« "Volem treballar, volem votar" | Portada del Blog | Venezuela »

Nens robats

    lunes 11.dic.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    En una nova sentència històrica a l'Argentina, han estat condemnats a cadena perpètua els responsables de la desaparició de centenars de persones --es calcula que unes 4 mil-- durant la dictadura militar, en els anomenats "vols de la mort". La Justícia argentina dictamina, 40 anys després, que hi va haver un pla sistemàtic d'extermini de presoners polítics. Opositors que van ser segrestats, torturats i assassinats. En alguns casos, a més, se'ls van robar els seus fills. Els busquen --alguns ja han estat trobats-- les “Abuelas de Plaza de Mayo”, convençudes que "l'única lluita que es perd és la que s'abandona".

     Les “Abuelas de Plaza de Mayo” han aconseguit recuperar 125 nets robats i donats en adopció a altres famílies. Però encara busquen uns 400. La presidenta de l'associació, Estela Barnes de Carlotto, ens explica a "Món Possible" que ho fan "sense desig de revenja, però sí de Justícia, per recuperar els nets de les àvies que encara tenen els braços buits . El compromís és irrenunciable, perquè no torni a passar".

 

    En una nueva sentencia histórica en Argentina, han sido condenados a cadena perpetua los responsables de la desaparición de centenares de personas --se calcula que unas 4 mil-- durante la dictadura militar, en los llamados "vuelos de la muerte". La Justicia argentina dictamina, 40 años después, que hubo un plan sistemático de exterminio de prisioneros políticos. Opositores que fueron secuestrados, torturados y asesinados.  En algunos casos, además, les robaron a sus hijos. Los buscan --algunos ya han sido encontrados-- las “Abuelas de Plaza de Mayo”, convencidas de que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

Las “Abuelas de Plaza de Mayo” han conseguido recuperar a 125 nietos robados y dados en adopción a otras familias. Pero todavía buscan a unos 400. La presidenta de la asociación, Estela Barnes de Carlotto, nos explica en "Món Possible" que lo hacen "sin deseo de revancha, pero sí de Justicia, para recuperar a los nietos de las abuelas que todavía tienen los brazos vacíos . El compromiso es irrenunciable, para que no vuelva a pasar". 

ESTELA CARLOTTO

     La mateixa màxima repeteix la Claudia Poblete, una de les nenes robades que ha aconseguit recuperar la seva identitat i la seva família biològica: “hem de mantenir viva la Memòria, perquè la Història no es repeteixi”. La Claudia explica el seu cas en un muntatge teatral que porta el seu nom, i que s’ha pogut veure a la Sala Petita del TNC: “Me secuestraron con mis padres cuando tenía ocho meses y me entregaron a una familia de militares, que me crió como si fuera hija biológica de ellos. Me cambiaron el nombre, me cambiaron la fecha de nacimiento y me criaron durante 21 años con esa falsa identidad, hasta que mi familia biológica –mi abuela está en Abuelas de Plaza de Mayo desde el principio-- consiguió dar con mi paradero. A través de un examen de ADN, pude saber mi verdadera identidad. Yo quería mucho a la familia que me crió, me sentía querida por ellos, pero siempre desde pequeña me pareció que había cosas raras”.

    Claudia ha volgut explicar la seva història per si pot ajudar altres que es troben en la mateixa situació. “Para mí, es un aliento y una forma de reconocer el trabajo que se ha realizado en Argentina, que ha logrado que yo recupere mi identidad y que haya un proceso de Memoria y Justicia. Mantener viva la memoria para que las cosas no se repitan”.

 

    La misma máxima repite Claudia Poblete, una de las niñas robadas que ha conseguido recuperar su identidad y a su familia biológica: “Tenemos que mantener viva la Memoria, para que la Historia no se repita”. Claudia explica su caso en un montaje teatral que lleva su nombre: “Me secuestraron con mis padres cuando tenía ocho meses y me entregaron a una familia de militares, que me crió como si fuera hija biológica de ellos. Me cambiaron el número, me cambiaron la fecha de nacimiento y me criaron durante 21 año con esa falsa identidad, hasta que mí familia biológica –mí abuela está en Abuelas de Plaza de Mayo desde lelprincipio-- consiguió dar con mi paradero. A través de un examen de ADN, pude saber mi verdadera identidad.  Yo quería mucho a la familia que me crió, me sentía querida por ellos, pero siempre desde pequeña me pareció que había cosas raras”.

    Claudia ha querido explicar su historia por si puede ayudar a otras que se encuentran en la misma situación. “Para mí, es un aliento y una forma de reconocer el trabajo que se ha realizado en Argentina, que ha logrado que yo recupere mí identidad y que haya un proceso de Memoria y Justicia. Mantener viva la memoria para que las cosas no se repitan”. 

 

  Claudia Poblete

 

    Recuperar totes les Claudies possibles és la missió de les “Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo”, una associació argentina que busca els desapareguts per retornar-los a les seves famílies originàries i fer Justícia.

    Estela Barnes de Carlotto ha pogut recuperar el seu net, Ignacio. És el número 114 dels 125 recuperats. I pensa continuar la lluita “mientras tenga vida” –ens diu. No tengo miedo, lo peor ya pasó, me mataron una hija. Pero la he recuperado a través de mi nieto”.

     Recuperar todas las Claudias posibles es la misión de las “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, una asociación argentina que busca a los desaparecidos para devolverlos a sus familias originarias y hacer Justicia.  Estela Barnes de Carlotto ha podido recuperar a su nieto, Ignacio. Es el número 114 de los 125 recuperados. Y piensa continuar la lucha “mientras tenga vida” –nos dice. No tengo miedo, lo peor ya pasó, me mataron una hija. Pero la he recuperado a través de mí nieto”. 

 

 

    És la mateixa lluita que mantenen des de fa anys les famílies espanyoles que denuncien que els van robar les seves criatures en nèixer. Hi ha més de dues mil denúncies presentades, però la immensa majoria dels casos han estat arxivats.  És el cas de la Montse Roca. Va donar a llum un nen, l’any 1976, a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. Li van dir que la criatura havia nascut morta, però hi va haver diverses irregularitats, com ara que a l’expedient figura que el nen va tenir lactància artificial, que no hi ha entrada del nadó al cementiri i que a l’expedient figura l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. “Jo, personalment, --ens diu la Montse—vaig anar al registre de la Vall d’Hebron, vaig fer la petició de confirmar aquestes dades i em van dir que jo, allà, no hi havia estat mai. Evidentment, però als meus papers posa que hi ha coses a Maternitat”. El cas, però, va ser arxivat. Aquest i gairebé tots els altres, tot i haver més de dues mil denúncies de nens desapareguts. Només hi ha una imputació, contra el Dr. Eduardo Vela, per un cas de Madrid.

 

    Es la misma lucha que mantienen desde hace años las familias españolas que denuncian que les robaron a sus hijos al nacer. Hay más de dos mil denuncias presentadas, pero la inmensa mayoría de los casos han sido archivados.  Es el caso de Montse Roca. Dio a luz a un niño, en 1976, en el hospital Joan XXIII de Tarragona. Le dijeron que la criatura había nacido muerta, pero hubo varias irregularidades, como por ejemplo que en el expediente figura que el niño tuvo lactancia artificial, que no hay entrada del bebé en el cementerio y que en el expediente figura el hospital del Valle de Hebrón de Barcelona. “Yo, personalmente, --nos dice Montse—fui al registro del Valle de Hebron, hice la petición de confirmar estos datos y me dijeron que yo, allá, no había sido nunca. Evidentemente, pero en mis papeles pone que hay cosas en Maternidad”. El caso, sin embargo, fue archivado. Éste y casi todos los otros, a pesar de haber más de dos mil denuncias de niños desaparecidos. Sólo hay una imputación, contra el Dr. Eduardo Vela, por un caso de Madrid. 

 

 

    L’antropòloga Neus Roig ha investigat durant 4 anys prop de 500 casos de desaparicions de nadons a tot Espanya i ha fet la primera tesi sobre el tema: “Vam poder constatar que hi va haver-hi unes trames establertes per a la venda de nadons. Hi ha casos de criatures que neixen i no estan ni registrades o no tenen entrada a cementiri. Hem pogut constatar també pagaments que feien els pares per adquirir la criatura. Això ho tenim documentat. Per tant, podem dir que hi havia venda de nadons. Estem parlant de criatures desaparegudes, que no consten ni registrades ni enterrades. Hi ha un metge o un equip mèdic que diu que el nadó ha mort, però no hi ha ni certificat de defunció. Per tant estem davant de desaparició de persones. El delicte és desaparició forçada de nadons”.

     El catedràtic de Dret Internacional Públic a la URV Santiago Castellà assegura que estem davant d’un delicte de lesa humanitat: “estem davant una situació d’excepcionalitat democràtica. Allò que va començar a les acaballes de la Guerra Civil com un mecanisme de repressió política contra les dones “rojas”, molt vinculat a les presons, va anar evolucionant, constituint una de les bases de la ideologia nacional-catòlica del Franquisme, on hi havia un sometiment de la dona i es va fer una repressió sobre la sexualitat de les dones, especialmente sobres les mares solteres, que veien com els seus fills desapareixien. Progressivament, això es va convertir en una pràctica econòmica, que va consolidar unes xarxes i unes màfies. Nacions Unides porta anys exigint a l’Estat espanyol que hi actui”.

 

Nens robats tarragona

 

     La antropóloga Neus Roig ha investigado durante 4 años cerca de 500 casos de desapariciones de bebés en toda España y ha hecho la primera tesis sobre el tema: “Pudimos constatar que hubo unas tramas establecidas para la venta de bebés. Hay casos de criaturas que nacen y no están ni registradas o no tienen entrada a cementerio. Hemos podido constatar también pagos que hacían los padres para adquirir a la criatura. Esto lo tenemos documentado. Por lo tanto, podemos decir que había venta de bebés. Estamos hablando de criaturas desaparecidas, que no constan ni registradas ni enterradas. Hay un médico o un equipo médico que dice que el bebé ha muerto, pero no hay ni certificado de defunción. Por lo tanto estamos ante desaparición de personas. El delito es desaparición forzada de bebés”.

    El catedrático de Derecho Internacional Público en la URV Santiago Castellà asegura que estamos ante un delito de lesa humanidad: “estamos ante una situación de excepcionalidad democrática. Aquello que empezó en las postrimerías de la Guerra Civil como un mecanismo de represión política contra las mujeres “rojas”, muy vinculado a las prisiones, fue evolucionando, constituyendo una de las bases de la ideología nacional-católica del Franquismo, donde había un sometimiento de la mujer y se hizo una represión sobre la sexualidad de las mujeres, especialmente sobre las madres solteras, que veían como sus hijos desaparecían. Progresivamente, esto se convirtió en una práctica económica, que consolidó a unas redes y unas mafias. Naciones Unidas lleva años exigiendo al Estado español que actúe”. 

 

    La tesi de la Neus Roig investiga casos de desaparicions de nadons des de l’any 1938 fins al 1996, quan canvia la Llei d’Adopció a Espanya. Des d’aleshores, tota persona adoptada té dret a conèixer la seva identitat. Tot i això, hi ha denúncies de desaparicions fins a l’any 2001, un cas a Huelva.

    Segons Roig, a l’actualitat seria impensable un cas de robatori de nadons: “des del 2011, tota persona que té una criatura que neix morta o que mor en el procés de part té dret a veure-la, donar-li nom al Llibre de Família i enterrar-la”. Segons el catedràtic Castellà, “ara seria un acte criminal”.

     Per tal que no quedin impunes totes aquestes desaparicions de nadons, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona , amb altres universitats de l’Estat, han creat l’Observatori de Desaparicions Forçades, per donar una veu acadèmica –diu Castellà—en aquest conflicte, per desmentir falsos bulos, poder assessorar les pròpies víctimes i els Grups parlamentaris, perquè creiem que és una assignatura pendent i no pot passar ja més temps, com diu NN.UU., perquè Espanya està incomplint molts tractats internacionals, en no donar solució a la desaparició de persones. Cal una llei específica per aclarir aquestes desaparicions: unes 30 mil, segons la querella que va presentar el jutge Garzón, però segons els nostres càlculs, són al voltant de 300 mil”.

 

 

    La tesis de Neus Roig investiga casos de desapariciones de bebés desde el año 1938 hasta 1996, cuando cambia la Ley de Adopción en España. Desde entonces, toda persona adoptada tiene derecho a conocer su identidad. Aún así, hay denuncias de desapariciones hasta el año 2001, un caso en Huelva.  Según Roig, en la actualidad sería impensable un caso de robo de bebés: “desde 2011, toda persona que tiene una criatura que nace muerta o que muere en el proceso de lparto tiene derecho a verla, darle nombre en el Libro de Familia y enterrarla”. Según el catedrático Castellà, “ahora sería un acto criminal”. 

    Para que no queden impunes todas estas desapariciones de bebés, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona , con otras universidades del Estado, han creado el Observatorio de Desapariciones Forzosas, para dar una voz académica –dice Castellà— a este conflicto, para desmentir falsos bulos, poder asesorar a las propias víctimas y a los Grupos parlamentarios, porque creemos que es una asignatura pendiente y no puede pasar ya más tiempo, como dicen NN.UU., porque España está incumpliendo muchos tratados internacionales, al no dar solución a la desaparición de personas. Hace falta una ley específica para aclarar estas desapariciones: unas 30 mil, según la querella que presentó el juez Garzón, pero según nuestros cálculos, son alrededor de 300 mil”. 

   NOAH

 

    L’origami és un art japonés que consisteix en el plegat de paper per crear figures, algunes autentiques escultures de paper. És també un símbol de pau a tot el món. A les escoles, es fa servir aquesta técnica per fomentar la creativitat i la destresa manual. Diuen que desperta la imaginació, la memòria, la concentració, la paciència i la intel.ligència. I nosaltres volem afegir la solidaritat. Perquè, per cinquena vegada, s’ha posat en marxa a les escoles la campanya “1 Origami, 1 Euro”. Per cada origami fet pels nens i nenes, la Fundació Mútua General de Catalunya ha donat un euro, fins a 50 mil, a repartir entre tres entitats socials catalanes: els Amics de la Gent Gran, la Solidaritat Sant Joan de Deu i la Marató.

    A banda dels diners, els origamis, pintants i amb desitjos escrits, es reparteixen a hospitals i residències per a la gent gran. Xavi Botella, portaveu de la Fundació, ens explica que el que volen amb aquesta iniciativa és “portar a les escoles la cultura de l’esforç, que els nens dediquin el seu temps a ajudar els altres, fent aquests origamis. Enguany, hem afegit un plus, perquè hem volgut que els nens, a més de fer l’origami, el pintin, el personalitzin i posin aquest desig relacionat amb la salut i la prosperitat, perquè el lligam emotiu volem que sigui més potent aquest any”.

  La Noah té 9 anys i és la imatge de la campanya. Ens diu que l’agrada participar-hi, fer origamis, perquè “serveixen per ajudar altra gent”. La Noah ha dedicat els seus origamis al seu hospital, Sant Joan de Déu. El seu desig és de felicitat. Nosaltres hi afegim la pau i la salut.

 

    El origami es un arte japonés que consiste en el plegado de papel para crear figuras, algunas auténticas esculturas de papel. Es también un símbolo de paz en todo el mundo. En las escuelas, se usa esta técnica para fomentar la creatividad y la destreza manual. Dicen que despierta la imaginación, la memòria, la concentración, la paciencia y la inteligencia. Y nosotros queremos añadir la solidaridad. Porque, por quinta vez, se ha puesto en marcha en las escuelas la campaña “1 Origami, 1 Euro”. Por cada origami hecho por los niños y niñas, la Fundación Mutua General de Cataluña ha dado un euro, hasta 50 mil, a repartir entre tres entidades sociales catalanas: els Amics de la Gent Gran, la Solidaridad Sant Joan de Deu y la Marató.

    Además del dinero, los origamis, pintados y con deseos escritos, se reparten en hospitales y residencias para gente mayor. Xavi Botella, portavoz de la Fundación, nos explica que lo que quieren con esta iniciativa es “llevar a las escuelas la cultura del esfuerzo, que los niños dediquen su tiempo a ayudar a los demás, haciendo estos origamis. Este año, hemos añadido un plus, porque hemos querido que los niños, además de hacer el origami, lo pinten, lo personalicen y pongan ese deseo relacionado con la salud y la prosperidad, porque el vínculo emotivo queremos que sea más potente este año”.

    Noah tiene 9 años y es la imagen de la campaña. Nos dice que le gusta participar, hacer origamis, porque “sirven para ayudar a otra gente”. Noah ha dedicado sus origamis a su hospital, Sant Joan de Deu. Su deseo es de felicidad. Nosotros añadimos la paz y la salud.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-mantenir-viva-memoria-perque-historia-no-repeteixi-nensrobats/4361700/

Olga Rodríguez   11.dic.2017 12:12    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios