1 posts de junio 2015

Jesús Peyrón "JESÚS MORENO"

Rebem a Club Trébol un músic de llarg recorregut, encara en actiu que ha tingut el privilegi d'haver estat als millors llocs en els moments més oportuns. Ha conegut l'èxit i els beneficis de la feina ben feta.  Al mateix temps,  Jesús Peyrón té un gran sentit de l'amistat i solidaritat cap els seus companys i nombrosos fets ho acrediten.

Recibimos en Club Trébol un músico de largo recorrido, aun en activo que ha tenido el privilegio de haber estado en los mejores escenarios en los momentos más oportunos. Ha conocido el éxito y los beneficios del trabajo bien hecho.  Al mismo tiempo,  Jesús Peyrón tiene un gran sentido de la amistad y solidaridad hacia sus compañeros y numerosos hechos lo acreditan.

We receive in Club Trébol a long haul musician, still active, that has had the privilege of being in the best venues in the most opportune moments. He has known the success and the benefits of a job well done. At the same time, Jesús Peyrón has a great sense of friendship and solidarity with their colleagues and numerous facts credit him.

 

Jesús Peyrón Moreno, neix a Barcelona el dia 30 de desembre de 1930.  El seu pare era mestre, professor de música i un home amb una filosofia de vida molt liberal.

Jesús Peyrón Moreno, nace en Barcelona el dia 30 de diciembre de 1930.  Su  padre era maestro, profesor de música y un hombre con una filosofía de vida muy liberal.

Jesús Peyrón Moreno was born in Barcelona on December the 30th of 1930. His father was a music teacher and a man with a very liberal life philosophy.

Pare de Jesús Peyrón a Cors de Clavé blog

 El Sr. Josep Peyrón i Sopena, pare d'una nissaga important de músics del país i mentor de molts altres. Aquí dirigeix els Cors de Clavé.

El Sr. José Peyrón Sopena, padre de una nisaga importante de músicos del país y mentor de muchos otros.  En la imagen dirige los Coros de Clavé.

Mr. José Peyrón Sopena was father of an important Spanish musician’s lineage and mentor of many others. He is directing the Clavé Chorus in the picture.

Orquesta Jaime Camino amb Jesús Peyrón blog

Jesús Peyrón va debutar amb 17 anys a la Sala Rigat i El Cortijo amb els holandesos Grasshoppers , després passa els re-fundats Crazy Boys que eren semi-professionals, més tard entra a formar part dels excel·lents "domigueros" Los Rapsodas i, posteriorment, signa el primer contracte important amb la famosa Orquesta Ramón Evaristo que ja era professional i amb la que va fer gires per Portugal i Holanda. Va ser amb la llegendària Orquesta Jaime Camino, el mes de novembre de 1950, que Jesús Peyrón  considera s'inicia la seva carrera professional d'alt nivell.

Jesús Peyrón debutó a los 17 años en la Sala Rigat y El Cortijo de Barcelona con el grupo holandés Grasshoppers , después pasa a los re-fundados Crazy Boys que eran semi-profesionales, más tarde entra a formar parte de los excelentes "domigueros" Los Rapsodas y, posteriormente, firma el primer contrato importante con la famosa Orquesta Ramón Evaristo que ya era profesional y con la que realizó giras por Portugal y Holanda. Fue con la legendaria Orquesta Jaime Camino, el mes de noviembre de 1950, que Jesús Peyrón  considera se inicia su carrera profesional de alto nivel.

 When Jesús Peyrón was 17 debuted in two music lounges: Rigat and El Cortijo, both in Barcelona. He played with the Dutch group Grasshoppers in both cases. Later on he passed to the re-founded Crazy Boys, who were semi-professionals. After that, he become part of the excellent and non-professional band Los Rapsodas and, subsequently, he signed his first major contract with the famous orchestra Ramon Evaristo, already professional,  which toured Portugal and the Netherlands. Jesús Peyrón considers that his senior career started when he joined the legendary orchestra named Jaime Camino in November of 1950.

Conjunto Jam Session blog

 Simultàniament, formava part de Jam Session, un septet que actuava a les matinals de jazz que els diumenges organitzava el Hot Club de Barcelona al Bar Oasis del carrer Canuda i a la seu social del Passatge Permanyer. Josep Farreras (bateria i director), Lluís Roda (trompeta), Ricard Roda (saxo alt), Ramiro Martínez Pepín (saxo alt), Josep Tarazona Pocholo (saxo tenor), Ramón Martínez Moncho (saxo baríton) i Joe Fusté (piano) que més tard va deixar el seu lloc a Lleó Borrell i Jesús Peyrón (contrabaix).

Simultáneamente, formaba parte de Jam Session, un septeto que actuaba en las matinales de
jazz que los domingos organizaba el Hot Club de Barcelona en el Bar Oasis de la calle Canuda y
en la sede social del Pasaje Permanyer. Josep Farreras (batería y director), Luis Roda (trompeta),
Ricard Roda (saxo alto), Ramiro Martínez "Pepín" (saxo alto), José Tarazona "Pocholo"
(saxo tenor), Ramón Martínez "Moncho" (saxo barítono) y Joe Fusté (piano) que más tarde dejó
su lugar a León Borrell y Jesús Peyrón (contrabajo).

At the same time he was part of Jam Session, a septet that used to play jazz every Sunday morning,
organized by the Hot Club of Barcelona in the Oasis Bar (Canuda Street of Barcelona) and in
the headquarters of Pasaje Permanyer. Josep Farreras (drums and director), Luís Roda (trumpet),
Ricard Roda (sax), Ramiro Martínez "Pepin" (sax), José Tarazona "Pocholo" (tenor sax),
Ramon Martínez "Moncho" (baritone sax) and Joe Fusté (piano) who later was replaced
by León Borrell and Jesús Peyrón (bass).

Jesús Peyrón a Ritmo y Melodía blog

 

Solera de España pel BLOG

El novembre de 1953 viatja a Cuba amb l'orquestra Solera de España que munta especialment per l'ocasió el mestre Enric Oliva.  Va tenir ocasió d'actuar dues temporades al Tropicana de La Havana on, anys més tard, actuaria amb la seva pròpia formació.

En noviembre de 1953 viaja a Cuba con la orquesta Solera de España que monta especialmente
para la ocasión el maestro Enrique Oliva. Tuvo ocasión de actuar dos temporadas en el
Tropicana de La Habana donde , años más
tarde, actuaría con su propia formación.

In November of 1953 he travelled to Cuba with the Spanish orchestra Solera which was especially created by Enrique Oliva for the occasion. He had the opportunity to act two seasons at the Tropicana in Havana where, years later, acted again with their own group.

 Armando Romeu jr JOVE 
L'any 1955 Armando Romeu jr. el contracte pel mateix Tropicana. S'integra a la seva gran
orquestra al costat de Bebo Valdés (piano), Luis Escalante (trompeta),Kike Fernández (contrabaix)
i Guillermo Barreto (bateria). Amb ells va enregistrar el famós disc Nat King Cole canta en español.

En 1955 Armando Romeu jr. le contrata para el mismo Tropicana. Se integra en su gran orquesta junto a Bebo Valdés (piano), Luis Escalante (trompeta), Kike Fernández (contrabajo) y Guillermo Barreto (batería). Con ellos grabó el famoso disco Nat King Cole canta en español.

In 1955 Armando Romeu Jr hired him to work at the Tropicana. He was integrated into his big band with Bebo Valdés (piano), Luis Escalante (trumpet), Kike Fernández (bass) and Guillermo Barreto (drums). All of them recorded the famous album where Nat King Cole sang in Spanish.

  Nat King Cole en español

L'any 1956 entra a l'orquestra de Walfredo de los Reyes amb els que inauguren el Casino Parisien de l'Hotel Nacional de L'Havana.

En 1956 entra en la orquesta de Walfredo de los Reyes con los que inaugurá el Casino Parisien del Hotel Nacional de La Habana.

In 1956 he joined the orchestra Walfredo de los Reyes, the orchestra that inaugurated the Casino Parisien at the Hotel Nacional in Havana.

Harry James

L'any 1957 es presenta amb la seva pròpia orquestra al cabaret Sans souci on acompanya a Edith Piaf i Maurice Chevalier i toca al costat del famós trompetista Harry James i Facundo Rivero.

En el año 1957 se presenta con su propia orquesta en el cabaret "Sans souci" donde acompaña a Edith Piaf y Maurice Chevalier y toca junto al famoso trompetista Harry James y Facundo Rivero.

In 1957 he performed with his own band at the cabaret Sans Souci. There, they accompanied Edith Piaf and Maurice Chevalier and played together with the famous trumpeter Harry James and Facundo Rivero.

 Edith Piaf columbia posters

L'any 1958 l'Hotel Habana Hilton li proposa formar una gran orquestra per a inaugurar un nou establiment i forma Jesús Moreno y su orquesta amb músics catalans i quatre músics cubans. Debuten el 19 de març de 1958 amb gran èxit al Salón El Caribe.

En el año 1958 el Hotel Habana Hilton le propone formar una gran orquesta para inaugurar un nuevo establecimiento y forma Jesús Moreno y su orquesta con músicos catalanes y cuatro músicos cubanos. Debutan el 19 de marzo de 1958 con gran éxito en el Salón El Caribe.

In 1958 the Havana Hilton Hotel offered him to form a large orchestra in order to act at the opening of a new establishment. Havana Hilton Hotel formed it with Jesús Moreno, other Catalan musicians and four Cuban musicians. The debut was on March the 19th of 1958 at the Salon El Caribe and had a great success.

Orquesta Jesús Moreno al Tropicana blog

Amb la seva orquestra, publica discos a Cuba.

Con su orquesta, publica discos en Cuba.

With his orchestra, he published some discs in Cuba.

LP Cuba etiqueta blog

Tapa LP blog

 Les seves actuacions tenen ressò a la premsa

Sus actuaciones tienen eco en la prensa

His performances were echoed in the press

1958 JESÚS MORENO al Teatro Rivera CUBA blog

  Èxit de públic Orq Jesús Moreno a Cuba blog

Amb Benny Goodman al mig blog

Coneixen personalment artistes com Benny Goodman a qui veiem al centre de la foto amb Solera de España 

Conocen personalmente artistas como Benny Goodman a quien vemos en el centro de la foto con los integrantes de Solera de España

He met artists such as Benny Goodman, who can be seen in the centre of the picture with members of Solera band from Spain

Marilyn POTSER i orq Jesús Moreno blog

Apareixen a pel·lícules amb artistes famoses com Marylin Monroe.

Aparecen en películas con artistas famosas como Marylin Monroe.

Jesús Peyrón and his band appeared in films with famous artists such as Marilyn Monroe.

Pedrito Rico-Lleó Borrell amb Orq Jesús Moreno blog

Acompanyen estrelles de primera línia com Agustín Lara, Ginger Rodgers, Pedro Vargas...  A la foto amb el cantant espanyol Pedrito Rico.

Fan jam sessions amb Stan Getz, Benny Goodman, Jacques Loussier i Chico O'Farrell.

Acompañan estrellas de primera línea como Agustín Lara, Ginger Rodgers, Pedro Vargas ... En la foto con el cantante español Pedrito Rico.

Hacen jam sessions con Stan Getz, Benny Goodman, Jacques Loussier y Chico O'Farrell.

They went along with famous stars such as Agustin Lara, Ginger Rodgers, Pedro Vargas ... There is the Spanish singer Pedrito Rico in the picture with him.

They played jam sessions with Stan Getz, Benny Goodman, Jacques Loussier and Chico O'Farrell.

Frank Sinatra Strangers In The Night blog

Jesús Peyrón participa a l'enregistrament del gran èxit de Frank Sinatra Strangers in the night

Jesús Peyrón participa en la grabación del gran éxito de Frank Sinatra Strangers in the night

Jesús Peyrón participated in the recording of the great success of Frank Sinatra “Strangers in the night”

                                     ******************************************************

L'any 1959 Jesús Peyrón s'estableix a Barcelona. La revolució cubana canvia tot el panorama i molts músics tornen a casa.

En 1959 Jesús Peyrón se establece en Barcelona. La revolución cubana cambia todo el panorama y muchos músicos vuelven a casa.

In 1959 Jesús Peyrón settled in Barcelona. The Cuban revolution changed the reality of the country and many musicians returned home.

Dúo Dinámico El tercer hombre

Reorganitza la seva orquestra i se'n va a actuar a Turquia. Els anys 60 treballa per Barcelona, enregistra discos com a músic de sessió amb Dúo Dinámico i les diverses produccions de moda del moment. A la foto es pot veure Jesús Peyrón entre el Dúo.

Reorganiza su orquesta y se va a actuar a Turquía. Los años 60 trabaja en Barcelona, graba discos como músico de sesión con el Dúo Dinámico y las diversas producciones de moda del momento. En la foto se puede ver a Jesús Peyrón entre el Dúo.

He reorganized his orchestra and went to Turkey to act. During the sixties he worked in Barcelona, ​​recorded albums as a session musician with the Dúo Dinámico and various fashionable productions of the time. Jesús Peyrón can be seen between the Duo in the picture.

Peyrón a EL CORTIJO pel BLOG

Els anys 1964-65 treballa amb contractes a les sales El Cortijo i Jamborée.

Los años 1964-65 trabaja con contratos en las salas "El Cortijo" y "Jamborée" de Barcelona.

In 1964-65 he worked in the music lounge El Cortijo and Jamborée in Barcelona.

 Dizzy Gillespie i Jesús Peyrón pel BLOG

Foto: Dizzy Gillespie i Jesús Peyrón


L'any 1966 a la famosa sala Birdland de Nova York toca amb les orquestres de Dizzy Gillespie i Stan Kenton.

En el año 1966 en la famosa sala Birdland de Nueva York toca con las orquestas de Dizzy Gillespie y Stan Kenton.

In 1966 he played with the Dizzy Gillespie and Stan Kenton orchestras in the famous Birdland Club in New York.

JOAN MANUEL SERRAT amb Jesús Moreno 1968 blog

 L'any 1968 dirigeix les gires de Joan Manuel Serrat

En 1968 dirige las giras de Joan Manuel Serrat

In 1968 he directs the tours Joan Manuel Serrat

Jesús Peyrón-Serrat blog

L'any 1970 dirigeix l'espectacle Trincar i riure de La Trinca

En 1970 dirige el espectáculo Trincar i riure de La Trinca

In 1970 he runs the show “Trincar i riure” of La Trinca

TRINCAR i RIURE amb direcció JESÚS MORENO blog

La Trinca Trincar i riure

Als anys 70 s'embarca amb la companyia de creuers de plaer Royal Caribbean Cruise Line

En los años 70 se embarca con la compañía de cruceros de placer Royal Caribbean Cruise Line

In the 70s he started working in the Royal Caribbean cruise line

LP creuers 2 blog

La seva feina li permet conèixer persones tan importants com Jimmy Carter, el president d'EUA

Su trabajo le permite conocer a personas tan importantes como Jimmy Carter, el presidente de EE.UU.

His job at the RC allowed him to meet different VIP as Jimmy Carter, the US President

Jimmy Carter i Peyrón blog

LP creuers Barcelonians blog

Passen els anys i continua l'amistat amb els músics cubans: Paquito d'Rivera... 

Pasan los años y continúa la amistad con los músicos cubanos: Paquito d'Rivera ...

Time went by but he continued his friendship with Cuban musicians such as Paquito d'Rivera...

Paquito D'Rivera amb Jesús Peyrón blog

Chucho i Bebo Valdés

Peyrón i família Bebo Valdés blog

i els de casa als que té una estimació i dedicació absoluta com Ricard Roda i Francesc Burrull

y los de casa, a los que tiene una estimación y dedicación absoluta como Ricard Roda y Francesc Burrull

and with old friends from Catalonia sucg as Roda Ricard and Francesc Burrull, friends who were so estimated and who gave absolute dedication to.

Burrull-Peyrón-Roda a OLIANA blog

Part de la seva obra ha estat reeditada en CD per la discogràfica de Jordi Pujol Baulenas. Llàstima que no s'enregistressin les jam sessions del Bar Oasis del carrer Canuda dels anys 40!

Parte de su obra ha sido reeditada en CD por la discográfica de Jordi Pujol Baulenas. Lástima que no se grabaran las jam sessions del Bar Oasis de la calle Canuda de Barcelona en los años 40!

Part of his work has been reissued on CD by the record company of Jordi Pujol Baulenas. What a pity that Jam sessions of Oasis Bar at Canuda Street of Barcelona were not recorded in the 40s!

  1999 Jesús Moreno y su orquesta blog

L'historiador Àlex Gómez Font parla de Jesús Peyrón a la seva web

El historiador Àlex Gómez Font habla de Jesús Peyrón en su web

The historian Alex Gomez Font talks about of Jesús Peyrón in his web

Logo AIE oficial en català BLOG

Jordi Roura


Jordi Roura presenta CLUB TREBOL en Radio 4. El 'Club Trébol' va ser un local de Barcelona on als anys 40 van coincidir actuant diverses generacions de músics catalans d’abans i després de la guerra. El nom d’aquesta sala popular ens ha semblat oportú per a un programa que fa un recorregut per la biografia i l’obra dels protagonistes de la música del nostre país al segle XX, des de principi dels anys 30 fins a finals dels 70. Sentirem la veu dels propis músics, altres testimonis de l’època i es pot trobar al blog material gràfic i petites filmacions que s’han fet expressament per aquest programa. “Club Trébol” està basat en el treball Noms Propis-Músics Catalans del segle XX de Jordi Roura que es pot consultar a la Mediateca de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios