« Silencis mediàtics | Portada del Blog | 11-M: el dolor de las víctimas »

8 de Març: vaga feminista

    miércoles 7.mar.2018    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Sense les dones, s’atura el món? Podrem comprovar-ho aquest 8 de Març, en què hi ha convocada una vaga feminista mundial. Una jornada per evidenciar la feina de les dones, reivindicar els seus drets i denunciar les escletxes que encara la separen de l’home, a nivell laboral i salarial, però també –encara—pel que fa a la cura de la llar, els fills i les persones dependents. Per això es convoca aquesta vaga en tots els sentits: a la feina i a casa.

 

Sin las mujeres, ¿se para el mundo? Podremos comprobarlo este 8 de Marzo, en que hay convocada una huelga feminista mundial. Una jornada para evidenciar el trabajo de las mujeres, reivindicar sus derechos y denunciar las brechas que todavía la separan del hombre, a nivel laboral y salarial, pero también –todavía—en cuanto al cuidado del hogar, los hijos y las persones dependientes. Por eso se convoca esta huelga en todos los sentidos: en el trabajo y en casa. 

Vaga feminista

L’empoderament de la dona no és només una fita feminista sinó de tota la societat. Per això, el món de la Cooperació impulsa programes destinats a les dones i polítiques de gènere. La directora de l’Agència Catalana de Cooperació Internacional, Carme Gual, ens explica que eixos fonamentals de la seva acció són actuacions contra la violència de gènere, programes de salut sexual i reproductiva (un dels compromisos de l’Agència de Cooperació és amb la prevenció de la Mutilació Genital Femenina), així com d’empoderament i capacitació de les dones perquè puguin tenir un lloc al món laboral i a la vida pública.

 

El empoderamiento de la mujer no es sólo una meta feminista sino de toda la sociedad. Por eso, el mundo de la Cooperación impulsa programas destinados a las mujeres y políticas de género. La directora de la Agencia Catalana de Cooperación Internacional, Carme Gual, nos explica que ejes fundamentales de su acción son actuaciones contra la violencia de género, programas de salud sexual y reproductiva (uno de los compromisos de la Agencia de Cooperación es con la prevención de la Mutilación Genital Femenina), así como de empoderamiento y capacitación de las mujeres para que puedan tener un lugar en el mundo laboral y en la vida pública. 

Carme Gual ok

 

Debat de Dones

Amb motiu del 8 de Març, analitzem la situació de la Dona amb un grup de dones que treballen en l’àmbit de la Cooperació. Marta Macias, exdirectora de l’Agència Catalana de Cooperació, i directora de Coop4Equality, des d’on posa en marxa projectes d’innovació social a favor de la igualtat de gènere, assegura que “és molt greu que un president de govern digui que millor no posar-s’hi en el tema de l’escletxa salarial. És esperpèntic”.
Per a Beatriz Puig, directora de la Fundació Codespa, que posa en marxa projectes per a l’empoderament de les dones a l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina, tot i que “és un debat on no volen entrar, és realment necessari adoptar un paquet de mesures per activar els canvis”.

 

Con motivo del 8 de Marzo, analizamos la situación de la Mujer con un grupo de mujeres que trabajan en el ámbito de la Cooperación. Marta Macias, ex-directora de la Agencia Catalana de Cooperación, y directora de Coop4Equality, desde donde pone en marcha proyectos de innovación social a favor de la igualdad de género, asegura que “es muy grave que un presidente de gobierno diga que mejor no meterse en el tema de la brecha salarial. Es esperpéntico”. 
Para Beatriz Puig, directora de la Fundación Codespa, que pone en marcha proyectos para el empoderamiento
de las mujeres en África, Asia y América Latina, a pesar de que “es un debate donde no quieren entrar, es realmente necesario adoptar un paquete de medidas para activar los cambios”. 

Codespa

 

Segons Carme Gual, “hi ha encara certs sostres invisibles. A l’Administració pública, menys; hi ha més dones a càrrecs directius. Però el tema no està resolt, ni molt menys. En el camp de l’Educació, hi ha hagut un retrocés. A les escoles es tornen a veure actituts molt masclistes”.

Según Carme Gual, “hay todavía ciertos techos invisibles. En la Administración pública, menos; hay más mujeres en cargos directivos. Pero el tema no está resuelto, ni mucho menos. En el campo de la Educación, ha habido un retroceso. En las escuelas se vuelven a ver actitudes muy machistas”. 


Elisenda Rom, de l’ong Ulls del Món, considera que cal “fer aflorar els comportaments de violència contra les dones”. Aquesta ong, que lluita contra la ceguesa evitable, té projectes específics per a les dones, perquè acostumen a quedar relegades en qüestions de salut. “El que estem fent és acostar-nos a les dones. Ara, volem donar un pas més i acostar-les també a la cirurgia. Perquè no podem deixar que la gent es quedi cega per unes simples cataractes”.

Elisenda Rom, de la ong Ulls del Món, considera que hay que “hacer aflorar los comportamientos de violencia contra las mujeres”. Esta ong,que lucha contra la ceguera evitable, tiene proyectos específicos para las mujeres, porque acostumbran a quedar relegadas en cuestiones de salud. “Lo que estamos haciendo es acercarnos a las mujeres. Ahora, queremos dar un paso más y acercarlas también a la cirugía. Porque no podemos dejar que la gente se quede ciega por unas simples cataratas”. 

 

Ulls del mon

 

 

La Marta Macies és voluntària de l’ong Sòlida Cooperació, que ha posat en marxa una campanya per fer arribar copes menstruals a adolescents africanes, perquè no faltin a l’escola durant aquells dies. “L’escola secundària és el que marca el canvi en les nenes, el que pot determinar el seu futur. I no podem permetre que la menstruació pugui tallar-ho, que sigui un estigma”.

Marta Macias es voluntaria de la ong Sólida Cooperación, que ha puesto en marcha una campaña para hacer llegar copas menstruales a adolescentes africanas, para que no falten a la escuela durante aquellos días. “La escuela secundaria es lo que marca el cambio en las niñas, lo que puede determinar su futuro. Y no podemos permitir que la menstruación pueda cortarlo, que sea un estigma”. 

 

A la llums dels escàndols que s’han conegut a diverses ong, aquestes representants del món de la Cooperació coincideixen en la necessitat que l’acció humanitària incorpori la perspectiva de gènere. I com a dones –diuen— ho han de forçar.

A la luz de los escándalos que se han conocido en varias ong, estas representantes del mundo de la Cooperación coinciden en la necesidad de que la acción humanitaria incorpore la perspectiva de género. Y como mujeres –dicen— lo tienen que forzar.

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-senselesdonessaturaelmon/4500643/

 

Olga Rodríguez    7.mar.2018 10:28    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios