« | Portada del Blog | França frena, Europa respira »

Reptes i estratègies sindicals

    jueves 4.may.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Com serà el món del treball en els pròxims anys? Anem a un món on treballin les màquines, els robots? I què passarà amb els treballadors? Viurem un somni …. o un malson? Serem una societat ociosa, no alienada pel treball? I com es pagarà? Amb una Renda Bàsica Universal? O això serà un “campi qui pugui”, amb desigualtats cada cop més insalvables i concentració de la riquesa en poques mans?

Amb motiu del Primer de Maig, hem reflexionat sobre el món del Treball amb els secretaris generals a Catalunya dels dos sindicats majoritaris: Camil Ros, de la UGT, i Javier Pacheco, de CCOO, que tot just s’acaba d’estrenar en el càrrec. Pacheco reivindica “el que és nostre”, tot el que s’ha perdut durant la crisi. No pot ser –diu Ros—que si estem sortint de la crisi, no millori l’ocupació i no pugin els sous. “Els salaris han baixat vuit mil milions respecte al 2007 i aquests milions estan a l’altre costat, en els beneficis empresarials. L’atur creix, es destrueixen llocs de treball, creix la precarietat, tenim treballadors pobres i cronificació de la pobresa. La sortida de la crisi només està sent per als sectors empresarials, no per a la gent treballadora. S’ens acaba la paciència”.

Per això, el missatge en aquest Primer de Maig ha estat que cal mobilitzar-se tots junts. “Espero que hi hagi un canvi d’orientació de les polítiques --diu Camil Ros--, que la gent recuperi la capacitat adquisitiva, que es dignifiqui la seva vida amb contractació estable i una mínima protecció social per no deixar ningú de banda. Volem un acord amb els empresaris i modificar el sistema de Pensions, per acabar amb la injustícia de l’última reforma del PP i per no cronificar la pobresa de les persones grans. Si no hi ha un canvi d’orientació, ha d’haver-hi una resposta social. Hem de passar a l’ofensiva”.

P1040289

¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años? V ¿amos a un mundo donde trabajen las máquinas, los robots? Y  ¿que pasará con los trabajadores?  ¿Viviremos un sueño …. o una pesadilla?  ¿Seremos una sociedad ociosa, no alienada por el trabajo?  Y ¿cómo se pagará?  ¿Con una Renta Básica Universal?  ¿O esto será un “escápese quien pueda”, con desigualdades cada vez más insalvables y concentración de la riqueza en pocas manos?

Con motivo del Primero de Mayo, hemos reflexionado sobre el mundo del Trabajo con los secretarios generales en Catalunya de los dos sindicatos mayoritarios: Camil Ros, de la UGT, y Javier Pacheco, de CCOO, que acaba de estrenarse en el cargo. Pacheco reivindica “lo que es nuestro”, todo lo que se ha perdido durante la crisis. No puede ser –dice Ros—que si estamos saliendo de la crisis, no mejore la ocupación y no suban los sueldos. “Los salarios han bajado ocho mil millones respecto al 2007 y estos millones están al otro lado, en los beneficios empresariales. El paro crece, se destruyen puestos de trabajo, crece la precariedad, tenemos trabajadores pobres y cronificación de la pobreza. La salida de la crisis sólo está siendo para los sectores empresariales, no para la gente trabajadora. Se nos acaba la paciencia”. 

Por eso, el mensaje en este Primero de Mayo ha sido que hay que movilizarse todos juntos. “Espero que haya un cambio de orientación de las políticas  --dice Camil Ros--, que la gente recupere la capacidad adquisitiva, que se dignifique su vida con contratación estable y una mínima protección social para no dejar a nadie en el camino. Queremos un acuerdo con los empresarios y modificar el sistema de Pensiones, para acabar con la injusticia de la última reforma del PP y para no cronificar la pobreza de las personas mayores. Si no hay un cambio de orientación, tiene que haber una respuesta social. Tenemos que pasar a la ofensiva”.

  1 maig

Els sindicats no descarten mobilitzacions per reclamar no només millores salarials i laborals, sinó incidir en un nou model social. “Ens cal un model de societat diferent –afirma Camil Ros— i el sindicalisme ha de fer també aquesta funció ideològica”. Els sindicats --afegeix Pacheco-- no estem només per negociar –com alguns voldrien, i poc— salaris i calendaris laborals. Nosaltres som agents polítics, defensem els interessos de la majoria de la societat. Volem un canvi de model, democratitzar l’economia”.

Per aconseguir aquest canvi, els sindicats insisteixen en la necessitat de mobilitzar-se, “que la gent sigui conscient que sola no fa res, que es necessita organitzar, que necessita fer força. Estem a punt –afirma el líder de la UGT-- d’aconseguir un acord en la Renda Garantida de Ciutadania amb el Govern de la Generalitat. És gairebé segur que es pugui assolir en les pròximes setmanes. Perquè s’ha produït? Per atzar? No. Per reivindicació, primer, sindical, que ho vam incorporar a l’Estatut d’Autonomia, i després, perquè hi va haver una ILP de moltes entitats de Catalunya recollint firmes i mobilitzant-se. Per tant, es pot aconseguir, és possible. El que no podem fer és afrontar aquests debats amb por i resignació”.

Sobre la por que la revolució de la Robòtica destrueixi més llocs de treball, Camil Ros creu que “no serà tant, si tot es fa be, de forma ordenada. El sindicalisme té un pés i ha d’evitar la destrucció de llocs de treball i la precarització”.

I com afecta el moment polític que vivim a Catalunya? Per al secretari general de CCOO, “hi ha un model d’estructura territorial que s’està esgotant, que l’estan esgotant de manera accelerada per les polítiques concretes que està fent el Partit Popular, de recentralització de les competències. Hi ha una reivindicació clara de major autogovern i sobirania, i també que les polítiques socials prenguin protagonisme per construir un model de societat més cohesionat. Si és independent o no, a nosaltres no ens toca. Sigui o no independent el país, l’endemà tindrem els mateixos problemes , perquè les nostres contraparts normalment tenen la voluntat d’acumular capital, de no repartir-lo amb els treballadors, i aquesta realitat no canviarà. Per tant, continuarà sent útil organitzar-se  per dignificar les nostres condicions de vida, i això ho representa el moviment sindical. No cal inventar-se res”.

 

P1040291


Los sindicatos no descartan movilizaciones para reclamar no sólo mejoras salariales y laborales, sino incidir en un nuevo modelo social. “Nos hace falta un modelo de sociedad diferente –afirma Camil Ros— y el sindicalismo tiene que hacer también esta función ideológica”. “Los sindicatos --añade Pacheco-- no estamos sólo para negociar –como algunos querrían, y poco— salarios y calendarios laborales. Nosotros somos agentes políticos, defendemos los intereses de la mayoría de la sociedad. Queremos un cambio de modelo, democratizar la economía”. 

Para conseguir este cambio, los sindicatos insisten en la necesidad de movilizarse, “que la gente sea consciente de que sola no hace nada, que necesita organizarse, que necesita hacer fuerza. Estamos a punto –afirma el líder de la UGT-- de conseguir un acuerdo en la Renta Garantizada de Ciudadanía con el Gobierno de la Generalitat. Es casi seguro que se pueda lograr en las próximas semanas. ¿Por qué se ha producido?  ¿Por azar? No. Por reivindicación, primero, sindical, que lo incorporamos en el Estatuto de Autonomía, y después, porque hubo una ILP de muchas entidades de Catalunya recogiendo firmas y movilizándose. Por lo tanto, se puede conseguir, es posible. Lo que no podemos hacer es afrontar estos debates con miedo y resignación”. 
 

Sobre el riesgo de que la revolución de la Robótica destruya más puestos de trabajo, Camil Ros cree que “ya será menos, si todo se hace bien, de forma ordenada. El sindicalismo tiene un peso y tiene que evitar la destrucción de puestos de trabajo y la precarización”. 
Y  ¿cómo afecta el momento político que vivimos en Catalunya? Para el secretario general de CCOO, “hay un modelo de estructura territorial que se está agotando, que lo están agotando de manera acelerada por las políticas concretas que está haciendo el Partido Popular, de recentralización de las competencias. Hay una reivindicación clara de mayor autogobierno y soberanía, y también que las políticas sociales tomen protagonismo para construir un modelo de sociedad más cohesionado. Si es independiente o no, a nosotros no nos toca. Sea o no independiente el país, el día siguiente tendremos los mismos problemas, porque nuestras contrapartes normalmente tienen la voluntad de acumular capital, de no repartirlo con los trabajadores, y esta realidad no cambiará. Por lo tanto, continuará siendo útil organizarse para dignificar nuestras condiciones de vida, y esto lo representa el movimiento sindical. No hay que inventarse nada”. 

 

  4 anys de Rana Plaza:

  Rana-Plaza

 

4 anys després de l'esfondrament dels tallers de confecció de Rana Plaza, a Bangladesh, on van morir més de 1.100 persones, i unes 2.500 van quedar ferides, entre les quals molts nens, la Campanya Roba Neta denuncia que les coses no han canviat. La situació dels treballadors --que cusen per a marques de Moda de tot el món, també españoles-- continuen sent molt precàries, fins i tot d'explotació; també explotació infantil. Per això, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució a favor de més control de les empreses i una major protecció dels Drets Humans en la indústria tèxtil.

L’encarregada de defensar la iniciativa ha estat una eurodiputada espanyola, Lola Sánchez, de Podemos, que ha compat amb l’assessorament de la campanya “Roba neta”, una campanya internacional que a Espanya coordina l’Eva Kreisler: “Amb aquesta iniciativa --ens diu-- el que s’intenta és unificar normes i, sobre tot, crear un marc legal d’obligat compliment perquè no hi hagi més Rana Plaza i no s’actúi només quan hi hagi tragèdies d’aquest abast, sinó que es previngui i s’obrin les cadenes productives per tal de saber on i com s’està produïnt. Qüestions fonamentals per realment millorar les condicions de treball del sector, amb salaris dignes, no de pobresa, i posar en un lloc central drets habilitants, com l’organització en sindicats, sense ser acomiadats o empresonats”.

 

4 años después del derrumbamiento de los talleres de confección de Rana Plaza, en Bangladesh, donde murieron más de 1.100 personas, y unas 2.500 quedaron heridas, entre las cuales muchos niños, la Campaña Roba Limpia denuncia que las cosas no han cambiado. La situación de los trabajadores --que cosen para marcas de Moda de todo el mundo, también españolas-- continúan siendo muy precarias, incluso de explotación; también explotación infantil.
Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución a favor de más control de las empresas y una mayor protección de los Derechos Humanos en la industria textil. 

La encargada de defender la iniciativa ha sido una eurodiputada española, Lola Sánchez, de Podemos, que ha contado con el asesoramiento de la campaña “Ropa limpia”, una campaña internacional que en España coordina Eva Kreisler: “Con esta iniciativa --nos dice-- lo que se intenta es unificar normas y, sobre todo, crear un marco legal de obligado cumplimiento para que no haya más Rana Plaza y no se actúe sólo cuando haya tragedias de este alcance, sino que se prevenga y se abren las cadenas productivas para saber donde y cómo se está produciendo. Cuestiones fundamentales para realmente mejorar las condiciones de trabajo del sector, con salarios dignos, no de pobreza, y poner en un lugar central derechos habilitantes, como la organización en sindicatos, sin ser despedidos o encarcelados”.

 

Accions contra l'incompliment de l'acollida de refugiats:

La Plataforma Stop Mare Mortum inicia accions legals contra l’Estat per incomplir les quotes d’arribada de refugiats. La plataforma recorda que Espanya hauria d’haver acollit des del setembre del 2015 un total de 19.500 refugiats, segons els acords presos amb la Unió Europea, però no han arribat ni un 5% del total. Per aquesta raó, s’inicia aquest procediment legal, inèdit fins ara a tot Europa.

Stop Mare Mortum reclama al president del Govern que compleixi la directriu de la UE i destini recursos a l’acollida de refugiats. Si no ho fa, d’aquí tres mesos presentarà una demanda contra el Govern i anirà fins al Tribunal Suprem. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Govern espanyol de no tenir voluntat política per solucionar la crisi dels refugiats: “Pensem que Espanya exporta el seu model d’Europa fortalesa, de murs, de concertines, de molts mecanismes per no reconèixer el dret d’asil, i l’incompliment del programa de reubicació és un pas més en la seva política”.

 

La Plataforma Stop Madre Mortum inicia acciones legales contra el Estado por incumplir las cuotas de llegada de refugiados. La plataforma recuerda que España tendría que haber acogido desde septiembre de 2015 un total de 19.500 refugiados, según los acuerdos con la Unión Europea, pero no han llegado ni un 5% del total. Por esta razón, se inicia este procedimiento legal, inédito hasta ahora en toda Europa. 

Stop Madre Mortum reclama al presidente del Gobierno que cumpla la directriz de la UE y destine recursos a la acogida de refugiados. Si no lo hace, de aquí a tres meses presentará una demanda contra el Gobierno e irá hasta el Tribunal Supremo. Sonia Ros, de la plataforma, acusa el Gobierno español de no tener voluntad política para solucionar la crisis de los refugiados: “Pensemos que España exporta su modelo de Europa fortaleza, de muros, de concertinas, de muchos mecanismos para no reconocer el derecho de asilo, y el incumplimiento del programa de reubicación es un paso más en su política”. 


Rapf_stopmm_ruedaprensa_84

 

 

El Síndic respon:

Amb l’Adjunt General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analitzem la Llei contra l’Homofòbia, aprovada fa dos anys al Parlament per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals: el col.lectiu LGTBI. Des de la Sindicatura, troben una mancança a la llei: “encara no s’ha aprovat el reglament que havia de desenvolupar-la en un termini de sis mesos. També trobem a faltar un règim sancionador”.

Salut i Educació són els dos àmbits on més queixes ha rebut el Síndic de Greuges. Pel que fa a la Sanitat, el col.lectiu transgènere planteja les dificultats per accedir a l’operació de canvi de sexe. “Estem a punt d’emertre una resolució sobre aquest tema --diu Saura--. Veiem que hi ha un model, el del CAP Manso, molt fet a mida de les necessitats de la persona, sense criminalitzar-la, sense considerar que estaà patint una patologia. Mentre que el Clínic, l’hospital de referència, té encara una visió molt psiquiàtrica de la transexualitat. Cal un canvi de mentalitat. La llista d’espera és greu, perquè s’ha donat el cas d’una persona que, després d’esperar 6 anys per a l’operació, li van respondre que havia superat l’edat. Gràcies a la intervenció del Síndic, va ser operada”.

Una altra queixa recurrent ha estat pels impediments a dones lesbianes per accedir a tècniques de reproducció assistida. “Era un sistema molt pensat per a les parelles heterosexuals, però ja s’ha corregit, ja no hi ha criteris discriminatoris”. També s’ha millorat en el camp de l’Educació: “el Departament ha emés directrius molt clares, per tal d’identificar les criatures pel sexe sentit. I tant el Departament com les escoles tenen clar que és intolerable el bullyng, però no sempre hi ha prevenció o no sempre la intervenció és l’adecuada”.

Un altre aspecte sobre el que para atenció el Síndic de Greuges és en la perspectiva de l’envelliment: “és un dels àmbits on tenim menys queixes –asenyala Jaume Saura-- però ens sembla que es un col.lectiu una mica oblidat. La gent gran LGTBI,que ha patit discriminació des de l’època del franquisme, no ens costa que a les residències geriàtriques estigui normalitzat el tema de la transexualitat o les parelles del mateix sexe. A titol preventiu, alertem que en aquest col.lectiu no se’l pot oblidar”.

Con el Adjunto General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analizamos la Ley contra la Homofobia, aprobada hace dos años en el Parlament para defender los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales: el colectivo LGTBI. Desde la Sindicatura, encuentran una carencia en la ley: “todavía no se ha aprobado el reglamento que tenía que desarrollarla en un plazo de seis meses. También echamos de menos un régimen sancionador”.

Salud y Educación son los dos ámbitos donde más quejas se han recibido. En cuanto a la Sanidad, el colectivo transgénero plantea las dificultades para acceder a la operación de cambio de sexo. “Estamos a punto de emitir una resolución sobre este tema --dice Saura--. Vemos que hay un modelo, el del CAP de Manso, muy hecho a la medida de las necesidades de la persona, sin criminalizarla, sin considerar que està sufriendo una patología. Mientras que el Clínico, el hospital de referencia, tiene todavía una visión muy psiquiátrica de la transexualitat. Hace falta un cambio de mentalidad. La lista de espera es grave, porque se ha dado el caso de una persona que, después de esperar 6 años para la operación, le respondieron que había superado la edad. Gracias a la intervención del Síndic, fue operada”. 

Otra queja recurrente ha sido por los impedimentos a mujeres lesbianas para acceder a técnicas de reproducción asistida. “Era un sistema muy pensado para las parejas heterosexuales, pero ya se ha corregido, ya no hay criterios discriminatorios”.  También se ha mejorado en el campo de la Educación: “la Conselleria ha emitido directrices muy claras, para identificar a las criaturas por el sexo sentido. Y tanto el Departament como las escuelas tienen claro que es intolerable el bullyng, pero no siempre hay prevención o no siempre la intervención es la adecuada”.

Otro aspecto sobre el que pone atención el Síndic de Greuges es en la perspectiva del envejecimiento: “es uno de los ámbitos donde tenemos menos quejas –señala Jaume Saura-- pero nos parece que es un colectivo un poco olvidado. Las personas mayores LGTBI, que han sufrido discriminación desde la época del franquismo, no nos consta que en las residencias geriátricas esté normalizado el tema de la transexualitat o las parejas del mismo sexo. A título preventivo, alertamos que a este colectivo no se le puede olvidar”.

IMG_20161125_113128[2]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-reptes-estrategies-sindicals-segle-xxi/3998452/

 

Olga Rodríguez    4.may.2017 12:46    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios