« Els drets dels migrants | Portada del Blog | Silencis mediàtics »

    martes 20.feb.2018    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

 

Sis mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que van deixar un rastre de 22 persones mortes, entre les quals els terroristes, abatuts per la Policia, ens preguntem: què n'hem aprés? N'hem tret conclusions? Ens hem preparat per tenir una societat més integradora, que faci difícil que es puguin repetir episodis semblants?

N'hem reflexionat amb Moussa Bourekba, investigador del CIDOB i coordinador d'un informe exhaustiu sobre les causes i consequències dels atemptats. Bourekba ens explica que hi hem passat pàgina massa aviat, sense fer-ne les lectures pertinents. La pregunta principal que hem de fer-nos tots plegats és com s'explica que nois educats aquí, a casa nostra, suposadament "integrats" a la nostra societat, acabin cometent atemptats com els del 17 d'agost passat?

 

Seis meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron un rastro de 22 personas muertas, entre las cuales los terroristas, abatidos por la Policía, nos preguntamos: ¿qué hemos aprendido? ¿Hemos sacado conclusiones? ¿Nos hemos preparado para tener una sociedad más integradora, que haga difícil que se puedan repetir episodios parecidos?  Hemos reflexionado sobr ello con Moussa Bourekba, investigador del CIDOB y coordinador de un informe exhaustivo sobre las causas y consecuencias de los atentados. Bourekba nos explica que hemos pasado página demasiado pronto, sin hacer las lecturas pertinentes.  La pregunta principal que tenemos que hacernos es ¿cómo se explica que chicos educados aquí, supuestamente "integrados" en nuestra sociedad, acaben cometiendo atentados como los del 17 de agosto pasado? 

Moussa

 

Moussa Bourekba i Lola López, Comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, coincideixen en què l'element principal que hem de tenir en compte és el del "sentiment de pertinença" d'aquests joves, perquè sovint les segones generacions d'immigrants acaben sentint-se estranys a tot arreu: al país d'origen familiar i a la societat d'acollida, que -tot i l'aparença d'inclusió-  no reconeix aquests joves com a un dels seus, continuen sent "els moros".

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa “un Pla de lluita contra la Islamofòbia, per evitar el discurs de l'odi que es va veure a les xarxes socials després dels atemptats. Toi i que la societat va sortir al carrer per dir "no tenim por”, estem en contra del terrorisme, però també de la Islamofòbia I no trencaran el nostre model de convivència" -afegeix la Comissionada de Migracions de l'Ajuntament.

Moussa Bourekba y Lola López, Comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, coinciden en que el elemento principal que tenemos que tener en cuenta es el "sentimiento de pertenencia" de estos jóvenes, porque a menudo las segundas generaciones de inmigrantes acaban sintiéndose extraños en todas partes: en el país de origen familiar y en la sociedad de acogida, que -a pesar de la apariencia de inclusión- no reconoce a estos jóvenes como uno de los suyos, continúan siendo "los moros". El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha “un Plan de lucha contra la Islamofobia, para evitar el discurso del odio que se vio en las redes sociales después de los atentados. Aunque la sociedad salió a la calle para decir "no tenemos miedo”, estamos en contra del terrorismo, pero también de la Islamofobia. Y no romperán nuestro modelo de convivencia" -añade la Comisionada de Migraciones del Ayuntamiento.

 

Lola lopez

 

 

L'Oposició veneçolana, contra les  presidencials:

Veneçuela, un país amb recursos, básicament el petroli, s'ha convertit en una de les economies més miserables del món,  amb una superinflació que fa gairebé impossible l'accés a aliments com la carn, i al medicaments.  Això ha fet crèixer les protestes contra el règim del president Nicolás Maduro, que continúa tenint --però-- el seu bastió més fidel de seguidors entre les classes més populars. En aquestes circunstàncies, s'han convocat eleccions presidencials per al 22 d'abril.  L'Oposició veneçolana, dividida, no ha tingut temps a organitzar la seva partipació electoral i no anirà als comicis, que qüalifica de frau. El líder opositor Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, detingut pel règim i fugit a Espanya, ens diu que “el règim ha posat el país en un carreró i pretèn acorralar els veneçolans. És una trampa electoral, un frau, i nosaltres no hi partiparem. No podem arriscar el que és el més valuós per als veneçolans, la seva democràcia. El que està buscant el règim és consolidar la dictadura amb una elecció fraudulenta. El que és urgent és sortir de la dictadura i, després, un govern d'unitat nacional. I que puguin tornar els que són a la diàspora”.


 
Venezuela, un país con recursos, básicamente el petróleo, se ha convertido en una de las economías más miserables del mundo, con una superinflación que hace casi imposible el acceso a alimentos como la carne, y a los medicamentos. Esto ha hecho crecer las protestas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, que continúa teniendo –sin embargo-- su bastión más fiel de seguidores entre las clases populares.  En estas circunstancias, se han convocado elecciones presidenciales para el 22 de abril. La Oposición venezolana, dividida, no ha tenido tiempo a organizar su participación electoral y no irá a los comicios, que califica  de fraude. El líder opositor Antonio Ledezma, ex-alcalde de Caracas, detenido por el régimen y huido a España, nos dice que “el régimen ha puesto el país en un callejón y pretende acorralar a los venezolanos. Es una trampa electoral, un fraude, y nosotros no participaremos. No podemos arriesgar lo más valioso para los venezolanos, su democracia. Lo que está buscando el régimen es consolidar la dictadura con una elección fraudulenta.  Y lo que es urgente es salir de la dictadura y, después, un gobierno de unidad nacional. Y que puedan volver los que están en la diáspora”. 

LEDEZMA ok

 

Oxfam-Intermón: tolerància zero amb els abusos

El director d'Oxfam-Intermón a Catalunya, Francesc Mateu, lamenta que "una excepció està jutjant una feina bona en general”, arran l'escàndol detectat a Oxfam Gran Bretanya: ex-cooperants i ex-directius haurien contractat els serveis de prostitutes, fins i tot menors d'edat, a càrrec de fons de l'ong, en el terratrèmol d'Haití, l'any 2011. Mateu reconeix que “la situació a l'ong és d'abatiment, perquè som molts els que ens creiem la nostra feina i hi dediquem molts esforços i hores. És cert que hi ha coses que s'han fet malament, però hem revertit la situació i hem prés mesures perquè no torni a passar o es detecti aviat, per tal d'atacar-ho d'arrel”. L'ong s'ha dotat d'un codi intern, que exigeix un comportament personal, dins i fora de la feina. Així com un registre d'ong perquè un implicat en un cas indigne no pugui anar a cap altra organització.

 

El director de Oxfam-Intermón en Catalunya, Francesc Mateu, lamenta que "una excepción está juzgando un trabajo bueno en general”, a raíz del escándalo de Oxfam Gran Bretaña: ex-cooperantes y ex-directivos habrían contratado los servicios de prostitutas, incluso menores de edad, a cargo de fondos de la ong, en el terremoto de Haití, en 2011.  Mateu reconoce que “la situación en la ong es de abatimiento, porque somos muchos los que nos creemos nuestro trabajo y dedicamos muchos esfuerzos y horas. Es cierto que hay cosas que se han hecho mal, pero hemos revertido la situación y hemos tomado medidas para que no vuelva a pasar o se detecte a tiempo, para atacarlo de raíz”.  La ong se ha dotado de un código interno, que exige un comportamiento personal, dentro y fuera del trabajo. Así como un registro de ong para que un implicado en un caso indigno no pueda ir a ninguna otra organización.

Francesc Mateu

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-analitzem-radicalitzacio-joves-musulmans-nascuts-educats-aqui/4479443/

Olga Rodríguez   20.feb.2018 13:42    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios