« Els drets humans són cosa de tots | Portada del Blog | Un preu pel progrés? »

Diferents, però iguals

    miércoles 8.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’Agenda 2030 de Nacions Unides fixa per a aquell any, d’aquí només 13, que la meitat dels llocs de decisió estiguin ocupats per dones. Paritat. Igualtat. Paraules que cobren més sentit al voltant del 8 de Març, Dia de la Dona.
El camí cap a la plena igualtat és llarg, encara falten moltes estacions, moltes fites a aconseguir. I preocupa prerdre part o molt del que s’havia assolit ja.

Les dones tenim moltes assignatures pendents, o millor dit la societat les té amb nosaltres. Una, la “bretxa” salarial i laboral. Ho diu la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa: “Les dones tenim 3 vegades més parcialitat en el treball que els homes. A més de les diferències de salari (cobrem un 26% menys de mitjana que els homes i en els casos dels salaris més baixos la bretxa pot superar el 42%, segons un estudi de la Generalitat),  mantenim el “sostre de vidre”,  arribar a càrrecs directius ens costa més que a qualsevol home.  A les professions ocupades majoritàriament per dones baixa el prestigi social. I si mirem les professions tècniques,  és molt exagerat: a Enginyeria Informàtica, només un 10% són dones. És imprescindible que fem el pas. Ha d’haver-hi un canvi social, un canvi cultural per poder avançar cap a la igualtat. És un tema de país”.

 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas fija para aquel año, de aquí a tan solo 13, que la mitad de los puestos de decisión estén ocupados por mujeres. Paridad. Igualdad. Palabras que cobran más sentido alrededor del 8 de Marzo, Día de la Mujer.
El camino hacia la plena igualdad es largo, todavía faltan muchas estaciones, muchas metas a conseguir. Y preocupa perder parte o mucho de lo que se había logrado ya. 

Las mujeres tenemos muchas asignaturas pendientes, o mejor dicho la sociedad las tiene con nosotras. Una, la “brecha” salarial y laboral. Lo dice la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa: “Las mujeres tenemos 3 veces más parcialidad en el trabajo que los hombres. Además de las diferencias de salario (cobramos un 26% menos de media que los hombres y en los casos de los salarios más bajos la brecha puede superar el 42%, según un estudio de la Generalitat), mantenemos el “techo de vidrio”, llegar a cargos directivos nos cuesta más que a cualquier hombre. En las profesiones ocupadas mayoritariamente por mujeres baja el prestigio social. Y si miramos las profesiones técnicas, es muy exagerado: en Ingeniería Informática, sólo un 10% son mujeres. Es imprescindible que damos el paso. Tiene que haber un cambio social, un cambio cultural para poder avanzar hacia la igualdad. Es un tema de país”.

DOLORS BASSA

Perquè tot això es tradueix en més Atur femení, treball més precari, Pensions més baixes i portar la càrrega de la conciliació i la cura tant dels fills com de les persones grans. “És un peix que es mossega la cúa”. La solució només s’aconseguirà amb un canvi legislatiu, “que faci obligatòria la conciliació per a homes i dones”- diu la consellera. “Només s’avança quan es fan polítiques de gènere”. I cal “fer xarxa, anar totes juntes, el que han fet els homes durant molts anys”.

De la mateixa manera, es requereix un Pacte d’Estat contra el Terrorisme Masclista, una autèntica xacra que “no es pot tolerar. Tolerància zero. Aquí també cal un canvi social. És un tema de tota la societat”. La consellera Bassa confia que aviat es farà el Pacte contra la violència de gènere. Un pacte d’homes i dones. “Hem de ser iguals per ser diferents i ser diferents per ser iguals”.

 

Porque todo esto se traduce en más Paro femenino, trabajo más precario, Pensiones más bajas y llevar la carga de la conciliación y el cuidado tanto de los hijos como de las personas mayores. “Es un pez que se muerde la cola”. La solución sólo se conseguirá con un cambio legislativo, “que haga obligatoria la conciliación para hombres y mujeres”- dice la consejera. “Sólo se avanza cuando se hacen políticas de género”. Y hay que “hacer red, ir todas juntas, lo que han hecho los hombres durante muchos años”.

Del mismo modo, se requiere un Pacto de Estado contra el Terrorismo Machista, una auténtica lacra que “no se puede tolerar. Tolerancia cero. Aquí también hace falta un cambio social. Es un tema de toda la sociedad”. La consejera Bassa confía que pronto se hará el Pacto contra la violencia de género. Un pacto de hombres y mujeres. “Tenemos que ser iguales para ser diferentes y ser diferentes para ser iguales”.

  IMG_20170303_213147[1]

Que al segle XXI encara estiguem parlant de desigualtats de gènere sembla anacrònic, però és ben real. Us imagineu no haver de ser feministes perquè s’han superat les desigualtats?

Segons Isabel Muntané, codirectora del Màster “Gènere i Comunicació” de la UAB, és “impossible no ser feminista, perquè ser feminista vol dir estar en contra de tota mena de discriminació, per raó de raça, classe, ètnia…”. Pel que fa a l’objectiu de Paritat l’any 2030, Muntané creu que “ hem de treballar molt si volem arribar en aquesta igualtat real”, però, malgrat tot, és optimista.

Optimista però crítica amb les “violències qüotidianes que patim les dones a tot arreu”, amb la “pressió de la societat patriarcal en què vivim” i amb “els mitjans de comunicació que no ens presenten com a subjectes polítiques amb capacitat de decisió”.

Isabel Muntané sosté que “no neixem feministes. Ens construeixen com a masclistes, des de la família, l’educació, la cultura, els mitjans… Llavors, tu has de fer un esforç per canviar la teva mirada i construïr discursos igualitaris”.

Que en el siglo XXI todavía estemos hablando de desigualdades de género parece anacrónico, pero es bien real. ¿Os imagináis no tener que ser feministas porque se han superado las desigualdades? 
Según Isabel Muntané, codirectora del Máster “Género y Comunicación” de la UAB, es “imposible no ser feminista, porque ser feminista quiere decir estar en contra de todo tipo de discriminación, por razón de raza, clase, etnia…”. En cuanto al objetivo de Paridad en 2030, Muntané cree que “ tenemos que trabajar mucho si queremos llegar en esta igualdad real”, pero, a pesar de todo, es optimista. 
Optimista pero crítica con las “violencias qüotidianes que sufrimos las mujeres”, con la “presión de la sociedad patriarcal en que vivimos” y con “los medios de comunicación que no nos presentan como sujetos políticos con capacidad de decisión”. 
Isabel Muntané sostiene que “no nacemos feministas. Nos construyen como machistas, desde la familia, la educación, la cultura, los medios… Entonces, tú tienes que hacer un esfuerzo para cambiar tu mirada y construir discursos igualitarios”.

 

IMG_20170303_231846[2]

L’ Ana Vidu va ser la primera estudiant que va denunciar assetjament sexual a la Universitat de Barcelona i acaba de publicar la seva tesi sobre aquest tema. Un 62% dels universitaris espanyols diuen haver patit o conèixer algú que ha patit violència masclista a la universitat. Però la immensa majoria, un 90%, no ho denuncia. “Hi ha una llei del silenci –diu l’Ana—i falta suport a les víctimes”. Per sort, a ella la va creure un professor, que la va ajudar i va presentar la denúncia contra el catedràtic que va assetjar l’Ana. S’hi van sumar 14 estudiants. “Va costar començar aquest procés. Hi ha una culpabilització de la víctima. Falta solidaritat. I s’ataquen les persones que se solidaritzen amb les víctimes: això es diu assetjament sexual de segon ordre”.

El silenci l’imposa la societat patriarcal, que no vol atacar el poder establert, el dels homes, segons la Isabel Muntané, que defensa, igual que l’Ana Vidu, la solidaritat com a arma per lluitar contra tot això i trencar les barreres que protegeixen els agressors.

Muntané es queixa que els mitjans de comunicació “revictimitzen les dones. Quan donem veu a les víctimes, veiem que són més fortes del que ens pensem. I no se senten reflectides en els discursos dels mitjans”. Ho van poder constatar en el projecte “Dones valentes”, que van fer amb l’Ajuntament de Barcelona. Fins i tot una víctima que no havia denunciat al jutjat, va fer el pas. Perquè es tracta d’empoderar les dones, de fer-les valentes. ”D’acabar amb la por i la cultura intrínseca de la inferioritat”- diu Sònia Linares, cantautora i activista pels drets de les dones.


Ana Vidu fue la primera estudiante que denunció acoso sexual en la Universitat de Barcelona y acaba de publicar su tesis sobre este tema. Un 62% de los universitarios españoles dicen haber sufrido o conocer a alguien que ha sufrido violencia machista en la universidad. Pero la inmensa mayoría, un 90%, no lo denuncia. “Hay una ley del silencio –dice Ana—y falta apoyo a las víctimas”. Por suerte, a ella la creyó un profesor, que la ayudó y presentó la denuncia contra el catedrático que asedió a Ana. Se sumaron 14 estudiantes. “Costó empezar este proceso. Hay una culpabilización de la víctima. Falta solidaridad. Y se ataca a las personas que se solidarizan con las víctimas: esto se llama acoso sexual de segundo orden”. 

El silencio lo impone la sociedad patriarcal, que no quiere atacar al poder establecido, el de los hombres, según Isabel Muntané, que defiende, igual que Ana Vidu, la solidaridad como arma para luchar contra todo esto y romper las barreras que protegen a los agresores.
Muntané se queja que los medios de comunicación  “revictimizan a las mujeres. Cuando damos voz a las víctimas, vemos que son más fuertes de lo que nos pensamos. Y no se sienten reflejadas en los discursos de los medios”. Lo pudieron constatar en el proyecto “Dones valentes”, que hicieron con el Ayuntamiento de Barcelona. Incluso una víctima que no había denunciado en el juzgado, dio el paso. Porque se trata de empoderar a las mujeres, de hacerlas valientes. ”De acabar con el miedo y la cultura intrínseca de la inferioridad”- dice Sònia Linares, cantautora y activista por los derechos de las mujeres.

 

Això és racisme

Com reaccionem davant d’un episodi racista o discriminatori? Hi intervenim o ens quedem callats?

SOS Racisme ha volgut avaluar el nostre comportament davant d’una situació d’aquesta mena. Ha simulat una actitut racista i ha gravat amb càmara oculta la reacció dels ciutadans.

Segons ens explica la Jose Peñín, de SOS Racisme, han constatat el que ja sabien, que hi ha racisme a la nostra societat, comportaments molt arrelats, que els mateixos racistes no reconeixen.

Però han constatat també la reacció positiva de moltes persones que no toleren aquests comportaments i no callen davant del racisme.

 

¿Cómo reaccionamos ante un episodio racista o discriminatorio?  ¿Intervenimos o nos quedamos callados? 

SOS Racismo ha querido evaluar nuestro comportamiento ante una situación de este tipo. Ha simulado una actitud racista y ha grabado con cámara oculta la reacción de los ciudadanos. 

Según nos explica Jose Peñín, de SOS Racismo, han constatado lo que ya sabían, que hay racismo en nuestra sociedad, comportamientos muy arraigados, que los mismos racistas no reconocen.

Pero han constatado también la reacción positiva de muchas personas que no toleran estos comportamientos y no callan ante el racismo.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-feminisme/3932420/

 

 

 

 

 

Olga Rodríguez    8.mar.2017 10:37    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios