« Sobirania | Portada del Blog | Crisi invisible »

Un altre cementiri silenciós

    martes 6.jun.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

De la mateixa manera que la Mar Mediterrània s’ha convertit en una enorme tomba per a milers de persones  que, desesperades, fugen cap a Europa buscant un futur, hi ha una altre “cementiri silenciós” a l’interior de l’Àfrica, el continent on es registren més desplaçaments forçats de persones: el desert és un altre enorme “mar”, de sorra, on s’han deixat la vida no sabem quàntes persones…
Tcherno Hamadou Boulama és un activista pels drets humans i periodista, responsable d’una emisora de ràdio i d’una organització que treballa per la defensa dels drets de les persones migrades a Níger. Un dels països més pobres d’Àfrica i del món,  tot i ser ric en recursos, sobre tot minerals, que exploten des de fora. Això, unit a les sequeres constants, és responsable de la fam al país.
Tcherno, convidat a Barcelona per LaFede.cat, es lamenta que hi ha molts estereotips sobre Àfrica i moltes mentides o mitges veritats. No tothom fuig de la pobresa i no és veritat que tothom vulgui arribar a Europa. La major part dels desplaçaments són a l’interior del continent i el desert s’ha convertit en una altra fossa comuna. “Hem pogut veure com, en efecte, el desert africà és també un cementiri silenciós, que s’empassa els cossos. No es coneix el nombre de víctimes. Volem visibilitzar-ho”.

No podem posar portes al mar, ni al desert, no podem tallar les ànsies de buscar un futur.  Però, cansats de lluitar contra tot, molts desisteixen i decideixen tornar als seus països, un retorn que és encara més difícil que la sortida. Molts migrants queden bloquejats, sense poder avançar ni retrocedir. “El problema és que no es respecten els drets humans. Alguns “passadors” o transportistes abandonen la gent a la ruta, després d’un accident o per por a ser enxampats per la Policia. Hi ha persecució dels migrants, que han de fer continus pagaments per continuar el viatge, i es troben entre dos focs. Els migrants coneixen els riscos, però emprenen igualment el viatge. També moltes dones i infants, per la situació que viuen als seus llocs d’origen.”

I si la Unió Europea ha delegat a països com Turquia la tasca de vigilància de les seves fronteres,  també països com Níger s’han convertit en una nova frontera de l’Europa fortalesa. Li fan la feina bruta, que ningú no hi arribi, a canvi de diners. Uns diners que serveixen per endurir la repressió als migrants, es lamenta Tcherno H. Boulama. “Ara, el Govern vol fer un repatriament forçós dels migrants, i és impossible seguir la ruta cap al nord. Níger i altres països s’han posat sota les ordres de la Unió Europea i li fan de centinel.les, de gendarmes. Europa sap que hi ha coses que no es poden fer i ho ha delegat en altres països perquè ho realitzi”.
Però tot això no atura les sortides, tot el contrari.” Ara mateix, ningú creu que les migracions es puguin aturar – diu el Tcherno--. La Història de la Humanitat és una història de migracions. El sistema capitalista provoca la pobresa, els conflictes i la guerra. El que cal fer és donar els mitjans perquè tothom pugui tenir una vida digna, i no fer la guerra a les persones migrants. La guerra contra els migrants és, en realitat, una guerra contra els pobres”.
 TCHERNO H. BOULAMA
Del mismo modo que elMar Mediterráneo se ha convertido en una enorme tumba para miles de personas que, desesperadas, huyen hacia Europa buscando un futuro, hay otro “cementerio silencioso” en el interior del África, el continente donde se registran más desplazamientos forzosos de personas: el desierto es otro enorme “mar”, de arena, donde se han dejado la vida no sabemos cuántes personas… 
Tcherno Hamadou Boulama es un activista por los derechos humanos y periodista, responsable de una emisora de radio y de una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrades en Níger. Uno de los países más pobres de África y del mundo, a pesar de ser rico en recursos, sobre todo minerales, que explotan desde fuera. Esto, unido a las sequías constantes, es responsable del hambre en el país.
Tcherno, invitado a Barcelona por LaFede.cat, se lamenta de que hay muchos estereotipos sobre África y muchas mentiras o medias verdades. No todo el mundo huye de la pobreza y no es verdad que todo el mundo quiera llegar a Europa. La mayor parte de los desplazamientos son en el interior del continente y el desierto se ha convertido en otra fosa común. “Hemos podido ver cómo, en efecto, el desierto africano es también un cementerio silencioso, que se traga los cuerpos. No se conoce el número de víctimas. Queremos visibilizarlo”.

No podemos poner puertas al mar, ni al desierto,no podemos cortar las ansias de buscar un futuro. Pero, cansados de luchar contra todo, muchos desisten y deciden volver a sus países, un regreso que es todavía más difícil que la salida. Muchos migrantes  se quedan bloqueados, sin poder avanzar ni retroceder. “El problema es que no se respetan los derechos humanos. Algunos “pasadores” o transportistas abandonan a la gente en la ruta, después de un accidente o por miedo a ser pillados por la Policía. Hay persecución de los migrantes, que tienen que hacer continuos pagos para continuar el viaje, y se encuentran entre dos fuegos. Los migrantes conocen los riesgos, pero emprenden igualmente el viaje. También muchas mujeres y niños, por la situación que viven en sus lugares de origen.”

Y si la Unión Europea ha delegado en países como Turquía la tarea de vigilancia de sus fronteras, también países como Níger se han convertido en una nueva frontera de la Europa fortaleza. Le hacen el trabajo sucio, que nadie llegue, a cambio de dinero. Un dinero que sirve para endurecer la represión a los migrantes, se lamenta Tcherno H. Boulama. “Ahora, el Gobierno quiere hacer una repatriación forzosa de los migrantes, y es imposible seguir la ruta hacia el norte. Níger y otros países se han puesto bajo las órdenes de la Unión Europea y le hacen de centinelas, de gendarmes. Europa sabe que hay cosas que no se pueden hacer y lo ha delegado en otros países para que lo realice”.
Pero todo esto no frena las salidas, todo el contrario.” Ahora mismo, nadie cree que las migraciones se puedan parar – dice Tcherno--. La Historia de la Humanidad es una historia de migraciones. El sistema capitalista provoca la pobreza, los conflictos y la guerra. Lo que hay que hacer es dar los medios para que todo el mundo pueda tener una vida digna, y no hacer la guerra a las personas migrantes. La guerra contra los migrantes es, en realidad, una guerra contra los pobres”.
Tcherno Hamadou Boulama

Migracions i Salut Mental:

Com afecta la migració i l’exili a la salut mental? Ho acaben d'analitzar a Barcelona. La presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, la psiquiatra Àngels Vives, ens explica que les persones que ho han d’abandonar tot sovint pateixen “estrés post-traumàtic, per la pèrdua de la casa, del país, de familiars, de relacions, de vincles…, per haver patit maltractament, perill. Tot això és inassumible, inassimilable, i pot aparèixer una expressió d’estrés post-traumàtic. ” Dos col.lectius són especialmente vulnerables: els nens i les dones: “Els nens, tot i que tenen una elevada capacitat de resistir condicions difícils, hi ha situacions en què pateixen aïllament i problemes d’adaptació al nou entorn. I les dones, tant si estan soles com si s’han de fer càrrec de la família, es troben en una situació de major vulnerabilitat que els homes, perquè poden ser abusades o acabar en la prostitució”.

Per tot plegat, aquestes persones requereixen una atenció integral, no només mèdica: “integral vol dir, pensant des de la Salut Mental, que el que un necessita és una casa, és aliment, és higiene, és resposta sanitària, aquestes serien les necessitats bàsiques. I deixar_los anar exercint la seva pròpia capacitat d’autoorganització. No necessiten una mirada paternalista, sinó una mirada fraterna, i suposar_los capacitats que també tenen”.

Una qüestió que s’ha abordat al Congrés de Salut Mental és si quan parlem de crisi dels refugiats, no hauríem de parlar més aviat de crisi de solidaritat, fins i tot d’una crisi de la Humanitat. Segons la Dra. Vives, “el que està en crisi és aquesta capacitat humana de fer-nos càrrec d’aquests fenòmens, que no quedin relegats a la política, les entitats i les institucions. També naufraga i està en risc la nostra capacitat de solidaritat, la nostra humanitat. Perquè si som capaços de veure, mentre sopem, com naufraguen les barques i ens ho anem empassant, sense capacitat de resposta, això també ens emmalalteix a nosaltres”.

Angelsvives-300x252

¿Cómo afecta la migración y el exilio a la salud mental? Lo han analizado en Barcelona, en el sexto Congreso de Salud Mental. Su presidenta, la psiquiatra Àngels Vives, nos explica que las personas que lo tienen que abandonar todo a menudo sufren “estrés post-traumático, por la pérdida de la casa, del país, de familiares, de relaciones, de vínculos…, por haber sufrido maltrato, peligro. Todo esto es inasumible, inasimilable, y puede aparecer una expresión de estrés post-traumático.” Dos colectivos son especialmente vulnerables: los niños y las mujeres: “Los niños, a pesar de que tienen una elevada capacidad de resistir condiciones difíciles, hay situaciones en que sufren aislamiento y problemas de adaptación al nuevo entorno. Y las mujeres, tanto si están solas cómo si se tienen que hacer cargo de la familia, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que los hombres, porque pueden ser abusadas o acabar en la prostitución”. 

Por todo ello, estas personas requieren una atención integral, no sólo médica: “integral quiere decir, pensando desde la Salud Mental, que lo que uno necesita es una casa, es alimento, es higiene, es respuesta sanitaria, éstas serían las necesidades básicas. Y dejarles ir ejerciendo su propia capacidad de autoorganización. No necesitan una mirada paternalista, sino una mirada fraterna, y suponerles capacidades que también tienen”. 

Una cuestión que se ha abordado en el Congreso de Salud Mental es si cuando hablamos de crisis de los refugiados, no tendríamos que hablar más bien de crisis de solidaridad, incluso de una crisis de la Humanidad. Según la Dra. Vives, “lo que está en crisis es la capacidad humana de hacernos cargo de estos fenómenos, que no queden relegados a la política, las entidades y las instituciones. También naufraga y está en riesgo nuestra capacidad de solidaridad, nuestra humanidad. Porque si somos capaces de ver, mientras cenamos, cómo naufragan las barcas y nos lo vamos tragando, sin capacidad de respuesta, esto también nos enferma a nosotros”.

 

Taxistas

Economia col.laborativa:

Els taxistes s’han posat en peu de guerra contra plataformes com Uber o Cabify, a les que acusen de fer-los una competència deslleial. Això pel que fa a la contractació de vehicles amb conductor. En un altre àmbit, el dels allotjaments turístics, a la diana es troben AirBnb i altres plataformes. Els defensors diuen que els temps canvien, l’economia també, i ens hem d’adaptar a altres realitats, a una altra forma d’economia col.laborativa. Els detractors, per la seva banda, denuncien que això no és economia social i cooperativa, sinó una forma més del capitalisme salvatge, disfressat. Qui té raó? És o no economia col.laborativa?

Li hem preguntat a la Mayo Fuster, experta en Economia Social i Pro-comuna, professora a Harvard i a l'Autònoma de Barcelona, i investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya: “Uber i AirBnb no és economia col.laborativa—ens diu--. El que passa és que això no vol dir que altres tipologies de plataformes que sí que ho siguin no puguin ser un bon model per repensar el sector del taxi o de l’habitatge. No hi ha un únic actor que tingui la raó, sinó que és qüestió de trobar l’equilibri, tenint en compte a tothom, per tal que els canvis i transformacions, els models innovadors no perjudiquin a sectors ja operants i que hi hagi una política de transició, sense que es perdin drets del treball i socials”.

Entenem per economia col.laborativa una cooperació entre iguals. Però no ens queda clar que això sigui el que busquen aquestes plataformes, sinó que més aviat la riquesa continúa concentrada en poques mans. O sigui que estem en el capitalisme de sempre. Aleshores, sota l’aparença de cooperativisme s’amaga la mateixa manera d’operar de sempre de les multinacionals? “No la mateixa, sinó que molt pitjor –assegura Mayo Fuster--. La qüestió és que Uber no és una modalitat d’empresa com les que coneixíem fins ara, multinacionals que d’alguna manera respectaven drets laborals, etc, sinó que són molt més agressives. Es desentenen de les condicions laborals de les persones que donen servei a les seves plataformes, es desentenen de pagar taxes als països on operen, són molt opaques, també tenim problemes de corrupció i de portes giratòries. El mateix expresident de la Comissió Europea, Durao Barroso, va anar a treballar a Golden Sachs, que és un dels finançadors d’Uber. O la principal comissària de Política d’Economia Digital, després de deixar el càrrec, va anar a treballar a Uber. Una altra cosa, molt diferent, és que les plataformes digitals són una oportunitat molt bona per innovar en l’organització de la producció econòmica, preservant els drets dels treballadors i tota una sèrie de garanties socials”.

Mayo Fuster és organitzadora d’una trobada que es farà a finals de mes a Barcelona, el fórum Procomuns d’economia col.laborativa, on s’profundirà en totes aquestes qüestions.

Mayo Fuster

 Los taxistas se han puesto en pie de guerra contra plataformas como Uber o Cabify, a las que acusan de hacerles una competencia desleal. Esto en cuanto a la contratación de vehículos con conductor. En otro ámbito, el de los alojamientos turísticos, en la diana se encuentran AirBnb y otras plataformas.
Los defensores dicen que los tiempos cambian, la economía también, y nos tenemos que adaptar a otras realidades, a otra forma de economía colaborativa. Los detractores, por su parte, denuncian que esto no es economía social y cooperativa, sino una forma más del capitalismo salvaje, disfrazado. ¿Quién tiene razón?  ¿Es o no economía colaborativa?

Se lo hemos preguntado a Mayo Fuster, experta en Economía Social y Pro-común, profesora en Harvard y la Autónoma de Barcelona, e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya: “Uber y AirBnb no es economía colaborativa—nos dice--. Lo que pasa es que esto no quiere decir que otras tipologías de plataformas que sí que lo sean no puedan ser un buen modelo para repensar el sector del taxi o de la vivienda. No hay un único actor que tenga la razón, sino que es cuestión de encontrar el equilibrio, teniendo en cuenta a todo el mundo, para que los cambios y transformaciones, los modelos innovadores no perjudiquen a sectores ya operantes y que haya una política de transición, sin que se pierdan derechos del trabajo y sociales”. 

Entendemos por economía colaborativa una cooperación entre iguales. Pero no nos queda claro que esto sea lo que buscan estas plataformas, sino que más bien la riqueza continúa concentrada en pocas manos. O sea que estamos en el capitalismo de siempre. Entonces, bajo la apariencia de cooperativismo ¿se esconde la misma manera de operar de siempre de las multinacionales? “No la misma, sinó mucho peor –asegura Mayo Fuster--. La cuestión es que Uber no es una modalidad de empresa como las que conocíamos hasta ahora, multinacionales que de alguna manera respetaban derechos laborales, etc, sinó que son mucho más agresivas. Se desentienden de las condiciones laborales de las personas que dan servicio a sus plataformas, se desentienden de pagar tasas en los países donde operan, son muy opacas, también tenemos problemas de corrupción y de puertas giratorias. El mismo expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, acabó trabajando en Golden Sachs, que es uno de los financiadores de Uber. O la principal comisaria de Política de Economía Digital, después de dejar el cargo, fue a trabajar a Uber. Otra cosa, muy diferente, es que las plataformas digitales sean una oportunidad muy buena para innovar en la organización de la producción económica, preservando los derechos de los trabajadores y toda una serie de garantías sociales”. 

Mayo Fuster es organizadora de un encuentro que se hará a finales de mes en Barcelona, el fórum Procomuns de economía colaborativa, donde se profundizará en todas estas cuestiones.

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-desert-africa-altre-cementiri-silencios/4045746/

 

Olga Rodríguez    6.jun.2017 15:01    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios