« Garantir un mínim per viure | Portada del Blog | Sobirania »

Ferida oberta

    viernes 26.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

        Les Primàries del PSOE, amb la victòria aclaparadora de Pedro Sánchez, tanquen la ferida oberta al partit? O la guerra oberta entre els dos principals candidats, el guanyador i la presidenta andalusa Susana Díaz, serà difícil de superar?  Sánchez ha propugnat la unitat, però l’actitut de la perdedora, no felicitant públicament el guanyador i marxant ràpidament de la seu socialista en fer-se públic el resultat, fa pensar que aquesta unitat no serà fácil.
Com ha arribat el Partit Socialista fins aquí?  Quines són les causes de la seva crisi? Ja se sap que la Història és cíclica i que el cicle present és negatiu per a l’esquerra en general, ho acabem de veure a França. Però en el cas d’Espanya, quines són les claus d’aquesta situació?  Ho ha analitzat el periodista Jesús Maraña en un llibre que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”.  Sosté Maraña que la crisi del PSOE “no es redueix a un enfrontament personalitzat entre dos dirigents, una baralla pel lideratge, que n’hi ha, sinó que hi ha d’altres factors que venen de més lluny i que tenen un pés decisiu en tot el que ha estat el procés d’autodestrucció del PSOE”.

    Segons Jesús Maraña, la crisi socialista no va començar l’1 d’octubre del 2016, data de la dimissió sonada de Pedro Sánchez, sinó que es va fragüar molt abans, durant la legislatura de Zapatero per la seva política econòmica, les retallades obligades per Europa: “La primera fractura que es produeix entre una part important de l'electorat del PSOE i el partit –diu Maraña-- cal situar-la al maig del 2010, quan Zapatero pren les mesures d'austeritat a les quals l'obliga la Troika, o que ell se sent obligat a prendre. Però, molt seguit a això, l'harakiri polític de Zapatero es produeix en la successió en la persona de Rubalcaba. A dia d'avui, hi ha molts dirigents socialistes que llavors van rdonar suport a Alfredo Pérez Rubalcaba, que avui reconeixen que aquí es va produir, en lloc de la renovació que necessitava el partit, una espècie de bloqueig o de salt cap a enrere, fins i tot, des del punt de vista generacional. Aquell congrés de Sevilla, en el qual va guanyar Rubalcaba per 22 vots a Carme Chacón, avui es percep com un curtcircuit a la renovació generacional. Aquesta és l'etapa en la qual es produeix la major pèrdua de vots del PSOE. Però aquest és només un dels factors. Cal sumar a això que apareix el moviment de la indignació del 15-M, del qual s'articula políticament Podem.  Al 2008, el PSOE tenia més de 10 milions i mig de vots i avui aquests vots estan partits gairebé per la meitat entre Units Podem i PSOE”. 

Maraña
    Las Primarias del PSOE, con la victoria arrolladora de Pedro Sánchez, ¿cierran la herida abierta en el partido?  ¿O la guerra abierta entre los dos principales candidatos, el ganador y la presidenta andaluza Susana Díaz, será difícil de superar? Sánchez ha propugnado la unidad, pero la actitud de la perdedora, no felicitando públicamente el ganador y marchándose rápidamente de la sede socialista al hacerse público el resultado, hace pensar que esta unidad no será fácil.
¿Cómo ha llegado el Partido Socialista hasta aquí?  ¿Cuáles son las causas de su crisis? Ya se sabe que la Historia es cíclica y que el ciclo presente es negativo para la izquierda en general; lo acabamos de ver en Francia. Pero en el caso de España, ¿cuáles son las claves de esta situación? Lo ha analizado el periodista Jesús Maraña en un libro que acaba de publicar, “Al fondo a la izquierda”. Sostiene Maraña que la crisis del PSOE “no se reduce a un enfrentamiento personalizado entre dos dirigentes, una pelea por el liderazgo, que lo hay, sino que tiene otros factores que vienen de más lejos y que tienen un peso decisivo en todo lo que ha sido el proceso de autodestrucción del PSOE”. 

    Según Jesús Maraña, la crisis del PSOE no empezó el 1 de octubre de 2016, fecha de la dimisión sonada de Pedro Sánchez, sinó que se va fragüó mucho antes, durante la legislatura de Zapatero, por su política económica, los recortes obligados por Europa: “La primera fractura que se produce entre una parte importante del electorado del PSOE y el partido –dice Maraña-- hay que situarla en mayo de 2010, cuando Zapatero toma las medidas de austeridad a las que le obliga la Troika, o que él se siente obligado a tomar. Pero, muy seguido a eso, el harakiri político de Zapatero se produce en la sucesión en la persona de Rubalcaba. A día de hoy, hay muchos dirigentes socialistas que entonces apoyaron a Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy reconocen que ahí se produjo, en lugar de la renovación que necesitaba el partido, una especie de bloqueo o de salto hacia atrás, incluso, desde el punto de vista generacional. Aquel congreso de Sevilla, en el que ganó Rubalcaba miedo 22 votos a Carme Chacón, hoy se percibe como un cortocircuito a la renovación generacional. Ésa se la etapa en la que se produce la mayor pérdida de votos del PSOE. Pero éste se sólo uno de los factores. Hay que sumar a eso que aparece el movimiento de la indignación del 15-M, del que se articula políticamente Podemos. En 2008, el PSOE tenía más de 10 millones y medio de votos y hoy esos votos están partidos case miedo la mitad entre Unidos Podemos y PSOE”. 

Libro MARAÑA

    El pacte entre socialistes i Podemos per formar govern no va ser possible, a banda de per la desconfiança mútua, per les pressions dels poders econòmics i mediàtics. Ciutadans va entrar en escena i la possible unitat de l’esquerra es va trencar. Les bases socialistes no han entès l’abstenció per facilitar la investidura de Mariano Rajoy i no han perdonat el tracte rebut per Pedro Sánchez, el “cop d’Estat” amb les dimissions a l’Executiva. Això explica la seva victòria aclaparadora.
    Tot i això, hi ha el risc que les Primàries no tanquin la crisi oberta al PSOE. Segons Maraña,
“és una possibilitat molt clara, perquè el debat intern ha estat tan aferrissat i ha arribat a uns extrems tan personalitzats i de tanta incompatibilitat manifesta, que és molt difícil arreglar aquest deteriorament. Fins i tot sorgeix el dubte de si no han quedat tan desgastats i tan cremats els perfils dels dos enfrontats, Pedro i Susana, que el PSOE necessiti pensar en un altre tipus de lideratge. Dependrà de la capacitat, l'interès i la generositat que tingui per integrar el guanyador. El més difícil és resoldre aquesta fractura”. 

    I una reflexió final, vàlida per al PSOE i per a tots els partits: “caldria obsessionar-se menys pels lideratges tan personalitzats i tan messiànics, es necessiten més lideratges col·lectius, equips sòlids que transmetin aquesta credibilitat que està en l'origen de la crisi de la política. Reivindicació de la bona política, com crec que cal reivindicar el bon periodisme”.


    El pacto entre socialistas y Podemos para formar gobierno no fue posible, además de por la desconfianza mutua, por las presiones de los poderes económicos y mediáticos. Ciudadanos entró en escena y la posible unidad de la izquierda se rompió. Las bases socialistas no han entendido la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy y no han perdonado el trato recibido por Pedro Sánchez, el “golpe de estado” con las dimisiones en la Ejecutiva. Esto explica su victoria aplastante. 

    Aún así, existe el riesgo de que las Primarias no cierren la crisis abierta en el PSOE. Según Maraña, “es una posibilidad muy clara, porque el debate interno ha sido tan enconado y ha llegado a unos extremos tan personalizados y de tanta incompatibilidad manifiesta, que es muy difícil arreglar ese deterioro. Incluso surge la duda de si no han quedado tan desgastados y tan quemados los perfiles de los dos enfrentados, Pedro y Susana, que el PSOE necesite pensar en otro tipo de liderazgo. Dependerá de la capacidad, el interés y la generosidad que tenga para integrar el ganador. Lo más difícil es resolver esa fractura”. 

    Y una reflexión final, válida para el PSOE y para todos los partidos: “habría que obsesionarse menos por los liderazgos tan personalizados y tan mesiánicos, se necesitan más liderazgos colectivos, equipos sólidos que transmitan esa credibilidad que está en el origen de la crisis de la política. Reivindicación de la buena política, como creo que hay que reivindicar el buen periodismo”.

Sensellarisme

    Almenys 1.301 persones, comptabilitzades, dormen cada dia al carrer a ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Badalona. Són més, però estan sense comptar.  Només a la capital catalana, segons l’últim recompte fet fa uns dies, hi ha 1.026 persones sense llar que dormen al ras. És un 62% més que abans de la crisi. I hi hem de sumar les  dues mil persones que passen la nit en albergs municipals o d’entitats socials, i 400 més que viuen en assentaments irregulars.
    Dades del recompte efectuat per voluntaris, a iniciativa de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, la nit del 17 al 18 de maig. Una foto fixa, que es repeteix cada nit.  La Fundació Arrels busca voluntaris per fer el segon Cens de persones sense llar a Barcelona, els dies 6,7 i 8 de juny.  Es tracta d’obtenir informació més detallada sobre la situació i les necessitats de les persones sense sostre.

    Al menos 1.301 personas, contabilizadas, duermen cada día en la calle en ciudades como Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Badalona. Son más, pero están sin contar.  Sólo en la capital catalana, según el último recuento hecho hace unos días, hay 1.026 personas sin hogar que duermen al raso. Es un 62% más que antes de la crisis. Y aún tenemos que sumar las dos mil personas que pasan la noche en albergues municipales o de entidades sociales, y 400 más que viven en asentamientos irregulares. 
    Datos del recuento efectuado por voluntarios, a iniciativa de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar, la noche del 17 al 18 de mayo. Una foto fija, que se repite cada noche.  La Fundación Arrels busca voluntarios para hacer el segundo Censo de personas sin hogar en Barcelona, los días 6,7 y 8 de junio. Se trata de obtener información más detallada sobre la situación y las necesidades de las personas sin techo.

Volem acollir

    Tres mesos després de la multitudinària manifestació de Barcelona a favor de l'acollida de refugiats i del concert del Palau Sant Jordi, actes centrals de la campanya #VolemAcollir, res no ha canviat, segons denuncia "Casa nostra, casa vostra".
Rubén Wagensberg, coordinador de la campanya, es lamenta que tot continúa igual, no s’han complert les promeses i els refugiats continuen sense arribar. I per als que ja hi són, Wagensberg reivindica “millorar i dignificar la seva vida”, així com “sensibilització i lluita contra el racisme”.
Per al coordinador de “Casa nostra, casa vostra”, les sancions anunciades per la UE per als països que no compleixin el compromís d’acollida “haurien d’haver arribat fa molt de temps perquè el termini està a punt de caducar, el 26 de setembre, i en el cas de l’Estat espanyol, només ha acollit un 7%”.

    Tres meses después de la multitudinaria manifestación de Barcelona a favor de la acogida de refugiados y del concierto del Palau Sant Jordi, actos centrales de la campaña #VolemAcollir, nada ha cambiado, según denuncia "Casa nostra, casa vostra". 
Rubén Wagensberg, coordinador de la campaña, se lamenta de que todo continúe igual, no se han cumplido las promesas y los refugiados continúan sin llegar. Y para los que ya están, Wagensberg reivindica “mejorar y dignificar su vida”, así como “sensibilización y lucha contra el racismo”.
Para el coordinador de “Casa nostra, casa vostra”, las sanciones anunciadas por la UE para los países que no cumplan el compromiso de acogida “tendrían que haber llegado hace mucho tiempo porque el plazo está a punto de caducar, el 26 de septiembre, y en el caso del Estado español, sólo ha acogido un 7%”. 

Ciberseguridad    El recent ciberatac ens ha fet qüestionar-nos la ciberseguretat: estem prou segurs en les nostres telecomunicacions o es poden tornar a repetir atacs semblants?  Helena Rifà, directora del Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de les universitats Oberta de Catalunya, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili,  ens diu que sí, que pot tornar a passar. “És evident que no tothom té els ordinadors actualitzats, ni els particulars ni les empreses, i els delinquents poden aprofitar aquests forats de seguretat. Tots hem de ser conscients de la importancia de tenir els sistemes ben actualitzats i seguir unes mínimes regles de seguretat perquè aquestes coses no passin. Falta molta consciència. Per garantir la seguretat dles sistemes informàtics, hem de dedicar molts esforços”. Es calcula que caldria incorporar dos milions d’experts en ciberseguretat per tal de poder fer front en aquesta mena de reptes. 

    El reciente ciberataque nos ha hecho cuestionarnos la ciberseguridad:  ¿estamos seguros en nuestras telecomunicaciones o se pueden volver a repetir ataques parecidos?  Helena Rifà, directora del Máster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las universidades Oberta de Catalunya, Autònoma de Barcelona y Rovira i Virgili de Tarragona, nos dice que sí, que puede volver a pasar. “Es evidente que no todo el mundo tiene los ordenadores actualizados, ni los particulares ni las empresas, y los delinquentes pueden aprovechar estos agujeros de seguridad. Todos tenemos que ser conscientes de la importancia de tener los sistemas muy actualizados y seguir unas mínimas reglas de seguridad para que estas cosas no pasen. Falta mucha conciencia. Para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos, tenemos que dedicar muchos esfuerzos”. Se calcula que habría que incorporar dos millones de expertos en ciberseguridad para poder hacer frente a este tipo de retos. 

Helena rifa

    Tres quartes parts de tot el que mengem depèn dels insectes polinitzadors, com les abelles. Però el 40% són en perill d'extinció. Els plaguicides estan acabant amb les abelles. I diuen els experts que, si elles desapareixen, els humans hi anirem al darrera.  Luis Ferreirim, portaveu de Greenpeace, que abandera la campanya SOS abelles, ens recorda que “les abelles i altres pol.linitzadors fan una funció vital per al planeta i el seu equilibri ecològic. Els ecosistemes i la nostra alimentació serien molt diferents sense aquests petits animals. Per tant, cal protegir-los, però l’agricultura industrial i l’ús massiu de plaguicides fan que algunes d’aquestes espècies tan fascinants estiguin en perill d’extinció”.
    Per això, Greenpeace està fent una campanya de conscienciació i recollida de signatures a favor de la protecció de les abelles. Fa uns dies, va lliurar al Ministeri d’Agricultura 400 mil signatures, tot coincidint amb el debat que s’havia de fer a Brussel.les per prohibir tres dels insecticides més perjudicials per a les abelles. Però segons Ferreirim, “el procés va molt lent, portem molts anys denunciant aquest problema, però encara està en procés de discusió i trigarà en posar-se sobre la taula la proposta formal de votació. Cal continuar fent pressió per protegir les abelles”.

    Tres cuartas partes de todo lo que comemos depende de los insectos polinizadores, como las abejas. Pero el 40% están en peligro de extinción. Los plaguicidas están acabando con las abejas. Y dicen los expertos que, si ellas desaparecen, los humanos iremos detrás.  Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace, que abandera la campaña SOS abejas, nos recuerda que “las abejas y otros polinizadores hacen una función vital para el planeta y su equilibrio ecológico. Los ecosistemas y nuestra alimentación serían muy diferentes sin estos pequeños animales. Por lo tanto, hay que protegerlos, pero la agricultura industrial y el uso masivo de plaguicidas hacen que algunas de estas especies tan fascinantes estén en peligro de extinción”. 
    Por eso, Greenpeace está haciendo una campaña de concienciación y recogida de firmas a favor de la protección de las abejas. Hace unos días, entregó al Ministerio de Agricultura 400 mil firmas, coincidiendo con el debate que se tenía que hacer en Bruselas para prohibir tres de los insecticidas más perjudiciales para las abejas. Pero según Ferreirim, “el proceso va muy lento, llevamos muchos años denunciando este problema, pero todavía está en proceso de discusión y tardará en ponerse sobre la mesa la propuesta formal de votación. Hay que continuar haciendo presión para proteger a las abejas”.

Abeja

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-crisi-del-psoe/4026438/

 

 

Olga Rodríguez   26.may.2017 13:06    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios