« La Pau a Colòmbia | Portada del Blog | Memòria històrica i reivindicació feminista »

Rescatar persones no és delicte

    martes 3.abr.2018    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Diu la llei del mar, no escrita, que s’ha de rescatar qui es troba a la deriva. És un dret bàsic, el de la vida, i una obligació moral socòrrer a qui ho necessita. Això és el que fa l’ong catalana Proactiva Open Arms: obrir els braços els que són a punt d’ofegar-se a la Mediterrània. Primer ho van fer a l’illa grega de Lesbos i després van estendre la seva acció a la Mediterrània central. Aquí s’han convertit en un testimoni molest, un destorb, i ja fa temps que són al punt de mira, peró l’assetjament ha anat pujant d’intensitat, fins el punt que les autoritats italianes han immobilitzat el vaixell Open Arms al port sicilià de Pozzallo.

    Acusen l’ong de ser una organització criminal, que fomenta la immigració il.legal. No deixa de ser irònic que els que salven vides siguin acusats de tot el contrari. «És irònic i patètic —ens diu Riccardo Gatti, responsable d’Open Arms a Itàlia—. És molt greu tot el que està passant. No s’ens vol allà perquè mostrem el que passa i és una veritat molt incòmoda. Es busca qualsevol mitjà per treure’ns d’allà, perquè no hi hagi testimonis del que fan els guarda-costes libis, pagats per Europa: maltractar persones al mar. Perquè no es conegui el nombre de morts al mar o les persones que desembarquem en ports italians i es moren de gana o la venda d’esclaus a Líbia. Si nosaltres no hi som, aconseguiran imposar les seves polítiques vergonyoses de tancament de fronteres».

    S’equivoca qui pensi que tots aquests entrebancs deixaran a terra els membres de Proactiva Open Arms. Amb l’ajuda de molts ciutadans anònims, aquests voluntaris pensen continuar endavant amb la seva tasca humanitària de rescat de persones i defensa dels drets humans. Riccardo Gatti ens recorda que «a més d’aquests crims contra la humanitat, els drets de tots els ciutadans europeus estan sent trepitjats, perquè se’ns amaga la informació de què s’està fent amb els nostres diners».

  Riccardo Gatti

Riccardo Gatti, responsable d'Open Arms a Itàlia

 

    Dice la ley del mar, no escrita, que se tiene que rescatar a quién se encuentra a la deriva. Es un derecho básico, el de la vida, y una obligación moral socorrer a quien lo necesita. Esto es lo que hace la ong catalana Proactiva Open Arms. abrir los brazos la quienes están a punto de ahogarse en el Mediterráneo. Primero lo hicieron en la isla griega de Lesbos y después extendieron su acción al Mediterráneo central. Aquí se han convertido en un testigo molesto, un estorbo, y ya hace tiempo que entán en el punto de mira, pero el acoso ha ido subiendo de intensidad, hasta el punto de que las autoridades italianas han inmovilizado el barco Open Arms en el puerto siciliano de Pozzallo.

    Acusan a la ong de ser una organización criminal, que fomenta la inmigración ilegal. No deja de ser irónico que los que salvan vidas sean acusados de todo lo contrario. «Es irónico y patético —nos dice Riccardo Gatti, responsable de Open Arms en Italia—. Es muy grave todo lo que está pasando. No se nos quiere allí porque mostramos lo que pasa y es una verdad muy incómoda. Se busca cualquier medio para sacarnos de allá, para que no haya testigos de lo que hacen los guarda-costas libios, pagados por Europa: maltratar personas en el mar. Para que no se conozca el número de muertos en el mar, las personas que desembarcamos en puertos italianos y se mueren de hambre o la venta de esclavos en Libia. Si nosotros no estamos, conseguirán imponer sus políticas vergonzosas de cierre de fronteras». 

    Se equivoca quién piense que todas estas trabas dejarán en tierra a los miembros de Proactiva Open Arms. Con la ayuda de muchos ciudadanos anónimos, estos voluntarios piensan continuar adelante con su tarea humanitaria de rescate de personas y defensa de los derechos humanos. Riccardo Gatti nos recuerda que «además de estos crímenes contra la humanidad, los derechos de todos los ciudadanos europeos están siendo pisoteados, porque se nos esconde la información de qué se está haciendo con nuestro dinero». 

 

Proactiva Open Arms

 

    Mira’m als ulls

    Mira’m als ulls. No és tan difícil entendren’s. Aquest és el missatge que vol transmetre en el llibre amb el mateix títol la Míriam Hatibi, una jove catalana musulmana d’origen marroquí, que vol ser nexe d’unió entre totes dues cultures, “fronterera” —diu ella. «En el moment que t’adones que formes part de moltes cultures, ets conscient del que pots aportar, com puc servir de pont entre diversitats. La idea és, a través de la meva experiència, transmetre com és de fàcil entendre’s, si es vol.  Tots tenim un paper per millorar-la. La pregunta és si ho estem fent».

    Per a la Míriam, és molt significatiu que encara continuem parlant d’”integració” del que veiem diferent: «hi ha d’haver implicació de les dues parts, que ens sentim part de la societat, amb drets i deures, i que sentim que tenim les mateixes possibilitats futures. Que deixem de ser “l’altre”. La superioritat cultural és una altra forma de racisme, molt instaurada. Val la pena, al menys, intentar-ho. Identificar en què hem pogut fallar totes dues parts i remar junts. És important que ens entenguem i no deixar espai als discursos d’odi».

    La Míriam Hatibi vol desmuntar tòpics i contribuïr a la construcció d’un món més plural i divers. Que comencem a mirar-nos als ulls.

 

PORTADA-LIBRO-SPB0397077-MAX

    Mírame a los ojos. No es tan difícil entendernos Éste es el mensaje que quiere transmitir en el libro del mismo título Míriam Hatibi, una joven catalana musulmana de origen marroquí, que quiere ser nexo de unión entre las dos culturas, “fronteriza” —dice ella. «En el momento en que te das cuenta de que formas parte de muchas culturas, eres consciente de lo que puedes aportar, cómo puedo servir de puente entre diversidades. La idea es, a través de mi experiencia, transmitir lo fácil que es entenderse, si se quiere. Todos tenemos un papel para mejorarla. La pregunta es si lo estamos haciendo».

    Para Míriam, es muy significativo que todavía continuamos hablando de ”integración” del que vemos diferente: «ha de haber implicación de las dos partes, que nos sintamos parte de la sociedad, con derechos y deberes, y que sintamos que tenemos las mismas posibilidades futuras. Que dejamos de ser “el otro”. La superioridad cultural es otra forma de racismo, muy instaurada. Vale la pena, al menos, intentarlo. Identificar en qué hemos podido fallar las dos partes y remar juntos. Es importante que nos entendamos y no dejar espacio a los discursos de odio».

    Míriam Hatibi quiere desmontar tópicos y contribuir a la construcción de un mundo más plural y diverso. Que empezamos a mirarnos a los ojos.

MIRIAM HATIBI

     Racisme in-visible

    L’últim Informe anual de l’ong Sos Racisme recull 213 situacions de discriminació, però més de la meitat, el 57%, no van acabar en denúncia per part de la víctima. «La por, la desconfiança en el sistema, pensar que no servirá de res fa —segons Alba Cuevas, directora de Sos Racisme a Catalunya— que no tothom arribi al final, que desisteixin en la denúncia. Així que aquests actes queden invisibles, queden impunes.

    »La tipologia més nombrosa d’agressions i abusos es dona per part d’agents de la seguretat pública. Més de la meitat dels casos formen part d’aquest “racisme institucional”, que comet la pròpia administració, per acció. La "identificació per perfil ètnic”, en què t’aturen i et demanen la documentació sense motiu, només per la teva aparença física, per tenir un fenotip diferent al majoritari. En aquests casos, les víctimes estan més desprotegides. Això és molt greu i ens passa molt: són casos en què es reverteixen els papers i patim perquè la persona a qui estem defensant no acabi denunciada».

    El perfil de persona discriminada respon a ciutadans d’aquí, amb nacionalitat espanyola i la documentació en regla: «És un perfil majoritàriament masculí —no perquè les dones no pateixin racisme, sinó que el de les dones resta més invisibilitzat—, de nacionalitat espanyola, joves d’uns 35 anys de mitjana, i amb una situació estable. Això el que ens diu és que les persones que acaben denunciant són les que estan en un context fàcil i segur; la resta estan més indefenses. Les dades que nosaltres oferim són la punta del iceberg, ens deixem molts casos pel camí. Molts que no sabem i altres que ens diuen que no se senten forts per denunciar».

    Per això, cal la col.laboració de tothom per posar fi en aquestes delicte d’odi, també a les xarxes socials: «ha de ser la pròpia gent la que acabi vetant aquests comentaris racistes».

 

Foto Informe SOS Racisme

 

    El último Informe anual de la ong SOS Racismo recoge 213 situaciones de discriminación, pero más de la mitad, el 57%, no acabaron en denuncia por parte de la víctima. «El miedo, la desconfianza en el sistema, pensar que no servirá de nada hace —según Alba Cuevas, directora de SOS Racismo en Cataluña— que no todo el mundo llegue al final, que desistan en la denuncia. Así que estos actos quedan invisibles, quedan impunes.

    »La tipología más numerosa de agresiones y abusos se da por parte de agentes de la seguridad pública. Más de la mitad de los casos forman parte de este “racismo institucional”, que comete la propia administración, por acción. La "identificación por perfil étnico”, cuando te paran y te piden la documentación sin motivo, sólo por tu apariencia física, por tener un fenotipo diferente al mayoritario. En estos casos, las víctimas están más desprotegidas. Esto es muy grave y nos pasa mucho: son casos en que se revierten los papeles y sufrimos porque la persona a quien estamos defendiendo no acabe denunciada». 

    El perfil de persona discriminada responde mayoritariamente a ciudadanos de aquí, con nacionalidad española y la documentación en regla: «Es un perfil mayoritariamente masculino —no porque las mujeres no sufran racismo, sino que el de las mujeres queda más invisibilizado—, de nacionalidad española, jóvenes de unos 35 años de media, y con una situación estable. Esto lo que nos dice es que las personas que acaban denunciando son las que están en un contexto fácil y seguro; el resto están más indefensas. Los datos que nosotros ofrecemos son la punta del iceberg, nos dejamos muchos casos por el camino. Muchos que no sabemos y otros que nos dicen que no se sienten fuertes para denunciar».

    Por eso, hace falta la colaboración de todos para poner fin a estos delito de odio, también en las redes sociales: «tiene que ser la propia gente la que acabe vetando estos comentarios racistas». 

Foto de Manu Brabo

 

    Les reflexions d'un fotoperiodista

 

    Diu Manu Brabo que s’apren a viure en mig de la guerra i la desgracia. «Se aprende a tragar, pero no se digiere» —afirma. Al final, és una forma de vida: «Cada viaje, cada cobertura es una piedrita que te vas poniendo en la mochila. De lo que me he dado cuenta con los años es de que tengo que dosificar, parar y mirar un poco para los lados, porque te va afectando en tu vida, en tus relaciones».

    Manu Brabo, Premi Pulitzer, ha recollit moltes de les instantànies captades amb la seva càmara a l’exposició Un día cualquiera. Escenes de mort i de vida. «Alguien tiene que ir —afirma—. No somos mártires. No creo que haya nadie que haga este trabajo que no disfrute. Pero cada vez está más jodido ir, porque cada vez está más difícil hacer de esto una profesión digna, segura dentro de lo posible y bien remunerada. Que no tengas que andar rateando en tu seguridad. Cada vez que un director de periódico ratea a un freelance está poniendo un grano de arena en su inseguridad. Esto complica mucho las cosas, acaban cogiendo un coche más barato, un traductor peor….. Eres un mierdecilla hasta que te secuestran, te detienen o te dan un premio. Entonces, dicen: “Éste es nuestro colaborador”. ¡Váyanse a tomar por culo!».

    Brabo es lamenta de les condicions en què han de treballar els fotoperiodistes i del poc reconeixement a la seva feina: «En este país tenemos una cultura de la imagen bastante pobre y va en retroceso, cualquiera puede hacer una foto con su teléfono móvil. Cuando esas cosas no se cuidan, es normal que nuestro trabajo no se valore. Yo veo que el público responde, se interesa por la imagen. Tenemos fotógrafos premiados y desgraciadamente hemos tenido que apostar por trabajar fuera».

    Malgrat tot, Manu Brabo sent que val la pena: «Mirar estas fotos para mí tambien es un poco mirar mi historia, mirar mi vida y no dejo de verla con cierta nostalgia».

  Retrat ManuBrabo

 

    Dice Manu Brabo que se aprende a vivir en medio de la guerra y la desgracia. «Se aprende a tragar, pero no se digiere». —afirma. Al final, es una forma de vida: «Cada viaje, cada cobertura es una piedrita que te vas poniendo en la mochila. De lo que me he dado cuenta con los años es de que tengo que dosificar, parar y mirar un poco para los lados, porque te va afectando en tu vida, en tus relaciones». 

    Manu Brabo, Premio Pulitzer, ha recogido muchas de las instantàneas captadas con su cámara en la exposición Un día cualquiera. Escenas de muerte y de vida. «Alguien tiene que ir —afirma—. No somos mártires. No creo que haya nadie que haga este trabajo que no disfrute. Pero cada vez está más jodido ir, porque cada vez está más difícil hacer de esto una profesión digna, segura dentro de lo posible y bien remunerada. Que no tengas que andar rateando en tu seguridad. Cada vez que un director de periódico ratea a un freelance está poniendo un grano de arena en su inseguridad. Esto complica mucho las cosas, acaban cogiendo un coche más barato, un traductor peor….. Eres un mierdecilla hasta que te secuestran, te detienen o te dan un premio. Entonces, dicen: “Éste es nuestro colaborador”. ¡Váyanse a tomar por culo!». 

    Brabo se lamenta de les condiciones en las que tienen que trabajar los fotoperiodistas y del poco reconocimiento a su trabajo: «En este país tenemos una cultura de la imagen bastante pobre y va en retroceso; cualquiera puede hacer una foto con su teléfono móvil. Cuando esas cosas no se cuidan, es normal que nuestro trabajo no se valore. Yo veo que el público responde, se interesa por la imagen. Tenemos fotógrafos premiados y desgraciadamente hemos tenido que apostar por trabajar fuera».

    A pesar de todo, Manu Brabo sient que vale la pena: «Mirar estas fotos para mí tambien es un poco mirar mi historia, mirar mi vida y no dejo de verla con cierta nostalgia».

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-rescatar-persones-no-delicte/4535721/

 

Olga Rodríguez    3.abr.2018 09:42    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios