« “Històries de convivència”: Refugiats Benvinguts | Portada del Blog | "Volem treballar, volem votar" »

Ni una més

    lunes 4.dic.2017    por Olga Rodríguez    2 Comentarios

    Un terç de les dones de Barcelona han patit violència de gènere en algun moment de la seva vida. Ho diuen les dades oficials. Xifres fredes que apunten que una de cada 14 dones al món pateix alguna forma d'abús sexual. I en el cas de les nenes, encara més: una de cada 10. Però darrera dels números, hi ha persones. Moltes no s'atreveixen a denunciar-ho. Per por, per vergonya o per desconeixement dels seus drets. Segurament, casos com el de la violació múltiple als Sanfermins de l'any passat, en què s'ha qüestionat i, fins i tot, criminalitzat, la víctima, no ajuden.

    Però la violència contra les dones no pot ser una xacra silenciosa. El silenci el va trencar Ana Orantes, fa 20 anys. Ella no va ser la primera ni, malauradament, serà l'última. Però el seu cas, 40 anys de maltractaments físics i psicològics, va servir per visibilitzar la violència contra les dones. El seu testimoni esgarrifós li va costar la vida, però va servir per canviar la percepció de la societat envers la violència de gènere. Va deixar de ser una qüestió íntima, per considerar-se una qüestió pública, que ens afecta a tots.

     Un tercio de las mujeres de Barcelona han sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Lo dicen los datos oficiales. Cifras frías que apuntan que una de cada 14 mujeres en el mundo sufre alguna forma de abuso sexual. Y en el caso de las niñas, todavía más: una de cada 10. 
Pero detrás de los números, hay personas. Muchas no se atreven a denunciarlo. Por miedo, por vergüenza o por desconocimiento de sus derechos. Seguramente, casos como el de la violación múltiple en los Sanfermines del año pasado, en que se ha cuestionado e, incluso, criminalizado, a la víctima, no ayudan.

    Pero la violencia contra las mujeres no puede ser una lacra silenciosa. El silencio lo rompió Ana Orantes, hace 20 años. Ella no fue la primera ni, desgraciadamente, será la última. Pero su caso, 40 años de maltratos físicos y psicológicos, sirvió para visibilizar la violencia contra las mujeres. 
Su testimonio escalofriante le costó la vida, pero sirvió para cambiar la percepción de la sociedad hacia la violencia de género. Dejó de ser una cuestión íntima, para considerarse una cuestión pública, que nos afecta a todos. 

Ana Orantes

 

    Miguel Lorente porta més de 25 anys d’experiència com a metge forense, especialista en violència contra les dones. Va ser delegat del Govern per a la Violència de Gènere, amb el Govern Zapatero. Ens diu que “el Machismo es cultura, no es conducta”. Això explica que estigui tan interioritzat i normalitzat. I per això és tan important l’Educació:”hay que romper con todas esas pautas y referencias de machismo que hay en la sociedad, que hacen que los hombres entiendan que pueden usar la violencia en la pareja, porque la consideran una propiedad, o un objeto que pueden usar cuando decidan, y ejercer la violencia sexual contra las mujeres, en un contexto de ocio y fiesta” com els Sanfermins de l’any passat. Un cas de violació múltiple que ha posat sobre la taula la criminalització de la víctima. “En lugar de cuestionar a quien actúa de esa manera, se cuestiona si la víctima podía haber evitado la agresión”.

    Miguel Lorente tiene más de 25 años de experiencia como médico forense, especialista en violencia contra las mujeres. Fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género, con el Gobierno Zapatero. Nos dice que “el  Machismo es cultura, no es conducta”. Esto explica que esté tan interiorizado y normalizado. Y por eso es tan importante la Educación: "hay que romper con todas esas pautas y referencias de machismo que hay en la sociedad, que hacen que los hombres entiendan que pueden usar la violencia en la pareja, porque la consideran una propiedad, o un objeto que pueden usar cuando decidan, y ejercer la violencia sexual contra las mujeres, en un contexto de ocio y fiesta" como los Sanfermines del año pasado. Un caso de violación múltiple que ha puesto sobre la mesa la criminalización de la víctima. "En lugar de cuestionar a quien actúa de esa manera, se cuestiona si la víctima podía haber evitado la agresión".

Miguel lorente     Miguel Lorente

    Hi coincideix l’Adjunt al Síndic de Greuges, Jaume Saura: “La dona no és creguda, es posa en dubte en quines circumstàncies s’ha produït l’agressió, si tenia part de culpa, si va provocar. Això s’ha d’erradicar completament. Trobem una gran tolerància encara, pel que fa a la violència contra les dones, també entre adolescents. El 25% dels joves de Catalunya troben be formes de violència qüotidianes, que són a un pas de la violència física”.

    Segons el professor Lorente, “se cuestiona la cantidad de violencia, pero no la violencia. Por ello, según el CIS, un 44% de las mujeres no denuncian, porque no lo consideran muy grave”.

    Una violència de gènere que s’exerceix també contra o davant dels nens, com una mena de càstic a la parella. “840 mil nens i nenes a Espanya viuen en llars on es maltracta a la mare –ens diu el professor Lorente— això és el 10% de la nostra infància. Per això, el percentatge de gent jove que té molt interioritzat l’ús de la violència és molt elevat, perquè ho estan vivint a casa seva, i per tota aquesta cultura que perpetúa la violència. El maltractador pot arribar fins i tot a l’homicidi dels fills, com una forma més de fer mal”.

 

    Coincide con él el Adjunto al Síndic de Greuges, Jaume Saura: “La mujer no es creída, se pone en entredicho en qué circunstancias se ha producido la agresión, si tenía parte de culpa, si provocó. Esto se tiene que erradicar completamente. Encontramos una gran tolerancia todavía, en cuanto a la violencia contra las mujeres, también entre adolescentes. El 25% de los jóvenes de Cataluña ven bien formas de violencia cotidianas que están a un paso de la violencia física”.

    Según el profesor Lorente, “se cuestiona la cantidad de violencia, pero no la violencia. Por ello, según el CIS, un 44% de las mujeres no denuncian porque no lo consideran muy grave".

    Una violencia de género que se ejerce también contra o ante los niños, como un tipo de castigo a la pareja. “840 mil niños y niñas en España viven en hogares donde se maltrata a la madre –nos dice el profesor Lorente— esto es el 10% de nuestra infancia. Por eso, el porcentaje de gente joven que tiene muy interiorizado el uso de la violencia es muy elevado, porque lo están viviendo en su casa y por toda esta cultura que perpetúa la violencia. El maltratador puede llegar incluso al homicidio de los hijos, como una forma más de hacer daño”. 


Jaume Saura    Jaume Saura

  

    Si ho tenen difícil les dones en general, tant o més complicat ho tenen encara les dones “trans”, que han fet el trànsit d’un gènere a un altre. Però ningú millor que elles per explicar com han viscut les diferències de gènere. La Belén Camarasa ens explica que ha patit com a dona situacions de discriminació que no va viure com a home.

     Molts cops, l’única sortida laboral que els queda a les dones "trans és el treball sexual. Ho explica la Sabrina Sánchez: “Yo soy orgullosamente trabajadora sexual; para mí ha sido una manera de ser libre. Sin embargo, luchamos para que nadie tenga solamente esa opción para poder sobrevivir. Nos gustaría que la gente tuviera también otras opciones para ganarse la vida, porque muchas no quieren hacer ese trabajo. Hay que ofrecer más opciones a colectivos vulnerables como las trans”.

     Per això, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el projecte “Carolines” per empoderar les treballadores sexuals o ajudar-les a canviar d'activitat si volen abandonar la prostitució. Segons la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, “és un programa que vol treballar d’una manera integral i donar a les persones que exerceixen el treball sexual les eines que necessiten per reivindicar els seus drets. Ara mateix, hi ha un buit legal que el que fa és desprotegir, criminalitzar moltes vegades i perseguir les dones pel fet de buscar-se la vida. Fins ara, els programes d’ocupació limitaven les sortides a opcions molt precàries. El “Carolines” vol oferir d’una manera personalitzada itineraris que no obliguin aquestes dones a deixar d’exercir la prostitució. Aquesta és una opció que ha de prendre cada dona, si ho vol fer i en el moment que ho vol fer”.

     Segons Belén Camarasa, técnica d’inserció laboral, “la mayoría de mujeres “trans” sufren discriminación. La identidad de género es aún hoy en día causa de rechazo a la hora de hacer una entrevista laboral. Por el mero hecho de ser diferente, te dicen que no. Es importantísima la visibilización”.

Trans

    Si lo tienen difícil las mujeres en general, tanto o más complicado lo tienen aún las mujeres "trans", que han hecho el tránsito de un género a otro. Pero nadie mejor que ellas para explicar cómo han vivido las diferencias de género. Belén Camarasa nos explica que ha sufrido como mujer situaciones de discriminación que no vivió como hombre. 

    Muchas veces, la única salida laboral que lws queda a las mujeres trans es el trabajo sexual. Lo explica Sabrina Sánchez: "Yo soy orgullosamente trabajadora sexual; para mí ha sido una manera de ser libre. Sin embargo, luchamos para que nadie tenga solamente esa opción para poder sobrevivir. Nos gustaría que la gente tuviera también otras opciones para ganarse la vida, porque muchas no quieren hacer ese trabajo. Hay que ofrecer más opciones a colectivo vulnerables como las trans".

    Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el proyecto "Carolines" para apoderar a las trabajadoras sexuales o ayudarlas a cambiar de actividad si quieren abandonar la prostitución. Según la concejal de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, “es un programa que quiere trabajar de una manera integral y dar a las personas que ejercen el trabajo sexual las herramientas que necesitan para reivindicar sus derechos. Ahora mismo, hay un vacío legal que lo que hace es desproteger, criminalizar muchas veces y perseguir a las mujeres por el hecho de buscarse la vida. Hasta ahora, los programas de ocupación limitaban las salidas a opciones muy precarias. El "Carolines" quiere ofrecer de una manera personalizada itinerarios que no obliguen a estas mujeres a dejar de ejercer la prostitución. Ésta es una opción que tiene que tomar cada mujer, si lo quiere hacer, y en el momento que lo quiere hacer”.

    Según Belén Camarasa, técnica de inserción laboral, "la mayoría de mujeres trans sufren discriminación. La identidad de género es aún hoy en día causa de rechazo a la hora de hacer una entrevista laboral. Por el mero hecho de ser diferente, te dicen que no. Es importantísima la visibilización".    

  http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-violencia-contra-les-dones/4323277/

 

 

 

Olga Rodríguez    4.dic.2017 19:23    

2 Comentarios

Me da vergüenza escuchar gente despierta, como me da vergüenza ver la televisión.En este sistema democrático ( verbigracia ) río me.
Hace más de veinte años que me compré un ORDENADOR, EL FUTURO, para conocer PAREJA, PORQUE LAS MODAS Y LAS TENENCIAS Y LO MAS CHIC, E INFLUENCER LO PUBLICITÁIS VOSOTROS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.LOS MISMOS MEDIOS QUE SABEIS PERO CALLAIS COMO PUTAS ( PERDON NO HAY SINONIMOS PARA ESTO ).
Me puse a buscar pareja por INTERNET conocí a DOS PERSONAS EN VEINTE AÑOS.
OS PENSAIS QUE SOY FEO?
NO EN ABSOLUTO OS GANO EN INTELIGENCIA Y EN BELLEZA HA TODOS, HABÉIS VISTO EL VIDEO DE LA OFERTA? ENVIDIA PURA ENVIDIA.
Y POR LAS ENVIDIAS ME VEO AHORA SIN PAREJA Y ENFERMO, Y EL QUE QUIERA CONCLUIR LO QUE QUIERA QUE LO CONCLUYA.
De lo MUCHO que he LEIDO, NO ME HA SERVIDO DE NADA.BUENO SÍ PARA EXPRESARME, PERO TODA ESA JERGA Y COLOQUIOS PARA ANORMALES QUE ESTAIS ACOSTUMBRADOS A HACER, ENGAÑAREIS A LA GENTE DURANTE UN TIEMPO.
ESO NO ES LA VERDAD, ESA NO ES LA REALIDAD, LA REALIDAD ES BIEN DISTINTA.
OS HE AVISADO MULTIPLES DE VECES, PUESTO DENUNCIAS POR ACOSO, TUVE UN INTENTO DE SUICIDIO , HE TENIDO MÁS DE UNO.Y CONCLUYO QUE CON VOSOTROS NADA.ME APARTO, ME QUITO, ME DESPEGO, SOY EL QUE SE DESENTIENDE, EL QUE NO ESCUCHA, EL QUE NO ATIENDE A RAZONES PORQUE SE ME PROMETIO MUCHO, AL MENOS EL "BOCA DE CHUCHO" Y NO SE HIZO NADA.NO HA SERVIDO DE NADA.NADA.PERO CLARO, SOIS PERIODISTAS, Y TENEIS QUE COMER, NORMAL, CON EL ESTILAZO DIVINO DE LA MUERTE QUE LLEVAIS? ;
AQUÍ HE INCLUIDO UNA IRONIA.TOTAL QUE CONCLUYO.
ME QUEDO CON MIS LIBROS Y CON MIS PELICULAS, QUE ME HAN SERVIDO DE MUCHO.VOSTROS DE NADA.
Y NO NECESITO AYUDA, PORQUE A NADIE SE LE AYUDA,, PORQUE NADIE JODIDOS PERIODISTAS DE MIERDA DA ALGO A CAMBIO DE NADA EN ESTA VIDA, BUENO SÍ LOS PERDEDEDORES, PERDEDORES COMO YO. QUE DAN HASTA LA SANGRE CUANDO LE PIDEN CUALQUIER COSA, Y DESPUES SE LO NIEGAN SI TU LA NECESITAS.
NO NECESITO MAS TERAPIA.ESTOY BIEN ASI.ME QUEDO EN MI CASA.DE MI CASA NADIE ME OBLIGA A SALIR Y MORIRE EN MI CASA.COMO MI PADRE.NI EN PUTOS HOSPITALES, NI AMBULATORIOS NI HOSPITALES.EN MI QUERIDO Y DULCE HOGAR.
AHORA DIGAME QUERIDO PARRA DE FOIE , SI SE ATREVE A ENCERRARME EN UN CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ENFERMOS.PORQUE ANTES ME CORTO LAS VENAS.

martes 5 dic 2017, 03:20

DALE GRACIAS A LA VIDA .. QUE TE HA DADO TANTO.
Dale gracias ... a la VIDA, .. y a estar vivo ( te encuentres, ... como te encuentres ), porque rascacielos mas grandes que nosotros, se han desplomado tempranamente, cuando estaban alzándose cientos de metros , ... por enzima de nuestras cabezas, en busca de fama, gloria y un cielo azul despejado. Hoy son CENIZAS .... entre aguas , montañas o urnas.
Dale gracias ... a la VIDA, ... porque te valoras ..como lo haces y sabes que tu intelecto adelanta en las autopistas de esta descomunal y cruel jungla humana.
Dale gracias ... a la VIDA, ... por todo lo bueno que esta te ha dado hasta ahora y que ... te mantiene vivo.
Dale gracias ... a la VIDA, ... por los defectos que posees, porque en ellos germina la fuerza que hay en tí. Aquella que te permite vivir y superar lo insuperable del día a día.
Dale gracias ... a la VIDA, ... por estar ¡ VIVO ! y poseer todo lo tangible e intangible que te rodea.
Dale gracias ... a la VIDA, ... por darte ese valor, ... los días que tu mente se revela y desea la crítica y el insulto; ..por enzima del valor de las cosas y las personas.
Dale gracias ... a la VIDA, ... porque hay muchos que te comprenden y quieren.
Dale gracias ... a la VIDA, ... porque, ... ¡ HAY TANTAS COSAS, ... PORQUE DARLAS!.

P.D ... ¿ No crees ?. ¡ Cree !, ... porque todo lo anterior y ... ¡ muchísimo más, ...es REALIDAD Y VERDAD !....y es ELLO, lo que debe levantarte, hacerte poder y crecer....¡ Ya sabes !, ... este AÑO entrante ¡ tan próximo ya!, es buen momento....para comenzar esa 1ª pag. de tu AGENDA.
...y que no falte todos los días de tú vida, un poquito de risa y humor, porque este también forma parte del MENÚ DE TU FELICIDAD.
... ¡ Felicidades ! .
https://youtu.be/idIpTT5Z8jw

viernes 8 dic 2017, 21:34

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios