« Un model de Salut trencat? | Portada del Blog | Roses i espines... »

La infància robada

    lunes 18.abr.2016    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Estem acostumats a etiquetar tot el que ens envolta. Parlem de “generació perduda”: els joves als que se’ls ha tret la possibilitat d’una bona feina, o una feina a seques, tot i haver-se preparat. I també hem de parlar de la "infància robada”: els nens als que se’ls impedeix de ser-ho. Obligats a treballar -perquè, sí,encara hi ha explotació infantil-, o explotats sexualment, sobre tot nenes, obligats a fer de soldat o a cometre atemptats terroristes, molts cops sense saber-ho. Tot això està passant, en ple segle XXI. Sense oblidar la realitat dels menors refugiats, que cauen en mans de les màfies.

Estamos acostumbrados a etiquetar todo lo que nos rodea. Hablamos de “generación perdida”: los jóvenes a los que se les ha privado de la posibilidad de un buen trabajo, o de un trabajo a secas, a pesar de haberse preparado. Y también tenemos que hablar de la "infancia robada”: los niños a los que se les impide serlo. Obligados a trabajar -porque, sí, todavía hay explotación infantil-, o explotados sexualmente, sobre todo niñas, obligados a hacer de soldado o a cometer atentados terroristas, muchas veces sin saberlo. Todo esto está pasando, en pleno siglo XXI. Sin olvidar la realidad de los menores refugiados, que caen en manos de las mafias.

Menor tanca

D’explotació infantil, n’hi ha de tota mena; no és només la imatge de criatures treballant a les mines o a tallers clandestins, que no és tan anacrònica com podríem pensar.  Molt a prop de nosaltres, hi ha nens que pateixen desigualtats, provocades per la política d’austeritat que ha seguit a la crisi. Unes desigualtats que es disparen i que hereden els fills dels que han perdut la feina o són “treballadors pobres”: una altra etiqueta.
Segons alerta Unicef a l'estudi "Equitat per als nens", Espanya
es troba a la cua dels països desenvolupats en ingresos familiars. Un 36% dels nens espanyols viuen en risc de pobresa o exclusió social; però som el país que menys percentatge del Producte Interior Brut dedica a prestacions per a famílies i infancia.
“La pobresa té rostre de nen” -ens recorda el Roger Garcia, responsable de Polítiques d’Infància d’Unicef- que insisteix en la necessitat d’un Pacte d’Estat per a la Infància, com reclama des de fa temps la seva organització.

Explotación infantil hay de muchos tipos; no es sólo la imagen de criaturas trabajando en las minas o en talleres clandestinos, que no es tan anacrónica como podríamos pensar. Muy cerca de nosotros, hay niños que sufren desigualdades, provocadas por la política de austeridad que ha seguido a la crisis. Unas desigualdades que se disparan y que hereden los hijos de los que han perdido el trabajo o son “trabajadores pobres”: otra etiqueta.
Según alerta Unicef en el estudio "Equidad para los niños", España se encuentra a la cola de los países desarrollados en ingresos familiares. Un 36% de los niños españoles viven en riesgo de pobreza o exclusión social; pero somos el país que menos porcentaje del Producto Interior Bruto dedica a prestaciones para familias y infancia.
“La pobreza tiene rostro de niño” -nos recuerda Roger García, responsable de Políticas de Infancia de Unicef- que insiste en la necesidad de un Pacto de Estado para la Infancia, como reclama desde hace tiempo su organización.

P1040175

 

Lorena Cobas, responsable d’Emergències d’Unicef a Espanya, ens explica un altre informe que acaben de fer públic i que fa referència a la utilització de criatures, sobre tot nenes, per part de Boko Haram, per a cometre mal anomenats “atemptats suicides”. Un de cada cinc atemptats de Boko Haram a Nigèria s’han perpetrat d’aquesta manera, amb criatures amb un cinturó carregat d’explosius, que els terroristes fan detonar a distància. La majoria de vegades, els nens són enganyats: no saben el que van a fer i, molt menys, que van a morir.
És la culminació d’un seguit d’atemptats de Boko Haram contra la infància: nenes segrestades, convertides en esclaves sexuals i obligades a casar-se amb militars, que es converteixen en nenes-mares. Molts cops, aquests nens i nenes, en cas que puguin tornar a casa, acaben sent repudiats o vistos amb recel per la comunitat. Són doblement víctimes…

Lorena Cobas, responsable de Emergencias de Unicef en España, nos explica otro informe que acaban de hacer público y que hace referencia a la utilización de criaturas, sobre todo niñas, por parte de Boko Haram, para cometer mal llamados “atentados suicidas”. Uno de cada cinco atentados de Boko Haram en Nigeria se han perpetrado de este modo, con criaturas con un cinturón cargado de explosivos, que los terroristas hacen detonar a distancia. La mayoría a veces, los niños son engañados: no saben lo que van a hacer y, mucho menos, que van a morir.
Es la culminación de una serie de atentados de Boko Haram contra la infancia: niñas secuestradas, convertidas en esclavas sexuales y obligadas a casarse con militares, que se convierten en niñas-madres. Muchas veces, estos niños y niñas, en caso de que puedan volver a casa, acaban siendo repudiados o vistos con recelo por la comunidad. Son doblemente víctimas…

Lorena CObas - Unicef

Tot plegat comporta una pèrdua de la infància i la impossibilitat d'anar a escola. És la “infància robada”. Com també se’ls roba la infància a les criatures que, a casa nostra, pateixen els efectes de la crisi i les retallades. Els nens són el col.lectiu més vulnerable a la pobresa: n’hereden la dels pares i tenen molt difícil ensortir-se.

Per això, és urgent solucionar els problemes de malnutrició, a través de les beques-menjador, però no podem oblidar que això són només pedaços, “tirites” -diu l’Adjunta al Síndic de Greuges per a la Infància, Mª Jesús Larios. Cal una actuació estructural, que comenci per una renda de suficiència económica per a les famílies i un Pacte per la Infància, que garanteixi l’accés a l’Educació i la Salut.

Todo ello comporta una pérdida de la infancia y la imposibilidad de ir a la escuela. Es la “infancia robada”. Cómo también se les roba la infancia a las criaturas que, en nuestro país, sufren los efectos de la crisis y los recortes. Los niños son el colectivo más vulnerable a la pobreza: hereden la de los padres y tienen muy difícil dejarla atrás.

Por eso, es urgente solucionar los problemas de malnutrición, a través de las becas-comedor, pero no podemos olvidar que esto son sólo parches, “tiritas” -dice la Adjunta al Síndic de Greuges para la Infancia, Mª Jesús Larios. Hace falta una actuación estructural, que empiece por una renta de suficiencia económica para las familias y un Pacto por la Infancia, que garantice el acceso a la Educación y la Salud.

P1040172


I especial cura necessiten els més vulnerables: els nens nascuts en famílies desestructurades, que acaben en institucions. La Generalitat ha posat en marxa una campanya perquè aquests menors, si més no els de 0 a 6 anys, puguin viure acollits per famílies, perquè és el més beneficiós per als infants, sobre tot en aquesta franja d’edat.

El director general de la DGAIA, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo, ens recorda que hi ha un centenar de nens d'aquestes característiques tutel.lats per la Generalitat, que necessiten una vida el màxim de normalitzada i protegida possible: "caliu familiar" és l'etiqueta que ens agradaria afegir. Sense oblidar que aquest dret el tenen tots, també els més grans de sis anys.

Y especial cuidado necesitan los más vulnerables: los niños nacidos en familias desestructuradas, que acaban en instituciones. La Generalitat ha puesto en marcha una campaña para que estos menores, al menos los de 0 a 6 años, puedan vivir acogidos por familias, porque es lo más beneficioso para ellos sobre todo en esta franja de edad.

El director general de la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Ricard Calvo, nos recuerda que hay un centenar de niños de estas características tutelados por la Generalitat, que necesitan una vida el máximo de normalizada y protegida posible: "calor familiar" es la etiqueta que nos gustaría añadir. Sin olvidar que este derecho lo tienen todos, también los mayores de seis años. 

Ricard Calvo -Dgaia

I un record especial per als nens i nenes que pateixen situacions de maltractaments i/o abusos sexuals. Unes ferides que arrossegaran, potser, tota la seva vida, perquè són cicatrius molt difícils d'esborrar. La Maria i la Mayali van patir abusos de petites; expliquen que s'han trobat molt soles, molt desprotegides, que han tingut sentiments de vergonya i de culpabilitat. Finalment, han pogut superar les seqüeles molts anys després, gràcies a la Fundació Vicki Bernadet. Però ens fan un prec: "que no els robin la infància".


Y un recuerdo especial para los niños y niñas que sufren situaciones de maltrato y/o abusos sexuales. Unas heridas que arrastrarán, quizás, toda su vida, porque son cicatrices muy difíciles de borrar. Maria y Mayali sufrieron abusos de pequeñas; explican que se han encontrado muy solas, muy desprotegidas, que han tenido sentimientos de vergüenza y de culpabilidad. Finalmente, han podido superar las secuelas muchos años después, gracias a la  Fundación Vicky Bernadet. Pero nos hacen un ruego: "que no les roben la infancia". 

Nena

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-parlem-dinfancia-vulnerable-dia-internacional-contra-lesclavitut-infantil/3570366/

 

Olga Rodríguez   18.abr.2016 13:47    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios