« El metge de Lampedusa | Portada del Blog | »

En defensa de la democràcia

    lunes 6.nov.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

    La nova presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, i la vice-presidenta de la Taula i nova presidenta d’ECAS, les Entitats Catalanes d’Acció Social, Sònia Fuertes,  s’han marcat el repte de vetllar perquè tots els drets socials ja conquerits no es perdin i posar en marxa tot el que hi ha aturat.
    En un moment de vulneració dels drets socials i de la participació ciutadana, des de la Taula reivindiquen els seus objectius de defensa de la democràcia i d’afavorir la cohesió social. Francina Alsina recorda que la Taula del Tercer Sector forma part de la Taula per la Democràcia i s’han adherit al manifest de condemna als últims atacs de drets, com l’empresonament dels membres del Govern i els líders de l’Assemblea Nacional catalana i Òmnium Cultural. “És un atac a la democràcia” –assegura Alsina—i nosaltres defensem els drets socials i la democràcia”.
    “La cohesió és la nostra feina –remarca la Sònia Fuertes-- i ens preocupa que puguin existir els canals perquè la ciutadania pugui participar i trobi respostes en una línea no repressiva”.

    La nueva presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, y la vice-presidenta de la Taula y nueva presidenta de ECAS, las Entidades Catalanas de Acción Social, Sònia Fuertes, se han marcado el reto de velar para que todos los derechos sociales ya conquistados no se pierdan y poner en marcha todo lo que hay parado. 
    En un momento de vulneración de los derechos sociales y de la participación ciudadana, desde la Taula reivindican sus objetivos de defensa de la democracia y de favorecer la cohesión social. Francina Alsina recuerda que la Taula del Tercer Sector forma parte de la Taula per la Democracia y se han adherido al manifiesto de condena a los últimos ataques de derechos, como el encarcelamiento de los miembros del Gobierno y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. “Es un ataque a la democracia” –asegura Alsina- y nosotros defendemos los derechos sociales y la democracia”. 
    “La cohesión es nuestro trabajo –remarca Sònia Fuertes-- y nos preocupa que puedan existir los canales para que la ciudadanía pueda participar y encuentre respuestas en una línea no represiva”. 

IMG_1376[1]    Sònia Fuertes i Francina Vila, vice-presidenta i presidenta de la Taula del Tercer Sector Social

 

    Però els drets polítics no ens poden fer oblidar els drets socials. Les més de tres mil entitats que conformen la Taula del Tercer Sector paren atenció en les necessitats dels col.lectius més vulnerables, que pateixen en primera persona la pobresa i les desigualtats: pobresa energètica, pobresa infantil, treballadors pobres, famílies monomarentals, feminització de la pobresa...  Per a la nova presidenta d'ECAS, Sònia Fuertes, "l'adjectivació de la pobresa és necessària per donar respostes més acurades a cada fenòmen concret, però la realitat és la POBRESA. I qui mana de veritat: la ciutadania, mitjançant els seus representants polítics, o els poders econòmics?"    

    Pero los derechos políticos no nos pueden hacer olvidar los derechos sociales. Las más de tres mil entidades que conforman la Taula del Tercer Sector dedican su atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables, que sufren en primera persona la pobreza y las desigualdades: pobreza energética, pobreza infantil, trabajadores pobres, familias monomarentales, feminización de la pobreza...  Para la nueva presidenta de ECAS, Sònia Fuertes,  "la adjetivación de la pobreza es necesaria para dar respuestas más adecuadas a cada fenómeno concreto, pero la realidad es la POBREZA. Y quién manda de verdad: ¿la ciudadanía, mediante sus representantes políticos, o los poderes económicos?

 

GRAN RECAPTE ALIMENTS    Calen voluntaris per a El Gran Recapte  dels Bancs dels Aliments, els dies 1 i 2 de desembre.

 

 


     El Síndic respon: 

    Que els ciutadans estan preocupats per la situació política és evident. Ho demostra, per exemple, que ha baixat el nombre de queixes que rep la institució del Síndic de Greuges. Ho corrobora l’Adjunt General al Síndic, Jaume Saura: “Han baixat les queixes de caràcter general. La gent està preocupada pel clima polític. Estem rebent queixes, consultes sobre el tema”.
    Preocupa el tema polític i la preocupació va en augment a mesura que els esdeveniments guanyen intensitat i gravetat. Des del Síndic de Greuges s’ho miren des del punt de vista de com afecta als drets dels ciutadans de Catalunya. Segons Jaume Saura, “veiem en l’aplicació de l’article 155 de la Constitució una possible vulneració de l’article 23 i també de l’article 3 del Protocol Addicional del Conveni Europeu, que són els dos articles que reconeixen el dret de participació política, en la mesura en què els ciutadans van votar un Parlament (a les eleccions de setembre del 2015) i aquest Parlament ha estat disolt i els governants que van ser escollits per aquest Parlament han estat destituits per un procediment no previst a la legislació catalana o espanyola. Des d’aquest punt de vista, la major part de constitucionalistes diuen que l’aplicació que s’ha fet del 155 no està prevista al propi article. Per tant, aquestes actuacions, a banda de la lectura política que tingui, i jurídica, poden suposar una vulneració del dret de participació política dels ciutadans de Catalunya que van participar en aquelles eleccions”. 


    Que los ciudadanos están preocupados por la situación política es evidente. Lo demuestra, por ejemplo, que ha bajado el número de quejas que recibe la institución del Síndic de Greuges. Lo corrobora el Adjunto General al Síndic, Jaume Saura: “Han bajado las quejas de carácter general. La gente está preocupada por el clima político. Estamos recibiendo quejas, consultas sobre el tema”.
    Preocupa el tema político y la preocupación va en aumento a medida que los acontecimientos ganan intensidad y gravedad. Desde el Síndic de Greuges, lo analizan desde el punto de vista de cómo afecta a los derechos de los ciudadanos de Catalunya. Según Jaume Saura, “vemos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución una posible vulneración del artículo 23 y también del artículo 3 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo, que son los dos artículos que reconocen el derecho de participación política, en la medida en que los ciudadanos votaron un Parlamento (en las elecciones de septiembre del 2015) y este Parlamento ha sido disuelto y los gobernantes que fueron escogidos por este Parlamento han sido destituidos por un procedimiento no previsto en la legislación catalana o española. Desde este punto de vista, la mayor parte de constitucionalistas dicen que la aplicación que se ha hecho del 155 no está prevista en el propio artículo. Por lo tanto, estas actuaciones, además de la lectura política que tenga, y jurídica, pueden suponer una vulneración del derecho de participación política de los ciudadanos de Catalunya que participaron en aquellas elecciones”.

Jaume Saura    Jaume Saura, Adjunt General al Síndic de Greuges

 

    Per a l’Adjunt General al Síndic,  la petició de la Fiscalia de 30 anys de presó per Rebel.lia i 15 per Sedició, i la decisió judicial de presó preventiva és “desproporcionat”. Segons Jaume Saura, semblaria que hi ha “una voluntat explícita d’impedir, fins i tot penalment, una ideologia determinada. Això està fora del marc de Drets i del marc constitucional. L’independentisme és una opció política absolutament legítima, com qualsevol altra, que s’ha de poder defensar amb totes les garanties, sempre que es faci dins de l’àmbit constitucional”.

    A més, les mesures adoptades “no resolen el problema de fons, que és l’encaix de Catalunya a l’Estat. És imprescindible un replantejament d’aquest encaix. És inacceptable la regressió en el nivell d’autogovern”.  I les eleccions convocades per al 21 de desembre servirán per solucionar el problema?  “Les eleccions no ho arreglen. El problema de fons continuarà. Cal dialogar”. Una altra qüestió important per a Saura és que els comicis suposin l’aixecament de la suspensió de l’autonomia catalana: “que hi hagi garanties en aquest sentit”.

    Sobre si l’Audiència Nacional és o no competent en aquest cas, l’Adjunt al Síndic opina que “sembla que hi ha un intent, per part de la Fiscalia, de portar el cas a Madrid, potser per evitar manifestacions davant dels tribunals. Hi ha un dret fonamental en joc, que és que les persones han de ser jutjades a la jurisdicció més propera a casa seva, que és on presumptament s’han comés els delictes”.

 

    Para el Adjunto General al Síndic, la petición de la Fiscalía de 30 años de prisión por Rebelión y 15 por Sedición, y la decisión judicial de prisión preventiva es “desproporcionado”. Según Jaume Saura, parecería que hay “una voluntad explícita de impedir, incluso penalmente, una ideología determinada. Esto está fuera del marco de Derechos y del marco constitucional. El independentismo es una opción política absolutamente legítima, como cualquier otra, que se tiene que poder defender con todas las garantías, siempre que se haga dentro del ámbito constitucional”.
    

    Además, las medidas adoptadas “no resuelven el problema de fondo, que es el encaje de Catalunya en el Estado. Es imprescindible un replanteamiento de este encaje. Es inaceptable la regresión en el nivel de autogobierno”.  Y las elecciones convocadas para el 21 de diciembre ¿servirán para solucionar el problema? “Las elecciones no lo arreglan. El problema de fondo continuará. Hay que dialogar”. Otra cuestión importante para Saura es que los comicios supongan el levantamiento de la suspensión de la autonomía catalana: “que haya garantías en este sentido”.

    Sobre si la Audiencia Nacional es o no competente en este caso, el Adjunto al Síndic opina que “parece que hay un intento, por parte de la Fiscalía, de llevar el caso a Madrid, quizás para evitar manifestaciones ante los tribunales. Hay un derecho fundamental en juego, que es que las personas tienen que ser juzgadas en la jurisdicción más cercana a su casa, que es donde presuntamente se han cometido los delitos”.

 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-defensa-democracia-dret-participacio-ciutadana/4285781/

 

Olga Rodríguez    6.nov.2017 13:45    

1 Comentarios

LA CONSPIRACION DE LA BURGUESIA CATALANA:

El nacionalismo es una ideología perversa, causante de múltiples guerras y de crímenes contra la humanidad. Es el enemigo nª 1 de Europa, y de España. El nacionalismo catalán solo tiene un objetivo la destrucción de la sociedad española, la destrucción de las conquistas que los ciudadanos hemos alcanzado. Su argumentación se basa en el sentimiento y en la falsedad. Toda su argumentación se basa en la falsedad su único fin es la destrucción de España, para formar el país catalán (Cataluña, Aragón, valencia, Baleares, el sur de Francia, sus territorios de Italia..). O vence el nacionalismo (el fanatismo, la intolerancia, el extremismo,...)lo que supone la destrucción de España, o vence el Estado Español, ley, la democracia, la justicia, la convivencia,...El nacionalismo catalán ha declarado la guerra al Estado español, utilizaran cualquier método, cualquier argumento para vencer y para destruir el Estado español, la convivencia, la paz, la democracia

La ley y el imperio de la ley, es la base de las sociedades avanzadas.El nacionalismo independentista Catalan no solo ha inflingido la ley española,la ley catalana sino que ha infringido las sentencias de los tribunales.Su accion es mucho mas grave y tendra bastante mas consecuencia que el Golpe de Estado del 23 de febrero.La gestion politica del nacionalismo no solo ha creado alarma social, desasosiego, inquietud y miedo, sino que ha tenido consecuencias economicas, sociales y politicas. Han ido mucho mas lejos que Lluis Companyg. La justicia debe de actuar con todo el peso de la ley, sopena de que los hechos se vuelvan a repetir. No obstante la sociedad española jamas olvidara las afrentas, los desplantes, las injurias,las calumnias,realizadas por el nacionalismo independentista.Estos señores en cualquier pais quedarian incapacitado para la gestion publica, y su deuda con la sociedad es impagadble Deben de cumplir con la justicia, y luego retirarse a la vida privada. En la vida publica española no tienen derecho moral a volver a participar.El Estado tiene que AUDITAR las cuentas de la Generalitat.

lunes 6 nov 2017, 18:49

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios