« El Iemen, la gana com a armament de guerra | Portada del Blog | "Mamá África" »

El Pian, una malaltia oblidada, rescatada pel doctor Oriol Mitjà

    lunes 8.ene.2018    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Una visita a una leproseria de l'Índia va fer despertar en el jove metge català Oriol Mitjà l'interès per les malalties "injustes" i "oblidades", que s'acarnissen especialment amb els més febles i pobres. Especialista en Malalties Infeccioses, el Doctor Mitjà va anar a parar a Papúa Nova Guinea. S'hi havia d'estar un mes en un centre mèdic de Lihir, però porta ja 7 anys dirigint-lo.  Allà, Mitjà es va trobar cara a cara amb el Pian, una malaltia tropical crònica, semblant a la Lepra, que provoca úlceres a la pell, sobre tot als nens. I causa també, si no es tracta a temps, deformacions òssies severes. Li diuen "la malaltia que esborra el rostre", perquè el bacteri es menja el cartílag del nas i desfigura la cara.

Oriol Mitjà ha fet de la lluita contra el Pian la seva vida. Es va proposar erradicar la malaltia i és a punt d'aconseguir-ho. Amb un antibiòtic molt barat, que al Primer Món fem servir per tractar otitis i bronquitis: l’Azitromicina. “Vam redescobrir una malaltia oblidada, que es tractava amb una injeccció de penicilina, però era dolorosa i els nens sortien fugint. I vam descobrir que amb una pastilla s’aconseguia guarir les ùlceres en només dues setmanes. I, el més important, no només era eficaç i segura, sinó barata. Costa mig Euro per persona. És una eina fantàstica per tractar els nens d’aquests llocs tan pobres i llunyans”.

 

Una visita a una leprosería de la India hizo despertar en el joven médico catalán Oriol Mitjà el interés por las enfermedades "injustas" y "olvidadas", que se ensañan especialmente con los más débiles y pobres. Especialista en Enfermedades Infecciosas, el Doctor Mitjà fue a parar a Papúa Nueva Guinea. Se tenía que quedar un mes en un centro médico de Lihir, pero lleva ya 7 años dirigiéndolo. Allí, Mitjà se encontró cara a cara con el  Pian, una enfermedad tropical crónica, parecida a la Lepra, que provoca úlceras en la piel, sobre todo a los niños. Causa también, si no se trata a tiempo, deformaciones óseas severas. Le llaman "la enfermedad que borra el rostro", porque la bacteria se come el cartílago de la nariz y desfigura la cara. 

Oriol Mitjà ha hecho de la lucha contra el Pian su vida. Se propuso erradicar la enfermedad y está a punto de conseguirlo. Con un antibiótico muy barato, que en el Primer Mundo usamos para tratar otitis y bronquitis: la Azitromicina.  “Redescubrimos una enfermedad olvidada, que se trataba con una inyección de penicilina, pero era dolorosa y los niños salían huyendo. Y descubrimos que con una pastilla se conseguía curar las úlceras en sólo dos semanas. Y, lo más importante, no sólo era eficaz y segura, sino barata. Cuesta medio Euro por persona. Es una herramienta fantástica para tratar a los niños de estos lugares tan pobres y lejanos”.

 ORIOL mITJÀ- pIAN

 

L'Organització Mundial de la Salut s'ha marcat per al 2020 l'objectiu de donar el Pian per erradicat.  Mitjà, assessor de l’OMS, ho veu possible: “simplement cal fer arribar el medicament a la gent que ho necessita. És possible, però hem d’apretar a tothom, governs i Farmacèutiques. Les perspectives són bones: l’Índia es va declarar lliure de Pian l’any 2016.

Els primers medicaments que va fer servir el doctor Mitjà a Papúa Nova Guinea els va sufragar ell mateix. Després, amb donacions particulars (a través del web de l’Institut Global Barcelona). Però costa aconseguir fons per a les malalties que afecten els pobres. Per sort, han aconseguit altres ajudes privades i una companyia farmacèutica brasilera, EMS, s’ha compromés a produïr 100 milions de dosis d’Azitromicina per distribuir-la als països afectats.  Una magnífica notícia després que una altra multinacional es fés enrera del seu compromís d’ajudar: “A Pfizer no els convenia invertir –ens diu Oriol Mitjà-- en una malaltia de pobres; no surt a compte. No és comú que les empreses privades es comprometin a practicar un capitalisme ètic, més generós. Però estem molt contents amb EMS, és la primera vegada que es fa una donació massiva per ajudar altres països pobres. El Pian és una malaltia oblidada, costa molt donar-li visibilitat, i nosaltres defensem el Dret a la Salut de la gent que no té accés al sistema sanitari, ni tampoc té influència sobre els Governs i les Farmacèutiques”.

 

La Organización Mundial de la Salud se ha marcado para 2020 el objetivo de dar el Pian por erradicado. Mitjà, asesor de la OMS, lo ve posible: “simplemente hay que hacer llegar el medicamento a la gente que lo necesita. Es posible, pero tenemos que apretar a todo el mundo, gobiernos y Farmacéuticas. Las perspectivas son buenas: la India se declaró libre de Pian en 2016”.

Los primeros medicamentos que usó el doctor Mitjà en Papúa Nueva Guinea los sufragó él mismo. Después, con donaciones particulares (a través de la web del Instituto Global Barcelona: www.pian.isglobal.org). Pero cuesta conseguir fondos para las enfermedades que afectan a los pobres. Por suerte, han conseguido otras ayudas privadas y una compañía farmacéutica brasileña, EMS, se ha comprometido a producir 100 millones de dosis de Azitromicina para distribuirla en los países afectados. Una magnífica noticia después de que otra multinacional se echara atrás en su compromiso de ayudar: “A Pfizer no le convenía invertir –nos dice Oriol Mitjà-- en una enfermedad de pobres; no sale a cuenta. No es común que las empresas privadas se comprometan a practicar un capitalismo ético, más generoso. Pero estamos muy contentos con EMS, es la primera vez que se hace una donación masiva para ayudar a otros países pobres. El Pian es una enfermedad olvidada, cuesta mucho darle visibilidad, y nosotros defendemos el Derecho a la Salud de la gente que no tiene acceso al sistema sanitario, ni tampoco tiene influencia sobre los Gobiernos y las Farmacéuticas”. 


Oriol
 

Històries de refugiats

A les nostres "Històries de refugiats", la Rosa Cervantes ens presenta l'Ousman. Va venir de Ghana fa 13 anys i s’ha obert camí a casa nostra. Ara, ajuda d’altres a trobar també el seu camí aquí.
Diu que va decidir a abandonar la seva tribu perquè  l'atreia conèixer "l'home blanc". Però ens confessa, com tots els que es troben a la seva situació, que ningú no marxa de casa seva si no és per necessitat.

 

En nuestras "Historias de refugiados", Rosa Cervantes nos presenta a Ousman. Vino de Ghana hace 13 años y se ha abierto camino en nuestro país. Ahora, ayuda otros a encontrar también su camino aquí.
Dice que se decidió a abandonar su tribu porque le atraía conocer "al hombre blanco". Pero nos confiesa, como todos los que se encuentran en su situación, que nadie se marcha de su casa si no es por necesidad. 

 

 

Infància

Nadal i Reis són les dates favorites dels més petits, però no tots poden viure de la mateixa manera aquesta màgia. Si ens fixem a les dades de l’últim informe sobre la Infància dels Síndic de Greuges, tot i que sembla que la situació ha millorat una mica, encara prop d’una quarta part dels infants de Catalunya viuen en risc de pobresa i un 6% en situació de privació material severa.
Per a Mª Jesús Larios, l’Adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels nens i adolescents, la situació és preocupant: “Les famílies amb infants –ens diu-- és el col.lectiu que més ha patit els efectes de la crisi econòmica”.
Per això, Larios assegura que eines com la Renda Garantida de Ciutadania haurien d’afavorir les famílies amb nens. “Si estem creant un instrument per lluitar contra la pobresa i per garantir el benestar de la ciutadania, creiem que aquest instrument hauria de discriminar més positivament les famílies amb infants. Perquè no té en compte si els membres de la unitat familiar són infants o no. Creiem que s’hauria de garantir que les famílies amb fills petits tinguin la renda suficient per tenir els seus drets garantits”.

 

Navidad y Reyes son las fechas favoritas de los más pequeños, pero no todos pueden vivir del mismo modo esta magia. Si nos fijamos en los datos del último informe sobre Infancia del Síndic de Greuges, a pesar de que parece que la situación ha mejorado un poco, todavía cerca de una cuarta parte de los niños en Cataluña viven en riesgo de pobreza y un 6% en situación de privación material severa. 
Pasra Mª Jesús Larios, la Adjunta al Síndic para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, la situación es preocupante: “Las familias con niños –nos dice-- es el col.lectivo que más ha sufrido los efectos de la crisis económica”. 
Por eso, Larios asegura que herramientas como la Renta Garantizada de Ciudadanía tendrían que favorecer a las familias con niños. “Si estamos creando un instrumento para luchar contra la pobreza y para garantizar el bienestar de la ciudadanía, creemos que este instrumento tendría que discriminar más positivamente las familias con hijos. Porque no tiene en cuenta si los miembros de la unidad familiar son niños o no. Creemos que se tendría que garantizar que las familias con hijos pequeños tengan la renta suficiente para tener sus derechos garantizados”.

Síndica Infància

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-oriol-mitja-metge-papua-nova-guinea/4386700/

 

Olga Rodríguez    8.ene.2018 16:00    

1 Comentarios

¡Muchas gracias por compartir información acerca de enfermedades tropicales desatendidas entre vuestros lectores!

Desde la Fundación Anesvad seguimos trabajando para que el derecho a la salud sea real para tod@s: http://www.anesvad.org/es/enfermedades-tropicales-desatendidas/

¡Un saludo!
Fundación Anesvad

martes 7 ago 2018, 15:41

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios