« La revolució gitana | Portada del Blog | »

La revolució de les emocions

    jueves 20.abr.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

És possible un món sense dolor? Què indica el dolor?  I, sobre tot, té cura el dolor crònic?  El neuròleg Jordi Montero ha dedicat més de 40 anys al tractament de persones que pateixen dolor. I ens dona “permís per queixar-nos”. El Doctor Montero assegura que el dolor és un invent meravellós: “No és possible un món sense dolor, al menys el món que nosaltres coneixem. Els animals necessitem el dolor agut per defensar-nos del mal. És una alarma que ens avisa del perill. És impossible sobreviure si no notes la sensació de dany. Sense dolor, la vida no s’hauria desenvolupat”

Queda clar que el dolor agut és imprescindible per sobreviure, però què passa amb el dolor crònic? El doctor respon: “El dolor agut es pot tractar, som molt afortunats perquè tenim fàrmacs que redueixen el dolor. Però al dolor crònic, el que fa més de sis mesos que dura, els fàrmacs no li fan res o ben poca cosa. Si el tractem com si fós dolor agut, estem intoxicant els malalts. No tenim una cura i no els podem enredar. Hem d’entendre què els passa, conèixer l’origen del dolor crònic. El podem observar, amb proves de tomografia podem veure la funció cerebral, però encara ens falta molt”.

En reflexiona Jordi Montero al seu llibre “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El malalt té tot el dret a queixar-se –diu el doctor-. El dolor és una experiència que entra directament al mig de les emocions. L’hem donat molta importància al raonament, però ens governen les emocions, no la raó. Votes per emocions, t’enamores per emocions, tries el menú de la carta per emocions… Hem d’indagar sobre les emocions”.

I si som pura emoció, la millor medicina potser no la trobem a la farmàcia: “El que necessita el pacient és que l’acompanyin, que l’escoltin, que li dediquin temps, que el toquin: relació humana, aquest és el paper dels metges. El temps d’un metge dedicat a un pacient no té preu. Al costat d’una Medicina d’alt nivel científic i tècnic, ha d’haver-hi un humanisme profund. La rendibilitat en la Sanitat està en el benestar de les persones. De vegades ens oblidem de l’essencial i l’essencial està a les emocions”.

El Doctor Jordi Montero és un ferm defensor del contacte humà entre metge i pacient. Les paraules, les mirades, les carícies… també curen.

IMG_20170131_130921[2]

¿Es posible un mundo sin dolor?  ¿Qué indica el dolor? Y, sobre todo, ¿tiene cura el dolor crónico?  El neurólogo Jordi Montero ha dedicado más de 40 años al tratamiento de personas que sufren dolor. Y nos da “permiso para quejarnos”. El Doctor Montero asegura que el dolor es un invento maravilloso: “No es posible un mundo sin dolor, al menos el mundo que nosotros conocemos. Los animales necesitamos el dolor agudo para defendernos del mal. Es una alarma que nos avisa del peligro. Es imposible sobrevivir si no notas la sensación de daño. Sin dolor, la vida no se habría desarrollado”

Queda claro que el dolor agudo es imprescindible para sobrevivir, pero ¿qué pasa con el dolor crónico? El doctor responde: “El dolor agudo se puede tratar, somos muy afortunados porque tenemos fármacos que reducen el dolor. Pero al dolor crónico, el que hace más de seis meses que dura, los fármacos no le hacen nada o muy poca cosa. Si lo tratamos como si fuera dolor agudo, estamos intoxicando a los enfermos. No tenemos una cura y no les podemos engañar. Tenemos que entender qué les pasa, conocer el origen del dolor crónico. Lo podemos observar, con pruebas de tomografía podemos ver la función cerebral, pero todavía nos falta mucho”.

Sobre todo esto reflexiona Jordi Montero en su libro “Permiso para quejarse. Lo que el dolor cuenta de ti”. “El enfermo tiene todo el derecho a quejarse –dice el doctor-. El dolor es una experiencia que entra directamente en medio de las emociones. Le hemos dado mucha importancia al razonamiento, pero nos gobiernan las emociones, no la razón. Votas por emociones, te enamoras por emociones, eliges el menú de la carta por emociones… Tenemos que indagar sobre las emociones”. 

Y si somos pura emoción, la mejor medicina quizás no la encontramos en la farmacia: “Lo que necesita el paciente es que le acompañen, que le escuchen, que le dediquen tiempo, que le toquen: relación humana, éste es el papel de los médicos. El tiempo de un médico dedicado a un paciente no tiene precio. Junto a una Medicina de alto nivel científico y técnico, tiene que haber un humanismo profundo. La rentabilidad en la Sanidad está en el bienestar de las personas. A veces nos olvidamos de lo esencial y lo esencial está en las emociones”. 

El Doctor Jordi Montero es un firme defensor del contacto humano entre médico y paciente. Las palabras, las miradas, las caricias… también curan.

IMG_20170131_130934[1]

Timor Leste

Timor Oriental és un d’aquests països que pocs saben situar al mapa. Si hi indaguem una mica, veiem que és un país “ferit”. Va viure, primer, la colonització de Portugal, al segle XVI. Va aconseguir la independència el 1975, però immediatament va ser envaït per Indonèsia. Finalment, va aconseguir l’autodeterminació i es va convertir en un Estat sobirà l’any 2002. Però encara són visibles les conseqüències de l’ocupació indonèsia, perquè quan van marxar van deixar destrossades les infraestructures, a més de milers de morts.

Timor Leste no va començar de zero, va començar en números negatius. L’any 1999, quan Indonèsia desocupa el país, destrueix el 75-80% de les infraestructures. Podem dir que en 15 dies, el país va retrocedir 40 anys”. Ho explica Juan Manuel Artiles, un missioner claretià que treballa en aquest país on el 40% de la població viu sota el llindar de la pobresa i la meitat és analfabeta.

Els claretians hi tenen una escola infantil i una altra de Formació Professional, on –amb l’ajuda de l’ong Mans Unides-- capaciten els joves per poder sortir endavant. “Quan hi vam arribar, l’any 90, hi havia problemes de subsistència, no tenien ni llavors per a conrear”. Ara, han aconseguit millorar la qüalitat de l’Educació, veritable clau per sortir de la pobresa.

Mapa Timor Leste

 

Timor Oriental es uno de esos países que pocos saben situar en el mapa. Si indagamos un poco, vemos que es un país “herido”. Vivió, primero, la colonización de Portugal, en el siglo XVI. Consiguió la independencia en 1975, pero inmediatamente fue invadido por Indonesia. Finalmente, consiguió la autodeterminación y se convirtió en un Estado soberano en 2002. Pero todavía son visibles las consecuencias de la ocupación indonesia, porque cuando se marcharon dejaron destrozadas las infraestructuras, además de miles de muertos. 
Timor Leste no empezó de cero, empezó en números negativos. En el año 1999, cuando Indonesia desocupa el país, destruye el 75-80% de las infraestructuras. Podemos decir que en 15 días, el país retrocedió 40 años”. Lo explica Juan Manuel Artiles, un misionero claretiano que trabaja en este país donde el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la mitad es analfabeta. 
Los claretianos tienen una escuela infantil y otra de Formación Profesional, donde –con la ayuda de la ong Manos Unidas-- capacitan a los jóvenes para poder salir adelante. “Cuando llegamos, en el 90, había problemas de subsistencia, no tenían ni semillas para cultivar”. Ahora, han conseguido mejorar la calidad de la Educación, verdadera llave para salir de la pobreza.

Pare Artiles - Timor

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-possible-mon-sense-dolor/3971619/

Olga Rodríguez   20.abr.2017 13:10    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios