« Obrint fronteres | Portada del Blog | L'èxode rohinya »

Inclusió i convivència

    lunes 11.sep.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Les recents accions terroristes a Barcelona i Cambrils, perpetrades per un grup de joves de Ripoll, ens fan preguntar-nos: com és possible aquest procés de radicalització de joves nascuts o criats aquí? Què els falta, què no els donem perquè puguin ser fàcilment captats pels agents radicalitzadors, com l’imam de Ripoll, mort a l'explosió d'Alcanar, prèvia als atemptats?
Ho hem debatut al primer “Món Possible” de la temporada amb Míriam Hatibi i Mohamed El Amrani, dos joves catalans musulmans, que lamenten el desconeixement que, malauradament, tenim dels altres, i animen a treballar tots plegats per aconseguir l'acostament entre cultures. Per aixo, "l'Educació és clau" --ens diuen--, "l'educació i el treball de base amb tots".
No els agrada parlar d'"integració", sinó més aviat d'"inclusió". I recorden que no hem de confondre "convivència" amb "coexistència" . "Conviure és conèixer l'altre i intentar entendre'l".

 

Hatibi petita

Las recientes acciones terroristas en Barcelona y Cambrils, perpetradas por un grupo de jóvenes de Ripoll, nos hacen preguntarnos: ¿cómo es posible este proceso de radicalización de jóvenes nacidos o criados aquí? ¿Qué les falta, qué no les damos para que puedan ser fácilmente captados por los agentes radicalizadores, como el imán de Ripoll, muerto en la explosión de Alcanar, previa a los atentados? 
Lo hemos debatido en el primer “Món Possible” de la temporada con Míriam Hatibi y Mohamed El Amrani, dos jóvenes catalanes musulmanes, que lamentan el desconocimiento que, desgraciadamente, tenemos de los otros, y animan a trabajar todos juntos para conseguir el acercamiento entre culturas. Para ello, "la Educación es clave" --nos dicen--, "la educación y el trabajo de base con todos". 
No les gusta hablar de "integración", sino mejor de "inclusión". Y recuerdan que no tenemos que confundir "convivencia" con "coexistencia" . "Convivir es conocer al otro e intentar entenderle". 

 

  Mohamed El Amrani

Els musulmans es consideren les primeres víctimes del terrorisme, que poc té a veure amb la Religió, ens recorden la Míriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Battuta, i el Mohamed El Amrani, creador de la Xarxa de Convivencia de Roses. "No volem que ens estigmatitzin".
Dels atemptats recents a casa nostra, hem d'aprendre --diuen-- que cal continuar treballant per la convivència i la inclusió. I afegeixen que hem d'aprendre molt del pare del nen de 3 anys mort a La Rambla, i la seva abraçada a l'imam de la seva població, Rubí.

 

Los musulmanes se consideran las primeras víctimas del terrorismo, que poco tiene que ver con la Religión, nos recuerdan Míriam Hatibi, portavoz de la Fundación Ibn Battuta y Mohamed El Amrani, creador de la Xarxa de Convicència de Roses. "No queremos que nos estigmaticen".  De los atentados recientes, tenemos que aprender --dicen-- que hay que continuar trabajando por la convivencia y la inclusión. Y añaden que tenemos que aprender mucho del padre del niño de 3 años muerto en La Rambla y su abrazo al imán de su población, Rubí.

Abraçada

 

La tesi que la Religió és la causa del terrorisme d'Estat Islàmic ha quedat desfasada, segons l’investigador Javier Lesaca. Aquest expert en terrorisme i autor del llibre "Armas de seducción masiva", sosté que "la variable de la religió ha perdut pés. ISIS és el grup terrorista més seglar de la història". Aquesta secularització del moviment islamista va acompanyada de l'explosió d’una estratègia de comunicació. Els terroristes “porten la batalla al camp digital, fan un salt al núvol". És una autèntica factoria audiovisual, “un holding mediàtic, des d’on es llencen campanyes i es publiquen centenars, fins a 1.300, vídeos propagandístics, amb els quals es busca, d’una banda, sembrar el terror, però també causar fascinació en joves de tot el món i captar-los per a la seva causa, per cometre atemptats”.
Combatre aquestes “armes de seducció massiva”, aquesta ciberguerra, és un dels reptes principals que té ara mateix la comunitat internacional.

 

La tesis de que la Religión es la causa del terrorismo de Estado Islámico ha quedado desfasada, según el investigador Javier Lesaca. Este experto en terrorismo y autor del libro "Armas de seducción masiva", sostiene que "la variable de la religión ha perdido pesoISIS es el grupo terrorista más seglar de la historia". Esta secularización del movimiento islamista va acompañada de la explosión de una estrategia de comunicación. Los terroristas “llevan la batalla al campo digital, hacen un salto a la nube". Es una auténtica factoría audiovisual, “un holding mediático, desde donde se lanzan campañas y se publican centenares, hasta 1.300, videos propagandísticos, con los que se busca, por un lado, sembrar el terror, pero también causar fascinación en jóvenes de todo el mundo y captarlos para su causa, para cometer atentados”. 
Combatir estas “armas de seducción masiva”, esta ciberguerra, es uno de los retos principales que tiene ahora mismo la comunidad internacional.

Javier Lesaca

 

 

Com afecten a la Salut de les persones qüestions externes com el canvi climàtic o  les crisis migratòries, a més de  l'envelliment de la població o els estils de vida de les societats avançades? Ho han debatut, tot plegat, a Barcelona un miler de professionals de la Sanitat de tot el món. Segons Sílvia de San José, presidenta del Comitè científic del Congrés de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, “el canvi climàtic és un problema cada cop més evident, pels canvis de temperatura, que acaben repercutint en la salut, les temperatures extremes, tant de fred com de calor; les inundacions que estem veient a Amèrica i que causen morts o la sequera, que afecta l’agricultura”.

Les diferències socials són un dels grans determinants de la salut. La pobresa acaba sent una malaltia. “La pobresa, clarament, és un factor determinant de malaltia. Productes poc recomanables són molt més baixos de preu que una fruita fresca, un producte fresc, i això fa que persones amb pocs recursos s’atipin de productes manufacturats, poc saludables”. Per això, els professionals de la Salut aplaudeixen mesures com l’impost a les begudes ensucrades: “històricament hem vist que posar taxes, per exemple a l’alcohol i al tabac, és la manera més directa de disminuir el consum”.
Sobre l’alcohol, Sílvia de San José adverteix que no hi ha prou alarma social: “hi ha una acceptació general d’aquest tòxic sistèmic, neuronal, cardíac, hepàtic. Preocupen sobre tot els joves, el cap setmana, perquè són molt més sensibles als seus efectes. Un 30% dels adolescents d’entre 14 i 18 anys reconeixen consumir més de 5 begudes alcohòliques en 2 hores”.

Un altre repte de la societat actual és fer front al fenòmen de l’envelliment de la població i les noves necessitats de Salut. “Cal ofertar una millor atenció a patologies cròniques, que acostumem a tractar només amb fàrmacs, i parar atenció als processos mentals, que generen molta dependència social. Un fenòmen que anirà a més”.

I com ens afecten les migracions? “La globalitzaciò afecta a l’arribada de malalties noves. Pero no hem de criminalitzar els nouvinguts. Més que portar les malalties, hi són més prevalents per la seva vulneració. Són grups d'alt risc, més susceptibles de patir malalties, com ara la Tuberculosi”.

  Silvia de Sanjosé

 

¿Cómo afectan a la Salud de las persones cuestiones externas como el cambio climático o las crisis migratorias, además del envejecimiento de la población o los estilos de vida de las sociedades avanzadas? Lo han debatido en Barcelona un millar de profesionales de la Sanidad de todo el mundo. Según Silvia de San José, presidenta del Comité científico del Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, “el cambio climático es un problema cada vez más evidente, por los cambios de temperatura, que acaban repercutiendo en la salud, las temperaturas extremas, tanto de frío como de calor; las inundaciones que estamos viendo en América y que causan muerte, o la sequía, que afecta a la agricultura”. 

Las diferencias sociales son uno de los grandes determinantes de la salud. La pobreza acaba siendo una enfermedad. “La pobreza, claramente, es un factor determinante de enfermedad. Productos poco recomendables son mucho más bajos de precio que una fruta fresca, un producto fresco, y esto hace que personas con pocos recursos se alimenten de productos manufacturados, poco saludables”. Por eso, los profesionales de la Salud aplauden medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas: “históricamente hemos visto que poner tasas, por ejemplo al alcohol y al tabaco, es la manera más directa de disminuir el consumo”. 
Sobre el alcohol, Silvia de San José advierte que no hay suficiente alarma social: “hay una aceptación general de este tóxico sistémico, neuronal, cardíaco, hepático. Preocupan sobre todo los jóvenes, los fines de semana, porque son mucho más sensibles a sus efectos. Un 30% de los adolescentes de entre 14 y 18 años reconocen consumir más de 5 bebidas alcohólicas en 2 horas”.

Otro reto de la sociedad actual es hacer frente al fenómeno del envejecimiento de la población y las nuevas necesidades de Salud. “Hace falta ofertar una mejor atención a patologías crónicas, que acostumbramos a tratar sólo con fármacos, y prestar atención a los procesos mentales, que generan mucha dependencia social. Un fenómeno que irá a más”. 

Y ¿cómo nos afectan las migraciones? “La globalitzación afecta a la llegada de enfermedades nuevas. Pero no tenemos que criminalizar a los recién llegados. Más que traer las enfermedades, son más prevalentes por su vulneración. Son grupos de alto riesgo, más susceptibles de sufrir enfermedades, como por ejemplo la Tuberculosis”.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-musulmans-contra-terrorisme/4207859/

 

Olga Rodríguez   11.sep.2017 12:43    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios