lulars. El que és possible és un món on el Càncer es pugui curar”.

Un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran un càncer a la seva vida. La bona notícia és que no té perquè ser mortal i un terç dels càncers es poden evitar. Estem , però, davant d'una malaltia greu, encara associada a una alta mortalitat, a la qual hem de tenir molt de respecte. “Falta molt per fer –reconeix el Dr. Esteller—tot i que s’ha fet molt des de la prevenció, la cirurgia, la radioteràpia i quimioteràpia, la investigació cel.lular. Tot això ha permés arribar al 60% de curació. El coneixement acumulat sobre el Càncer ha estat immens en els últims 15-20 anys, però ens falta traslladar tot això a la pràctica clínica diària”. 

Sobre l’existència d’una vacuna, Esteller explica que “hi ha vacunes contra el Càncer (la de l’Hepatitis, la del Papil.loma…) i s’estan estudiant vacunes especialitzades per a determinats càncers”.  Els tractaments són cada cop més individualitzats, en funció de les característiques del malalt. L’interès està centrat ara a “la Immunoteràpia i la nova fornada de fàrmacs contra el Càncer”.

El més important, sense dubte, és la prevenció: evitar hàbits tòxics, com el tabac i l’alcohol, l’exposició solar excesiva i la contaminació atmosfèrica, i seguir una dieta saludable. “La dieta ha de ser equilibrada –diu Esteller--, menjar una mica de tot i fer exercici moderat, ni sedentarisme ni exercici extrem”.
El nostre estil de vida, els nostres hàbits, determinen més les possibilitats de tenir un càncer que la genètica. “Un 10% dels càncers del planeta tenen un origen genètic”, segons Manel Esteller.

Els Càncers més habituals són el de pell, causat per l’exposició al sol. “El melanoma és el més comú, però no surt a les estadístiques perquè es cura en un 90%”. I el de pulmó, sobre tot el fumadors. Però el tabac provoca també altres càncers: coll, gola, llengua, bufeta. Amb aquests, els que més afecten a la població són el colorrectal, el de pròstata en els homes i el de mama en les dones.

“La prevenció i la detecció precoç són claus” sentencia el Doctor Esteller, que es lamenta que s’hagin congelat els recursos a la Ciència a Catalunya. Clar que a la resta d’Espanya ha estat pitjor, perquè s’ha retallat la inversió en Recerca. Això fa que molts cervells marxin fóra, a països on “sumen dos zeros als recursos en investigació que tenim nosaltres”. És el cas d’altres oncòlegs catalans reconeguts, com Joan Massagué i Josep Baselga, que comparteixen amb Manel Esteller el Premi Internacional Catalunya. “Si les coses no milloren, (marxar) és una possibilitat que tots hem de considerar, pel be de tota la humanitat”. És una llàstima, perquè Esteller confirma que hi ha talent a casa nostra. “Però encara hem de convèncer els polítics perquè creguin en la Ciència”.

Foto MANEL ESTELLER


¿En qué punto nos encontramos de la investigación sobre el Cáncer, esta enfermedad maldita que ha provocado tantas muertes? ¿Cuando se podrá curar? ¿Podremos tener una vacuna para prevenirla? ¿Cuándo ganaremos la batalla contra el Cáncer? Interrogantes que trasladamos a uno de los investigadores principales de esta enfermedad, el Dr. Manel Esteller, director de Epigenética y Biología del Cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). “Un mundo sin Cáncer es muy difícil –nos dice--, porque es una enfermedad de nuestras células, y asociada al envejecimiento. Cuanto más tiempo vivimos, más probabilidades de alteraciones celulares. Lo que es posible es un mundo donde el Cáncer se pueda curar”. 

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán un cáncer en su vida. La buena noticia es que no tiene porqué ser mortal y un tercio de los cánceres se pueden evitar. Estamos, sin embargo, ante una enfermedad grave, todavía asociada a una alta mortalidad, a la que tenemos que tener mucho respeto. “Falta mucho por hacer –reconoce el Dr. Esteller—a pesar de que se ha conseguido mucho con la prevención, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la investigación celular. Todo esto ha permitido llegar al 60% de curación. El conocimiento acumulado sobre el Cáncer ha sido inmenso en los últimos 15-20 años, pero nos falta trasladar todo eso a la práctica clínica diaria”. 

Sobre la existencia de una vacuna, Esteller explica que “hay vacunas contra el Cáncer (la de la Hepatitis, la del Papiloma…) y se están estudiando vacunas especializadas para determinados cánceres”.  Los tratamientos son cada vez más individualizados, en función de las características del enfermo. El interés está centrado ahora a “la Inmunoterapia y la nueva hornada de fármacos contra el Cáncer”.

Lo más importante, sin duda, es la prevención: evitar hábitos tóxicos, como el tabaco y el alcohol, la exposición solar excesiva y la contaminación atmosférica, y seguir una dieta saludable. “La dieta tiene que ser equilibrada –dice Esteller--, comer un poco de todo y hacer ejercicio moderado, ni sedentarismo ni ejercicio extremo”.  Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, determinan más las posibilidades de tener un cáncer que la genética. “Un 10% de los cánceres del planeta tienen un origen genético”, según Manel Esteller.

Los Cánceres más habituales son el de piel, causado por la exposición al sol. “El melanoma es el más común, pero no sale en las estadísticas porque se cura en un 90%”. Y el de pulmón, sobre todo elnfumadores. Pero el tabaco provoca también otros cánceres: cuello, garganta, lengua, vejiga. Con estos, los que más afectan a la población son el colorrectal, el de próstata en los hombres y el de mama en las mujeres. 

“La prevención y la detección precoz son claves” sentencia el Doctor Esteller, que se lamenta de que se hayan congelado los recursos a la Ciencia en Catalunya. Claro que en el resto de España ha sido peor, porque se ha recortado la inversión en Investigación. Esto hace que muchos cerebros se marchen fuera, a países donde “suman dos ceros a los recursos en investigación que tenemos nosotros”. Es el caso otros oncòlogos catalanes reconocidos, como Joan Massagué y Josep Baselga, que comparten con Manel Esteller el Premio Internacional Catalunya. “Si las cosas no mejoran, (marchar) es una posibilidad que todos tenemos que considerar, por el bien de toda la humanidad”. Es una lástima, porque Esteller confirma que hay talento aquí. “Pero todavía tenemos que convencer a los políticos para que crean en la Ciencia”. 

 

Enginyers

 

 

 


Per què puja el rebut de la llum? Està justificat aquest augment de les tarifes? O és una estafa dels que volen fer l’agost en ple hivern?
Segons David Giménez, Cap dels Serveis Tècnics del Col.legi d’Enginyers Industrials de Barcelona, l’augment respòn a un canvi de metodologia i del model de facturació. Per tal d’estalviar en la nostra factura,  “la clau és la potència que tenim contractada. És important parar atenció en el terme fix de potència, que s’ajusti a les nostres necessitats. Una altra cosa important a saber és si el nostre comptador és capaç de fer discriminació horària,  i associar el consum a l’hora en què és més barat. Però no ens hem d’obsessionar, perquè en el cas del consumidor domèstic no representa un estalvi molt gran (20 cèntims d’Euro). El que té més incidència és la potència que tenim contractada”.

Claus per a un estalvi econòmic i energètic, on el més intel.ligent és fer un ús eficient de l’energia: “amb bombetes LED i electrodomèstics més eficients. No podem malbaratar, deixar llums encesos, perdre energia per les finestres… No hem de passar fred a l’estiu i calor a l’hivern”-diu l'enginyer.
Reduïr la despesa d’energia repercutirà directament a la nostra butxaca, però també en la salut del planeta.  En aquest camí, el d’anar cap a un nou escenari més sostenible i eficient, trobem el futur Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, que posa les bases del que hauria de ser el futur energètic a casa nostra. L’objectiu és que l’any 2050  el cent per cent de les energies siguin renovables.  Ara estem al 8%.

Accions a favor d’una energia més eficient i més neta, i també a favor del dret de tothom a tenir accés a l’energia, és a dir, a lluitar contra l’anomenada Pobresa energètica. Que no tornin a repetir-se casos com el de la Rosa, de Reus.
A Catalunya, les administracions hi fan front comú; volen forçar les companyies subministradores a pagar la meitat dels rebuts en aquests casos. A més, alguns ajuntaments  volen practicar el que s’anomena “governança energètica”, és a dir el control d’uns serveis bàsics que ara són en poder de les grans companyies, dels oligopolis.

 

¿Por qué sube el recibo de la luz?  ¿Está justificado este aumento de las tarifas? ¿O es una estafa de los que quieren hacer el agosto en pleno invierno?
Según David Giménez, Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona, el aumento responde a un cambio de metodología y del modelo de facturación. Para ahorrar en nuestra factura, “la clave es la potencia que tenemos contratada. Es importante fijarse en el término fijo de potencia, que se ajuste a nuestras necesidades. Otra cosa importante a saber es si nuestro contador es capaz de hacer discriminación horaria, y asociar el consumo a la hora en que es más barato. Pero no nos tenemos que obsesionar, porque en el caso del consumidor doméstico no representa un ahorro muy grande (20 céntimos de Euro). Lo que tiene más incidencia es la potencia que tenemos contratada”. 

Claves para un ahorro económico y energético, donde lo más inteligente es hacer un uso eficiente de la energía: “con bombillas LED y electrodomésticos más eficientes. No podemos derrochar, dejar luces encendidos, perder energía por las ventanas… No tenemos que pasar frío en verano y calor en invierno” - sentencia el ingeniero. Reduïr el gasto de energía repercutirá directamente en nuestro bolsillo, pero también en la salud del planeta. En este camino, el de ir hacia un nuevo escenario más sostenible y eficiente, encontramos el futuro Pacto Nacional para la Transición Energética en Catalunya, que pone las bases de lo que tendría que ser nuestrof uturo energético. El objetivo es que en 2050 el cien por cien de las energías sean renovables. Ahora estamos en el 8%.

 Acciones a favor de una energía más eficiente y más limpia, y también a favor del derecho de todos a tener acceso a la energía, es decir, a luchar contra la llamada Pobreza energética. Que no vuelvan a repetirse casos como el de Rosa, de Reus.
En Catalunya, las administraciones hacen frente común; quieren forzar a las compañías suministradoras a pagar la mitad de los recibos en estos casos. Además, algunos ayuntamientos quieren practicar lo que se denomina “governanza energética”, es decir el control de unos servicios básicos que ahora están en poder de las grandes compañías, de los oligopolios.

 

Eloi badia

 

Segons Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona, “el que s’ha posat en evidència és una crisi estructural del model energètic, que ha deixat de ser un servei públic per convertir-se en una mercaderia. Això és el que veiem quan milions de persones queden expulsades d’aquest subministre i el govern estatal és incapaç de donar solucions.  A l’àmbit municipal no tenim plenes competències, però estem fent tot el possible per canviar-ho. Volem empreses corresponsables. Però el futur passa per comercialitzadores municipals. La gent el que busca és una companyia que treballi dia i nit per donar el millor servei al mínim preu possible. Amb energies verdes, sostenibilitat”.

Aquesta experiència de la “municipalització”, de la gestió pública de serveis essencials, s’està posant en marxa també amb un altre bé bàsic, un bé comú, com és l’aigua. “Aquest és el primer servei que ha de prestar un ajuntament –diu Badia--. L’aigua no es pot privatitzar. Hi ha d’haver un model públic solvent, que permeti ajustar el rebut. Si tenim el suport polític per tirar-ho endavant, podrem rebaixar un 10% el rebut. És complicat, però és el camí, per garantir els serveis bàsics”.

 

Según Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, “lo que se ha puesto en evidencia es una crisis estructural del modelo energético, que ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una mercancía. Esto es lo que vemos cuando millones de personas quedan expulsadas de este suministro y el gobierno estatal es incapaz de encontrar soluciones. Al ámbito municipal no tenemos plenas competencias, pero estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Queremos empresas corresponsables. Pero el futuro pasa por comercializadores municipales. La gente lo que busca es una compañía que trabaje noche y día para dar el mejor servicio con el mínimo precio posible. Con energías verdes, sostenibilidad”.

Esta experiencia de la “municipalización”, de la gestión pública de servicios esenciales, se está poniendo en marcha también con otro bien básico, un bien común, como es el agua. “Éste es el primer servicio que tiene que prestar un ayuntamiento –dice Badia--. El agua no se puede privatizar. Tiene que haber un modelo público solvente, que permita ajustar el recibo. Si tenemos el apoyo político para sacarlo adelante, podremos rebajar un 10% el recibo. Es complicado, pero es el camino, para garantizar los servicios básicos”. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-no-possible-mon-sense-cancer-pero-si-pugui-curar/3898402/

 

Olga Rodríguez   16.feb.2017 16:00    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios