« 50 anys del Maig del 68 | Portada del Blog | Contra el treball infantil »

La realitat de l'Ajuda a la Cooperació

    jueves 7.jun.2018    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

    El 0’7 és una utopia o es podrà complir aquest compromís ètic amb el món de la Cooperació? Ja fa anys que es parla d’aquest 0’7%, però encara som molt lluny d’assolir-lo. Quina és la raó? La situació econòmica ho impideix o no hi ha voluntat política d’arribar-hi? Si realment hem sortit de la crisi, com asseguren els responsables polítics i econòmics, per què no augmenta l’Ajuda al Desenvolupament?

    L’informe d’Oxfam Intermon La realitat de l’Ajuda denuncia que cap comunitat autònoma espanyola i, per descomptat, l’Estat no dedica el 0’7% mític d’ajuda al desenvolupament. En el cas de Catalunya, segons l’informe, s’hi destina un 0’05%; Madrid, un 0’01, i algunes, com Múrcia i Canàries, res. Els més solidaris, el País Basc, amb un 0’36%, seguit d’Andalusia (0’15%) , Navarra (0’14) i Extremadura (0’13%)

    Segons Íñigo Macias, coordinador d’Investigacions d’Oxfam Intermón, l’ajuda al desenvolupament és poca i distorsionada, perquè es computa com a tal, per exemple, la condonació del deute amb Cuba. També es fa trampa quan apareixen com a ajuda internacional els fons que es detinen a atendre persones acollides aquí. “Veiem que s’inflen les dades de l’ajut al desenvolupament. Quan diuen que Espanya destina a Síria 37 milions d’euros, veiem que s’han tranferit realment entre 6 i 7; la resta s’ha dedicat aquí a l’acollida o als centres d’acolliment temporal de persones. No es destina a suplir les carències en aquell país. El que volem és que aquests diners no comptin com a ajut al desenvolupament, perquè es distorsionen les dades”. 

Iñigo Macias

    El 0’7 ¿es una utopía o se podrá cumplir este compromiso ético con el mundo de la Cooperación? Ya hace años que se habla de este 0’7%, pero todavía estamos muy lejos de lograrlo.  ¿Cuál es la razón?  ¿La situación económica lo impide o no hay voluntad política de llegar? Si realmente hemos salido de la crisis, como aseguran los responsables políticos y económicos, ¿por qué no aumenta la Ayuda al Desarrollo?

    El informe de Oxfam Intermon La realidad de la Ayuda denuncia que ninguna comunidad autónoma española y, por supuesto, el Estado no dedica el 0’7% mítico de ayuda al desarrollo. En el caso de Cataluña, según el informe, se destina un 0’05%; Madrid, un 0’01, y algunas, como Murcia y Canarias, nada. Los más solidarios, el País Vasco, con un 0’36%, seguido de Andalucía (0’15%) , Navarra (0’14) y Extremadura (0’13%)

    Según Íñigo Macias, coordinador de Investigaciones de Oxfam Intermón, la ayuda al desarrollo es poca y distorsionada, porque se computa como tal, por ejemplo, la condonación de la deuda con Cuba. También se hace trampa cuando aparecen como ayuda internacional los fondos que se destinan a atender a las personas acogidas aquí. “Vemos que se hinchan los datos de la ayuda al desarrollo. Cuando dicen que España destina a Siria 37 millones de euros, vemos que se han transferido realmente entre 6 y 7; el resto se ha dedicado aquí a la acogida o a los centros de acogida temporal de personas. No se destina a suplir las carencias en aquel país. Lo que queremos es que este dinero no cuente como ayuda al desarrollo, porque se distorsionan los datos”. 

 

 

    Històries de refugiats:

    Tot coincidint amb la primera Trobada Internacional d’Observatoris contra la LGTBIfòbia, que s’ha fet a Barcelona, organitzada per l’Observatori de Catalunya per tal d’intercanviar experiències i avançar en la defensa dels drets d’aquestes persones, hem conegut el George. Protagonitza una de les Històries de Refugiats de la Rosa Cervantes.  Va haver de fugir del seu país, Sierra Leone, perquè allà l’homosexualitat està considerada delicte. La seva identitat sexual va acabar portant el George a la presó. Ara viu a Barcelona, on és un activista pels drets del col.lectiu LGTBI, a través de l’ong Pride Equality.         

     Coincidiendo con el primer Encuentro Internacional de Observatorios contra la LGTBIfonia, que se ha hecho en Barcelona, organizada por el Observatorio de Cataluña para intercambiar experiencias y avanzar en la defensa de los derechos de estas personas, hemos conocido a George. Protagoniza una de las Historias de Refugiados de Rosa Cervantes. Tuvo que huir de su país, Sierra Leona, porque allí la homosexualidad está considerada delito. Su identidad sexual acabó llevando a George a la prisión. Ahora vive en Barcelona, donde es un activista por los derechos del colectivo LGTBI, a través de la ong Pride Equality.
GEORGE

 

    Suso De Toro: "A Espanya, la democracia és revolucionària"

    Suso de Toro, un dels escriptors més destacats de les Lletres galegues,  és un dels pocs intel.lectuals que han fet costat clarament a Catalunya en aquests temps convulsos. Una sol.lidaritat que s’agraeix , sobre tot perquè s’ha trobat a faltar. Diu Suso De Toro que els catalans hem despertat, després de molts anys adormits, i ens hem rebelat contra el maltractament. "L'1-O va ser emocionant" --assegura--. Va demostrar que "a Espanya ens pensàvem que hi havia democràcia i realment seguíem com amb Franco. Aquesta és la percepció que hi ha a Europa".
    L’escriptor es lamenta que Espanya és un país incívic i retardat,  incapaç de fer autocrítica i aprendre dels errors. “ ls espanyols —afirma— haurien de preocupar-se per la imatge d’Espanya al món , que en aquests moments és la d’un Estat autoritari; hi ha una regressió a l’any 75”. Suso De Toro es queixa de la falta de llibertat d’expressió  i de la falta de diàleg polític: “és trist que el més elemental, que és dialogar i actuar de forma democràtica, a Espanya sigui revolucionari”.

    En el seu últim llibre, Fóra de sí, Suso De Toro defensa la llibertat i el dret a decidir: "Hem de ser amos de la nostra vida, la que decidim".

Suso de Toro

    Suso De Toro, uno de los escritores más destacados de las Letras gallegas, es uno de los pocos intelectuales que han apoyado claramente a Cataluña en estos tiempos convulsos. Una solidaridad que se agradece, sobre todo porque se ha echado de menos. Dice Suso De Toro que los catalanes hemos despertado, después de muchos años dormidos, y nos hemos rebelado contra el maltrato. "El 1-O fue emocionante" -asegura-. Demostró que "en España nos pensábamos que había democracia y realmente seguíamos como con Franco. Ésta es la percepción que hay en Europa". 
    El escritor se lamenta de que España sea un país incívico y atrasado, incapaz de hacer autocrítica y aprender de los errores. “Los españoles —afirma— tendrían que preocuparse por la imagen de España en el mundo, que en estos momentos es la de un Estado autoritario; hay una regresión al 75”. Suso De Toro se queja de la falta de libertad de expresión y de la falta de diálogo político: “es triste que lo más elemental, que es dialogar y actuar de forma democrática, en España sea revolucionario”.

    En su último libro, Fuera de sí, Suso De Toro reivindica el derecho a la libertad y a decidir: "Uno debe ser dueño de su vida, la que decida".

    http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-larealitatdelajuda/4619605/

 

Olga Rodríguez    7.jun.2018 15:27    

0 Comentarios

Esto es solo una previsualización.Su comentario aun no ha sido aprobado.

Ocupado...
Your comment could not be posted. Error type:
Su comentario ha sido publicado. Haga click aquí si desea publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.

Ocupado...

Mi comentario

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios